Two people smiling.

Microsoft Viva õppekeskus

Võimaldage töötajatel oma kasvu ja arengut prioriteediks seada.1

Õppekeskuse avastamine, jagamine ja prioriseerimine

Microsoft Teamsi ja Microsoft 365 jaoks loodud Viva õppekeskus muudab õppetöö sujuvaks.

Ülevaade
Guided Tour

Juhendava tutvustuse koduleht

Sotsiaalne õppekeskus

Muutke õppetöö koostööks

Muutke õppetöö koostööks

Teamsi koostöövõimaluste abil saate õppetöö sotsiaalsemaks muuta.

Koostööl põhinevad õpperuumid teie meeskonnale

Lisage oma Teamsi kanalile õppevahekaart, et leida, valida ja kinnitada koolitusi kanalites, kus teistega koostööd teete.

Õppeteemadel vestluste soodustamine

Saate õppesisu jagada Teamsi sõnumites, koosolekuvestlustes või meilisõnumites. Julgustage meeskonnaliikmeid osalema partnerõppetöös ja mentorlusvestlustes.

Õppesoovituste jagamine kolleegidega

Soovitage partneritele ja kolleegidele asjakohast õppesisu, jälgige kaaslaste edenemist ülesannete täitmisel ja vaadake teile soovitatud kursusi.

Võimaldage töötajatel ise oma õppetekonda juhtida

Intuitiivsete vaadete ja õigeaegsete viipadega saavutate õpiülesannetes ja -eesmärkides kindla edu.

Kuva nõutav õppetöö

Saate ühendada õppehaldussüsteemid määratud õppesisu vaatamiseks ja neile juurdepääsuks.

Õppeülesannetega kursis püsimine

Saate Teamsis teatiseid uute või hilinenud õppeülesannete kohta.

Õppeaja kaitsmine

Lisage oma kalendrisse õppekursusi, et seada isiklik kasv ja areng prioriteediks. Õppeaja broneerimiseks saate infoülevaatemeili kaudu iganädalasi soovitusi.

Õppesisu ja -ülesannete korraldamine

Vaates „Minu õppetöö“ pääsete kiiresti juurde järjehoidjatele, hiljuti vaadatud, soovitatud, määratud ja viimati lõpetatud kursustele.

Ühtse õppekeskuse loomine üle terve ettevõtte

Aidake töötajatel leida kogu teie ettevõtte õppeallikatest asjakohast sisu.

Saate koondada kõik sisuallikad ühte kohta

Ühendage Microsofti, oma ettevõtte ning ettevõttes kasutatavate õppeteenuste pakkujate ja õppehaldussüsteemide õppesisu.

Isikupärastatud õppesoovituste hankimine

Saate süsteemi loodud soovitusi, mis põhinevad isiklikel huvidel ja teie ettevõttes populaarsust koguval sisul.

Microsoft 365 õppevõimalustega tutvumine

Tutvuge asjakohaste õppetulemustega iga kord, kui kasutate Microsofti otsingut teenustes Bing for Work, Office.com või SharePoint.

