Microsoft Viva mērķi

Mērķu noteikšanas un pārvaldības risinājums, kas saskaņo darba grupas ar jūsu organizācijas stratēģiskajām prioritātēm, veicinot rezultātu sasniegšanu un plaukstošu uzņēmējdarbību. Būs pieejams Microsoft Viva programmu komplektā 2022. gada 3. ceturksnī.

Skatīt pakalpojumu Viva mērķi darbībā

Aplūkojiet drīzumā gaidāmās iespējas, kas palīdz darba grupām kopā sasniegt rezultātus.

Skaidrība un saskaņots darbs

  • Definējiet panākumus, izveidojot mērķus un pamatrezultātus no nulles vai izmantojot iebūvētas veidnes.
  • Salāgojiet visus organizācijas līmeņus ar mērķu un pamatrezultātu apstiprināšanas darbplūsmām un organizācijas, darba grupas un individuālo mērķu lapām, kā arī diagrammas skatu.
  • Saistiet darbu ar rezultātiem, izmantojot projektus un uzdevumus, kas saskaņoti ar mērķiem un pamatrezultātiem.
A new Key Result being created in Viva Goals in Teams.

Papildu resursi

Apgūšana

Sāciet apgūšanu jau šodien.

Atbalsts

Atrodiet palīdzību un darbiniekiem domātu mācību saturu.

Dokumentācija

Sāciet darbu ar pakalpojumu Viva mērķi savā organizācijā.

Viva Microsoft partneriem

Izmantojiet pielāgotus resursus, lai uzzinātu vairāk par darbinieku pieredzes iespēju.

Motivācijas jautājumi

Uzziniet, kā vairot konkurētspēju, veidojot uzņēmuma kultūru, kas veicina piederības sajūtu un rada iedvesmu.

Drīzumā būs pieejams Microsoft Viva

Pakalpojums Viva mērķi būs pieejams Microsoft Viva programmu komplektā 2022. gada 3. ceturksnī.

A person waving while on a Teams video call on their laptop.

Palīdziet lietotājiem un darba grupām strādāt pēc iespējas labāk

Viva mērķi būs daļa no Microsoft Viva. Tā ir darbinieku pieredzes platforma, kas izstrādāta, lai lietotājiem palīdzētu sazināties, koncentrēties, mācīties un gūt panākumus darbā.