Izveidojiet uz mērķi balstītu darba kultūru, kuras ietvaros darba grupas ir saskaņotas, lai sasniegtu rezultātus

Sniedziet katram lietotājam iespēju izprast savu ietekmi un neaizmirst par prioritātēm.

Pārskats
Guided Tour

Ceļveža sākums

Saskaņošana

Skaidrība un saskaņots darbs

Daži līdzekļu pieejamība ir atkarīga no tirgus reģiona

Skaidrība un saskaņots darbs

Virziet darbiniekus un darba grupas uz savas organizācijas galvenajiem mērķiem, palīdziet darbiniekiem izprast viņu ietekmi un nodrošiniet saskaņotu darbu vairākos līmeņos.

Vienkārša mērķu un pamatrezultātu izveide, apstiprināšanas un saskaņošana

Uzstādiet jaunus mērķus un pamatrezultātus vai izmantojiet iebūvētas veidnes, un norādiet sekmīgus mērķus visos līmeņos, apstiprinot darba plūsmas un izmantojot elastīgus skatus.

Uz mērķi balstītas darba kultūras veicināšana

Gūstiet pārskatu par mērķiem savā uzņēmumā, izmantojot organizācijas, darba grupas un individuālos skatus, un fokusējiet darba grupas uz vissvarīgākajām prioritātēm.

Projektu un uzdevumu savienošana ar mērķiem un pamatrezultātiem

Uzziniet, kā jūsu darba grupas ikdienas darbs ietekmē jūsu organizācijas galvenās prioritātes, un savienojiet mērķus un pamatrezultātus ar darba sistēmām, ko jūsu darba grupa jau izmanto.

Koncentrējiet darba grupas uz ietekmi, nevis rezultātu

Koncentrējieties uz diskusijām, sniedziet kontekstu un vienkāršojiet pārskatus par izpildi, izmantojot pielāgotus informācijas paneļus un mērķus un pamatrezultātus, kas tiek dinamiski atjaunināti.

Fokusējiet visus uz augstas nozīmes darbu

Atvieglojiet darba norises skatīšanu un kopīgošanu, kā arī iespējojiet pārbaudes un pamudinājumus pakalpojumā Microsoft Teams. 

Prezentējiet informāciju par norisi sapulcēs

Koplietojiet norises informāciju, kontekstu, nodarbības un nākamās darbības ar darbiniekiem, izmantojot pielāgojamas prezentāciju veidnes.

Palīdziet darbiniekiem koncentrēties

Savienojiet ikdienas darbu ar organizācijas un darba grupas mērķiem, izmantojot savietojamību Teams, Azure DevOps, Jira, Asana, Tableau un citām programmām.

Jūsu mērķi priekšplānā un centrā

Veiciniet sarunas un sadarbību saistībā ar mērķiem un palīdziet ikvienam pilnveidoties hibrīda darbvietā.

Vienmēr esiet labi informēts saistībā ar darbu

Veiciniet uz mērķi vērstu darba kultūru ar programmu Viva mērķi pakalpojumā Teams un Azure Dev Ops.

Veiciniet sarunas par mērķiem

Sazinieties, sadarbojieties un sekojiet mērķu izpildei, izmantojot ziņojuma paplašinājumu Teams tērzēšanā.

Vienmēr sekojiet līdzi norisei

Palieliniet mērķu un norises redzamību, izmantojot integrāciju svarīgās darba sistēmās, piemēram, Teams, Azure DevOps, Jira, Tableau un ZenDesk.

