A person smiling.

Microsoft Viva töösuhtluskeskkond

Avastage ettevõtte kaubamärgiga sihtkoht, kus töötajad saavad iga päev kasutatavates rakendustes ja seadmetes sirvida uudiseid, liituda vestlustega ja suhelda teistega üle terve ettevõtte suhelda. Viva töösuhtluskeskkond sisaldub Microsoft 365 SharePoint Online'iga lepingutes.

Uued võimalused töötajatele

Aidake Microsoft Viva töösuhtluskeskkonna abil kõigil olulisega kursis püsida, üksteisega ühenduses olla ja end töökeskkonnas kaasatuna tunda, et iga tööpäev endast parim anda.

Ülevaade
Guided Tour

Juhendava tutvustuse koduleht

Kaasamiskultuuri soodustamine

Julgustage töötajaid oma mõtteid ja vaateid jagama

Julgustage töötajaid oma mõtteid ja vaateid jagama

Looge töökoht, kus kõikide ideed ja hääled on olulised ning töötajatel on paindlikud võimalused kõikjal ettevõtte tegemistes kaasa lüüa.

Eesliinil töötavate Inimeste innustamine

Looge vastupidav ja väle ettevõte, mis pakub ühtse ühenduse lahendust, andes eesliinitöötajatele tööks vajalikud ressursid ja tööriistad.

Töötajate kaasamine avatud vestluste abil

Saate ülevaate sellest, mis on teie ettevõttes kõige tähtsam. Looge dialoogide kaudu usaldust ja läbipaistvust ning jagage küsitlusi ja uuringuid.

Stabiilse ja kaasava töötajaskonna loomine

Täiustage töötajate seotust andmepõhiste soovituste abil, et muuta kaasamise tagasiside igapäevaseks tegevuseks.

Aidake inimetel ühenduses olla, et luua kaasav hübriidne töökeskkond

Saate muuta ettevõtteüleste suhete loomise lihtsaks, et arendada dünaamilist ja kaasatud töötajaskonda, mis kasvab ja õpib üheskoos.

Asjakohase teabe edastamine

Pakkuge värskendusi õigel ajal õigetele inimestele. Seadke oluliseks sihtmärgiks uudised ja kaasamised, suurendage kriitilist sisu ja koguge hõlpsalt kogukonna tagasisidet.

Võimendage tugevat töösuhtluskeskkonda

Aidake töötajatel jagada olulisi tööga seotud uudiseid ja sündmusi ning hoida end kursis oma kogukondade vestlustega.

Aidake töötajatel kasvada mentorluse toel

Edendage töötajate kasvu, omavahelisi sidemeid ja koostööd, et tuvastada ja lahendada oskuste kitsaskohti ning luua vastupidavaid ja kohanemisvõimelisi töömeeskondi.

Tooge visioon, missioon ja prioriteedid kõikide inimeste keskele kokku

Saate luua tööruumi, mis areneb ja kasvab tänapäevaste lugude jutuvestmisvahendite abil, tähistades samal ajal ettevõtte väärtusi ja identiteeti.

Kultuuri seadmine kõige keskmesse

Suurendage identiteeti kohandatud ettevõttesümboolika abil, looge ainulaadseid töötajate kogemusi ja uudiseid konkreetsetele rühmadele ning tutvustage kaasavaid programme ja muid sündmusi.

Võimalus keskenduda sellele, mis on töötajate jaoks oluline

Saate võimaldada töötajatel luua ühendus isikupärastatud ressursside ja rollipõhiste ülesannetega ning anda kriitilisele sisule hoogu, et see õigetele inimestele silma jääks.

