A Microsoft Korrupció- és Vesztegetésellenes Elkötelezettsége

A Microsoft szigorúan tiltja a kormányzati tisztviselők megvesztegetését és bármilyen kenőpénz vagy csúszópénz fizetését a köztisztséget viselő vagy magánszektorba tartozó személyekkel folytatott ügyletek során.

A korrupció elősegíti a szegénység, az éhezés, a járványok és a bűnözés terjedését, valamint gátolja a társadalmakat és az egyéneket is abban, hogy kiteljesedjenek. A korrupció a gazdasági és társadalmi fejlődés egyik legkomolyabb akadálya. Torzítja a jogállamiságot és az intézményes alapokat, amelyektől a Microsoft is függ. A Microsoft betartja az Amerikai Egyesült Államok Külföldi Korrupciós Gyakorlatról szóló törvényében meghatározott magatartási szabályokat, valamint az azon országokban alkalmazandó korrupció- és pénzmosás elleni jogszabályokat, amelyekben üzleti tevékenységet folytatunk. A Microsoft elkötelezett a müködő vesztegetés- ellenes szabályozási rendszer folyamatos fejlesztése mellett annak érdekében, hogy értékelje, figyelemmel kísérje és kezelje a vesztegetéssel kapcsolatos lehetséges kockázatokat.

A Microsoft Üzleti Magatartási Kódexének áttekintése

Felelős üzleti vezetőként nem elegendő törekedni arra, hogy helyes döntést hozzunk, helyesen is kell cselekednünk. Vagyis olyan üzleti döntéseket kell hoznunk és olyan lépéseket kell megtennünk, melyek etikusak és minden jogi követelménynek maradéktalanul megfelelnek. A Microsoft Üzleti Magatartási Kódexe összefoglalja azokat a szabályozói követelményeket és üzleti gyakorlatokat, melyek meghatározzák döntéshozatali mechanizmusunkat és üzleti tevékenységünket.  A Kódex egyrészt az irányelveinkkel kapcsolatos alapvető információkat tartalmazza, másrészt választ ad arra, hogy miként kell iránymutatást kérni egy meghatározott üzleti gyakorlattal vagy megfelelőséggel kapcsolatos kérdés esetén.

A Microsoft irányelvei és gyakorlata arra ösztönöz, hogymegfelelő körültekintéssel, megfontoltan és higgadtan járjunk el, amikor üzleti körülmények között ajándékokat vagy vendéglátást biztosítunk vagy fogadunk el. Az ajándékozásra és vendéglátásra vonatkozó gyakorlatok eltérőek lehetnek a különböző kultúrákban, azonban az ajándékozásnak és vendéglátásnak a jogszabályokkal összhangban kell történniük, nem ütközhetnek az átadó és/vagy az átvevő vonatkozó irányelveibe, és meg kell felelniük a helyi szokásoknak és gyakorlatoknak. Nem fogadunk el ajándékokat, vendéglátást vagy értékkel bíró szívességeket olyan személyektől vagy cégektől, amelyekkel a Microsoft üzleti tevékenységet folytat vagy a jövőben folytathat. Továbbá nem járunk el olyan módon sem, amely beszállítókat vagy ügyfeleket olyan helyzetbe hozna, amelyben úgy éreznék, hogy kötelesek lennének ajándékokat, vendéglátást vagy személyes szívességeket biztosítani annak érdekében, hogy üzleti kapcsolatot létesítsenek vagy az üzleti tevékenységüket folytathassák a Microsofttal.

Megbízható Microsoft Képviselők

A Microsoft Corporation, valamint annak világszerte minden leányvállalata és társult vállalkozása („Microsoft”) megköveteli az értékesítési partnereitől (például viszonteladók, szoftver-tanácsadók,  hardware/eszköz gyártók és disztribútorok), szállítóitól, beszállítóitól, tanácsadóitól, lobbistáitól és egyéb harmadik fél képviselőitől (együttesen: „Microsoft Képviselők”), hogy betartsák a Microsoft Üzleti Magatartási Kódexének előírásait .

A Microsoft megtiltja a kormányzati tisztviselők megvesztegetését és bármilyen kenőpénz vagy csúszópénz fizetését a köztisztséget viselő vagy magánszektorba tartozó személyekkel folytatott ügyletek során.