Daži līdzekļu pieejamība ir atkarīga no tirgus reģiona

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Definējiet panākumus","id":"define-success","isImage2x":true,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE56soK?ver=f487","imageAlt":"A list of Product OKRs broken out by tasks in Viva Goals.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":2,"name":"Definējiet panākumus","videoHref":"","content":"<p>Uzstādiet jaunus mērķus un pamatrezultātus vai izmantojiet iebūvētas veidnes, un norādiet sekmīgus mērķus visos līmeņos, apstiprinot darba plūsmas un izmantojot elastīgus skatus.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Vienkārša mērķu un pamatrezultātu izveide, apstiprināšanas un saskaņošana"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Saskaņošanas nodrošināšana","id":"ensure-alignment","isImage2x":true,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE56pMu?ver=b5d1","imageAlt":"A list of Product OKRs broken out by tasks and timing in Viva Goals.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":3,"name":"Darba grupu saskaņošana","videoHref":"","content":"<p>Gūstiet pārskatu par mērķiem savā uzņēmumā, izmantojot organizācijas, darba grupas un individuālos skatus, un fokusējiet darba grupas uz&nbsp;vissvarīgākajām prioritātēm.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Uz mērķi balstītas darba kultūras veicināšana"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Saistiet darbu ar rezultātiem","id":"connect-work-to-outcomes","isImage2x":true,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE56soN?ver=6690","imageAlt":"A list of Marketing projects in Viva Goals.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":4,"name":"Saistiet darbu ar rezultātiem","videoHref":"","content":"<p>Uzziniet, kā jūsu darba grupas ikdienas darbs ietekmē jūsu organizācijas galvenās prioritātes, un savienojiet mērķus un pamatrezultātus ar darba sistēmām, ko jūsu darba grupa jau izmanto.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Projektu un uzdevumu savienošana ar mērķiem un pamatrezultātiem"}],"arialabel":"Saskaņošana","id":"align","isImage2x":true,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE56n7Z?ver=52de","imageAlt":"Teamwide revenue goals in Viva Goals.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":1,"name":"Saskaņošana","videoHref":"","content":"<p>Virziet darbiniekus un darba grupas uz savas organizācijas galvenajiem mērķiem, palīdziet darbiniekiem izprast viņu ietekmi un nodrošiniet saskaņotu darbu vairākos līmeņos.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Skaidrība un saskaņots darbs"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Pārvērtiet ieskatus darbībā","id":"Turn-insight-into-action","isImage2x":true,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE58QVU?ver=6da9","imageAlt":"A Teams message in a Planning channel sharing updates and a Viva Goals check-in module.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":6,"name":"Pārvērtiet ieskatus darbībā","videoHref":"","content":"<p>Atvieglojiet darba norises skatīšanu un kopīgošanu, kā arī iespējojiet pārbaudes un pamudinājumus pakalpojumā Microsoft Teams.&nbsp;</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Fokusējiet visus uz augstas nozīmes darbu"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Prezentāciju vienkāršošana","id":"simplify-presentations","isImage2x":true,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE56pMy?ver=c747","imageAlt":"A Platform Team Dashboard in Viva Goals displaying key updates, a graph showing progress over time, and trackable OKRs.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":7,"name":"Prezentāciju vienkāršošana","videoHref":"","content":"<p>Koplietojiet norises informāciju, kontekstu, nodarbības un nākamās darbības ar darbiniekiem, izmantojot pielāgojamas prezentāciju veidnes.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Prezentējiet informāciju par norisi sapulcēs"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Savienojiet ikdienas darbu ar mērķiem","id":"connect-daily-work-to-goals","isImage2x":true,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE5947s?ver=83c9","imageAlt":"A new project being added in Viva Goals and the dropdown open showing options to integrate Asana, Planner, Jira and Smartsheet.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":8,"name":"Savienojiet ikdienas darbu ar mērķiem","videoHref":"","content":"<p>Savienojiet ikdienas darbu ar organizācijas un darba grupas mērķiem, izmantojot savietojamību Teams, Azure DevOps, Jira, Asana, Tableau un citām programmām.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Palīdziet darbiniekiem koncentrēties"}],"arialabel":"Fokuss","id":"focus","isImage2x":true,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE56soR?ver=63eb","imageAlt":"A Monthly Product Review document in Viva Goals being shared with a group in Teams.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":5,"name":"Fokuss","videoHref":"","content":"<p>Koncentrējieties uz diskusijām, sniedziet kontekstu un vienkāršojiet pārskatus par izpildi, izmantojot pielāgotus informācijas paneļus un mērķus un pamatrezultātus, kas tiek dinamiski atjaunināti.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Koncentrējiet darba grupas uz ietekmi, nevis rezultātu"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Viva mērķu izmantošana pakalpojumā Teams un Azure DevOps","id":"use-viva-goals-in-teams-and-dzure-devOps","isImage2x":true,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE56soV?ver=d32f","imageAlt":"The Microsoft Viva options dropdown in Teams showing Relecloud, Viva Insights, Viva Goals, Viva Learning and Viva Topics.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":10,"name":"Viva mērķu izmantošana pakalpojumā Teams un Azure DevOps","videoHref":"","content":"<p>Veiciniet uz mērķi vērstu darba kultūru ar programmu Viva mērķi pakalpojumā Teams un Azure Dev Ops.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Vienmēr esiet labi informēts saistībā ar darbu"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Saziņa un sadarbība","id":"communicate-and-collaborate","isImage2x":true,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE56soX?ver=14e6","imageAlt":"An employee sharing a Platform Team Dashboard over a Teams chat for review.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":11,"name":"Saziņa un sadarbība","videoHref":"","content":"<p>Sazinieties, sadarbojieties un sekojiet mērķu izpildei, izmantojot ziņojuma paplašinājumu Teams tērzēšanā.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Veiciniet sarunas par mērķiem"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Uzlabota redzamība","id":"increase-visibility","isImage2x":true,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE591sa?ver=98e8","imageAlt":"A New Key Result being added in Viva Goals with the dropdown open showing the option to integrate with Marketo, Planner, Power BI and more.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":12,"name":"Uzlabota redzamība","videoHref":"","content":"<p>Palieliniet mērķu un norises redzamību, izmantojot integrāciju svarīgās darba sistēmās, piemēram, Teams, Azure DevOps, Jira, Tableau un ZenDesk.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Vienmēr sekojiet līdzi norisei"}],"arialabel":"Integrēšana","id":"integrate","isImage2x":true,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE56n81?ver=698c","imageAlt":"A Viva Goals objective being shared in a Teams chat.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":9,"name":"Integrēšana","videoHref":"","content":"<p>Veiciniet sarunas un sadarbību saistībā ar mērķiem un palīdziet ikvienam pilnveidoties hibrīda darbvietā.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Jūsu mērķi priekšplānā un centrā"}],"itemsCount":12}

