A meeting with 7 people in a conference room with a large screen on the back wall displaying notes in Teams.

Microsoft 365 E5 Compliance

Intelligente løsninger for samsvar- og risikohåndtering fra Microsoft 365 hjelper organisasjonen å vurdere samsvarsrisiko, å styre og beskytte av sensitive data og respondere på forskriftsmessige krav. 

• Beskytt og håndter følsomme data uansett hvor de er plassert – på tvers av apper, endepunkter og skyer. 
• Identifiser og iverksett tiltak mot alvorlige interne risikoer og brudd på policyene om regler for god oppførsel.
• Undersøk raskt, og svar på juridiske krav med relevante data.
• Håndter forskrifter og vurder samsvar med en poengsum basert på risiko.

* Microsoft 365 E5 Compliance-pakken er tilgjengelig for kunder som har gyldig lisens på Enterprise Mobility + Security E3, Office E3 eller Microsoft 365 E3. Microsoft 365 E5 Compliance-funksjonalitetene er inkludert i Microsoft 365 E5-lisenser.

Snakk med en ekspert

Hvis du vil snakke med en selger, ring 8003 1190.Available Monday to Friday from 6AM to 6PM PT

kr 105,80 bruker/måned
(årsabonnement – fornyes automatisk)
Prisen inkluderer ikke MVA.
Eller
Oversikt Vanlige spørsmål

Intelligent samsvar og løsninger for risikostyring

Microsoft 365-samsvarsløsning hjelper organisasjonen å beskytte data, forholde seg til forskrifter og standarder og ta forholdsregler mot insider-risiko. 
 • Hindring av datatap

  Identifiser, overvåk og beskytt automatisk sensitiv informasjon som er lagret på tvers av Office 365-plasseringer.

 • Sensitive informasjonstyper

  Identifiser og beskytt sensitive data slik som kredittkort-, bankkonto- og passnumre.

 • Hendelsesdrevet oppbevaring

  Bruk etiketter til å oppbevare innhold basert på når en bestemt type hendelse inntreffer.

 • Avansert meldingskryptering

  Send og motta krypterte e-postmeldinger både innad i og utenfor organisasjonen.

 • Kommunikasjonssamsvar

  Minimer kommunikasjonsrisikoer ved å oppdage, registrere og sette i gang utbedringer på meldinger i organisasjonen.

 • Customer Lockbox

  Oppretthold kontroll over innhold med eksplisitt tilgangsautorisasjon for tjenesteoperasjoner.

 • Avansert overvåking

  Bli mer synlig med nye overvåkingsmuligheter som hjelper med juridiske og samsvarsrelaterte undersøkelser.

 • Samsvarssenter for Microsoft 365

  Overvåk den generelle samsvarsstatusen. Se gjennom anbefalte handlinger, og konfigurer innstillinger for å oppfylle kompliserte forpliktelser knyttet til samsvar.

 • Arkivbehandling

  Administrer forskriftsmessige, juridiske og forretningskritiske poster på tvers av organisasjonen.

 • Microsoft Samsvarsbehandling

  Forenkler samsvar og bidrar til å redusere risiko ved å oversette komplekse forskriftsmessige krav til spesifikke kontroller. Tilbyr kvantifiserbare mål for samsvar med poengsummer.

 • Kundenøkkel

  Bidra til å oppfylle samsvarskrav ved å kontrollere organisasjonens krypteringsnøkler.

 • Administrasjon av intern risiko

  Oppdag, undersøk og ta tak i risikable aktiviteter i organisasjonen.

 • Informasjonsbarrierer

  Begrens kommunikasjon mellom spesifikke brukergrupper i organisasjonen for å verne om intern informasjon.

 • Privileged Access Management

  Bidra til å beskytte organisasjonen mot brudd gjennom detaljert tilgangskontroll til priviligerte administratoroppgaver.

 • Advanced eDiscovery

  Administrer arbeidsflyten ende til ende for interne og eksterne undersøkelser.

Forvandle bedriften din

Microsoft 365

Ta bedriften til neste nivå med Microsoft 365, lederen innen skybasert produktivitet.