Põhisisu juurde
Microsofti turbeteenus
Inimene kasutab puuteekraaniga arvutit.

Identiteedi- ja pääsuhalduse moderniseerimine

Üleminek pilvepõhisele lahendusele võimaldab teil oma kohapealset identiteeditaristut turvaliselt ja tõhusalt uuendada.

Ettevõtte kaitsmine sujuva identiteedilahendusega

Mis on moodne identiteedi- ja juurdepääsuhaldus?

Moodne identiteet nõuab pilvepõhist lähenemist. Pilvepõhiste identiteedilahenduste abil saate loobuda pärandtaristu kasutamisest ja tagada turvalise juurdepääsu pilve-, kohapealsele või hübriidkeskkonnale.

Turvaline ja töökindel

Aidake kaitsta juurdepääsu ressurssidele intelligentsete riskipõhiste juurdepääsupoliitikate abil ja tagada toimivuse järjepidevus.

Töötajaskonna tööviljakuse tõstmine

Andke oma töötajaskonnale sujuv juurdepääs kõigile neile vajalikele rakendustele mis tahes asukohast.

Kulude vähendamine ja tõhusam IT-haldus

Pärandtaristu kasutuselt kõrvaldamine ja identiteedihalduse ühele meetmetasandile koondamine aitab raha kokku hoida.

Miks on moodne identiteet oluline?

Tänapäevane lähenemisviis identiteedi- ja juurdepääsuhaldusele aitab tagada juurdepääsu ettevõtte ressurssidele ja turvaliselt toetada kaugtöötajaskonda.

Inimene istub laua ääres ja kasutab mitut kuvarit.

Kasutaja autentimise moderniseerimine

Viige oma kohapealsed kataloogid pilvkeskkonda ja valige identiteeditaristu väljavahetamiseks sobivaim autentimismeetod.

Inimene kasutab andmete vaatamiseks kuvariga ühendatud tahvelarvutit.

Rakenduse autentimise värskendamine

Siit leiate teavet kohapealselt rakenduseautentimiselt ja -autoriseerimiselt tänapäevasesse pilvkeskkonda ülemineku eeliste ja etappide kohta.

Inimene seisab akna ääres ja hoiab käes tahvelarvutit.

Pilvepõhisele identiteedile üleminek

Kõigi rakenduste koondamine ühe identiteedilahenduse alla aitab vähendada kohapealsete lahenduste kasutust, suurendada turvalisust ja tõsta töötajate tööviljakust.

Moderniseerige oma identiteedi- ja pääsuhaldust Azure AD abil

Azure AD pakub teie töötajatele ja partneritele sujuvamat ja turvalisemat juurdepääsu neile vajalikele rakendustele kõikjalt ühe identiteedi kaudu. Võtke kohapealsete lahenduste asemel kasutusele pilvelahendused.

Azure AD Connect

Minge oma kohapealselt Active Directorylt üle Azure AD-le, et tagada ühtne kasutajaidentiteet ja asukohast sõltumatu juurdepääs kõigile ressurssidele.

Azure AD Connect Health

Jälgige oma kohapealse identiteeditaristu tööd ning otsustage, kas olete valmis võtma AD FS-i asemel kasutusele Azure AD.

AD FS-i rakenduste tegevusaruanne

Uurige oma organisatsiooni AD FS-i rakendusi ja tehke endale selgeks, kas need saab Azure AD kasutamisele üle viia.

Etapiviisiline üleminek pilvautentimisele

Kasutajate autentimise saate kohapealsetelt meetoditelt pilvautentimisele üle viia etapiviisiliselt ja reguleeritult.

Tutvuge põhjalikult Azure AD teenusega

Lisaressursid

Üleminek AD FS-ilt Azure AD-le

Siit leiate teavet selle kohta, miks peaksite AD FS-i asemel uuemale teenusele üle minema, et rakendused oleksid pilvkeskkonnas kaitstud ja saaksite vähendada sõltuvust kohapealsetest identiteedisüsteemidest.

Värskendatavad rakendused

Siit leiate teavet selle kohta, kuidas Azure AD Connect Healthi ja AD FS-i tegevusaruannete abil tuvastada ja prioriseerida kohapealsete rakenduste autentimist Azure AD-le üleminekuks.

Rakenduse autentimise värskendamine

Üksikasjalikest demodest saate põhjaliku ülevaate sellest, kuidas rakenduste autentimine AD FS-ilt Azure AD-le üle viia.

Mugav identiteedilahendus aitab teil oma ettevõtet kaitsta

Jälgige Microsofti