Skatīt pakalpojumu Viva mērķi darbībā

Aplūkojiet plānotās iespējas, kas palīdz darba grupām kopā sasniegt rezultātus.

Līdzekļi un cenas

Microsoft Viva pakalpojumā Microsoft 365

Iekļauts

Microsoft 365 un Office 365 plānos uzņēmumiem

Daži darbinieku pieredzes līdzekļi ir iekļauti Microsoft 365 un Office 365 uzņēmumiem plānos.

Iekļautās programmas

 • MicrosoftViva sakari
 • MicrosoftViva iesaiste

Microsoft Viva mērķi

Microsoft Viva mērķi 5,10 €

par lietotāju mēnesī

(Gada abonements — tiek automātiski atjaunots)1
Cena norādīta bez PVN.

Visi darbinieku pieredzes līdzekļi, kas iekļauti pakalpojumā Microsoft 365, kā arī:

 • OKR darbplūsmas un veidnes
 • Koplietojamie OKR informācijas paneļi
 • Integrējiet ar būtiskākajiem rīkiem un datu avotiem
 • Vienotā pierakstīšanās (SSO), datu šifrēšana un atbilstība SOC 2 Tipa II prasībām
 • Papildu mērķu un pamatrezultātu konfigurācijas ar pielāgojamiem svariem un norādījumiem vērtēšanai

Iekļautās programmas

 • MicrosoftViva sakari
 • MicrosoftViva iesaiste
 • MicrosoftViva mērķi

 Ietaupiet 25%*

Microsoft Viva komplekts

Microsoft Viva komplekts Pilna cena bija 10,13 € Tagad 7,60 €

par lietotāju mēnesī

(Gada abonements — tiek automātiski atjaunots)1
Cena norādīta bez PVN.

Viss Viva mērķos, kā arī:

 • Viva mācības, lai nevainojami integrētu piekļuvi mācību saturam vietās, kurās darbinieki jau tagad pavada savu laiku
 • Viva ieskati, lai uzlabotu produktivitāti un labjutību, izmantojot ieskatus, kuru pamatā ir dati un kuru konfidencialitāte ir aizsargāta
 • Izmantojiet Viva tēmas, lai savienotu, pārvaldītu un aizsargātu visas savas organizācijas zināšanas

Iekļautās programmas

 • MicrosoftViva sakari
 • MicrosoftViva iesaiste
 • MicrosoftViva mērķi
 • MicrosoftViva mācības
 • MicrosoftViva ieskati
 • MicrosoftViva tēmas

 

Microsoft 365

Šajā kolonnā norādītie līdzekļi ar kontrolatzīmi ir iekļauti Microsoft 365 un Office 365 plānos uzņēmumiem.

Microsoft Viva mērķi

Microsoft Viva mērķi 5,10 €
par lietotāju mēnesī
(Gada abonements — tiek automātiski atjaunots)1
Cena norādīta bez PVN.

Palīdziet uzlabot uzņēmuma rezultātus un darbinieku pieredzi ar mērķu noteikšanas un pārvaldības risinājumu, kas saskaņo darba grupas ar jūsu organizācijas prioritātēm.