A Microsoft betartja az Amerikai Egyesült Államok külföldi korrupciós gyakorlatról szóló törvényében (Foreign Corrupt Practices Act – „FCPA”) meghatározott szabályokat, valamint az azon országokban alkalmazandó korrupció- és pénzmosás elleni jogszabályokat, amelyekben üzleti tevékenységet folytatunk.

A Microsoft Partnerek felelősek azon alkalmazottaik képzéséért, akik a Microsoft nevében járnak el. A Microsoft térítésmentesen biztosít ehhez online képzéseket , valamint egyéb anyagokat is.

A Microsoft Partner Magatartási Kódexe

A Microsoft Partnerek és azok alkalmazottjai, megbízottjai és alvállalkozói (együttesen: „Partnerek”), a Microsofttal együttműködésben szolgálják ki az ügyfeleinket. A Microsoft számára fontos, hogy a Partnerek elfogadják és folyamatosan fejlesszék a Microsoft értékeit. A Microsoft ügyfelekkel folytatott üzleti tevékenység során a Microsoft elvárja a Partnereitől, hogy valamennyi alkalmazandó jogszabálynak és előírásnak teljes mértékben megfelelő módon működjenek, és hogy tartsák be a Microsoft Partner Magatartási Kódex (Microsoft Partner Code of Conduct) alapelveit

A Microsoft Szállítókra vonatkozó Magatartási Kódexe

Az Üzleti Magatartási Szabályok (Microsoft Standard of Business Conduct), útján a Microsoft olyan vállalati normát hozott létre, amely az etikus üzleti gyakorlatot és az előírásoknak való megfelelést is magában foglalja. Ezek a normák a Microsoft minden alkalmazottjára, igazgatójára és vonatkoznak. A Microsoft a szállítóitól is elvárja, hogy hasonlóképpen legyenek elkötelezettek az integritás iránt, és ennek részeként ismertessék meg alkalmazottjaikkal és tartsák be a Microsoft Szállítókra vonatkozó Magatartási Kódexe (Microsoft Supplier Code of Conduct) előírásait.

A szállítóknak, a szállítók alkalmazottjainak, megbízottjainak és alvállalkozóinak (a továbbiakban együttesen „Szállítók”) be kell tartaniuk a Microsoft Szállítókra vonatkozó Magatartási Kódexének előírásait, amikor a Microsofttal vagy a Microsoft nevében folytatnak üzleti tevékenységet (a „beszállító” és a „szállító” kifejezések felcserélhető módon használhatók). A Szállítóknak azonnal értesíteniük kell a Microsoft kapcsolattartóját (vagy a Microsoft vezetőségének valamelyik tagját), ha olyan helyzet alakul ki, amelyben a Szállítónak a jelen Szállítókra vonatkozó Magatartási Kódex előírásait megsértve kell működnie. Amellett, hogy a Microsoft elvárja Szállítóitól, hogy folyamatosan ellenőrizzék saját működésüket és biztosítsák a Szállítókra vonatkozó Magatartási Kódexben lefektetett normáknak való megfelelést, a megfelelés ellenőrzése céljából a Microsoft bármikor maga is auditálhatja a Szállítókat, illetve helyszini vizsgálatot is folytathat a Szállítók telephelyein A Microsoft megkövetelheti a Szállító minden olyan képviselőjének és alkalmazottjának azonnali eltávolítását, akinek viselkedése nem felel meg a jogszabályoknak, a Microsoft Szállítókra vonatkozó Magatartási Kódexének vagy a Microsoft valamelyik irányelvének. A Szállítónak a Microsofttal kötött valamennyi szerződésében foglalt kötelezettségein felül teljesítenie kell a Microsoft Szállítókra vonatkozó Magatartási Kódexe (Microsoft Supplier Code of Conduct) előírásait is, és részt kell vennie az esetlegesen a Microsoft által nyújtott, a Microsoft Szállítókra vonatkozó Magatartási Kódexét ismertető oktatáson (Microsoft Supplier Code of Conduct Training Program).

