Trace Id is missing
Ugrás a tartalomtörzsre
Adatvédelmi központ

A személyes adatok védelme a Microsoft felhőszolgáltatásaival

Háromfős család otthon készült fényképe. Az egyik szülő a padlón ül, és egy kisgyermeket tart, a másik szülő pedig egy asztalnál ülve gépel egy laptopon.
A személyes adatok védelme a Microsoft Cloud segítségével című webináriumból tájékozódhat az Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) alapvető kérdéseiről, többek között arról, hogy a Microsoft 365 és a Microsoft felhőszolgáltatásai hogyan segíthetnek a szervezete megfelelőségének megőrzésében.

További információ a GDPR-megfelelőséggel kapcsolatos ajánlott eljárásokról

Megismerheti az adatvédelmi program ajánlott eljárásait, és azt is, hogy a Microsoft hogyan tesz eleget a rendelkezéseknek a GDPR-megfelelőség elérése érdekében. Megismerheti, hogy a Microsoft 365 adatveszteség-megelőzése hogyan segít a megfelelőség elérésében.

Fénykép egy íróasztalnál ülő, laptopot és nagy méretű monitort használva gépelő személyről

Elszámoltathatóságra vonatkozó dokumentáció

A dokumentumok hasznosak lehetnek a GDPR elszámoltathatósági elvének és a Microsoft által a GDPR támogatása érdekében megtett technikai és szervezeti intézkedések megismeréséhez. Az adatvédelmi hatásvizsgálatok, az érintetti kérelmek és az adatvédelmi incidensről szóló értesítések dokumentációját belefoglalhatja a saját elszámoltathatósági programjába a GDPR-megfelelőség támogatásához.

Hozzáférés a GDPR-ral kapcsolatos dokumentációhoz

A dokumentációban információkat találhat a Microsoft-szolgáltatásoknak azokról a képességeiről, amelyeket a GDPR adott követelményeinek teljesítéséhez használhat.

Az elszámoltathatóságra való felkészülés ellenőrzőlistája

Kényelmes módot biztosít a Microsoft-szolgáltatások használatakor a GDPR-megfelelőség támogatásához szükséges információkhoz való hozzáférésre.

További információ a GDPR-ról

A személyes adatok védelme

Fénykép egy táblagépet néző, asztalnál ülő személyről

Adatvédelem a Microsoft 365-tel

Adatgazdálkodás a megfelelőség érdekében

Egy e-könyv borítójának képe

A GDPR-megfelelőség értékelése

Fénykép egy laptoppal ülő, a képernyőt megérintő személyről

A GDPR-ral kapcsolatos további források

GDPR – gyakori kérdések

További információ az ügyfeleink felé fennálló szerződéses kötelezettségeinkről, illetve a GDPR-megfelelőség iránti elkötelezettségünkről.

Microsoft 365 Megfelelőségi központ

A Microsoft 365 Megfelelőségi központ mindazokat az adatokat és eszközöket hozzáférhetővé teszi, melyek nélkülözhetetlenek a szervezet megfelelőségi igényeinek kielégítéséhez.

Megfelelőségi pontszám

Folyamatos kockázatértékelést végezhet, gyakorlatban alkalmazható ismeretekhez juthat hozzá, és egyszerűsítheti a megfelelőségi folyamatokat.

Adatvédelmi incidens

További információ a GDPR értelmében érkező, adatvédelmi incidensekről szóló értesítésekben foglaltak a Microsoft-termékek és -szolgáltatások használatával való teljesítéséről.

DPIA

További információ a Microsoft-termékek és -szolgáltatások használata során a GDPR értelmében végzett adatvédelmi hatásvizsgálatról (DPIA).

DSR

További információ a GDPR értelmében létrejött érintetti kérelmek Microsoft-termékek és -szolgáltatások használatával való teljesítéséről.

ISO/IEC 27701

Az adatvédelmi elszámoltathatóságot és a szabályozási megfelelőséget támogató nemzetközi szabvány.

Megfelelőségi megoldások felfedezése

További információ azokról a beépített eszközökről, amelyek ismeretek használatával csökkentik a kockázatot.

A személyes adatok védelme

A Microsoft követése