 Ietaupiet 25%*

Microsoft Viva komplekts

Microsoft Viva komplekts Pilna cena bija 10,13 € Tagad 7,60 €
par lietotāju mēnesī
(Gada abonements — tiek automātiski atjaunots)1
Cena norādīta bez PVN.

Nodrošiniet darbiniekiem pilnu funkciju platformu, kas ļauj cilvēkiem un komandām sniegt labāko sniegumu no jebkuras atrašanās vietas.

Microsoft Office produktu līdzekļu salīdzināšana
Līdzekļa nosaukums

 

Microsoft 365

Microsoft Viva mērķi Microsoft Viva komplekts

Microsoft Viva mērķi

Nav iekļauts

Iekļauts

Iekļauts

Veidojiet, pārvaldiet, saskaņojiet un pielāgojiet mērķa un pamatrezultātu (objective and key results — OKR) darbplūsmas, izmantojot veidnes un automatizētas pārbaudes

Nav iekļauts

Iekļauts

Iekļauts

Uzlabojiet sava uzņēmuma procesus, ieviešot mērķus un pamatrezultātus, izmantojot koplietojamos informācijas paneļus un uzlabotos ieskatus

Nav iekļauts

Iekļauts

Iekļauts

Iekļaujiet mērķus ikdienas darba plūsmā, izmantojot Teams programmu Viva mērķi un Azure DevOps, kā arī ziņojumapmaiņas paplašinājumu Teams tērzēšanā

Nav iekļauts

Iekļauts

Iekļauts

Skatiet un automātiski atjauniniet OKR un projektus jau izmantojamajos projektu pārvaldības un datu pārvaldības rīkos

Nav iekļauts

Iekļauts

Iekļauts

Nodrošiniet drošību un darbības uzņēmuma mērogā, izmantojot vienotās pierakstīšanās (single sign-on — SSO) iespējas, datu šifrēšanu,drošības vadības centru (Security operations center —SOC) II tipa 2 prasībām, uzņēmuma līmeņa konfidencialitāti un papildu atļaujas

Nav iekļauts

Iekļauts

Iekļauts

Izmantojiet papildu mērķu un pamatrezultātu konfigurācijas ar pielāgojamiem svariem un norādījumiem vērtēšanai

Nav iekļauts

Iekļauts

Iekļauts

Microsoft Viva sakari

Iekļauts

Iekļauts

Iekļauts

Līdzekļa Viva sakari pielāgošana ar sava uzņēmuma zīmolu

Iekļauts

Iekļauts

Iekļauts

Darbiniekiem personalizēta centralizēta mērķa izveide

Iekļauts

Iekļauts

Iekļauts

Vienota saziņas kanāla nodrošināšana, lai apkopotu un kopīgotu būtisku informāciju

Iekļauts

Iekļauts

Iekļauts

Mērķa saziņas un informācijas paneļa vienumi personām vai grupām

Iekļauts

Iekļauts

Iekļauts

Kritiskos vienumu paaugstināšana, lai maksimāli palielinātu eksponētību

Iekļauts

Iekļauts

Iekļauts

Modernas darbinieku pieredzes izveide esošajā infrastruktūrā

Iekļauts

Iekļauts

Iekļauts

Integrācija ar partneru nodrošinātājiem un cilvēkresursu sistēmām

Iekļauts

Iekļauts

Iekļauts

Pielāgotu adaptīvo kartīšu izveide savienošanai ar esošajām programmām

Iekļauts

Iekļauts

Iekļauts

Microsoft Viva iesaiste

Iekļauts

Iekļauts

Iekļauts

Darbinieku kopienu izveide un pievienošanās tām

Iekļauts

Iekļauts

Iekļauts

Publicējiet un piespraudiet paziņojumus

Iekļauts

Iekļauts

Iekļauts

Sāciet visdažādākās sarunas

Iekļauts

Iekļauts

Iekļauts

Atrodiet ieskatus par kopienu vai sarunu iesaisti

Iekļauts

Iekļauts

Iekļauts

Publicējiet jautājumus, meklējiet risinājumus, izmantojot sabiedrības pakalpojumus, un atzīmējiet vislabākās atbildes

