Helsepersonell

Finn ut hvordan organisasjoner for helsepersonell transformerer helseteknologi og fornyer bedriftene for å tilpasse pasientopplevelsen, akselerere datainteroperabilitet, styrke omsorgsavdelinger og forbedre helseresultatene.

Tenk nytt om hvordan du håndterer utfordringer i helsevesenet

Hjelp organisasjoner i alle størrelser innen helsesektoren med å tenke nytt om hvordan de samler inn innsikt om mennesker, prosesser og helsedata for å forbedre omsorgen. Finn løsninger for helsepersonell som muliggjør persontilpasset pleie, styrker omsorgsavdelinger og forbedrer driftsresultatene i et sikkert og samsvarende miljø.


Finn ut hvordan Microsoft kan støtte tilbydere

Se hvordan helsepersonell bruker løsninger for helsetjenester fra Microsoft

No Data Available

Redusere negative hendelser med datainnsikt

Bruk av maskinlæring og klinisk analyse reduserte negative intensivhendelser med 44 %.

No Data Available

Registrere pasientinnsikt for å forbedre pasientpleien

Med personlig kundeservice får pasientene en tilpasset oppfølging, og konverteringen i form av samtale til avtale økte med 42 %.

No Data Available

Levere en helhetlig oversikt for å støtte pasientbehov og -velvære

Forretningssystemer gir de ansatte verktøy som optimaliserer pasientomsorgen og reduser kostnadene.

No Data Available

Folk i Australia får hjelp til å leve et lengre og sunnere liv

Holistisk pasientinformasjon støtter de ansatte hos Bupa, slik at de kan levere en personlig opplevelse og oppnå bedre resultater.

Riktig behandling, riktig sted, riktig tid

CHFT gir pasienter flere valg og bedre behandling med virtuelle besøk.

Respondere på nødssituasjoner for å redde liv

Leger ved St. Luke-sykehuset bruker Microsoft Teams til å lage en COVID-19-protokoll, redde liv og forkorte rekonvalesensen.