Popis za provjeru s detaljnom analizom za servise u oblaku

Prije odabira davatelja usluga u oblaku jasno definirajte svoje ciljeve i potrebe.

Kako koristiti popis za provjeru

Microsoft je stvorio kontrolni popis za dubinsko snimanje za usluge u oblaku, upute i radni list da bi zadovoljio poslovne potrebe uz standardizirani pristup.

Fotografija osobe koja nosi slušalice i sjedi za visokim stolom te dodiruje zaslon prijenosnog računala
Fotografija dviju osoba koje stoje u visokotehnološkom tvorničkom postrojenju i pokazuju prstom dok jedna drži Surface u načinu rada tableta

Formalizirane specifikacije usluga

Kada definirate svoje ciljeve i preduvjete, možete stvoriti formalizirane specifikacije usluga radi zadovoljavanja poslovnih potreba na koje davatelji usluga u oblaku moraju dati odgovarajući odgovor.

Kako popis za provjeru tvrtkama i ustanovama pojednostavnjuje dubinsku analizu

Popis za provjeru potiče temeljito ispitani prelazak na oblak te nudi strukturirane smjernice i dosljedan, ponovljiv pristup za odabir davatelja usluga u oblaku. 
Uvođenje oblaka nije više samo tehnološka odluka. Budući da se preduvjeti kontrolnog popisa odnose na sve aspekte tvrtke ili ustanove, oni služe za okupljanje svih ključnih internih donositelja odluka – voditelja informatičkog odjela i voditelja odjela za sigurnost informacijskih sustava, baš kao i stručnjaka za pravo, upravljanje rizicima, nabavu i usklađenost. Time se pridonosi učinkovitosti procesa donošenja odluka i utemeljenosti odlučivanja na temelju činjenica, čime se pak smanjuje vjerojatnost pojave nepredviđenih prepreka uvođenju. Tvrtka za pružanje savjetodavnih usluga iz područja IT-ja Convergent Computing iz San Francisca pomoću popisa za provjeru postigla suglasnost u pogledu inače kaotičnog procesa donošenja odluka i ciklus donošenja odluka skratila je sa šest mjeseci na šest tjedana
Saznajte kako popis za provjeru s detaljnom analizom za servise u oblaku može pridonijeti vašoj zaštiti. 
Preuzmite informacije o tome kako popis za provjeru pridonosi zaštiti tvrtki i ustanova >

Kontrolni popis pruža

Ključne teme za donositelje odluka

Ističe ključne teme za raspravu za donositelje odluka na početku procesa uvođenja oblaka.

Podršku putem poslovnih odluka

Kontrolni popis pruža podršku putem poslovnih odluka o propisima i ciljevima.

Pomoć prilikom prepoznavanja mogućih problema

Kontrolni popis tvrtkama i ustanovama pojednostavnjuje prepoznavanje potencijalnih problema koji bi mogli utjecati na projekt prelaska u oblak.

Dosljedna pitanja

Dosljedna pitanja za svakog davatelja usluga u oblaku koja pojednostavnjuju usporedbu različitih ponuda.

Rezultati ispitivanja tvrtke Forrester Research

Infografika ugovora o pružanju usluga u oblaku

Kliknite izvješće o ugovoru o pružanju usluga

Zašto je Microsoft stvorio popis za provjeru s detaljnom analizom za servise u oblaku

Microsoft je razvio kontrolni popis za dubinsko snimanje za usluge u oblaku da bi tvrtkama i ustanovama omogućio dubinsko snimanje prilikom razmatranja prelaska u oblak. Kontrolni popis tvrtkama i ustanovama bilo koje veličine i vrste – privatnim tvrtkama te tvrtkama i ustanovama iz javnog sektora, uključujući državne ustanove svih razina i neprofitne ustanove – pruža strukturu za utvrđivanje vlastitih ciljeva i potreba u pogledu performansi, usluga, upravljanja podacima i upravljanja. Ta im procjena omogućuje bolju usporedbu ponuda različitih davatelja usluga u oblaku, čime se u konačnici stvara osnova za ugovor o pružanju usluga u oblaku.