Iekļauts

Iekļauts

Iekļauts

Veidojiet, atrodiet sižeta ziņas un sekojiet tām

Iekļauts

Iekļauts

Iekļauts

Veidojiet, atrodiet stāstus un sekojiet tiem

Included

Drīzumā

Included

Drīzumā

Included

Drīzumā

Microsoft Viva mācības

Šis līdzeklis ir daļēji iekļauts
Šis līdzeklis ir daļēji iekļauts

Iekļauts

Viva mācības programmā Microsoft Teams

Iekļauts

Iekļauts

Iekļauts

Piekļūstiet pilnai Microsoft Learn un Microsoft 365 apmācības bibliotēkai un 125 populārākajiem LinkedIn Learning kursiem2

Iekļauts

Iekļauts

Iekļauts

Meklēšana, kopīgošana un tērzēšana saistībā ar mācību saturu

Iekļauts

Iekļauts

Iekļauts

Mācību ciļņu izveide Teams kanālos

Iekļauts

Iekļauts

Iekļauts

Organizācijas ģenerēts mācību saturs, izmantojot SharePoint un Viva mācības

Iekļauts

Iekļauts

Iekļauts

Iesakiet saturu un sekojiet ziņotās pabeigšanas norisei

Nav iekļauts

Nav iekļauts

Iekļauts

Integrācija ar partneru satura nodrošinātājiem

Nav iekļauts

Nav iekļauts

Iekļauts

Integrācija ar mācību pārvaldības sistēmām

Nav iekļauts

Nav iekļauts

Iekļauts

Atklājiet mācību saturu pakalpojumā Microsoft Search gan Bing.com, Office.com, gan arī SharePoint.com3

Nav iekļauts

Nav iekļauts

Iekļauts

Pievienojiet mācību saturu kalendāram ar ieteiktajiem laika slotiem

Nav iekļauts

Nav iekļauts

Iekļauts

Microsoft Viva ieskati

Šis līdzeklis ir daļēji iekļauts
Šis līdzeklis ir daļēji iekļauts

Iekļauts

Personiskie ieskati, izmantojot programmu Viva ieskati programmā Teams un tīmekļa lietojumprogrammā

Iekļauts

Iekļauts

Iekļauts

Personiskie ieskati jūsu ikdienas instruktāžas e-pasta ziņojumā un pusgada īssavilkuma e-pasta ziņojumā

Iekļauts

Iekļauts

Iekļauts

Viva ieskati pievienojumprogramma un iekļautie ieteikumi programmā Outlook

Iekļauts

Iekļauts

Iekļauts

Premium personiskie ieskati — sapulču kategorijas un e-pastu atvērtie tarifi

Nav iekļauts

Nav iekļauts

Iekļauts

Plāni veselīgai sadarbībai — ieplānoti e-pasta ziņojumi, efektīvas sapulces, periodiska laika rezervēšana, koplietojams fokusa laiks un dienas bez sapulcēm

Nav iekļauts

Nav iekļauts

Iekļauts

Pārvaldnieka ieskati par spēcīgas komandas vadīšanu

Nav iekļauts

Nav iekļauts

Included

Vadītāja ieskati par tendenču saskatīšanu uzņēmuma mērogā

Nav iekļauts

Nav iekļauts

Included

Pielāgotās analīzes rīki un paātrinātāji

Nav iekļauts

Nav iekļauts

Included

Microsoft Viva tēmas

Nav iekļauts

Nav iekļauts

Included

Meklēšanas savienotāji (indeksa vienumi)

Nav iekļauts

Nav iekļauts

Included

Kompetences atrašana

Nav iekļauts

Nav iekļauts

Included

Tēmu kartītes, lapas un centri

Nav iekļauts

Nav iekļauts

Included

Tēmu aktualitātes SharePoint, Office un Microsoft Search vidē

Nav iekļauts

Nav iekļauts

Iekļauts

Tēmu aktualitātes programmā Teams, Outlook un Yammer

Nav iekļauts

Nav iekļauts

Iekļauts

Atbilžu konsjeržs un kontekstuāla meklēšana

Nav iekļauts

Nav iekļauts

Included

Gaidāms 2023. gadā

 

Microsoft 365

Microsoft Viva mērķi

Microsoft Viva mērķi 5,10 €
par lietotāju mēnesī
(Gada abonements — tiek automātiski atjaunots)1
Cena norādīta bez PVN.

Microsoft Viva komplekts

Microsoft Viva komplekts Pilna cena bija 10,13 € Tagad 7,60 €
par lietotāju mēnesī
(Gada abonements — tiek automātiski atjaunots)1
Cena norādīta bez PVN.

