Ugrás a tartalomtörzsre
Adatvédelmi központ

Saját feltételei szerint férhet hozzá az adataihoz

Adatait bármikor elérheti a Microsoft vállalati felhőszolgáltatásaival, amelyek szigorú biztonsági intézkedéseket tartalmaznak a jogosulatlan hozzáférés és a nem megfelelő használat ellen.

Kik férhetnek hozzá az adataihoz?

A Microsoft vállalati felhőszolgáltatásai szigorú óvintézkedéseket tesznek azért, hogy megóvják az Ön adatait a jogosulatlan hozzáféréssel és az illetéktelenek általi használattal szemben. Ennek keretében korlátozza a Microsoft munkatársainak és alvállalkozóinak hozzáférését, és körültekintően meghatározza a kormányzati szervek ügyféladatokra vonatkozó kéréseinek követelményeit. Ön azonban bármikor és bármilyen okból hozzáférhet az adataihoz.

Bármikor elérheti az adatait

Ha Ön Azure-, Dynamics 365-, Intune- vagy Microsoft 365-előfizető, értesítés nélkül lekérheti az adatait, és az előfizetés lejártakor megtarthatja őket.

Korlátozott hozzáférés az ügyféladatokhoz

A Microsoft segít megvédeni az ügyféladatokat a nem megfelelő hozzáféréstől vagy illetéktelen személyek általi használattól – akár külsőleg, akár belsőleg–, és megakadályozza, hogy az ügyfelek hozzáférjenek egymás adataihoz.

Hogyan kezeli a Microsoft a felhőben tárolt adatokat?

Fedezze fel azon gyakori biztonsági, adatvédelmi és megfelelőségi kérdéseket, amelyek középpontjában az a mód áll, ahogy a Microsoft a Microsoft felhőalapú szolgáltatásai, valamint a külső szolgáltatások használatával tárolt és megosztott adatokat kezeli.

 • A Microsoft vállalati felhőszolgáltatásaiban található ügyféladatok elérését szabályozó műveleti folyamatokat szigorú ellenőrzések és hitelesítések védik, amelyek a következő két kategóriába sorolhatók: fizikai és logikai.

  A fizikai adatközpontokhoz való hozzáférés védelmét minden szinten fokozott biztonsággal ellátott külső és belső védelmi vonalak látják el, többek között kerítések, biztonsági tisztviselők, zárolt kiszolgálóállványok, többtényezős hozzáférés-vezérlés, integrált riasztórendszerek és a műveleti központ által biztosított folyamatos videós figyelőrendszer formájában.

  Az ügyféladatokhoz való virtuális hozzáférést szerepköralapú hozzáférés-vezérléssel, többtényezős hitelesítéssel, a termelési adatokhoz való állandó hozzáférés minimalizálásával és más vezérlőkkel korlátozzuk az üzleti igények alapján. Az ügyféladatokhoz történő hozzáférést is szigorúan naplózzuk, a Microsoft és a harmadik felek pedig rendszeres időközönként auditokat (és mintaauditokat) végezve ellenőrzik a hozzáférések megfelelőségét.

 • A Microsoft termékei és szolgáltatásai az iparági szabványoknak megfelelő biztonsági átviteli protokollokat használnak az adatok hálózaton – a felhasználói eszközök és a Microsoft adatközpontjai között vagy magukon az adatközpontokon belül – történő áthelyezésekor. Az inaktív állapotban tárolt adatok védelmének elősegítése érdekében a Microsoft számos beépített titkosítási képességet biztosít.

  A Microsoft legtöbb vállalati felhőszolgáltatása több-bérlős szolgáltatás, ami azt jelenti, hogy az Ön adatai, üzembe helyezett példányai és virtuális gépei ugyanazon a fizikai hardvereszközön tárolhatók, mint a többi ügyfél adatai. A Microsoft logikai elkülönítést alkalmaz a különböző ügyfelek adattárolásának és -feldolgozásának elkülönítéséhez, olyan speciális technológiát alkalmazva, amely gondoskodik arról, hogy az Ön adatai ne keveredjenek össze más cégek adataival.

  Az auditált tanúsítványokkal (például ISO 27001) rendelkező vállalati felhőszolgáltatások rendszeresen átesnek a Microsoft és az akkreditált auditcégek által tartott ellenőrzéseken, amelyek során mintaauditok segítségével győződnek meg arról, hogy csak jogszerű vállalati célokból történik hozzáférés.

 • A Microsoft műveleti és támogatási alkalmazottjai a nap 24 órájában, az év minden napján rendelkezésre állnak az egész világon. Szervizelési műveleteink többsége automatizálva van, így csak egy kis részük igényel emberi beavatkozást.

  A Microsoft mérnökei alapértelmezés szerint nem férnek hozzá az ügyfelek felhőben tárolt adataihoz. Ehelyett csak a szükséges esetekben kapnak hozzáférést, szigorú felügyelet mellett.

  A Microsoft alkalmazottai az ügyféladatokat kizárólag a szerződés keretében nyújtott szolgáltatások (például hibaelhárítás) biztosításával és a funkciók (például  kártevővédelem) javításával összeegyeztethető célokra használják fel.

 • A Microsoft vállalati felhőszolgáltatásai különböző adatkategóriákat dolgoznak fel, többek között Az ügyfél- és személyes adatok definícióiügyfél- és személyes adatokat. A további feldolgozók olyan alvállalkozók, akiket a Microsoft olyan feladatok elvégzésére alkalmaz, amelyekhez hozzáférésre lehet szükség az ilyen adatokhoz.
   
