Microsoft Viva ülevaated

Tööviljakust ja heaolu saate parandada andmepõhiste privaatsust kaitsvate ülevaadete ja soovitustega. Viva ülevaated maksab 3,40 € kasutaja kohta kuus.

Hind ei sisalda käibemaksu.

Soodustage inimeste ja ettevõtte arengut toetavat kultuuri

Tutvuge töötaja tööviljakus- ja heaolukeskkondadega töövoos.

Ülevaade
Guided Tour

Juhendava tutvustuse koduleht

Isiklikud ülevaated

Tervislike tööharjumuste kujundamine isiklike ülevaadete abil

Saate isikupärastatud soovitusi tööviljakuse ja heaolu suurendamiseks. Võtke aega tänulikkus-, mõtisklus- ja teadvelolekuhetkedeks. Tehke regulaarselt pause.

Isiklikud heaolufunktsioonid töövoos

Määrake süvenemisaeg, et töötada katkestusteta, ja virtuaalteekond, et lõpetada päev läbimõeldult. Katkestage ühendus ja laadige end rahulikul ajal.

Igapäevane infoülevaatemeil ja Viva ülevaadete lisandmoodul

Saate Outlookis isikupärastatud igapäevased infoülevaatemeilid ja tekstisisesed soovitused koos kasulike näpunäidetega, mis aitavad algavat päeva ja nädalat maksimaalselt ära kasutada.

Teie kaks korda kuus välja antav kokkuvõttemeil ja andmelaud

Tutvuge trendidega selle kohta, kuidas olete viimase nelja nädala jooksul oma aega kulutanud, ning tuvastage võimalusi süvenemise, võrgu ja koostöö täiustamiseks.

Aidake meeskondadel leida tasakaal tööviljakuse ja isikliku heaolu vahel

Jagage haldurite ja juhtidega kasulikke ülevaateid, mis tuvastavad võimalusi heaolu, kaasatuse ja tõhususe edendamiseks kogu ettevõttes.

Viige ennast kurssi sellega, kuidas töö ettevõttes toimub

Saate ülevaate töömustritest, mis võivad põhjustada läbipõlemist ja stressi (nt ületunnitöö, koosolekute üleküllus või liiga vähene süvenemisaeg).

Soodustage tervislikke tööharjumusi ja meeskonnanorme

Meeskonnaplaanide abil (nt ühise süvenemisaja ja koosolekuteta päeva plaan) saate edendada tervislikke tööharjumusi, mis suurendavad tööviljakust ja kaitsevad heaolu.

Juhtimine eeskuju abil

Aidake juhtidel tutvuda oma isiklike harjumustega ja välja töötada sellised harjumused, mis võivad positiivselt mõjutada meeskonna tõhusust ja heaolu.

Kordumatute äritegevusega seotud probleemide lahendamine

Viige end kurssi hübriidtöö mõjuga oma töötajatele ja ettevõttele ning tegelege oma organisatsiooni jaoks oluliste küsimustega.

Pange asjad kiiresti tööle

Looge oma ettevõtte kohta väärtuslikke ülevaateid, kasutades paindlike, ettevõtte juhtidega ühiskasutusse andmiseks valmis aruannete teeki.

Süvenege oma andmetesse

Täpsemate tööriistade abil saate luua ülevaateid, mis on kohandatud konkreetsete äriküsimuste jaoks.

Süvaanalüüsi kiire alustamine

Keerukate probleemide lahendamiseks saate kasutada täiustatud tööriistu ning valmisanalüüsikiirendite, visualiseeringute ja interaktiivsete aruannete teeki.

Loodud teie andmete turvalise ja privaatsena hoidmiseks

Usaldusväärse pilvepõhise turbe ja privaatsuse kaitsemeetmetega saate aidata täita valdkonna eeskirjade ja kohalike seadustega sätestatud nõudeid.