Microsoft Viva mērķi

Līdzekļa nosaukums

 

Microsoft 365

Microsoft Viva mērķi Microsoft Viva komplekts

Veidojiet, pārvaldiet, saskaņojiet un pielāgojiet mērķa un pamatrezultātu (objective and key results — OKR) darbplūsmas, izmantojot veidnes un automatizētas pārbaudes

Nav iekļauts

Iekļauts

Iekļauts

Uzlabojiet sava uzņēmuma procesus, ieviešot mērķus un pamatrezultātus, izmantojot koplietojamos informācijas paneļus un uzlabotos ieskatus

Nav iekļauts

Iekļauts

Iekļauts

Iekļaujiet mērķus ikdienas darba plūsmā, izmantojot Teams programmu Viva mērķi un Azure DevOps, kā arī ziņojumapmaiņas paplašinājumu Teams tērzēšanā

Nav iekļauts

Iekļauts

Iekļauts

Skatiet un automātiski atjauniniet OKR un projektus jau izmantojamajos projektu pārvaldības un datu pārvaldības rīkos

Nav iekļauts

Iekļauts

Iekļauts

Nodrošiniet drošību un darbības uzņēmuma mērogā, izmantojot vienotās pierakstīšanās (single sign-on — SSO) iespējas, datu šifrēšanu,drošības vadības centru (Security operations center —SOC) II tipa 2 prasībām, uzņēmuma līmeņa konfidencialitāti un papildu atļaujas

Nav iekļauts

Iekļauts

Iekļauts

Izmantojiet papildu mērķu un pamatrezultātu konfigurācijas ar pielāgojamiem svariem un norādījumiem vērtēšanai

Nav iekļauts

Iekļauts

Iekļauts

Microsoft Viva sakari

Līdzekļa nosaukums

 

Microsoft 365

Microsoft Viva mērķi Microsoft Viva komplekts

Līdzekļa Viva sakari pielāgošana ar sava uzņēmuma zīmolu

Iekļauts

Iekļauts

Iekļauts

Darbiniekiem personalizēta centralizēta mērķa izveide

Iekļauts

Iekļauts

Iekļauts

Vienota saziņas kanāla nodrošināšana, lai apkopotu un kopīgotu būtisku informāciju

Iekļauts

Iekļauts

Iekļauts

Mērķa saziņas un informācijas paneļa vienumi personām vai grupām

Iekļauts

Iekļauts

Iekļauts

Kritiskos vienumu paaugstināšana, lai maksimāli palielinātu eksponētību

Iekļauts

Iekļauts

Iekļauts

Modernas darbinieku pieredzes izveide esošajā infrastruktūrā

Iekļauts

Iekļauts

Iekļauts

Integrācija ar partneru nodrošinātājiem un cilvēkresursu sistēmām

Iekļauts

Iekļauts

Iekļauts

Pielāgotu adaptīvo kartīšu izveide savienošanai ar esošajām programmām

Iekļauts

Iekļauts

Iekļauts

Microsoft Viva iesaiste

Līdzekļa nosaukums

 

Microsoft 365

Microsoft Viva mērķi Microsoft Viva komplekts

Darbinieku kopienu izveide un pievienošanās tām

Iekļauts

Iekļauts

Iekļauts

Publicējiet un piespraudiet paziņojumus

Iekļauts

Iekļauts

Iekļauts

Sāciet visdažādākās sarunas

Iekļauts

Iekļauts

Iekļauts

Atrodiet ieskatus par kopienu vai sarunu iesaisti

Iekļauts

Iekļauts

Iekļauts

Publicējiet jautājumus, meklējiet risinājumus, izmantojot sabiedrības pakalpojumus, un atzīmējiet vislabākās atbildes

Iekļauts

Iekļauts

Iekļauts

Veidojiet, atrodiet sižeta ziņas un sekojiet tām

Iekļauts

Iekļauts

Iekļauts

Veidojiet, atrodiet stāstus un sekojiet tiem

Included

Drīzumā

Included

Drīzumā

Included

Drīzumā

Microsoft Viva mācības

Līdzekļa nosaukums

 

Microsoft 365

Microsoft Viva mērķi Microsoft Viva komplekts

Viva mācības programmā Microsoft Teams

Iekļauts

Iekļauts

Iekļauts

Piekļūstiet pilnai Microsoft Learn un Microsoft 365 apmācības bibliotēkai un 125 populārākajiem LinkedIn Learning kursiem2

