A meeting with 7 people in a conference room with a large screen on the back wall displaying notes in Teams.

Microsoft 365 E5 Compliance

Microsoft tilbyr omfattende løsninger for samsvar og datastyring som hjelper organisasjonen med å håndtere risiko, beskytte og styre sensitive data, og svare på forskriftsmessige krav.

 • Beskytt sensitive data på tvers av skyer, apper og endepunkter.
 • Identifiser og utbedre kritiske risikoer innad i organisasjonen.
 • Utfør undersøkelser og svar på juridiske krav med relevant informasjon.
 • Vurder samsvar og svar på forskriftsmessige krav.

* Microsoft 365 E5 Compliance-pakken er tilgjengelig for kjøp eller prøveversjon for kunder som har gyldig lisens på Enterprise Mobility + Security E3, Office E3 eller Microsoft 365 E3. Microsoft 365 E5 Compliance-funksjonalitetene er inkludert i Microsoft 365 E5-lisenser.

Snakk med en ekspert

Hvis du vil snakke med en selger, ring 8003 1190.Available Monday to Friday from 6AM to 6PM PT

kr 105,80 bruker/måned
(årsabonnement – fornyes automatisk)
Prisen inkluderer ikke MVA.
Eller
Oversikt Vanlige spørsmål

Intelligent samsvar og løsninger for risikostyring

Microsoft tilbyr omfattende løsninger for samsvar og datastyring som hjelper organisasjonen med å håndtere risiko, beskytte og styre sensitive data, og svare på forskriftsmessige krav.

 

 • Microsoft Purview hindring av datatap

  Identifiser, overvåk og beskytt automatisk sensitiv informasjon som er lagret på tvers av Office 365-plasseringer.

 • Microsoft Purview informasjonsbeskyttelse

  Identifiser og beskytt sensitive data slik som kredittkort-, bankkonto- og passnumre.

 • Microsoft Purview-administrasjon av livssyklus for data

  Klassifiser og administrer data i stor skala ved å bruke etiketter til å oppbevare innhold basert på når en bestemt type hendelse inntreffer.

 • Microsoft Purview meldingskryptering

  Send og motta krypterte e-postmeldinger både innad i og utenfor organisasjonen.

 • Microsoft Purview kommunikasjonssamsvar

  Minimer kommunikasjonsrisikoer ved å oppdage, registrere og sette i gang utbedringer på meldinger i organisasjonen.

 • Microsoft Purview Customer Lockbox

  Oppretthold kontroll over innhold med eksplisitt tilgangsautorisasjon for tjenesteoperasjoner.

 • Microsoft Purview overvåking

  Bli mer synlig med nye overvåkingsmuligheter som hjelper med juridiske og samsvarsrelaterte undersøkelser.

 • Microsoft Purview-samsvarsportal

  Overvåk den generelle risikostatusen. Se gjennom anbefalte handlinger og konfigurer innstillinger for å oppfylle kompliserte forpliktelser knyttet til samsvar.

 • Microsoft Purview samsvarsbehandling

  Forenkler samsvar og bidrar til å redusere risiko ved å oversette komplekse forskriftsmessige krav til spesifikke kontroller. Tilbyr kvantifiserbare mål for samsvar med poengsummer.

 • Microsoft Purview-kundenøkkel

  Bidra til å oppfylle samsvarskrav ved å kontrollere organisasjonens krypteringsnøkler.

 • Microsoft Purview administrasjon av intern risiko

  Oppdag, undersøk og ta tak i risikable aktiviteter i organisasjonen.

 • Microsoft Purview informasjonsbarrierer

  Begrens kommunikasjon mellom spesifikke brukergrupper i organisasjonen for å verne om intern informasjon.

 • Microsoft Purview Privileged Access Management

  Bidra til å beskytte organisasjonen mot brudd gjennom detaljert tilgangskontroll til priviligerte administratoroppgaver.

 • Microsoft Purview eDiscovery

  Administrer arbeidsflyten ende til ende for interne og eksterne undersøkelser.

En helhetlig tilnærming til databeskyttelse

En helhetlig tilnærming til databeskyttelse kan gi bedre resultater i hele organisasjonen. Les om tre trinn som kan hjelpe organisasjonen med å nærme seg dette.