Populaarse sisu esiletõstmine

Saate esiletõstetud karusselliribal esite tõsta töötajatele kõige olulisemat sisu mis tahes ühendatud õppeallikast.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Teamsi vahekaardid.","id":"Teams tabs","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":2,"name":"Teamsi vahekaardid","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4TUFu","content":"<p>Lisage oma Teamsi kanalile õppevahekaart, et leida, valida ja kinnitada koolitusi kanalites, kus teistega koostööd teete.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Koostööl põhinevad õpperuumid teie meeskonnale"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Vestlus.","id":"Chat","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":3,"name":"Vestlus","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4TUFv","content":"<p>Saate õppesisu jagada Teamsi sõnumites, koosolekuvestlustes või meilisõnumites. Julgustage meeskonnaliikmeid osalema partnerõppetöös ja mentorlusvestlustes.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Õppeteemadel vestluste soodustamine"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Soovitamine.","id":"Recommend","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":4,"name":"Soovitamine","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4TUFw","content":"<p>Soovitage partneritele ja kolleegidele asjakohast õppesisu, jälgige kaaslaste edenemist ülesannete täitmisel ja vaadake teile soovitatud kursusi.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Õppesoovituste jagamine kolleegidega"}],"arialabel":"Sotsiaalne õppekeskus.","id":"features","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4Vr2P?ver=4754","imageAlt":"A desktop display of learning tools in Teams and a mobile display of a conversation in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":1,"name":"Sotsiaalne õppekeskus","videoHref":"","content":"<p>Teamsi koostöövõimaluste abil saate õppetöö sotsiaalsemaks muuta.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Muutke õppetöö koostööks"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Ülesanded.","id":"Assignments","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4TUFA?ver=2d78","imageAlt":"Screenshot of My Learning view in Viva Learning showing learning assignments in the Assigned to you tab.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":6,"name":"Ülesanded","videoHref":"","content":"<p>Saate ühendada õppehaldussüsteemid määratud õppesisu vaatamiseks ja neile juurdepääsuks.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Kuva nõutav õppetöö"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Teatised.","id":"Notifications","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4Vr2X?ver=c708","imageAlt":"A mobile display of text chats in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":7,"name":"Teatised","videoHref":"","content":"<p>Saate Teamsis teatiseid uute või hilinenud õppeülesannete kohta.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Õppeülesannetega kursis püsimine"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Õppeviibad.","id":"Learning prompts","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4TUFE?ver=0e68","imageAlt":"Screenshot of Viva email showing actions to book focused learning time.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":8,"name":"Õppeviibad","videoHref":"","content":"<p>Lisage oma kalendrisse õppekursusi, et seada isiklik kasv ja areng prioriteediks. Õppeaja broneerimiseks saate infoülevaatemeili kaudu iganädalasi soovitusi.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Õppeaja kaitsmine"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Minu õppetöö.","id":"My Learning","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":9,"name":"Minu õppetöö","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4TUFy","content":"<p>Vaates „Minu õppetöö“ pääsete kiiresti juurde järjehoidjatele, hiljuti vaadatud, soovitatud, määratud ja viimati lõpetatud kursustele.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Õppesisu ja -ülesannete korraldamine"}],"arialabel":"Isikupärastatud arendus.","id":"benefits","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4U5d7?ver=3000","imageAlt":"A desktop display of recommended courses in Viva Learning and a mobile display of someone sharing a Viva Learning course over a Teams chat.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":5,"name":"Isikupärastatud arendus","videoHref":"","content":"<p>Intuitiivsete vaadete ja õigeaegsete viipadega saavutate õpiülesannetes ja -eesmärkides kindla edu.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Võimaldage töötajatel ise oma õppetekonda juhtida"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Sisuallikad.","id":"Content sources","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":11,"name":"Sisuallikad","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4U030","content":"<p>Ühendage Microsofti, oma ettevõtte ning ettevõttes kasutatavate õppeteenuste pakkujate ja õppehaldussüsteemide õppesisu.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Saate koondada kõik sisuallikad ühte kohta"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Ettepanekud.","id":"Suggestions","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":12,"name":"Ettepanekud","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4TUFG","content":"<p>Saate süsteemi loodud soovitusi, mis põhinevad isiklikel huvidel ja teie ettevõttes populaarsust koguval sisul.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Isikupärastatud õppesoovituste hankimine"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Otsing.","id":"Search","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4U032?ver=f488","imageAlt":"Screenshot of search in SharePoint for “Lead” showing related content results from Viva Learning.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":13,"name":"Otsing","videoHref":"","content":"<p>Tutvuge asjakohaste õppetulemustega iga kord, kui kasutate Microsofti otsingut teenustes Bing for Work, Office.com või SharePoint.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Microsoft 365 õppevõimalustega tutvumine"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Esiletõstetud sisu.","id":"Featured content","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":14,"name":"Esiletõstetud sisu","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4U034","content":"<p>Saate esiletõstetud karusselliribal esite tõsta töötajatele kõige olulisemat sisu mis tahes ühendatud õppeallikast.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Populaarse sisu esiletõstmine"}],"arialabel":"Sisu tuvastamine.","id":"more","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":10,"name":"Sisu tuvastamine","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4U5d9","content":"<p>Aidake töötajatel leida kogu teie ettevõtte õppeallikatest asjakohast sisu.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ühtse õppekeskuse loomine üle terve ettevõtte"}],"itemsCount":14}

Microsoft Viva õppekeskuse toimimine

Vaadake tootedemosid ja seda, kuidas õppepartnerite ökosüsteemid Microsoft Viva õppekeskuse abil sujuvalt töötavad.

