Microsoft Entra bekreftet ID

Klarer én gang. Bruk overalt. Begynn på prosessen med desentralisert identitet med bekreftet ID.

A person sitting at their desk using their mobile phone to create a new credential.

Fordeler med Microsoft Entra bekreftet ID

Legg til rette for sikrere samhandling og overhold personvernet takket være denne bransjeledende, globale plattformen.

Rask ekstern pålasting

Kontroller identitetsinformasjon for trygg selvbetjent registrering og redusert ansettelsestid.

Sikrere tilgang

Kontroller raskt personers legitimasjon og status og innvilge tilgang med minimale rettigheter.

Enkel gjenoppretting av konto

Bytt ut oppringinger til kundestøtte og sikkerhetsspørsmål med effektiv selvbetjent klarering av identiteter.

Egendefinerte løsninger for bedrifter

Du kan enkelt utvikle løsninger for et bredt spekter av brukstilfeller med utviklersettet, API-ene og dokumentasjonen vår.

Partnerskap inngås med leverandører av identitetskontroll

Hvordan fungerer legitimasjon som kan bekreftes?

Hver legitimasjon som kan bekreftes er en signert beholder med identitetsdata fra en autoritativ kilde (Utsteder) som en person eller enhet (Bruker) kan velge å dele med en annen enhet (Verifikator).

Funksjonaliteter

Bekreftet ID lar deg utstede og bekrefte pålitelig jobblegitimasjon, utdanningsstatus, sertifiseringer unike identitetsattributter. Slik gjør du det.

The getting started homepage for verifiable credentials in Azure AD.

Oppsett og distribusjon er enkelt

Begynn å utstede og akseptere Bekreftet ID på få minutter. Det er enkelt med administrasjon av legitimasjon som kan bekreftes på Microsoft Entra portalen.

The screen outlining how to create a new credential in Azure.

Opprett og utsted klarerte ID-er

Tilpass og konfigurer bekreftet ID for personer som bruker forhåndsutviklede maler eller egne regler og utformingsfiler.

Once a credential is requested, the user who owns the Verified ID receives a permissions request from the verifier.

Bekreft legitimasjon

Legg til rette for samhandling som respekterer den enkeltes personvern. Kontroller bekreftede ID-legitimasjoner med godkjenning fra dem det gjelder via forespørsler i lommebøkene på smartenhetene deres.

Employee ID properties in verifiable credentials in Azure.

Suspender eller ugyldiggjør legitimasjon

Legitimasjonene forblir i personenes besittelse, men utstedere kan suspendere eller tilbakekalle aktiv status for disse legitimasjonene. Det betyr at de ikke lenger er bekreftet gyldige av utsteder.

The getting started homepage for verifiable credentials in Azure AD.

Oppsett og distribusjon er enkelt

Begynn å utstede og akseptere Bekreftet ID på få minutter. Det er enkelt med administrasjon av legitimasjon som kan bekreftes på Microsoft Entra portalen.

The screen outlining how to create a new credential in Azure.

Opprett og utsted klarerte ID-er

Tilpass og konfigurer bekreftet ID for personer som bruker forhåndsutviklede maler eller egne regler og utformingsfiler.

Once a credential is requested, the user who owns the Verified ID receives a permissions request from the verifier.

Bekreft legitimasjon

Legg til rette for samhandling som respekterer den enkeltes personvern. Kontroller bekreftede ID-legitimasjoner med godkjenning fra dem det gjelder via forespørsler i lommebøkene på smartenhetene deres.

Employee ID properties in verifiable credentials in Azure.

Suspender eller ugyldiggjør legitimasjon

Legitimasjonene forblir i personenes besittelse, men utstedere kan suspendere eller tilbakekalle aktiv status for disse legitimasjonene. Det betyr at de ikke lenger er bekreftet gyldige av utsteder.

Avanade

Vi går over fra at selskapet eier alle identitetene og legitimasjonene til at brukerne kontrollerer sin egen legitimasjon.

Brandon Nolan, Global Digital Identity Lead, Avanade

Få fart på innføringen med partnerløsninger

Tilleggsressurser

Hvorfor skal jeg bruke desentralisert identitet?

Folk bør eie og kontrollere identitetsdataene sine. Organisasjoner som legger til rette for dette, reduserer også risikoene.

Hovedkonsepter innen teknologi

På bloggen om identitetsstandarder lærer du om digitale direktepresentasjoner, verifiserbar legitimasjon og desentraliserte identifikatorer.

Veiledning for utvikler

Utvikle serverløse apper som lagrer data hos brukere gjennom Microsofts plattform for legitimasjon som kan bekreftes.

Microsoft Entra Administrasjonsportal

Bruk den nye enhetlige portalen for Microsoft Entra til å distribuere og administrere Bekreftet ID og andre hovedscenarier for identitet og tilgang.

Diagrammet illustrerer tre parters deltakelse i interaksjon med legitimasjon som kan bekreftes. Denne løsningen automatiserer bekreftelse av identitetslegitimasjon og påstander.

Verifikator er en organisasjon som ber om bevis, og som ved kvittering kontrollerer at påstandene i legitimasjoner oppfyller kravene.

Brukeren mottar og godkjenner forespørselen om legitimasjon som er oppnådd fra utsteder, og presenterer den for verifikatoren. Legitimasjonspåstandene er kryptografisk signert med brukerens private nøkkel.

Utsteder er en organisasjon som bekrefter påstander og gir brukeren digitalt signert legitimasjon.

Et økosystem av organisasjoner, arbeidsplasser, offentlige kontorer, skoler, institusjoner og enkeltpersoner fungerer som klarerte utstedere og verifikatorer av legitimasjon som kan bekreftes. Brukerne gir tillatelse og administrerer tilgang via digitale lommebøker.