A collage of reactions and smiling faces on Teams. A collage of reactions and smiling faces on Teams. A collage of reactions and smiling faces on Teams.

אפליקציות לפגישות

צור פגישות אינטראקטיביות, מרתקות ופרודוקטיביות יותר על ידי שילוב האפליקציות המועדפות עליך.

הפעל פגישות מרתקות ושיתופיות עם אפליקציות

נצל את מלוא הפוטנציאל של הפגישות שלך על ידי הפיכת החוויה לאינטראקטיבית, מרתקת ופרודוקטיבית עבור כולם.

התעדכן בכל מה שקורה בעבודה

צור אינטראקציה עם אפליקציות לפני, במהלך ואחרי הפגישות שלך לזרימת עבודה פרודוקטיבית ומתמשכת.

הפוך את הפגישות שלך לדינמיות

הפק את המרב מהפגישה שלך עם אפליקציות להכנת סדר יום, רישום הערות ולכידת פריטי פעולה.

השג יותר יחד עם אנשים אחרים

הפוך את הפגישות שלך לאינטראקטיביות ומרתקות עם אפליקציות התומכות בסיעור מוחות ושיתוף פעולה.

פתרון בעיות בזמן אמת

הבא תוכן ונתונים מאפליקציות לפגישות, אסוף משוב והאצת קבלת החלטות.

לעבוד בצורה חכמה יותר עם אפליקציות Teams לפגישות

ראה כמה פשוט להתחיל עם אפליקציות לפגישות Teams.

מבט כולל
Guided Tour

סיור מודרך - בית

התחל לפני הפגישה

התחל לפני הפגישה

התחל לפני הפגישה

התכונן מראש לפגישה פרודוקטיבית. הכניסו אפליקציות ללוח הזמנים של הפגישות שלכם כדי למפות את הזרימה.

תזמן ושתף

הוסף אפליקציה לפגישה המקוונת המתוזמנת שלך כדי שכולם יוכלו להתכונן לשיחה פרודוקטיבית ומרתקת.

תכנן את סדר היום והמשימות שלך מוקדם

השתמש באפליקציות כדי לקבוע את סדר היום שלך, להוסיף משימות ולהכין הערות.

הכנס אנרגיה ואינטראקטיביות לפגישה שלך

הפוך את הפגישות שלך למקיפות ומעניינות עם אפליקציות שמאפשרות לכולם להשתתף ולתרום.

הוסף אפליקציה לכל תרחיש פגישה

מצא והוסף בקלות אפליקציות לפגישות מתוזמנות או בזמן אמת.

צור שיתוף פעולה בזמן אמת וכתיבה משותפת

שפר את שיתוף הפעולה וסיעור המוחות על ידי שיתוף תוכן בבמת הפגישה הראשית.

קבל משוב מיידי

צור קשר עם הקהל שלך באמצעות סקרים וחידונים.

הישאר מחובר לאחר הפגישה

השתמש באפליקציה שלך כדי לצפות ולעקוב אחר תוצאות הפגישה.

שתף את הערות הפגישה

לאחר הפגישה, תוכל להפיץ הערות פגישה ותוצאות שנקלטו על ידי האפליקציות.

