Identitetsbeskyttelse for Azure AD

Automatiser risikogjenkjenning og utbedring for identitetsbasert risiko.

A person sitting at their desk resting their head on their hand looking at a laptop.

Hva er Identitetsbeskyttelse for Azure AD?

Hold deg informert om mistenkelig bruker- eller påloggingsatferd i miljøet ditt. Bruk Azure AD for å fullføre tre viktige oppgaver.

Oppdaging

Overvåk risiko knyttet til brukere og pålogginger beregnet ut fra oppdagede identitetstrusler fra flere kilder.

Utbedring

Bygg policyer som balanserer sikkerhet og produktivitet mens du reduserer responstiden og senker kostnadene for kundestøtte.

Undersøkelse

Prioriter brukere og pålogginger med høy risiko med et forenklet brukergrensesnitt, risikoinnsikt og anbefalinger.

A screenshot from the video of the panel of speakers.

Se videoen

Se hvordan Identitetsbeskyttelse for Azure AD hjelper deg med å forebygge, oppdage og utbedre identitetsrisiko og sikre identitetsmiljøet ditt.

Funksjonaliteter

Oppdag og svar på kontobrudd på intelligent vis ved å bruke skybasert kunstig intelligens og automatiseringsfunksjoner for å identifisere kontobrudd raskt.

A multi-factor authentication registration policy, a user risk remediation policy and a sign-in risk remediation policy showing assignments, controls, and enforcement.

Forbedre policyer for adaptiv tilgang med risikoanalyse

Forbedre policyer for betinget tilgang med risikogjenkjenning i sanntid. Bruk risikopoeng til å avgjøre om du vil blokkere, tillate eller tillate med flerfaktorautentisering eller tilbakestilling av passord.

Tilbakekall tilgang umiddelbart når situasjonen endrer seg

Tilbakekall tilgangen til Microsoft Exchange Online, SharePoint Online og Microsoft Teams automatisk med minimal forsinkelse når kritiske hendelser eller policybrudd oppdages.

A risky users report in Azure showing users, risk state, risk level and risk last updated.

Rask etterforskning og utbedring av risikogjenkjenning

Lag rapporter om risikable brukere, pålogginger og hendelser for enkel ende-til-ende-etterforskning og -utbedring fra én enkelt skybasert portal.

A multi-factor authentication registration policy, a user risk remediation policy and a sign-in risk remediation policy showing assignments, controls, and enforcement.

Forbedre policyer for adaptiv tilgang med risikoanalyse

Forbedre policyer for betinget tilgang med risikogjenkjenning i sanntid. Bruk risikopoeng til å avgjøre om du vil blokkere, tillate eller tillate med flerfaktorautentisering eller tilbakestilling av passord.

Tilbakekall tilgang umiddelbart når situasjonen endrer seg

Tilbakekall tilgangen til Microsoft Exchange Online, SharePoint Online og Microsoft Teams automatisk med minimal forsinkelse når kritiske hendelser eller policybrudd oppdages.

A risky users report in Azure showing users, risk state, risk level and risk last updated.

Rask etterforskning og utbedring av risikogjenkjenning

Lag rapporter om risikable brukere, pålogginger og hendelser for enkel ende-til-ende-etterforskning og -utbedring fra én enkelt skybasert portal.

Identitetsbeskyttelse for Azure AD er tilgjengelig med Azure AD Premium P2:

  • Microsoft 365 E5 inkluderer en kostnadsfri prøveperiode på 30 dager for Azure AD Premium P2.
  • Abonnenter på Azure og Office 365 kan kjøpe Azure AD Premium P2 på nettet.

Dokumentasjon og opplæring

Kom i gang

Beskytt organisasjonen med Microsoft Entras løsning for identitets- og tilgangsstyring. Den kobler sammen folk med appene, enhetene og dataene sine.

Azure AD gir organisasjoner handlekraft til å administrere og sikre identiteten til de ansatte, partnerne og kundene sine. Slik får disse tilgang til de appene og tjenestene de trenger. Azure AD leverer en identitetsløsning som integreres med alt fra lokale eldre apper til tusenvis av SaaS-apper (programvare som tjeneste). Sluttbrukeropplevelsen er dermed sømløs, og du får bedre synlighet og kontroll.