Juurdepääs sisule kogu õppekeskkonnas

Microsoft Learn
Microsoft 365 Training
LinkedIn Learning
Skillsoft
Coursera
Pluralsight
edX
Cornerstone
SAP SuccessFactors
Josh Bersin Academy
Edcast
Udacity
Udemy
Harvard Business Publishing
Infosec
Go1
OpenSesame

Microsoft 365

Selle veeru märgetega funktsioonid sisalduvad Microsoft 365 ja Office 365 suurettevõttelepingutes.

Microsoft Viva õppekeskus

Täielik töötajatele mõeldud õppelahendus.

Microsoft Viva õppekeskus 3,40 €
kasutaja kohta kuus
Hind ei sisalda käibemaksu.

(aastatellimus, pikendatakse automaatselt)6

Säästke 25%*

Microsoft Viva komplekt

Täielik töötajakogemuse pakett, kuhu kuuluvad Viva õppekeskus, Viva ülevaated, Viva tööeesmärgid ja Viva teemad, annab teie inimestele ja meeskondadele võimaluse anda endast parim olenemata sellest, kus nad töötavad.

Microsoft Viva komplekt Täishind oli 10,13 € Nüüd 7,60 €
kasutaja kohta kuus
Hind ei sisalda käibemaksu.

(aastatellimus, pikendatakse automaatselt)6

Microsoft Office’i toodete funktsioonide võrdlus
Funktsiooni nimi

Microsoft 365

Microsoft Viva õppekeskus Microsoft Viva komplekt
Microsoft Viva õppekeskus
See funktsioon on osaliselt komplektis
On komplektis
On komplektis
Viva õppekeskus Teamsis
On komplektis
On komplektis
On komplektis
Juurdepääs täielikele Microsoft Learni ja Microsoft 365 koolitusteekidele ning 125 põhilisele LinkedIn Learningu kursusele
On komplektis
On komplektis
On komplektis
Õppesisu otsimine, jagamine ja sellest vestlemine
On komplektis
On komplektis
On komplektis
Õppesisu vahekaartide loomine Teamsi kanalites
On komplektis
On komplektis
On komplektis
Organisatsioonis genereeritud õppesisu SharePointis ja Viva õppekeskuses
On komplektis
On komplektis
On komplektis
Kursusesoovitused ja edenemise jälgimine
Pole komplektis
On komplektis
On komplektis
Integratsioon partneritest sisupakkujatega
Pole komplektis
On komplektis
On komplektis
Integratsioon õpihaldussüsteemidega
Pole komplektis
On komplektis
On komplektis

Surface’i õppekeskuse sisu Microsofti otsingus teenustes Bing.com, Office.com ja SharePoint.com5

Pole komplektis
Included
Included

Lisage koolitussisu kalendrisse soovitatud aegadel

Pole komplektis

On komplektis

On komplektis

Microsoft Viva töösuhtluskeskkond
On komplektis
On komplektis
On komplektis
Viva töösuhtluskeskkonna kohandamine ettevõtte sümboolikaga
On komplektis
On komplektis
On komplektis
Töötajate jaoks isikupärastatud keskse sihtkoha loomine
On komplektis
On komplektis
On komplektis
Ühtse suhtluskanali loomine olulise teabe koondamiseks ja jagamiseks
On komplektis
On komplektis
On komplektis
Suhtluse ja andmelauaüksuste suunamine kindlatele inimestele või rühmadele
On komplektis
On komplektis
On komplektis
Kriitilise tähtsusega üksuste võimendamine suurema levi huvides
On komplektis
On komplektis
On komplektis
Tänapäevase töötajakogemuse loomine olemasoleva taristu põhjal
On komplektis
On komplektis
On komplektis
Integratsioon partneritest teenusepakkujate ja personalisüsteemidega
On komplektis
On komplektis
On komplektis
Kohandatud adaptiivsete kaartide loomine olemasolevate rakendusega ühendamiseks
On komplektis
On komplektis
On komplektis

