Vision hero

Kas ir darbinieku pieredzes platforma?

Mūsdienu darba videi ir nepieciešami jauni rīki, lai jūsu organizācija varētu sekmīgi attīstīties. Darbinieku pieredzes platformas (EXP), piemēram, Microsoft Viva, palīdz lietotājiem un darba grupām sasniegt savu potenciālu, izmantojot saziņu, zināšanas, apmācību, resursus un ieskatus.

Iepazīšanās ar EXP

vision empower

Palīdzība lietotājiem izmantot savu potenciālu

94% nodarbināto paliktu uzņēmumā strādāt ilgāk, ja uzņēmums ieguldītu viņu apmācībā un izaugsmē.4

Darbinieki var uzlabot ikdienas produktivitāti par 11–14%, ja viņu rīcībā ir atbilstošs zināšanu atklāšanas rīku komplekts.5

Organizācijas ar augstu darbinieku iesaistīšanos gūst līdz pat 23% lielāku ienesīgumu.6

Vai esat gatavs sākt darbu ar EXP?

Microsoft Viva ir darbinieku pieredzes platforma, kas palīdz izveidot vidi, izvirzot priekšplānā darbiniekus, lai šādi sasniegtu labākus uzņēmējdarbības rezultātus.

A person smiling.

1 Gartner savās pētījumu publikācijās neapstiprina nevienu piegādātāju, produktu vai pakalpojumu un neiesaka tehnoloģiju lietotājiem izvēlēties tikai tos piegādātājus, kuriem ir augstākie novērtējumi vai cits apzīmējums. Gartner pētījumu publikācijas iekļauj Gartner zinātniskās izpētes organizācijas viedokļus, un tos nevar interpretēt kā faktu izklāstu. Gartner neuzņemas nekādas garantijas, tiešas vai netiešas, attiecībā uz šiem pētījumiem, tostarp jebkādas garantijas par piemērotību pārdošanai vai atbilstību konkrētam nolūkam.

 
GARTNER ir reģistrēta Gartner, Inc. un/vai tās meitasuzņēmumu preču zīme un pakalpojumu zīme ASV un citās valstīs, un tiek izmantota ar atļauju. Visas tiesības paturētas.
 
2. Publikācija Darbinieku pieredzes nodrošināšana jaunajā darbvietā, ja HCM tehnoloģiju aizstāšana nav iespējama (Deliver on Employee Experience in the New Workplace When HCM Technology Replacement Isn’t an Option), Džošs Kostolas (Josh Kostoulas) | Rons Henskoms (Ron Hanscome), 2021. gada 19. februāris.
 
3. Publikācija Darbinieku pieredzes uzlabošana, lai iegūtu labāku uzņēmējdarbības veiktspēju (Improve Employee Experience to Better Your Business Performance), Deivids Džonsons (David Johnson) | Keita Džonstone (Keith Johnston) | Keitija Tīnana (Katy Tynan) | Emīlija Štucmane (Emily Stutzman) | Diāna Linča (Diane Lynch), 2021. gada 12. marts.