Põhisisu juurde
Microsofti turbeteenus

Kübermõjuoperatsioonid

Lugege, kuidas välismõjutoimingud kasutavad uusi meetodeid ja tehnoloogiaid usalduse õõnestamiseks, polariseerumise suurendamiseks ja demokraatlike protsesside ohustamiseks.

Kübermõjuoperatsioonide trendid

Tehnoloogia arenedes muutuvad toimingud üha keerukamaks. Näeme traditsioonilistes küberrünnetes kasutatavaid tööriistu, mida rakendatakse kübermõjuoperatsioonidele koos rahvusriikide vahelise koordineerimise ja võimendamisega. Välismaistel kübermõjuoperatsioonidel on tavaliselt kolm etappi: eelpositsioneerimine, käivitamine ja võimendamine.

Skeem, mis näitab välismaiste kübermõjuoperatsioonide edenemist

Illustratsioon sellest, kuidas USA biolaboritest ja bioloogilistest relvadest räägitud narratiivid levivad paljude välismõjudega seotud operatsioonide kolmes laias faasis – eelpositsiooni, käivitamise ja võimendamise kaudu.1

Tulipunkt

Mõjuoperatsioonid: COVID-19 ja Venemaa sissetung Ukrainasse

Lugege kübermõjuoperatsioonide kohta, mida kasutatakse rahvusriikide kampaaniates kogu COVID-19 pandeemia ajal demokraatlike institutsioonide õõnestamiseks ja Venemaa sissetungil Ukrainasse, et mõju maksimeerida.

75% inimestest tunneb muret teabe pärast, mida võidakse kasutada relvana.

Venemaa propagandaindeksi jälgimine

2022. aasta jaanuaris viitas ligi 1000 USA veebisaiti Venemaa propagandaveebisaitidele. Levinumad teemad olid Ukraina sõda, USA sisepoliitika ja COVID-19 vaktsiinid.
Skeem diagrammist, mis näitab Venemaa propagandaindeksit Ameerika Ühendriikides kahe aasta jooksul

Venemaa propagandaindeks (RPI) jälgib uudistevoogu Venemaa riiklikult kontrollitavatest ja sponsitud uudisteväljaannetest ja võimenditest osana kogu Interneti-uudiste liiklusest. RPI abil saab kaardistada Venemaa propaganda tarbimist Internetis ja erinevates geograafilistes piirkondades täpsel ajaskaalal.

Sünteetiline meedia

Kaks peamist suundumust on hõlpsasti kasutatavate tööriistade levik ülimalt realistlike piltide ja videote kunstlikuks loomiseks ning konkreetsete sihtrühmade jaoks optimeeritud sisu kiire levitamine. 

Microsofti terviklik lähenemine

Microsoft on suurendanud tehnilist suutlikkust välismaiste mõjutuste tuvastamiseks ja katkestamiseks ning on pühendunud nende toimingute läbipaistvale aruandlusele, nagu meie aruandlus küberrünnete kohta.

Uurige muid olulisi valdkondi

Küberkuritegevuse olek

Küberkuritegude arv on endiselt kasvamas, tõusmas on nii juhuslike kui ka sihitud rünnete arv. Ründemeetodid on välja arendatud aina erinevamate ohtude jaoks.

Riiklikult mahitatud ründed

Riiklikult mahitatud küberohustajad tulevad välja aina keerukamate küberrünnetega, et hiilida ohutuvastusest kõrvale ning edendada oma strateegilisi prioriteete.

Seadmed ja taristu

Kuna organisatsioonid kasutavad uusi andmetöötlusfunktsioone ning ettevõtted digitaliseeruvad, et saavutada edu, on digimaailma ründepind ulatuslikult suurenenud.

Kübervastupanuvõime

Kübermaastiku ohtude arvu suurenedes on kübervastupanuvõime ülesehitamine organisatsiooni struktuuris sama oluline tegur kui finants- ja operatiivne vastupanu.

Lugege seda peatükki ja võtke meiega ühendust

Jälgi Microsofti