Microsoft Viva osaluskeskus

On komplektis

On komplektis

On komplektis

Töötajate kogukondade loomine ja nendega liitumine

On komplektis

On komplektis

On komplektis

Teadaannete postitamine ja kinnitamine

On komplektis

On komplektis

On komplektis

Mitmesuguste vestlustüüpide alustamine

On komplektis

On komplektis

On komplektis

Otsige ülevaateid kogukondade või vestlusesse kaasamise kohta

On komplektis

On komplektis

On komplektis

Postitage küsimusi, küsige töökaaslastelt nõu ja märkige parimad vastused

On komplektis

On komplektis

On komplektis

Teemaarenduse postituste loomine, otsimine ja jälgimine

On komplektis

On komplektis

On komplektis

Lugude loomine, otsimine ja jälgimine

Included

Varsti saadaval

Included

Tulekul

Included

Tulekul

Microsoft Viva ülevaated
See funktsioon on osaliselt komplektis
See funktsioon on osaliselt komplektis
On komplektis
Isiklikud ülevaated Teamsis
On komplektis
On komplektis
On komplektis
Viva ülevaadete lisandmoodul ja tekstisisesed soovitused Outlookis
On komplektis
On komplektis
On komplektis
Igapäevane infoülevaatemeil
On komplektis
On komplektis
On komplektis
Igakuine kokkuvõttemeil ja isiklike ülevaadete armatuurlaud
On komplektis
On komplektis
On komplektis

Tasulised isiklikud ülevaated: tõhusate koosolekute vahekaart Teamsis koos ülevaadete ja soovitustega

Pole komplektis
Pole komplektis
Included

Tulekul

Tasulised isiklikud ülevaated: ühise tõhusate koosolekute kava algatamine
Pole komplektis
Pole komplektis
Included

Tulekul

Ülevaated juhatajale, et juhtida tugevaid meeskondi
Pole komplektis
Pole komplektis
On komplektis
Ülevaated juhtidele ettevõttetrendide nägemiseks
Pole komplektis
Pole komplektis
On komplektis
Kohandatud analüüsitööriistad ja kiirendid
Pole komplektis
Pole komplektis
On komplektis
Microsoft Viva teemad
Pole komplektis
Pole komplektis
On komplektis
Otsingukonnektorid (indekseeritud üksused)
Pole komplektis
Pole komplektis
On komplektis
Teadmiste ja oskuste otsimine
Pole komplektis
Pole komplektis
On komplektis
Teemakaardid, -lehed ja -keskused
Pole komplektis
Pole komplektis
On komplektis
Esiletõstetud teemad SharePointis, Office’is ja Microsofti otsingus
Pole komplektis
Pole komplektis
On komplektis
Esiletõstetud teemad Teamsis, Outlookis ja Yammeris
Pole komplektis
Pole komplektis
Included

Tulekul 2022. aastal

Vastuste dispetšer ja kontekstipõhine otsing
Pole komplektis
Pole komplektis
Included

Tulekul 2022. aastal

Microsoft Viva tööeesmärgid

Pole komplektis
Pole komplektis

On komplektis

Saate OKR-i töövooge luua, hallata, ühitada ja kohandada OKR-i mallide ja automaatsete sisseregistreerimiste abil

Pole komplektis
Pole komplektis

On komplektis

Saate edendada ärirütme OKR-ide abil, kasutades ühist andmelauda ja täpsemaid ülevaateid

Pole komplektis
Pole komplektis

On komplektis

Saate ühendada töö tulemustega, integreerides need ülesannete ja projektidega

Pole komplektis
Pole komplektis

On komplektis

Saate integreerida oluliste tööriistade ja andmeallikatega

Pole komplektis
Pole komplektis

On komplektis

SSO funktsioonide, andmekrüptimise, SOC 2 tüüp II nõuetelevastavuse, ettevõttetasemel privaatsuse ja täiustatud õiguste abil saate suurendada ettevõtte mastaapi ja turvalisust

Pole komplektis
Pole komplektis

On komplektis

Saate kasutada täpsemaid OKR-i konfiguratsioone kohandatava kaalukuse ja hindamisjuhistega

