Gå til hovedinnhold
Microsoft Sikkerhet

Styrke passordsikkerheten

Beskytt deg mot brudd forårsaket av legitimasjon som er stjålet eller mistet.

Azure AD er nå en del av Microsoft Entra

Møt morgendagen med Microsoft Entra, en ny samling identitets- og tilgangsprodukter spredt over flere skyer. Dette kan hjelpe deg med sikker tilgang i en tilkoblet hverdag.

Beste praksis for passordpolicyer

Når det gjelder passordsikkerhet, jo sterkere passordbeskyttelsespolicyen er, desto bedre. For bedre sikkerhet bør enkel godkjenning erstattes med sterkere bekreftelsesmetoder, for eksempel flerfaktorautentisering.

Godkjenning ved bruk av passord

Passordbeskyttelse for Azure Active Directory

Passordbeskyttelse for Azure Active Directory (Azure AD) oppdager og blokkerer kjente svake passord og varianter av disse, i tillegg til andre bestemte, vanlige betingelser for din organisasjon. Det inkluderer også egendefinerte lister over forbudte passord og selvbetjente funksjoner for tilbakestilling av passord.

Blokkere svake passord i skyen

Skybasert passordbeskyttelse kan hjelpe deg til å stoppe bruk av svake passord, varianter av disse og andre risikable betingelser i organisasjonen din.

Blokkere svake passord lokalt

Lokal passordbeskyttelse bruker de samme globale og egendefinerte forbudte passordlistene som er lagret i Azure AD. Det kontrollerer for de samme passordendringene som Azure AD overvåker i skyen.

Minimer friksjon med selvbetjent administrasjon

Selvbetjente funksjoner i Azure AD hjelper brukerne til å tilbakestille passord når de blir bedt om det, bekrefte pålogginger når det oppdages risikabel atferd, og oppdatere sikkerhetsinformasjonen.

Fordyp deg i passordbeskyttelse i Azure AD

Flere ressurser for passordbeskyttelse

Konsepter

Få oversikt over godkjennings- og bekreftelsesmetoder i Azure AD.

Veiledninger

Se trinnvis veiledning for å planlegge en selvbetjent tilbakestilling av passord.

Opplæringer

Finn ut hvordan du kan hjelpe brukere til å låse opp kontoene sine eller tilbakestille passord.

Beskytt organisasjonen med en sømløs identitetsløsning

Følg Microsoft 365