Gå til hovedinnhold
Microsoft Sikkerhet

Microsoft Sikkerhet er en ledende aktør innen bransjen

Innflytelsesrike analytikere har konsekvent anerkjent Microsoft-løsninger innen sikkerhet, overholdelse av regler og standarder og identitetsbehandling.

Anerkjennelse i bransjen

Gartner

En ledende aktør i to Gartner® Magic Quadrant™-rapporter.

Forrester

En ledende aktør i tre Forrester Wave™-kategorier.

MITRE ATT&CK

En ledende aktør i 2022 MITRE Engenuity ATT&CK®-evalueringen.

IDC

En ledende aktør i IDC MarketScape: Verdensomspennende, moderne endepunktsikkerhet.

 • Gartner® Magic Quadrant™ for tilgangsstyring

  Les hvorfor Microsoft ble utnevnt som en ledende aktør i Magic Quadrant for tilgangsstyring i 2021 for femte året på rad.1 2

 • The Forrester Wave™: Endepunktsoppdagelse og -svar

  Les hvorfor Microsoft Defender for endepunkt er utnevnt som en ledende aktør i The Forrester Wave™: Leverandører av endepunktsoppdagelse og -svar, 2. kvartal 2022.3

 • Bransjeledende utvidet oppdagelse og svar

  For det fjerde året på rad har Microsoft 365 Defender demonstrert ledende beskyttelse i MITRE Engenuitys uavhengige ATT&CK® Enterprise-evalueringer.4

 • IDC MarketScape: Endepunktsikkerhet for foretak

  Finn ut hvorfor Mikrofon ble utnevnt til en ledende aktør i IDC MarketScape: Leverandørvurdering av verdensomspennende moderne endepunktsikkerhet for foretak 2021.5

 • Magic Quadrant for tilgangsadministrasjon

  Microsoft er utnevnt som en ledende aktør i Magic Quadrant 2021 for tilgangsstyring.1 2

 • Magic Quadrant for arkivering av foretaksinformasjon

  Microsoft er utnevnt som en ledende aktør i Magic Quadrant 2022 for arkivering av informasjon.1 6

 • The Forrester Wave™: Endepunktsoppdagelse og -svar

  Microsoft Defender for endepunkt er utnevnt som en ledende aktør i The Forrester Wave™: Leverandører av endepunktsoppdagelse og -svar, 2. kvartal 2022.3

 • The Forrester Wave™: Enhetlig endepunktsadministrasjon

  Microsoft Endpoint Manager er utnevnt som en ledende aktør i The Forrester Wave™: Enhetlig endepunktsadministrasjon, 4. kvartal 2021.7

 • The Forrester New Wave™: Utvidet oppdagelse og svar (XDR)

  Microsoft Defender er utnevnt som en ledende aktør i The Forrester New Wave™: Utvidet oppdagelse og svar (XDR), 4. kvartal 2021.8

 • Bransjeledende utvidet oppdagelse og svar

  Microsoft 365 Defender demonstrerte ledende beskyttelse i MITRE Engenuitys uavhengige ATT&CK® Enterprise-evalueringer.4

 • En ledende aktør i endepunkt for foretak

  Microsoft ble plassert i kategorien Lederskap i IDC MarketScape: Leverandørvurdering av verdensomspennende moderne endepunktsikkerhet for foretak 2021.5

 • En ledende aktør i endepunktsikkerhet for små bedrifter

  Microsoft ble plassert i kategorien Lederskap i IDC MarketScape: Verdensomspennende moderne endepunktsikkerhet for små og mellomstore bedrifter 2021 – Leverandørvurdering.9

Tilbake til fanene

Beskytt alt

Gjør fremtiden sikrere. Utforsk sikkerhetsalternativer i dag.
 • [1] Gartner gir ikke sin tilslutning til noen av leverandørene, produktene eller tjenestene som de beskriver i publikasjonene sine om forskning. De anbefaler heller ikke teknologibrukere å kun velge leverandører med beste vurdering eller andre skussmål. Gartners forskningspublikasjoner består av meningene til Gartners forskningsorganisasjon. De må ikke oppfattes som erklæringer eller fakta. Gartner vedkjenner seg ingen garantier, uttrykt eller underforstått, for denne forskningen. Dette inkluderer alle garantier om salgbarhet eller egnethet for bestemte formål.
  GARTNER og Magic Quadrant er registrerte vare- og tjenestemerker fra Gartner Inc. og/eller dets tilknyttede selskaper i USA og internasjonalt. Navnene er brukt med tillatelse i denne teksten. Med enerett.
 • [2] Gartner Magic Quadrant for tilgangsstyring, Michael Kelley | Abhyuday Data | Henrique Teixeira, 17. november 2021.
 • [3] The Forrester Wave™: Leverandører av endepunktsoppdagelse og -svar, 2. kvartal 2022, Allie Mellen, april 2022.
 • [4] © 2021 The MITRE Corporation. Dette arbeidet reproduseres og distribueres med tillatelse fra The MITRE Corporation.
 • [5] Suby, Michael, IDC MarketScape: Leverandørvurdering av verdensomspennende moderne endepunktsikkerhet for foretak 2021, november 2021.
 • [6] Gartner Magic Quadrant om arkivering av foretaksinformasjon, Michael Hoeff | Jeff Vogel, 24. januar 2022.
 • [7] The Forrester Wave™: Enhetlig endepunktsadministrasjon, 4. kvartal 2021, Andrew Hewitt, Will McKeon-White, november 2021.
 • [8] The Forrester New Wave™: Utvidet oppdagelse og svar (XDR), 4. kvartal 2021, Allie Mellen, oktober 2021.
 • [9] Suby, Michael, IDC MarketScape: Verdensomspennende moderne endepunktsikkerhet for små og mellomstore bedrifter 2021 – Leverandørvurdering, november 2021.
Følg Microsoft