Tasulised isiklikud ülevaated

Ainult teie ise saate vaadata oma isiklikke andmeid ja ülevaateid, mis põhinevad teie meilisõnumite, koosolekute, telefonikõnede ja vestluste põhjal tuvastatud mustritel.

Integreeritud privaatsuse kaitsemeetmed

integreeritud kaitsemeetmetega (umbisikustamine ja andmete koondamine) saate aidata kaitsta üksikisikute privaatsust juhtkonnale esitatavate näitajate puhul.

Töötajate ja administraatorite juhtelemendid

Iga töötaja saab ise valida ülevaated ja kasutusvõimalused, mida ta soovib saada. Administraatorid võivad keelata juurdepääsu üksikisiku või ettevõtte tasemel.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Teamsi heaolufunktsioonid.","id":"Wellbeing experiences in Teams","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE55yTr?ver=bba1","imageAlt":"A protect time reminder being set in Viva Insights to allow the user to mindfully disconnect while they leave work.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":2,"name":"Teamsi heaolufunktsioonid","videoHref":"","content":"<p>Määrake süvenemisaeg, et töötada katkestusteta, ja virtuaalteekond, et lõpetada päev läbimõeldult. Katkestage ühendus ja laadige end rahulikul ajal.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Isiklikud heaolufunktsioonid töövoos"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Toimingusoovitused Outlookis.","id":"Actionable recommendations in Outlook","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":3,"name":"Toimingusoovitused Outlookis","videoHref":"https://www.microsoft.com/et-ee/videoplayer/embed/RE58AXY","content":"<p>Saate Outlookis isikupärastatud igapäevased infoülevaatemeilid ja tekstisisesed soovitused koos kasulike näpunäidetega, mis aitavad algavat päeva ja nädalat maksimaalselt ära kasutada.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Igapäevane infoülevaatemeil ja Viva ülevaadete lisandmoodul"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Teie töömustrite ülevaated.","id":"Insights about your work patterns","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":4,"name":"Teie töömustrite ülevaated","videoHref":"https://www.microsoft.com/et-ee/videoplayer/embed/RE57xW1","content":"<p>Tutvuge trendidega selle kohta, kuidas olete viimase nelja nädala jooksul oma aega kulutanud, ning tuvastage võimalusi süvenemise, võrgu ja koostöö täiustamiseks.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Teie kaks korda kuus välja antav kokkuvõttemeil ja andmelaud"}],"arialabel":"Isiklikud ülevaated.","id":"personal-insights","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE55UuS?ver=e600","imageAlt":"A Focus bubble popped out over Viva Insights in Teams.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":1,"name":"Isiklikud ülevaated","videoHref":"","content":"<p>Saate isikupärastatud soovitusi tööviljakuse ja heaolu suurendamiseks. Võtke aega tänulikkus-, mõtisklus- ja teadvelolekuhetkedeks. Tehke regulaarselt pause.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Tervislike tööharjumuste kujundamine isiklike ülevaadete abil"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Rühmaülevaated.","id":"Group insights","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE55BVx?ver=edf0","imageAlt":"Organization trends tab in Viva Insights in Teams app","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":6,"name":"Rühmaülevaated","videoHref":"","content":"<p>Saate ülevaate töömustritest, mis võivad põhjustada läbipõlemist ja stressi (nt ületunnitöö, koosolekute üleküllus või liiga vähene süvenemisaeg).</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Viige ennast kurssi sellega, kuidas töö ettevõttes toimub"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Ühisplaanid.","id":"Shared plans","isImage2x":true,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE58Dyj?ver=0c80","imageAlt":"A Shared Focus plan in Teams.","imageHeight":730,"imageWidth":1314,"itemIndex":7,"name":"Ühisplaanid","videoHref":"","content":"<p>Meeskonnaplaanide abil (nt ühise süvenemisaja ja koosolekuteta päeva plaan) saate edendada tervislikke tööharjumusi, mis suurendavad tööviljakust ja kaitsevad heaolu.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Soodustage tervislikke tööharjumusi ja meeskonnanorme"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Mõtisklus","id":"Reflection","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE55Uvt?ver=9781","imageAlt":"The Teamwork Habits tab in Viva Insights in Teams.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":8,"name":"Mõtisklus","videoHref":"","content":"<p>Aidake juhtidel tutvuda oma isiklike harjumustega ja välja töötada sellised harjumused, mis võivad positiivselt mõjutada meeskonna tõhusust ja heaolu.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Juhtimine eeskuju abil"}],"arialabel":"Juhtide ülevaated.","id":"leader-insights","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE55yTc?ver=72e6","imageAlt":"A setup bubble to get started measuring meeting effectiveness popped out over the Organization Trends homepage in Viva Insights in Teams.