Risikostyring

Forbedre risiko- og samsvarsstatus. Identifiser datarisikoer og administrer overholdelse av regelverk.

Risk management

Hvorfor bruke risikostyring?

Risikostyring har innebygde kontroller for personvern. Dette bidrar til at du kan bruke apper innebygd i Microsoft, eller fra tredjeparter, til å identifisere, undersøke og utbedre aktiviteter som forsettlig eller utilsiktet er skadelige.

Innebygde signaler

Få synlighet over brukeres aktiviteter, handlinger og kommunikasjoner med innebygde signaler og berikelser på tvers av digital eiendom.

Bredden av kommunikasjon

Få støtte for beslutninger over meldinger innebygd i Microsoft Teams og i andre populære plattformer, som for eksempel Instant Bloomberg, ICE Chat, Slack og Zoom.

Handlingsrettet innsikt

Identifiser raskt risikoer med innebygde maler for maskinlæring som er finjustert for å levere rik innsikt om risikostyring.

Integrerte arbeidsflyter

Samarbeid på tvers av team for å utbedre risikoer og sikre at undersøkelser håndteres i henhold til gjeldende ansettelseslover.

Hvorfor er risikostyring viktig?

15,4 millioner USD

Kostnader

Totale årlige gjennomsnittskostnader av aktiviteter for å utbedre interne trusler.1

85 dager

Tid

Gjennomsnittlig tid det tar å sperre inne en intern hendelse.1

Produkter for risikostyring

A person using a large touchscreen monitor.

Microsoft Purview administrasjon av intern risiko

Identifiser, oppdag og ta tak i potensielle risikoer i organisasjonen din med administrasjon av intern risiko.

 

Finn ut mer

A meeting in a conference room with 5 people.

Microsoft Purview kommunikasjonssamsvar

Identifiser og gjør utbedringer raskt ved brudd på atferdsregler som oppstår på tvers av firmaets kommunikasjon. Støtt et sunt arbeidsmiljø og oppfyll bransjespesifikke samsvarskrav.

A person using a laptop.

Microsoft Purview eDiscovery

Bruk maskinlæring og intelligente egenskaper, slik som oppdaging av nestenduplikat, e-posttråder, relevans, temaer og smarte merker. Slik hjelper dere kundene å redusere og tilintetgjøre store datavolumer.

A person using a large touchscreen monitor.

Microsoft Purview administrasjon av intern risiko

Identifiser, oppdag og ta tak i potensielle risikoer i organisasjonen din med administrasjon av intern risiko.

 

Finn ut mer

A meeting in a conference room with 5 people.

Microsoft Purview kommunikasjonssamsvar

Identifiser og gjør utbedringer raskt ved brudd på atferdsregler som oppstår på tvers av firmaets kommunikasjon. Støtt et sunt arbeidsmiljø og oppfyll bransjespesifikke samsvarskrav.

A person using a laptop.

Microsoft Purview eDiscovery

Bruk maskinlæring og intelligente egenskaper, slik som oppdaging av nestenduplikat, e-posttråder, relevans, temaer og smarte merker. Slik hjelper dere kundene å redusere og tilintetgjøre store datavolumer.

Gartner® Magic Quadrant™ for arkivering av bedriftsinformasjon

Microsoft ble anerkjent som ledende aktør i Gartner Magic Quadrant 2020 for arkivering av bedriftsinformasjon.2

A person working at a desk with many monitors and devices.

Kom i gang med Microsoft Sikkerhet

Fyll ut et skjema for å be om en samtale om mer informasjon om Microsoft 365 og Microsoft Azure.

1. 2022 Kostnader av intern risiko: Global rapport, The Poneman Institute.
2. GARTNER og Magic Quadrant er registrerte vare- og tjenestemerker fra Gartner Inc. og/eller dets tilknyttede selskaper i USA og internasjonalt. Navnene er brukt med tillatelse i denne teksten. Med enerett. Gartner gir ikke sin tilslutning til noen av leverandørene, produktene eller tjenestene som de beskriver i publikasjonene sine om forskning. De anbefaler heller ikke teknologibrukere å kun velge leverandører med beste vurdering eller andre skussmål. Gartners publikasjoner innen forskning sammenfatter meningene til Gartners forskningsorganisasjon og bør ikke tolkes som faktaytringer. Gartner vedkjenner seg ingen garantier, uttrykt eller underforstått, for denne forskningen. Dette omfatter enhver garanti for salg eller egnethet for bestemte formål.
Gartner Magic Quadrant for arkivering av virksomhetsinformasjon, Michael Hoeff | Jeff Vogel, 28. oktober 2020.