Képviselők ellenőrzése és szerződéskötés

A Microsoft különböző módszerekkel rendszeresen ellenőrzi akorrupcióellenes programját , ezek egyike a Képviselők kockázatalapú átvilágítása („ellenőrzés”). A Microsoft megköveteli, hogy egyes Képviselők fokozott ellenőrzésnek vessék alá magukat, mielőtt Vállalatunkkal vagy bármely leányvállalatunkkal üzleti kapcsolatot létesítenének vagy újítanának meg. A Microsoft és a Képviselők közötti szerződések rendszerint tartalmaznak korrupcióellenes rendelkezéseket. A Szerződéskötés a Microsofttal tekintetében további információk is elérhetőek online.

Aggályok felmerülése és megkérdőjelezhető viselkedés jelentése

A bizalmi kultúra megteremtésének része annak elsajátítása, hogy miként kell hangot adni annak, ha valami nem helyes, és ezáltal fel tudjuk hívni a figyelmet egy problémára.

Kiválaszthatja azt a bejelentési módot, amelynek a használata a legkényelmesebb az Ön számára. Bármelyik lehetőséget is választja, biztosítjuk kilétének titokban tartását:

 • Email: buscond@microsoft.com

 • Telefon: +1-877-320-6738 vagy Nemzetközi „r-beszélgetés” +1-720-904-6844

 • Web: Microsoft Integrity Portal

 • Fax: +1-425-708-7177

 • Posta: 
  Office of Legal Compliance (Jogi Megfelelőségi Iroda)
  Microsoft Corporation
  One Microsoft Way
  Redmond, WA 98052
  USA

Emellett bármikor elmondhatja aggályait a vezetőjének, bármelyik Microsoft vezetőnek, a HR-, a Pénzügyi- vagy a Jogi és Vállalati Ügyek Osztályának.

Megtorlás tilalma

A sikerünk azon múlik, hogy Ön tudatja-e velünk, ha valami nincs rendben, hogy megoldást találhassunk. Megértjük természetesen, hogy nem könnyű felszólalni - kényelmetlenül érezheti magát, nyugtalan lehet, éppen ezért nem tűrjük a megtorlást. Nem kell hátrányos következményektől tartania, ha:

 • Megtagadja, hogy olyasmit tegyen, amely a Magatartási Kódexekkel, a Microsoft irányelveivel vagy a jogszabályokkal ellentétes, még akkor is, ha az a Microsoft számára üzleti lehetőség elvesztésével is jár
 • Jóhiszeműen jelenti aggályait egy lehetséges visszaéléssel kapcsolatban
 • Együttműködik egy vizsgálat során.

Bárki, aki megtorlást alkalmaz egy olyan alkalmazottal szemben, aki a fentiek szerint jár el, eljárás alá vonható, amely a jogviszony megszüntetéséhez vezethet.

Az aggályok vezetők általi kezelésének módja

Ha valaki Önhöz fordul aggályával, kiemelt felelőssége van abban, hogy azt meghallgassa és cselekedjen. Az aggályok megfelelő módon való kezelése különösen fontos a bizalom megőrzésében és a Microsoft megvédésében.

Vezetőként felhatalmazással rendelkezik abban a tekintetben, hogy önállóan kezeljen egyéni teljesítménnyel kapcsolatos problémákat, de az integritással kapcsolatos, üzleti etikai és visszaélésekre vonatkozó problémákat továbbítania kell a Jogi Megfelelőségi Irodához. Amennyiben kérdése van, vagy nem biztos abban, hogy miként oldja meg maga a problémát, e-mailben mindig megkeresheti a Business Conduct and Compliance területet tanácsért.

Ha valaki aggályaival fordul Önhöz, a következő azonnali lépéseket tegye meg:

 • Hagyja figyelmen kívül a zavaró tényezőket és figyeljen jól. Köszönje meg, hogy az adott személy hangot adott aggályainak - emlékezzen arra, hogy ő most egy nehéz és a vállalat számára nagyon fontos dolgot tett meg.
 • Tiszteletteljesen válaszoljon, és minden aggályt vegyen komolyan, még akkor is, ha azokkal nem ért egyet. Mutassa ki, hogy elkötelezett a probléma megoldása iránt.
 • Tegye meg a lépéseket a személy kilétének titokban tartása iránt - kerülje a beszélgetés megvitatását másokkal a csoportjából.

További információk

A Microsoft aKorrupció-  és vesztegetésellenes elkötelezettségével kapcsolatos angol nyelvű információkért, tekintse meg a következőket: