Teil on visioon. Meie saame aidata teil seda turvata.

Tänu terviklikele, oma klassi parimatele ja tehisintellektipõhise lähenemisega turbefunktsioonidele võite olla kartmatu.

Kogu sisu kaitsmine täieliku turbefunktsiooniga

Kuulake, mida räägib Microsofti turbeteenuse, nõuetelevastavuse ja identiteedi ettevõtte asepresident selle kohta, kuidas Microsofti turbeteenus pakub kõige põhjalikumat turbelahendust.

Inimeste, andmete ja taristu kaitsmine

Kaitske kõike

Integreeritud turbe-, vastavus- ja identiteedilahendused, mis on loodud töötama eri platvormidel ja pilvekeskkondades, aitavad kaitsta kogu teie organisatsiooni.

Lihtsustage keerukat

Ühtsed haldustööriistad, mis on loodud ära kasutama teie ettevõtte töötajate teadmisi, aitavad prioriseerida õigeid riske.

Märgake ka seda, mida teised ei tuvasta

Juhtivad tehisintellekti, automaatika ja teadmistega seotud funktsioonid aitavad teil ohte kiiresti tuvastada, efektiivselt reageerida ja turbeseisundit kindlustada.

Vaadake tulevikku

Põhjaliku turbelahenduse pakutav meelerahu võimaldab teil keskenduda oma äritegevuse arengule, loometööle ja uuendustele.

Looge oma organisatsiooni täisusaldamatuse põhimõtted

Riskide vähendamiseks saate rakendada täisusaldamatuse turbemudelit, valideerida identiteete ja seadme nõuetele vastavust iga juurdepääsutaotluse korral.

Täisusaldamatuse lubamine Microsofti turbelahenduste abil

Kasutajate kaitsmine ja juurdepääsu haldamine

Saate kaitsta juurdepääsu ressurssidele täieliku identiteedilahendusega, mis ühendab turvaliselt kõik teie kasutajad, rakendused ja seadmed.

Ohtude vältimine integreeritud ja automatiseeritud kaitsega

Saate oma ettevõtet kaitsta turbeteabe- ja sündmusehalduse (SIEM) ning laiendatud tuvastamise ja kahjutustamise (XDR) abil.

Rakenduste ja ressursside turvaliseks muutmine pilvkeskkondades

Saate tagada kogu oma pilvevara täieliku nähtavuse ja tervikliku kaitse kõigi koormuste ulatuses.

Delikaatsete andmete kaitsmine ja haldamine

Kaitse- ja säilitussiltide konfigureerimise abil saate kaitsta pilves asuvaid, rakenduste ja lõpp-punktide andmeid.

Riskide tuvastamine ja kahjutustamine

Ennetage, uurige ja kahjutustage nii pahatahtlikke kui ka tahtmatuid tegevusi oma organisatsioonis.

Nõuetelevastavuse lihtsustamine

Saate hinnata, parandada ja jälgida vastavust õigusnormidele ja nõuetelevastavuse eeskirjadele.

Microsoft 365 privaatsushalduse üldisest kättesaadavusest teatamine

Saate luua privaatsuskindla töökoha, tuvastades ennetavalt privaatsusriske ja kaitstes ennast nende eest, andes töötajatele vahendid nutikate andmekäitlusotsuste langetamiseks ning automatiseerides ja hallates ulatuslikult andmesubjektide taotlusi.

Lugege, kuidas need kliendid oma asutusi ja ettevõtteid Microsofti turbeteenuse abil kaitsevad

JetBlue.
Telefonica.
Premera.
LinkedIn.
NCR.
Accenture.

Kuulake, kuidas Microsofti teabeturbejuht Bret Arsenault ja valdkonna juhid hübriidtööd kaitsevad

– Pilguheit turbemaailma: teabeturbejuhtide taskuhäälingusari Bret Arsenaultiga

Microsoft CISO, Bret Arsenault
Microsoft CISO, Bret Arsenault

Microsofti turve on viies Gartner®-i Magic Quadrant™-is esikohal

Uurige, miks on Microsoft esikohal viies Gartneri Magic Quadrantis, sealhulgas juurdepääsuhalduse (2020), ühtse lõpp-punkti halduse tööriistade (2020), pilvkeskkonna juurdepääsuturbe vahendusteenuse (2020), ettevõtte teabe arhiivimise (2020) ning lõpp-punkti kaitse platvormide valdkondades (2021).1

Microsofti turbeteenused on seitsmes Forrester Wave’is esikohal

Forrester Wave™ nimetas Microsofti turbeteenused parimaks seitsmes kategoorias: turbeanalüüsi platvormid, 4. kv 2020; ettevõtte tuvastamine ja reageerimine, 1. kv 2020; suurettevõtte meiliturve, 2. kv 2021; lõpp-punkti turbetarkvara teenusena, 2. kv 2021; ühtne lõpp-punkti haldus, 4. kv 2019; struktureerimata andmeturbeplatvorm, 2. kv 2021 ja pilvkeskkonna turbelüüsid, 2. kv 2021.2

{noalt]

Tutvuge uuringuga Microsofti turbeteenuse Total Economic Impact™

Tutvuge Azure‘i turbekeskuse, Azure Sentineli, Defender for Endpointi, Azure Active Directory, Cloud App Security ja Office 365 ohuanalüüsi kulude kokkuhoiu võimaluste ja ärieelistega nendes Microsofti tellitud Forrester Consultingu läbi viidud uuringutes.

A person holding and reading from a tablet.

Täiustatud turve ja värsked teadmised

1. Gartner ei toeta mitte ühtegi tarnijat, toodet ega teenust, mida ettevõtte avaldatud uuringud kujutavad. Samuti ei soovita Gartner tehnoloogiatoodete kasutajatel valida üksnes neid tarnijaid, kes on saanud parima hinnangu või keda on uuringutes muul viisil esile tõstetud. Gartneri korraldatud ja avaldatud uurimistööd hõlmavad Gartneri teadusasutuse arvamusi ja neid ei tohiks tõlgendada faktiliste väljaütlemistena. Gartner ütleb lahti igasugustest otsestest või kaudsetest garantiidest, mis on nende uuringutega seotud, sealhulgas garantiidest, mis on seotud toote kaubastatavuse või kindlaks otstarbeks sobivusega.
Gartneri Magic Quadrant: juurdepääsuhaldus, Michael Kelley | Abhyuday Data | Henrique Teixeira, 17. november 2020.
Gartneri Magic Quadrant: ühtse lõpp-punktihalduse tööriistad, Dan Wilson | Chris Silva | Manjunath Bhat | Rich Doheny | Rob Smith, 19. oktoober 2020 (värskendatud 5. jaanuaril 2021).
Gartneri Magic Quadrant: pilvkeskkonna juurdepääsuturbe vahendusteenus, Steve Riley | Craig Lawson, 28. oktoober 2020.
Gartneri Magic Quadrant: ettevõtteteabe arhiivimine, Michael Hoeff | Jeff Vogel, 28. oktoober 2020.
Gartner Magic Quadrant: lõpp-punkti kaitse platvormid, Peter Firstbrook | Dionisio Zumerle | Prateek Bhajanka | Lawrence Pingree | Paul Webber, 05. mai 2021.

2. Forrester Wave™: turbeanalüüsi platvormid, 4. kv, 2020, Joseph Blankenship, Claire O'Malley, detsember 2020.
Forrester Wave™: ettevõtte tuvastamine ja reageerimine, 1. kv, 2020, Josh Zelonis, Joseph Blankenship, Matthew Flug, Peggy Dostie, märts 2020.
Forrester Wave™: suurettevõtte meiliturve, 2. kv, 2021. Joseph Blankenship, Claire O'Malley, mai 2021.
Forrester Wave™: lõpp-punkti turbetarkvara teenusena, 2. kv, 2021. Chris Sherman, Merritt Maxim, Allie Mellen, Shannon Fish, Peggy Dostie, mai 2021.
Forrester Wave™: ühtne lõpp-punkti haldus, 4. kv, 2019. Andrew Hewitt, november 2019.
Forrester Wave™: struktureerimata andmeturbeplatvormid, 2. kv, 2021. Heidi Shay, mai 2021.
Forrester Wave™: pilvkeskkonna turbelüüsid, 2. kv, 2021. aasta. Andras Cser, mai 2021.