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":5,"name":"Juhtide ülevaated","videoHref":"","content":"<p>Jagage haldurite ja juhtidega kasulikke ülevaateid, mis tuvastavad võimalusi heaolu, kaasatuse ja tõhususe edendamiseks kogu ettevõttes.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Aidake meeskondadel leida tasakaal tööviljakuse ja isikliku heaolu vahel"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Valmisaruanded.","id":"Prebuilt reports","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE55yTA?ver=37d2","imageAlt":"A Meeting hours report in Viva Insights.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":10,"name":"Valmisaruanded","videoHref":"","content":"<p>Looge oma ettevõtte kohta väärtuslikke ülevaateid, kasutades paindlike, ettevõtte juhtidega ühiskasutusse andmiseks valmis aruannete teeki.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Pange asjad kiiresti tööle"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Kohandatud analüüs.","id":"Custom analysis","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE55Uvw?ver=6afc","imageAlt":"A person query analysis in Viva Insights.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":11,"name":"Kohandatud analüüs","videoHref":"","content":"<p>Täpsemate tööriistade abil saate luua ülevaateid, mis on kohandatud konkreetsete äriküsimuste jaoks.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Süvenege oma andmetesse"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Valmiskiirendid.","id":"Prebuilt accelerators","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":12,"name":"Valmiskiirendid","videoHref":"https://www.microsoft.com/et-ee/videoplayer/embed/RE57ijt","content":"<p>Keerukate probleemide lahendamiseks saate kasutada täiustatud tööriistu ning valmisanalüüsikiirendite, visualiseeringute ja interaktiivsete aruannete teeki.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Süvaanalüüsi kiire alustamine"}],"arialabel":"Täpsemad ülevaated.","id":"advanced-insights","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE55BVs?ver=53d1","imageAlt":"New hire onboarding in Viva Insights and a graph showing change in average new hire network size in first few months.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":9,"name":"Täpsemad ülevaated","videoHref":"","content":"<p>Viige end kurssi hübriidtöö mõjuga oma töötajatele ja ettevõttele ning tegelege oma organisatsiooni jaoks oluliste küsimustega.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Kordumatute äritegevusega seotud probleemide lahendamine"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Tasulised isiklikud ülevaated","id":"Private personal insights","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE55yTD?ver=3dda","imageAlt":"A person sitting in a rounded chair smiling.","imageHeight":600,"imageWidth":1067,"itemIndex":14,"name":"Tasulised isiklikud ülevaated","videoHref":"","content":"<p>Ainult teie ise saate vaadata oma isiklikke andmeid ja ülevaateid, mis põhinevad teie meilisõnumite, koosolekute, telefonikõnede ja vestluste põhjal tuvastatud mustritel.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Tasulised isiklikud ülevaated"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Integreeritud privaatsuse kaitsemeetmed.","id":"Built-in privacy safeguards","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE55UvC?ver=e828","imageAlt":"A person sitting at a desk with their hands folded participating in a video call on a laptop.","imageHeight":600,"imageWidth":1067,"itemIndex":15,"name":"Integreeritud privaatsuse kaitsemeetmed","videoHref":"","content":"<p>integreeritud kaitsemeetmetega (umbisikustamine ja andmete koondamine) saate aidata kaitsta üksikisikute privaatsust juhtkonnale esitatavate näitajate puhul.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Integreeritud privaatsuse kaitsemeetmed"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Töötajate ja administraatorite juhtelemendid.","id":"Employee and admin controls","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE55TOA?ver=e343","imageAlt":"A person standing in front of their desk looking towards the window behind them.","imageHeight":600,"imageWidth":1067,"itemIndex":16,"name":"Töötajate ja administraatorite juhtelemendid","videoHref":"","content":"<p>Iga töötaja saab ise valida ülevaated ja kasutusvõimalused, mida ta soovib saada. Administraatorid võivad keelata juurdepääsu üksikisiku või ettevõtte tasemel.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Töötajate ja administraatorite juhtelemendid"}],"arialabel":"Lahutamatu privaatsus.","id":"privacy-design","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE55yTh?ver=4a8c","imageAlt":"A person sitting at a kitchen island with a Surface tablet looking at a mobile phone.","imageHeight":600,"imageWidth":1067,"itemIndex":13,"name":"Lahutamatu privaatsus","videoHref":"","content":"<p>Usaldusväärse pilvepõhise turbe ja privaatsuse kaitsemeetmetega saate aidata täita valdkonna eeskirjade ja kohalike seadustega sätestatud nõudeid.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Loodud teie andmete turvalise ja privaatsena hoidmiseks"}],"itemsCount":16}