Iekļauts

Iekļauts

Iekļauts

Meklēšana, kopīgošana un tērzēšana saistībā ar mācību saturu

Iekļauts

Iekļauts

Iekļauts

Mācību ciļņu izveide Teams kanālos

Iekļauts

Iekļauts

Iekļauts

Organizācijas ģenerēts mācību saturs, izmantojot SharePoint un Viva mācības

Iekļauts

Iekļauts

Iekļauts

Iesakiet saturu un sekojiet ziņotās pabeigšanas norisei

Nav iekļauts

Nav iekļauts

Iekļauts

Integrācija ar partneru satura nodrošinātājiem

Nav iekļauts

Nav iekļauts

Iekļauts

Integrācija ar mācību pārvaldības sistēmām

Nav iekļauts

Nav iekļauts

Iekļauts

Atklājiet mācību saturu pakalpojumā Microsoft Search gan Bing.com, Office.com, gan arī SharePoint.com3

Nav iekļauts

Nav iekļauts

Iekļauts

Pievienojiet mācību saturu kalendāram ar ieteiktajiem laika slotiem

Nav iekļauts

Nav iekļauts

Iekļauts

Microsoft Viva ieskati

Līdzekļa nosaukums

 

Microsoft 365

Microsoft Viva mērķi Microsoft Viva komplekts

Personiskie ieskati, izmantojot programmu Viva ieskati programmā Teams un tīmekļa lietojumprogrammā

Iekļauts

Iekļauts

Iekļauts

Personiskie ieskati jūsu ikdienas instruktāžas e-pasta ziņojumā un pusgada īssavilkuma e-pasta ziņojumā

Iekļauts

Iekļauts

Iekļauts

Viva ieskati pievienojumprogramma un iekļautie ieteikumi programmā Outlook

Iekļauts

Iekļauts

Iekļauts

Premium personiskie ieskati — sapulču kategorijas un e-pastu atvērtie tarifi

Nav iekļauts

Nav iekļauts

Iekļauts

Plāni veselīgai sadarbībai — ieplānoti e-pasta ziņojumi, efektīvas sapulces, periodiska laika rezervēšana, koplietojams fokusa laiks un dienas bez sapulcēm

Nav iekļauts

Nav iekļauts

Iekļauts

Pārvaldnieka ieskati par spēcīgas komandas vadīšanu

Nav iekļauts

Nav iekļauts

Included

Vadītāja ieskati par tendenču saskatīšanu uzņēmuma mērogā

Nav iekļauts

Nav iekļauts

Included

Pielāgotās analīzes rīki un paātrinātāji

Nav iekļauts

Nav iekļauts

Included

Microsoft Viva tēmas

Līdzekļa nosaukums

 

Microsoft 365

Microsoft Viva mērķi Microsoft Viva komplekts

Meklēšanas savienotāji (indeksa vienumi)

Nav iekļauts

Nav iekļauts

Included

Kompetences atrašana

Nav iekļauts

Nav iekļauts

Included

Tēmu kartītes, lapas un centri

Nav iekļauts

Nav iekļauts

Included

Tēmu aktualitātes SharePoint, Office un Microsoft Search vidē

Nav iekļauts

Nav iekļauts

Iekļauts

Tēmu aktualitātes programmā Teams, Outlook un Yammer

Nav iekļauts

Nav iekļauts

Iekļauts

Atbilžu konsjeržs un kontekstuāla meklēšana

Nav iekļauts

Nav iekļauts

Included

Gaidāms 2023. gadā

|

Viva mērķu licence ietver piekļuvi programmai Viva mērķi pakalpojumā Teams un Viva mērķi tīmekļa lietojumprogrammai. Izmantojiet šīs programmas, lai:

 • Izveidojiet, pārvaldiet, saskaņojiet un pielāgojiet mērķu un pamatrezultātu darbplūsmas, izmantojot mērķu un pamatrezultātu veidnes, automatizētas pārbaudes un uzlabotus ieskatus.
 • Uzlabojiet sava uzņēmuma procesus, ieviešot mērķus un pamatrezultātus, izmantojot koplietojamos informācijas paneļus un uzlabotos ieskatus.
 • Saistiet darbu ar rezultātiem, izmantojot padziļināto integrāciju ar uzņēmumiem, projektiem un iegultiem mērķu un pamatrezultātu skatiem.
 • Integrējiet kritiskos rīkos, piemēram, Teams, Slack un Glip, lai iespējotu automatizētas OKR pārbaudes.
 • Nodrošiniet drošību un darbības uzņēmuma mērogā, izmantojot SSO iespējas, datu šifrēšanu, atbilstību SOC 2 II tipa prasībām, uzņēmuma līmeņa konfidencialitāti un papildu atļaujas.
 • Izmantojiet papildu mērķu un pamatrezultātu konfigurācijas ar pielāgojamiem svariem un norādījumiem vērtēšanai.