Pole komplektis
Pole komplektis

On komplektis

Meeskondade ja üksikisikute töö tõhustamine

94% töötajaid ütleb, et nad jääksid ettevõttesse kauemaks, kui seal investeeritaks nende õppimisse ja arengusse (LinkedIn).2

84% õppe- ja arendustegevuse juhtide sõnul on oluline integreerida digitaalõpe ettevõtte koostööplatvormidega (Fosway Group).3

79% tegevjuhtidest ütleb, et nende peamine probleem on töötajaskonna teadmised ja oskused (PwC).4

Lisaressursid

Viva õppekeskuse veebiseminar

Siit saate teada, kuidas panna oma asutuses või ettevõttes alus õppimist väärtustavale kultuurile, andes töötajate käsutusse võimalused, mida nad oma töös konkreetsete oskuste omandamiseks kasutavad.

Viva õppekeskuse teabeülevaade

Lugege, kuidas mõjutab töövoo käigus õppimine töötajate tööviljakust, arengut ja alleshoidmist.

Stsenaariumi juhend

Vaadake Viva õppekeskuse toimimist erinevates rollides ja stsenaariumides.

Viva õppekeskuse kasutajatugi

Vaadake, kuidas lisada Viva õppekeskus Microsoft Teamsi ja hallata oma õppesisu.

Viva õppekeskuse kasutamise alustamine

An employee sitting at their desk and smiling.

Inimeste ja meeskondade toetamine töö tõhustamiseks

Viva õppekeskus on osa töötajakogemuse platvormist Microsoft Viva, mis on loodud selleks, et aidata inimestel suhelda, keskenduda, õppida ja tõhusalt töötada.

* Kui ostate enne 1. jaanuari 2023, säästate 25%.
1 Viva õppekeskus ei ole ette nähtud kasutamiseks lastele ega õpilastele. Viva õppekeskuse litsentsid tuleks määrata üksnes vähemalt 18-aastastele inimestele. See hõlmab järgmiste funktsioonide, rakenduste, teenuste ja komplektide litsentse: Microsoft Viva haridustöötajatele, Viva õppekeskus haridustöötajatele, Microsoft Viva koos Glinti lisandtellimusega haridustöötajatele, Microsoft 365 A3 – vaikne litsents haridustöötajatele, Microsoft 365 A3 haridustöötajatele, Microsoft 365 A5 haridustöötajatele, Microsoft 365 A5 koos kõneajaga haridustöötajatele, Microsoft 365 A5 ilma kõnekonverentsifunktsioonideta haridustöötajatele, Office 365 A1 haridustöötajatele, Office 365 A1 haridustöötajatele (seadmepõhine), Office 365 A1 Plus haridustöötajatele, Office 365 A3 haridustöötajatele, Office 365 A5 haridustöötajatele, Office 365 A5 koos kõneajaga haridustöötajatele, Office 365 A5 ilma kõnekonverentsifunktsioonideta haridustöötajatele, Office 365 Education E1 haridustöötajatele, Office 365 Education E3 haridustöötajatele ning Office 365 Educationi koduõpperakendused haridustöötajatele; need litsentsid tuleks määrata üksnes õppeasutuse täiskasvanud pedagoogidele ja muule personalile, mitte õpilastele.
2 LinkedIn Learningu aruanne „2019 Workplace Learning Report“.
3 Kuidas muudab COVID-19 õppimist? Fosway Group, 2020. aasta juuni.
4 Talent Trends 2019: Upskilling for a Digital World, PwC.
5 Selle funktsiooni lubamiseks kogu rentniku jaoks peab administraatoril olema vähemalt üks ostetud litsents.
6 Pärast tasulise tellimuse algust oleneb tühistamispoliitika sellest, kas olete uus klient, tootest ning Microsofti domeenivalikutest. Lugege lisateavet. Microsoft 365 tellimuse saate Microsoft 365 halduskeskuses igal ajal tühistada. Tellimuse tühistamisel kustutatakse kõik seotud andmed. Lugege lisateavet teenusekomplektis Microsoft 365 andmete säilitamise, kustutamise ja hävitamise kohta.