Vaadake, kuidas Viva ülevaated toimivad

Vaadake, kuidas Viva ülevaated aitavad andmepõhiste privaatsust kaitsvate ülevaadete ja soovitatud toimingute abil parendada üksikisikute ja meeskondade tööviljakust ja heaolu.

Funktsioonid ja hinnakiri

Microsoft Viva ülevaated Microsoft 365-s

Paketis

Microsoft 365 ja Office 365 suurettevõttelepingutes

Mõnda töötajate kasutuskogemuse funktsiooni sisaldavad Microsoft 365 ja Office 365 suurettevõttelepingud.

 • Isiklikud ülevaated Viva ülevaadete rakendusega Teamsis ja veebirakendustes
 • Isiklikud ülevaated teie igapäevases infoülevaatemeilis ja kaks korda kuus välja antavas kokkuvõttemeilis
 • Viva ülevaadete lisandmoodul ja tekstisisesed soovitused Outlookis

Komplekti kuuluvad täiendavad rakendused

 • MicrosoftViva töösuhtluskeskkond
 • MicrosoftViva osaluskeskus

Microsoft Viva ülevaated

Microsoft Viva ülevaated 3,40 €

kasutaja kohta kuus

(Aastatellimus, pikendatakse automaatselt)1
Hind ei sisalda käibemaksu.

Kõik Microsoft 365 töötajate kasutuskogemuse funktsioonid ja lisaks järgmised funktsioonid:

 • Tasulised isiklikud ülevaated: koosolekute kategooriad, koosolekute tagasiside, kiitustrendid ja e-kirjade avamise määrad
 • Tervisliku koostöö plaanid: ajastatud meilid, tõhusad koosolekud, korduv aja broneerimine, jagatud keskendumisaeg ja koosolekuteta päevad
 • Ülevaated juhatajale, et juhtida tugevaid meeskondi
 • Juhtide ülevaade suundumuste nägemiseks ja muutuste juhtimiseks kogu organisatsioonis
 • Kohandatud analüüsitööriistad ja kiirendid

Komplekti kuuluvad rakendused

 • MicrosoftViva töösuhtluskeskkond
 • MicrosoftViva osaluskeskus
 • MicrosoftViva ülevaated

Säästke 25%*

Microsoft Viva komplekt

Microsoft Viva komplekt Täishind oli 10,13 € Nüüd 7,60 €

kasutaja kohta kuus

(Aastatellimus, pikendatakse automaatselt)1
Hind ei sisalda käibemaksu.

