Trace Id is missing
Põhisisu juurde
Microsofti turbeteenus

Seadmed ja taristu

Ärieesmärkide täitmiseks võtke kasutusele terviklik lähenemine, et saavutada täiustatud turbeseisund.

Maailm liigub kriitilise tähtsusega taristu kaitsmise poole

Valitsused kogu maailmas töötavad välja poliitikat kriitilise tähtsusega taristu küberjulgeolekuriskide haldamiseks. See on ülima tähtsusega ettevõtmine, ent see tekitab ka väljakutseid kogu ökosüsteemis.
Skeem kaardist, mis näitab poliitika arenguid kogu maailmas.

Ohud ja võimalused igal rindel

Ülemaailmne poliitiliste algatuste laine

Üha keerulisemaks muutuv kriitilise taristu küberturbepoliitika on väljatöötamisel piirkondades ja sektorites. See, kuidas valitsused edasi tegutsevad, on julgeoleku tuleviku jaoks otsustava tähtsusega.

Rünnetele avatud IoT ja OT

Kiiresti võrku jõudvad seadmed muutuvad küberkurjategijate ees haavatavaks. IoT-seadmed kujutavad endast ainulaadseid turberiske võrgu sisenemis- ja liigendpunktidena ning miljonid neist on paikamata või rünnetele avatud. 

Tarneahel ja püsivara häkkimine

Microsoft näeb üha enam, kuidas püsivarast on saanud sihtmärk laastavate rünnete käivitamiseks. Püsivara on tõenäoliselt ka edaspidi küberkurjategijate jaoks väärtuslik sihtmärk.

Luurepõhised OT-ründed

Luurepõhiste OT-rünnete oht on kasvamas, mis on tugevalt kohandatud nende sihtkeskkondadele. Süsteemi kavandamise teave on küberkurjategijatele strateegiline sihtmärk.

Tulipunkt

Püsivara nõrkused

Ründajad kasutavad ettevõtete võrkudesse imbumiseks üha enam ära püsivara haavatavuseid, mis on ettevõtetes juurutatud miljardites IoT- ja OT-seadmetes. 

32% analüüsitud püsivarast sisaldas vähemalt kümmet teadaolevat kriitilist turbeauku.

Uurige muid olulisi valdkondi

Küberkuritegevuse olek

Küberkuritegude arv on endiselt kasvamas, tõusmas on nii juhuslike kui ka sihitud rünnete arv. Ründemeetodid on välja arendatud aina erinevamate ohtude jaoks.

Riiklikult mahitatud ründed

Riiklikult mahitatud küberohustajad tulevad välja aina keerukamate küberrünnetega, et hiilida ohutuvastusest kõrvale ning edendada oma strateegilisi prioriteete.

Kübermõjuoperatsioonid

Tänapäevaste välisriikide mõjuoperatsioonide puhul kasutatakse uusi meetodeid ja tehnoloogiaid, mille eesmärk on usaldust tõhusamalt vähendada.

Kübervastupanuvõime

Kübermaastiku ohtude arvu suurenedes on kübervastupanuvõime ülesehitamine organisatsiooni struktuuris sama oluline tegur kui finants- ja operatiivne vastupanu.

Lugege aruannet ja võtke meiega ühendust

Jälgige Microsofti