  A további adatfeldolgozók kizárólag azokat az online szolgáltatásokat támogató funkciók biztosításának céljából férhetnek hozzá az adatokhoz, amelyek nyújtásával a Microsoft megbízta őket; az adatok bármilyen más célra történő felhasználása tilos a számukra. Ezek az adatok bizalmasságának fenntartásához szükségesek, és szerződéses kötelezettségük, hogy megfeleljenek a szigorú adatvédelmi követelményeknek. A további adatfeldolgozóknak ezenkívül meg kell felelniük az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (GDPR) követelményeinek, így például megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket kell tenniük a személyes adatok védelme érdekében.
   
  A Microsoft megköveteli a további adatfeldolgozóktól, hogy csatlakozzanak a Microsoft szállítói biztonság- és adatvédelem-biztosítási programjához. Ez a program úgy lett kialakítva, hogy szabványosítsa és megerősítse az adatkezelési gyakorlatokat, és gondoskodjon a beszállítók és a Microsoft vállalati folyamatainak és rendszereinek egységességéről.
   
  Az ügyféladatokhoz és a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező további feldolgozókra fokozott követelmények vonatkoznak.
   
  A további külső feldolgozók az alábbi kapacitásokban végezhetnek munkát:
   
  • A Microsoft Online Services és a Microsoft Cloud Functions szolgáltatással integrált felhőalapú technológiák használata: A további feldolgozók feldolgozhatják, tárolhatják vagy egyéb módon hozzáférhetnek az (álnevesített személyes azonosítókból álló) ügyfél- és személyes adatokhoz a szolgáltatás biztosítása során.
  • Kiegészítő szolgáltatások biztosítása: A további feldolgozók segítenek a Microsoft Online Services támogatásában, működtetésében és karbantartásában. Ilyen esetekben a további feldolgozó(k) feldolgozhatják, tárolhatják vagy egyéb módon hozzáférhetnek az (álnevesített személyes azonosítókból álló) ügyfél- és személyes adatokhoz a kiegészítő szolgáltatások biztosítása során.
  • Szerződéses alkalmazottak biztosítása: A szerződéses alkalmazottak szorosan együttműködnek a Microsoft alkalmazottaival a Microsoft Online Services üzemeltetése, biztosítása és karbantartása érdekében. Eközben a szerződéses alkalmazottak a Microsoft nevében (álnevesített személyes azonosítókból álló) ügyfél- vagy személyes adatokat dolgozhatnak fel. Ezekben az esetekben az ügyféladatok továbbra is kizárólag a Microsoft rendszereiben vannak tárolva, és a Microsoft irányelvei és felügyeleti szabályai vonatkoznak rájuk. Ezeknek a szerződéses alkalmazottaknak a Microsoft Online Services szolgáltatáson belüli feldolgozási tevékenységeit a Microsoft által évente elvégzett független ellenőrzéseknek kell alávetni.
 • A Microsoft definíciója szerint ügyféladatnak minősül minden olyan adat, amelyet az ügyfel a vállalati felhőszolgáltatások használata során ad meg a Microsoftnak (lásd: Az adatok Microsoft általi besorolása). Egyes ügyféladatok a GDPR értelmében személyes adatnak minősülnek. A Microsoft szintén feldolgoz az ügyféladatok közé nem tartozó, az online szolgáltatások működése során létrehozott vagy összegyűjtött egyes személyes adatokat.

  A Microsoft Online Services további feldolgozói listája az ügyféladatoknak vagy személyes adatoknak a Microsoft Online Servicesben való további feldolgozására felhatalmazott további adatfeldolgozókat tartalmazza. Ez a lista a Microsoft adatvédelmi kiegészítése szerint szabályozott minden Microsoft Online Services esetén érvényes.

  Az online szolgáltatások esetleges új további adatfeldolgozóinak nevét a Microsoft legalább hat hónappal azelőtt közzéteszi, hogy engedélyezné a további adatfeldolgozóknak az ügyféladatokhoz vagy személyes adatokhoz való hozzáférést is magában foglaló szolgáltatások nyújtását.1

  Ha értesülni szeretne a további adatfeldolgozókat tartalmazó lista frissítéseiről, kérjük, kövesse a Saját könyvtár funkciót ismertető útmutatást.

Az ügyféladatokra vonatkozó kormányzati kérelmek

A Microsoft gondoskodik a „hátsó kapuk” kiiktatásáról, valamint arról, hogy a kormányzati szervek ne tudjanak közvetlenül vagy szabadon hozzáférni az adataihoz. Speciális követelményeket támasztunk az ügyféladatokra vonatkozó kormányzati és hatósági kérésekkel kapcsolatban.

További források az adatokhoz való hozzáférésről

A Microsoft Online Services adatvédelmi nyilatkozata

Megtudhatja, hogy a Microsoft milyen típusú személyes adatokat, hogyan és milyen célra dolgoz fel.

A Microsoft licencszerződése és dokumentációja

Elérheti a licencszerződést, és a Microsoft mennyiségi licencprogramjain keresztül licencelt termékek és szolgáltatások használatára vonatkozó kiegészítő információkhoz is hozzáférhet.

Adatgyűjtési információk

Megtudhatja, hogy milyen típusú adatokat gyűjtünk.

 • [1] Megjegyzés: Ha arról szeretne tájékozódni, hogy a Microsoft miként vesz igénybe további adatfeldolgozókat a kereskedelmi támogatás vagy más szakértői szolgáltatások biztosításakor, beleértve az online szolgáltatások támogatását is, kérjük, olvassa el az Adatvédelmi központban A Microsoft Szakértői szolgáltatások és a beszállítók című szakaszt.

A Microsoft követése