Kõik Viva ülevaadete funktsioonid ja lisaks:

 • Meeldetuletused teie igapäevases infoülevaatemeilides määratud kursuste lõpuleviimiseks (varsti tulekul)
 • Soovitused teie igapäevases infomeilis, et tõsta esile asjatundlikkust (varsti tulekul)
 • Viva õppekeskus, mis võimaldab sujuvat juurdepääsu õppesisule kohtades, kus töötajad juba oma aega veedavad
 • Viva teemad, mis toob teie organisatsioonis kokku teadmised ja oskused ning võimaldab neid hallata ja kaitsta
 • Viva tööeesmärgid, mis aitavad püsida mastaabis, keskenduda töörühmade puhul mõjule ja tuua eesmärgid igapäevasesse töövoogu

Komplekti kuuluvad rakendused

 • MicrosoftViva töösuhtluskeskkond
 • MicrosoftViva osaluskeskus
 • MicrosoftViva ülevaated

Microsoft 365

Selle veeru märgetega funktsioonid sisalduvad Microsoft 365 ja Office 365 suurettevõttelepingutes.

Microsoft Viva ülevaated

Siit leiate tasulised isiklikud ja juhtidele suunatud ülevaated ning täpsemad ülevaated koos kohandatud analüüsitööriistade ja kiirenditega.

Microsoft Viva ülevaated 3,40 €
kasutaja kohta kuus
Hind ei sisalda käibemaksu.

(Aastatellimus, pikendatakse automaatselt)1

Säästke 25%*

Microsoft Viva komplekt

Täielik töötajakogemuse komplekt annab teie inimestele ja meeskondadele võimaluse anda endast parim olenemata sellest, kus nad töötavad.

Microsoft Viva komplekt Täishind oli 10,13 € Nüüd 7,60 €
kasutaja kohta kuus
Hind ei sisalda käibemaksu.

(Aastatellimus, pikendatakse automaatselt)1

Microsoft Office’i toodete funktsioonide võrdlus
Funktsiooni nimi

Microsoft 365

Microsoft Viva ülevaated Microsoft Viva komplekt

Microsoft Viva ülevaated

See funktsioon on osaliselt komplektis

Funktsioon kuulub komplekti

Funktsioon kuulub komplekti

Isiklikud ülevaated Viva ülevaadete rakendusega Teamsis ja veebirakendustes

Funktsioon kuulub komplekti

Funktsioon kuulub komplekti

Funktsioon kuulub komplekti

Isiklikud ülevaated teie igapäevases infoülevaatemeilis ja kaks korda kuus välja antavas kokkuvõttemeilis

Funktsioon kuulub komplekti

Funktsioon kuulub komplekti

Funktsioon kuulub komplekti

Viva ülevaadete lisandmoodul ja tekstisisesed soovitused Outlookis

Funktsioon kuulub komplekti

Funktsioon kuulub komplekti

Funktsioon kuulub komplekti

Tasulised isiklikud ülevaated – koosolekute kategooriad, koosolekute tagasiside, kiitustrendid ja e-kirjade avamise määrad

Funktsioon ei kuulu komplekti

Funktsioon kuulub komplekti

Funktsioon kuulub komplekti

Tervist hoidva koostöö plaanid – ajastatud meilisõnumid, tõhusad koosolekud, korduvad ajabroneeringud, ühine süvenemisaeg ja koosolekuta päevad

Funktsioon ei kuulu komplekti

Funktsioon kuulub komplekti

Funktsioon kuulub komplekti

Ülevaated juhatajale, et juhtida tugevaid meeskondi

Pole komplektis
Feature is included
Feature is included

Ülevaated juhtidele ettevõttetrendide nägemiseks

Funktsioon ei kuulu komplekti

Feature is included
Feature is included

Kohandatud analüüsitööriistad ja kiirendid

Funktsioon ei kuulu komplekti

Funktsioon kuulub komplekti

Funktsioon kuulub komplekti

Microsoft Viva töösuhtluskeskkond

Funktsioon kuulub komplekti

Funktsioon kuulub komplekti
Funktsioon kuulub komplekti
Viva töösuhtluskeskkonna kohandamine ettevõtte sümboolikaga