Tehke vajalikud sammud, mis seavad inimesed esikohale

Õigete sammude tegemiseks ja töökeskkonna kaasamise, tööviljakuse ja uuenduste mõjutamiseks koguge pidevat töötajakogemuse tagasisidet.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Kaasake tegemistesse kõik inimesed.","id":"Engage everyone","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":2,"name":"Kaasake tegemistesse kõik inimesed","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4Ukqm","content":"<p>Looge vastupidav ja väle ettevõte, mis pakub ühtse ühenduse lahendust, andes eesliinitöötajatele tööks vajalikud ressursid ja tööriistad.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Eesliinil töötavate Inimeste innustamine"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Algatage sisukaid vestlusi ning kutsuge teisigi osalema.","id":"Invite meaningful conversations","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4U0AK?ver=2109","imageAlt":"A mobile display of a news article and employees giving their thoughts in text chats.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":3,"name":"Algatage sisukaid vestlusi ning kutsuge teisigi osalema","videoHref":"","content":"<p>Saate ülevaate sellest, mis on teie ettevõttes kõige tähtsam. Looge dialoogide kaudu usaldust ja läbipaistvust ning jagage küsitlusi ja uuringuid.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Töötajate kaasamine avatud vestluste abil"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Saage kasulikku ülevaadet.","id":"Gain powerful insights","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4U0AN?ver=457d","imageAlt":"Mobile displays of a Dashboard, a Hybrid Work Survey and a feedback request in Viva Connections.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":4,"name":"Kasuliku ülevaate saamine","videoHref":"","content":"<p>Täiustage töötajate seotust andmepõhiste soovituste abil, et muuta kaasamise tagasiside igapäevaseks tegevuseks.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Stabiilse ja kaasava töötajaskonna loomine"}],"arialabel":"Soodustage kaasamiskultuuri.","id":"features","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4TQ9A?ver=dd57","imageAlt":"A person speaking in front of a team in an open office space.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":1,"name":"Kaasamiskultuuri soodustamine","videoHref":"","content":"<p>Looge töökoht, kus kõikide ideed ja hääled on olulised ning töötajatel on paindlikud võimalused kõikjal ettevõtte tegemistes kaasa lüüa.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Julgustage töötajaid oma mõtteid ja vaateid jagama"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Seadke sihtmärke, prioriseerige ja ajastage.","id":"Target, prioritize, and schedule","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":6,"name":"Sihtmärgi seadmine, prioriseerimine ja ajastamine","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4UpAV","content":"<p>Pakkuge värskendusi õigel ajal õigetele inimestele. Seadke oluliseks sihtmärgiks uudised ja kaasamised, suurendage kriitilist sisu ja koguge hõlpsalt kogukonna tagasisidet.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Asjakohase teabe edastamine"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Liituge aruteludega.","id":"Join the discussion","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4TQ9G?ver=c29f","imageAlt":"A retail operations dashboard in Viva Connections.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":7,"name":"Aruteluga liitumine","videoHref":"","content":"<p>Aidake töötajatel jagada olulisi tööga seotud uudiseid ja sündmusi ning hoida end kursis oma kogukondade vestlustega.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Võimendage tugevat töösuhtluskeskkonda"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Toetage partneritevahelist mentorlust.","id":"Support peer-to-peer mentorship","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4TQ9J?ver=3dae","imageAlt":"A mentor giving advice over text in Viva Connections.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":8,"name":"Partneritevahelise mentorluse toetamine","videoHref":"","content":"<p>Edendage töötajate kasvu, omavahelisi sidemeid ja koostööd, et tuvastada ja lahendada oskuste kitsaskohti ning luua vastupidavaid ja kohanemisvõimelisi töömeeskondi.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Aidake töötajatel kasvada mentorluse toel"}],"arialabel":"Innustage tähendusrikkaid töösuhtluskeskkondi.","id":"benefits","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4U5wo?ver=b948","imageAlt":"Five team members having a meeting in a conference room.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":5,"name":"Innustage tähendusrikkaid töösuhtluskeskkondi","videoHref":"","content":"<p>Saate muuta ettevõtteüleste suhete loomise lihtsaks, et arendada dünaamilist ja kaasatud töötajaskonda, mis kasvab ja õpib üheskoos.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Aidake inimetel ühenduses olla, et luua kaasav hübriidne töökeskkond"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Tähistage identiteete.","id":"Celebrate identity","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4U5wx?ver=cb1d","imageAlt":"Four mobile phones displaying relevant articles for a Indigienous community in Viva Connections.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":10,"name":"Identiteetide tähistamine","videoHref":"","content":"<p>Suurendage identiteeti kohandatud ettevõttesümboolika abil, looge ainulaadseid töötajate kogemusi ja uudiseid konkreetsetele rühmadele ning tutvustage kaasavaid programme ja muid sündmusi.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Kultuuri seadmine kõige keskmesse"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Kureerige kohandatud funktsioone.","id":"Curate customized experiences","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":11,"name":"Kohandatud funktsioonide kureerimine","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4TUfa","content":"<p>Saate võimaldada töötajatel luua ühendus isikupärastatud ressursside ja rollipõhiste ülesannetega ning anda kriitilisele sisule hoogu, et see õigetele inimestele silma jääks.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Võimalus keskenduda sellele, mis on töötajate jaoks oluline"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Koguge töötajatelt tagasisidet.","id":"Collect employee feedback","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4U5wE?ver=b9f8","imageAlt":"A mobile display of the Dashboard in Viva Connections where feedback is being requested.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":12,"name":"Töötajate tagasiside kogumine","videoHref":"","content":"<p>Õigete sammude tegemiseks ja töökeskkonna kaasamise, tööviljakuse ja uuenduste mõjutamiseks koguge pidevat töötajakogemuse tagasisidet.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Tehke vajalikud sammud, mis seavad inimesed esikohale"}],"arialabel":"Hallake muutusi läbipaistvusega.","id":"more","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4U5wu?ver=15b5","imageAlt":"Two people having a conversation at a desk in the office.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":9,"name":"Muutuste haldamine läbipaistvusega","videoHref":"","content":"<p>Saate luua tööruumi, mis areneb ja kasvab tänapäevaste lugude jutuvestmisvahendite abil, tähistades samal ajal ettevõtte väärtusi ja identiteeti.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Tooge visioon, missioon ja prioriteedid kõikide inimeste keskele kokku"}],"itemsCount":12}

Kuidas Viva töösuhtluskeskkond reaalselt toimib?

Tootedemod selgitavad, kuidas Viva töösuhtluskeskkond teie ettevõttes töötajakogemust toetab.

Töötajad, kes tunnevad end kaasatuna, lahkuvad ettevõttest 12 korda väiksema tõenäosusega kui need, kes seda ei tunne. (Glint) 1

Hästi kaasatud töötajatega organisatsioonid teenivad 21% suuremat kasumit. (Gallup) 2

Kõige uuenduslikumates ettevõtetes on 70% töötajatest tugev kuuluvustunne. (Microsoft) 3

A person wearing a Bluetooth earpiece, sitting on a couch and looking at their mobile device.

Töötajate ja meeskondade toetamine töö tõhustamiseks

Viva töösuhtluskeskkond on osa Microsoft Viva töötajakogemuse platvormist, mis on loodud selleks, et aidata inimestel suhelda, keskenduda, õppida ja tõhusalt töötada.

1. „What’s a Simple Definition of Employee Engagement?“ („Milline on töötaja kaasatuse lihtne definitsioon?“)(glint.com)
2. „The Right Culture: Not Just About Employee Satisfaction“ (Õige töökultuur: mitte lihtsalt töötajate rahulolu) (gallup.com)
3. Building resilience & maintaining innovation in a hybrid world“ (Microsoft)