Popis za provjeru pruža okvir za usklađivanje klauzulu po klauzulu s novom međunarodnom normom za ugovore o pružanju usluga u oblaku, ISO/IEC 19086. Ta norma nudi sveobuhvatni skup informacija koje tvrtkama i ustanovama pojednostavnjuju donošenje odluka o uvođenju oblaka te stvara zajednički temelj za usporedbu ponuda za pružanje usluga u oblaku.

Microsoft je bio aktivan član skupine stručnjaka koji je razvio tu normu tijekom trogodišnjeg razdoblja. Kontrolni popis sažima 37 stanica norme u jednostavniji dvostranični dokument koji tvrtke i ustanove mogu koristiti za dogovaranje ugovora o pružanju usluga u oblaku u skladu sa svojim poslovnim ciljevima. Budući da je utemeljen na novoj normi, kontrolni popis je neutralan u pogledu usluga i davatelja usluga i odnosi se na sve tvrtke i ustanove kojima su potrebne usluge u oblaku i na sve davatelje usluga u oblaku.

Pogledajte normu ISO/IEC 19086-1 >

Microsoft i okvir ugovora na razini servisa u oblaku ISO/IEC 19086-1:2016

Microsoft je jedna od brojnih tvrtki i ustanova koje su sudjelovale u višegodišnjem razvoju norme ISO/IEC 19086-1. Na temelju sudjelovanja u tom razvoju stvorili smo kontrolni popis za dubinsko snimanje za usluge u oblaku. Tvrtke i ustanove mogu koristiti kontrolni popis za sistematičan pregled preduvjeta za projekte u oblaku te strukturiranje ugovora za usluge u oblaku i SLA-ova koji ispunjavanju poslovne ciljeve. Budući da je utemeljen na novoj normi, kontrolni popis je neutralan u pogledu usluga i davatelja usluga i odnosi se na sve tvrtke i ustanove kojima su potrebne usluge u oblaku i na sve davatelje usluga koji ih nude.

Najčešća pitanja

  • ISO/IEC 19086-1 prvi je dio nove četverodjelne norme koja uspostavlja okvir i terminologiju za ugovore o razini usluga u oblaku. Nudi sveobuhvatni skup informacija za tvrtke i ustanove koje razmišljaju o uvođenju oblaka i uobičajenu terminologiju da bi mogli jednostavnije usporediti usluge u oblaku i davatelje usluga radi definiranja ugovora o razini usluge u konačnici.

  • Ne. ISO/IEC 19086-1 ne obuhvaća proces certifikacije. To je norma za smjernice koja definira okvir koji tvrtkama i ustanovama omogućuje pažljive procjene usluga u oblaku i stvaranje SLA-ova u oblaku koji odgovaraju poslovanju.

  • Normu su stvorili Međunarodna organizacija za normizaciju (ISO) i Međunarodno elektrotehničko povjerenstvo (IEC). ISO je neovisna nevladina organizacija koja razvija najviše dobrovoljnih međunarodnih normi na svijetu. IEC je vodeća svjetska organizacija za pripremu i objavljivanje međunarodnih normi za elektroničke, električne i povezane tehnologije. Tijekom razdoblja od nekoliko godina zajednički pododbor ISO/IEC stvorio je ISO/IEC 19086-1. Microsoft je bio jedna od brojnih tvrtki i ustanova koje su sudjelovale.

  • Tvrtke i ustanove moraju okupiti zainteresirane strane sa svih razina tvrtke radi razgovora o načinu na koji se svaka stavka kontrolnog popisa odnosi na tvrtku ili ustanovu i konkretno na projekt prelaska na oblak. Tim može odrediti minimalne preduvjete, odrediti važnost svake stavke na popisu i dodijeliti odgovornost za svaku stavku. Na taj su način tvrtke i ustanove u boljem položaju da zatraže davatelje da odgovore na svaku stavku kontrolnog popisa, usporede odgovore i odluče koji davatelj usluga najviše odgovara ciljevima njihove tvrtke ili ustanove.

Dodatni resursi

Kako kontrolni popis za dubinsko snimanje za usluge u oblaku može pridonijeti vašoj zaštiti.

Zaštita za vas

Kako kontrolni popis za dubinsko snimanje za usluge u oblaku može pridonijeti vašoj zaštiti.

Popis za provjeru s detaljnom analizom za servise u oblaku

Pratite Microsoft