Funktsioon kuulub komplekti

Funktsioon kuulub komplekti
Funktsioon kuulub komplekti
Töötajate jaoks isikupärastatud keskse sihtkoha loomine

Funktsioon kuulub komplekti

Funktsioon kuulub komplekti
Funktsioon kuulub komplekti
Ühtse suhtluskanali loomine olulise teabe koondamiseks ja jagamiseks

Funktsioon kuulub komplekti

Funktsioon kuulub komplekti
Funktsioon kuulub komplekti
Suhtluse ja andmelauaüksuste suunamine kindlatele inimestele või rühmadele

Funktsioon kuulub komplekti

Funktsioon kuulub komplekti
Funktsioon kuulub komplekti
Kriitilise tähtsusega üksuste võimendamine suurema levi huvides

Funktsioon kuulub komplekti

Funktsioon kuulub komplekti
Funktsioon kuulub komplekti
Tänapäevase töötajakogemuse loomine olemasoleva taristu põhjal

Funktsioon kuulub komplekti

Funktsioon kuulub komplekti
Funktsioon kuulub komplekti
Integratsioon partneritest teenusepakkujate ja personalisüsteemidega

Funktsioon kuulub komplekti

Funktsioon kuulub komplekti
Funktsioon kuulub komplekti
Kohandatud adaptiivsete kaartide loomine olemasolevate rakendusega ühendamiseks

Funktsioon kuulub komplekti

Funktsioon kuulub komplekti
Funktsioon kuulub komplekti

Microsoft Viva osaluskeskus

Funktsioon kuulub komplekti

Funktsioon kuulub komplekti

Funktsioon kuulub komplekti

Töötajate kogukondade loomine ja nendega liitumine

Funktsioon kuulub komplekti

Funktsioon kuulub komplekti

Funktsioon kuulub komplekti

Teadaannete postitamine ja kinnitamine

Funktsioon kuulub komplekti

Funktsioon kuulub komplekti

Funktsioon kuulub komplekti

Mitmesuguste vestlustüüpide alustamine

Funktsioon kuulub komplekti

Funktsioon kuulub komplekti

Funktsioon kuulub komplekti

Otsige ülevaateid kogukondade või vestlusesse kaasamise kohta

Funktsioon kuulub komplekti

Funktsioon kuulub komplekti

Funktsioon kuulub komplekti

Postitage küsimusi, küsige töökaaslastelt nõu ja märkige parimad vastused

Funktsioon kuulub komplekti

Funktsioon kuulub komplekti

Funktsioon kuulub komplekti

Teemaarenduse postituste loomine, otsimine ja jälgimine

Funktsioon kuulub komplekti

Funktsioon kuulub komplekti

Funktsioon kuulub komplekti

Lugude loomine, otsimine ja jälgimine

Feature is included

Varsti saadaval

Feature is included

Tulekul

Feature is included

Varsti saadaval

Microsoft Viva õppekeskus

See funktsioon on osaliselt komplektis
See funktsioon on osaliselt komplektis
Funktsioon kuulub komplekti
Viva õppekeskus Teamsis

Funktsioon kuulub komplekti

Funktsioon kuulub komplekti
Funktsioon kuulub komplekti

Juurdepääs täielikele Microsoft Learni ja Microsoft 365 koolitusteekidele ning 125 põhilisele LinkedIn Learningu kursusele2

Funktsioon kuulub komplekti

Funktsioon kuulub komplekti
Funktsioon kuulub komplekti
Õppesisu otsimine, jagamine ja sellest vestlemine

