Offentlig sikkerhet og rettsvesen

Styrk organisasjoner. Forbedre driften. Beskytt lokalsamfunn.

Styrk offentlige organisasjoner for sikkerhet og rettsvesen

Ta bedre informerte beslutninger og lever mer virkningsfulle tiltak for å øke sikkerheten til mennesker og til lokalsamfunnene du betjener.


Finn ut hvordan offentlige organisasjoner for sikkerhet og rettsvesen innoverer på nye måter for å yte bedre service til samfunnet

Flytting til skyen fremmer robusthet og fleksibilitet og holder domstolene åpne

Virtuell møtevirksomhet har erstattet timelange møter ansikt til ansikt og tusenvis av e-poster, og det akselererer arbeidet i kulissene for å få fart på saksgangen.

Når man leter etter en savnet person, teller hvert sekund

Nå kan spredte deltakere i et søkeoppdrag utført av North Carolina State Bureau of Investigation, holde kontakten, dele kart for å ta logistiske beslutninger og øke sjansen for en lykkelig slutt.

Få raskere tilgang til viktig informasjon

Motorola Solutions hjelper beredskapsvakter på åstedet for en hendelse eller en nødssituasjon om å holde fokus på personene og problemene foran dem.

Fordel systemer for å hjelpe utrykningspersonell med å handle raskt

RapidDeploy tilbyr rimelige løsninger som er raske og enkle å ta i bruk for organisasjoner av alle størrelser.

Bedre administrasjon av store datavolumer og strenge standarder for dataintegritet

Axon politimyndighet bruker Evidence.com til å sortere, analysere, klassifisere og dele data – og overvåke og styre forvaringskjeden.


Finn ut hvordan du kan promotere helse for samfunnet og forbedre de offentlige tjenestene for sikkerhet og rettsvesen