Informasjonsbeskyttelse og styring

Beskytt data der de er. Beskytt sensitive data på tvers av skyer, apper og enheter.

Information protection and governance

Hvorfor bør vi bruke informasjonsbeskyttelse og -styring?

Bidra til å beskytte og administrere dataene dine, uansett hvor de er plassert, takket være innebygde, intelligente, enhetlige og utvidbare løsninger.

Innebygd beskyttelse

Utnytt mulighetene for informasjonsbeskyttelse og styring som er bygget inn i Microsoft 365-apper og -tjenester, Power BI, Edge nettleser og Windows 11-enheter.

Enhetlig administrasjon

Konfigurer og behandle policyer og se analyser på tvers av ditt lokale miljø, Microsoft 365-apper og -tjenester, tredjeparts skytjenester og enheter – alt fra samme konsoll.

Intelligente data

Identifiser sensitiv informasjon presist på tvers av foretaket med omfattende klassifiseringsmuligheter, inkludert maskinlæring.

Utvidbare muligheter

Utvid konsistent informasjonsbeskyttelse og -styring til populære apper og tjenester med SDK og koblinger.

Hvorfor er informasjonsbeskyttelse og -styring viktig?

$4M

Kostnader

Gjennomsnittlig kostnad for databrudd i 2019.1

88 %

Tap av data

Prosentandelen av organisasjoner som mangler vissheten om hvordan man forhindrer tap av sensitiv data.2

Produkter for informasjonsbeskyttelse og -styring

Two people looking at a tablet connected to a keyboard and a desktop monitor.

Microsoft Purview informasjonsbeskyttelse

Implementer informasjonsbeskyttelse, som hjelper deg med å oppdage, klassifisere og beskytte sensitiv informasjon, uansett hvor den befinner seg eller overføres.

A person using a laptop.

Microsoft Purview-administrasjon av livssyklus for data

Bruk  muligheter i administrasjon av livssyklus med Microsoft Purview til å administrere dine data i tråd med samsvarskrav eller regulerte krav.

A person working at their desk.

Microsoft Purview hindring av datatap

Bruk et konsistent sett av policyer på tvers av skyen, lokale miljø og endepunkter for å overvåke, forhindre og behandle risikofylte aktiviteter med sensitive data.

Two people looking at a tablet connected to a keyboard and a desktop monitor.

Microsoft Purview informasjonsbeskyttelse

Implementer informasjonsbeskyttelse, som hjelper deg med å oppdage, klassifisere og beskytte sensitiv informasjon, uansett hvor den befinner seg eller overføres.

A person using a laptop.

Microsoft Purview-administrasjon av livssyklus for data

Bruk  muligheter i administrasjon av livssyklus med Microsoft Purview til å administrere dine data i tråd med samsvarskrav eller regulerte krav.

A person working at their desk.

Microsoft Purview hindring av datatap

Bruk et konsistent sett av policyer på tvers av skyen, lokale miljø og endepunkter for å overvåke, forhindre og behandle risikofylte aktiviteter med sensitive data.

The Forrester Wave™: Ustrukturerte plattformer for datasikkerhet

Microsoft Sikkerhet er utnevnt som ledende aktør i The Forrester Wave™: Ustrukturerte plattformer for datasikkerhet, 2. kvartal 2021.3

One person writing on a whiteboard and two people sitting at a table having a conversation.

Bidra til å beskytte og styre det raskt økende digitale fotavtrykket ditt med Microsoft

A person standing up at their desk using a computer.

Beskytt alt

Gjør fremtiden sikrere. Utforsk sikkerhetsmulighetene dine i dag.

  1. 2019 Kostnader for en rapport om datainnbrudd, the Ponemon Institute.
  2. Forrester, Undersøkelse om sikkerhetsproblemer og -prioriteringer 2020.
  3. The Forrester Wave™: Ustrukturerte plattformer for datasikkerhet, 2. kvartal 2021, Heidi Shey, mai 2021.