Funktsioon kuulub komplekti

Funktsioon kuulub komplekti
Funktsioon kuulub komplekti
Õppesisu vahekaartide loomine Teamsi kanalites

Funktsioon kuulub komplekti

Funktsioon kuulub komplekti
Funktsioon kuulub komplekti
Organisatsioonis genereeritud õppesisu SharePointis ja Viva õppekeskuses

Funktsioon kuulub komplekti

Funktsioon kuulub komplekti
Funktsioon kuulub komplekti

Surface’i õppekeskuse sisu Microsofti otsingus teenustes Bing.com, Office.com ja SharePoint.com3

Pole komplektis

Pole komplektis

On komplektis

Kursusesoovitused ja edenemise jälgimine

Funktsioon ei kuulu komplekti

Funktsioon ei kuulu komplekti
Funktsioon kuulub komplekti
Integratsioon partneritest sisupakkujatega

Funktsioon ei kuulu komplekti

Funktsioon ei kuulu komplekti
Funktsioon kuulub komplekti
Integratsioon õpihaldussüsteemidega

Funktsioon ei kuulu komplekti

Funktsioon ei kuulu komplekti
Funktsioon kuulub komplekti

Lisage koolitussisu kalendrisse soovitatud ajavahemikega

Pole komplektis

Pole komplektis

On komplektis

Microsoft Viva teemad

Funktsioon ei kuulu komplekti

Funktsioon ei kuulu komplekti
Funktsioon kuulub komplekti
Otsingukonnektorid (indekseeritud üksused)

Funktsioon ei kuulu komplekti

Funktsioon ei kuulu komplekti
Funktsioon kuulub komplekti
Teadmiste ja oskuste otsimine

Funktsioon ei kuulu komplekti

Funktsioon ei kuulu komplekti
Funktsioon kuulub komplekti
Teemakaardid, -lehed ja -keskused

Funktsioon ei kuulu komplekti

Funktsioon ei kuulu komplekti
Funktsioon kuulub komplekti
Esiletõstetud teemad SharePointis, Office’is ja Microsofti otsingus

Funktsioon ei kuulu komplekti

Funktsioon ei kuulu komplekti
Funktsioon kuulub komplekti
Esiletõstetud teemad Teamsis, Outlookis ja Yammeris

Funktsioon ei kuulu komplekti

Funktsioon ei kuulu komplekti
Feature is included
Vastuste dispetšer ja kontekstipõhine otsing

Funktsioon ei kuulu komplekti

Funktsioon ei kuulu komplekti
Feature is included

Tulekul 2023. aastal

Microsoft Viva tööeesmärgid

Funktsioon ei kuulu komplekti

Funktsioon ei kuulu komplekti

On komplektis

Mallide ja automaatsete registreerimiste abil saate eesmärkide ja võtmetulemuste (OKR) töövooge luua, hallata, joondada ja kohandada

Funktsioon ei kuulu komplekti

Funktsioon ei kuulu komplekti

On komplektis

OKR-ide ühine andmelaud ja täpsemad ülevaated aitavad ärieesmärkide saavutamisel tempot hoida

Funktsioon ei kuulu komplekti

Funktsioon ei kuulu komplekti

On komplektis

Viva tööeesmärkide rakendus Teamsis ja Azure DevOpsis ning sõnumilaiendus Teamsi tekstvestlustes võimaldab eesmärgid igapäevasesse töövoogu kaasata

Funktsioon ei kuulu komplekti

Funktsioon ei kuulu komplekti

On komplektis

Eesmärke ja võtmetulemusi ning projekte saate vaadata ja automaatselt värskendada juba kasutatavates projektihalduse ja andmehalduse tööriistades

Funktsioon ei kuulu komplekti

Funktsioon ei kuulu komplekti

On komplektis

Hankige ettevõtte ulatust ja turvalisust ühekordse sisselogimise (SSO) funktsioonide, andmete krüptimise, süsteemi- ja organisatsioonikontrollide (SOC) 2 tüüpi 2 vastavuse, ettevõttetaseme privaatsuse ja täiustatud lubadega