עדכן את המשתתפים בהמשך

שוחח בצ'אט עם משתתפים לפני המפגש וספק עדכונים על סדר היום.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Schedule and share","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQhke?ver=a613","imageAlt":"An attendance report for a Design Webinar on Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":2,"name":"תזמן ושתף","videoHref":"","content":"<p>הוסף אפליקציה לפגישה המקוונת המתוזמנת שלך כדי שכולם יוכלו להתכונן לשיחה פרודוקטיבית ומרתקת.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"תזמן ושתף"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Plan your agenda and tasks early","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQ90a?ver=2805","imageAlt":"Details about a Marketing Sync meeting on Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":3,"name":"תכנן את סדר היום והמשימות שלך מוקדם","videoHref":"","content":"<p>השתמש באפליקציות כדי לקבוע את סדר היום שלך, להוסיף משימות ולהכין הערות.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"תכנן את סדר היום והמשימות שלך מוקדם"}],"arialabel":null,"id":"features","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQhjZ?ver=0428","imageAlt":"Five people on a Teams video call.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":1,"name":"התחל לפני הפגישה","videoHref":"","content":"<p>התכונן מראש לפגישה פרודוקטיבית. הכניסו אפליקציות ללוח הזמנים של הפגישות שלכם כדי למפות את הזרימה.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"התחל לפני הפגישה"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Add an app for any meeting scenario","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQhko?ver=4ecf","imageAlt":"A Q3 Sales Report being presented on a Teams call.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":5,"name":"הוסף אפליקציה לכל תרחיש פגישה","videoHref":"","content":"<p>מצא והוסף בקלות אפליקציות לפגישות מתוזמנות או בזמן אמת.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"הוסף אפליקציה לכל תרחיש פגישה"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Engage in real-time collaboration and co-authoring","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQhkC?ver=a413","imageAlt":"Content sharing options being viewed during a Teams video call.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":6,"name":"צור שיתוף פעולה בזמן אמת וכתיבה משותפת","videoHref":"","content":"<p>שפר את שיתוף הפעולה וסיעור המוחות על ידי שיתוף תוכן בבמת הפגישה הראשית.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"צור שיתוף פעולה בזמן אמת וכתיבה משותפת"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Get instant feedback","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQm2A?ver=7228","imageAlt":"An attendance report for a Design Webinar in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":7,"name":"קבל משוב מיידי","videoHref":"","content":"<p>צור קשר עם הקהל שלך באמצעות סקרים וחידונים.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"קבל משוב מיידי"}],"arialabel":null,"id":"benefits","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQhkl?ver=7a86","imageAlt":"A Kanban board being presented on a Teams meeting.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":4,"name":"הכנס אנרגיה ואינטראקטיביות לפגישה שלך","videoHref":"","content":"<p>הפוך את הפגישות שלך למקיפות ומעניינות עם אפליקציות שמאפשרות לכולם להשתתף ולתרום.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"הכנס אנרגיה ואינטראקטיביות לפגישה שלך"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Share meeting notes","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQqNA?ver=8ec2","imageAlt":"Details from a Marketing Sync being displayed in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":9,"name":"שתף את הערות הפגישה","videoHref":"","content":"<p>לאחר הפגישה, תוכל להפיץ הערות פגישה ותוצאות שנקלטו על ידי האפליקציות.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"שתף את הערות הפגישה"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Keep attendees informed","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQ90o?ver=8788","imageAlt":"Details for a Marketing Sync being updated in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":10,"name":"עדכן את המשתתפים בהמשך","videoHref":"","content":"<p>שוחח בצ'אט עם משתתפים לפני המפגש וספק עדכונים על סדר היום.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"עדכן את המשתתפים בהמשך"}],"arialabel":null,"id":"more","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQ90l?ver=d5d7","imageAlt":"Recordings and Transcripts from a Marketing Sync being displayed in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":8,"name":"הישאר מחובר לאחר הפגישה","videoHref":"","content":"<p>השתמש באפליקציה שלך כדי לצפות ולעקוב אחר תוצאות הפגישה.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"הישאר מחובר לאחר הפגישה"}],"itemsCount":10}

בחר מתוך מגוון רחב של אפליקציות לפגישות של Teams

מצא את האפליקציות שאתה צריך לפגישות שלך היום

בקר ב-Teams Store וגלה אפליקציות שתוכננו במיוחד עבור פגישות.

|

פגישה מקוונת מתקיימת בין שני משתתפים או יותר והיא מספקת שמע, וידאו, וכן קלט ופלט אופציונליים.

אפליקציית פגישות היא פלטפורמת תוכנה המשמשת במהלך פגישה מקוונת כדי לשפר את שיתוף הפעולה וזרימת העבודה.

אפליקציות לפגישות של צוותים עוזרות להקל על שיתוף הפעולה, לשפר את הפרודוקטיביות של הצוות ולהניב תוצאות במהלך הפגישה ולאחריה.

שיעור העבודה ההיברידית, העבודה מרחוק והעבודה מהבית עלה באופן דרמטי כך שהיכולת לתקשר ולשתף פעולה בפגישה מקוונת חשובה לפרודוקטיביות, שיתוף פעולה והעלאת מצב הרוח בצוות.

אתה יכול לגשת לאפליקציות Teams במכשיר הנייד שלך באותו אופן שבו אתה ניגש לאפליקציות הפגישה בשולחן העבודה שלך.

קבל מידע נוסף על Microsoft Teams

התחל בעבודה עם Microsoft Teams עוד היום