Viva mērķi ir pieejami kā programma pakalpojumā Microsoft Teams un kā tīmekļa lietojumprogramma. Viva mērķi tīmekļa lietotnei nav priekšnosacījumu; klienti var iegādāties un izmantot Viva mērķi tīmekļa lietotnē bez citiem Microsoft produktiem vai abonementiem.

 

Lai lietojumprogrammu Viva mērķi varētu izmantot pakalpojumā Teams, ir nepieciešama Microsoft Teams produkta licence. Teams var licencēt, ja tiek izmantoti:

 • Microsoft 365 F1, F3, E3, A3, E5, A5.
 • Office 365 F3, E1, A1, E3, A3, E5, A5.
 • Microsoft 365 Business Basic, Business Standard, Business Premium.
 • Microsoft SharePoint K, 1. plāna vai 2. plāna licence.

2021. gada oktobrī Microsoft iegādājās Ally.io — vadošo uzņēmumu mērķu un pamatrezultātu programmatūras jomā. Izmantojot Viva mērķus, Microsoft turpināja ieguldīt līdzekļus Ally.io iespējās, lai uzlabotu integrāciju ar Microsoft Teams un laika gaitā integrētu Ally.io Viva, Azure DevOps, Power BI, Microsoft Planner un Project. Laika gaitā papildu trešo pušu integrācijām būs vairāk integrāciju ar plašāku Microsoft 365 lietojumprogrammu un pakalpojumu kopumu.  Pilnu datu integrācijas sarakstu varat atrast Viva mērķu dokumentācijā šeit.

 

Tāpat Microsoft ir ieguldījis līdzekļus Viva mērķos, lai nodrošinātu, ka tas atbilst uzņēmuma mēroga un drošības prasībām, izmantojot tādas funkcijas kā SSO iespējas, datu šifrēšana, atbilstība SOC 2 II tipa prasībām, uzņēmuma līmeņa konfidencialitāte un uzlabotas atļaujas.

Jā, Viva mērķi tagad ir pieejami visos Microsoft globālajos tirgos.

Viva mērķi pašlaik atbalsta 4 valodas: angļu (ASV), franču (Francija), portugāļu (Brazīlija), spāņu (Spānija). 2022. gada beigās mēs atbalstīsim 27 Microsoft 365 valodas, kuru rakstība ir no kreisās puses uz labo pusi.

Ieviešana un atbalsts

Dokumentācija

Sāciet darbu ar pakalpojumu Viva mērķi savā organizācijā.

Apgūšana

Sāciet apgūšanu jau šodien.

Atbalsts

Atrodiet pakalpojuma Viva mērķi palīdzību un darbiniekiem domātu mācību saturu.

FastTrack

Saņemiet palīdzību, iespējojot Microsoft Viva un galvenās iespējas darbā ar Microsoft 365, kas atbalsta darbinieku pieredzes.

Darba sākšana ar līdzekli Viva mērķi

A person wearing a headset smiling.

Palīdziet lietotājiem un darba grupām strādāt pēc iespējas labāk

Viva mērķi ir daļa no Microsoft Viva. Tā ir darbinieku pieredzes platforma, kas izstrādāta, lai lietotājiem palīdzētu sazināties, koncentrēties, mācīties un gūt panākumus darbā.

*Ietaupiet 25%, iegādājoties pirms 2023. gada 1. jūlija.

 1. Pēc tam, kad sākas apmaksātais abonements, atcelšanas noteikumi atšķiras atkarībā no jūsu jaunā klienta statusa, produkta un Microsoft domēna izvēles. Papildinformācija. Savu Microsoft 365 abonementu varat atcelt jebkurā laikā, dodoties uz Microsoft 365 administrēšanas centru. Atceļot abonementu, visi saistītie dati tiks izdzēsti. Papildinformācija par datu saglabāšanu, dzēšanu un iznīcināšanu pakalpojumā Microsoft 365.
 2. Klienti ar LinkedIn Enterprise abonementu var piekļūt visai LinkedIn Learning bibliotēkai.
 3. Nepieciešama vismaz viena iegādāta licence administratoriem, lai iespējotu Viva mācības saturu pakalpojumā Microsoft Search visam nomniekam.