Funktsioon ei kuulu komplekti

Funktsioon ei kuulu komplekti

On komplektis

Kasutada saate täpsemaid OKR-i konfiguratsioone, mis hõlmavad kohandatavat kaalukust ja hindamisjuhiseid

Funktsioon ei kuulu komplekti

Funktsioon ei kuulu komplekti

On komplektis

Korduma kippuvad küsimused

|

Isiklikud ülevaated on saadaval järgmistes asukohtades:

 • Viva ülevaadete rakendus Microsoft Teamsis ja avaleht Office.com.
 • Viva ülevaadete Outlooki lisandmoodul ja tekstisisesed soovitused.
 • Igapäevased infoülevaatemeilid ja kaks korda kuus välja antav kokkuvõttemeil.

Need sisalduvad jätkuvalt kõigis Microsoft 365 E3/A3/E5/A5, Office 365 E1/E3/A3/E5/A5 ja Microsoft 365 Business Basicu/Standardi/Premiumi lepingutes.

Viva ülevaated sisaldavad järgmist:

 • Tasulised isiklikud ülevaated.
 • Juhtide ülevaated.
 • Täpsemad ülevaated, sh kohandatud analüüsitööriistad ja kiirendid.

Viva ülevaadete kasutamiseks on nõutav Microsoft 365 või Office 365 E1/A1/G1/E3/A3/G3/E5/A5/G5, Microsoft 365 Business Basic, Business Standard, Business Premium või Exchange Online’i leping 1 või leping 2 litsents.

Viva ülevaated hõlmavad nüüd kohandatud analüüsitööriistade ja kiirendite piiramatut kasutamist, nii et eraldi Viva ülevaadete ressursiruumi ostmine pole enam vajalik.

Juurutamine ja kasutajatugi

Dokumentatsioon

Vaadake, kuidas alustada Viva ülevaadete kasutamist oma organisatsioonis.

Kasutuselevõtt

Kasutage omaksvõtu- ja koolitusressursse, et aidata teil Viva ülevaadete komplekti kasutama hakata.

Kasutajatugi

Vaadake Viva ülevaadete spikrit ja töötajatele mõeldud õpisisu.

Privaatsusjuhend

Lugege, kuidas Viva ülevaated kasutavad isikuandmeid ning kuidas see funktsioon kaitseb nende andmete turvalisust.

FastTrack

Siit leiate abi Microsoft Viva ja Microsoft 365 põhifunktsioonide lubamiseks, mis toetavad töötajate kasutuskogemust.

Lisaressursid

Viva ülevaadete kasutamise alustamine

A person smiling.

Inimeste ja meeskondade toetamine töö tõhustamiseks

Viva ülevaated on osa töötamisvõimaluste platvormist Microsoft Viva, mis on loodud selleks, et aidata inimestel suhelda, keskenduda, õppida ja tõhusalt töötada.

* Kui ostate enne 1. jaanuari 2023, siis säästate 25%

 1. Pärast tasulise tellimuse algust oleneb tühistamispoliitika sellest, kas olete uus klient, tootest ning Microsofti domeenivalikutest. Lugege lisateavet. Microsoft 365 tellimuse saate Microsoft 365 halduskeskuses igal ajal tühistada. Tellimuse tühistamisel kustutatakse kõik seotud andmed. Lugege lisateavet teenusekomplektis Microsoft 365 andmete säilitamise, kustutamise ja hävitamise kohta.
 2. LinkedIni suurettevõtete tellimusega kliendid pääsevad juurde kogu LinkedIn Learningu teegile.
 3. Selleks, et lubada Viva õppekeskuse sisu Microsofti otsingus kogu rentniku jaoks, peab administraatoritel olema vähemalt üks ostetud litsents.