Microsoftova kategorizacija podataka za internetske servise

Podaci koji se koriste za pružanje internetskih servisa i profesionalnih usluga

Ostale Microsoftove definicije podataka

Podaci administratora

Podaci administratora informacije su o administratorima koje se daju prilikom registracije, kupnje ili administracije Microsoftovih servisa, kao što su imena i prezimena, telefonski brojevi i adrese e-pošte. Obuhvaćaju i zbirne informacije o upotrebi te podatke povezane s vašim računom, kao što su kontrole koje odaberete. Podatke administratora koristimo da bismo pružali usluge, izvršavali transakcije, servisirali račun te otkrivali i sprječavali prijevare.

Podaci o plaćanju

Podaci o plaćanju informacije su koje dajete prilikom mrežne kupnje od Microsofta. To mogu biti broj kreditne kartice i sigurnosni kod, ime i prezime, adresa za naplatu te drugi financijski podaci. Pomoću podataka o plaćanju izvršavamo transakcije te otkrivamo i sprječavamo prijevare.