Gå til hovedinnhold
Microsoft Sikkerhet
To kolleger som analyserer informasjon vist på to skjermer og en bærbar datamaskin på et skrivebord.

Allianser i sikkerhetsbransjen

Vi står sammen for å beskytte og forsvare våre felles kunder.

Leverer teknologi til 95 prosent av Fortune 500

Microsoft spiller en sentral rolle i å bestemme en kundes sikkerhetsstakk. Vi føler vi har et ansvar for å etablere standarder og dele informasjon med samfunnet, slik at vi kan hjelpe mennesker og selskaper å holde seg trygge.

Alliansepartnere i industrien

Cybersecurity Tech Accord

Microsoft bidro til å etablere Cybersecurity Tech Accord, et løfte fra teknologiselskaper om å beskytte folk og hjelpe dem å forsvare seg mot skadelige trusler.

FIDO Alliance

Fast Identity Online Alliance (FIDO) er et ideell sammenslutning mellom ledende bransjeaktører som har utviklet åpne standarder for enklere og sterkere autentisering.

Microsoft Active Protections Program

Microsoft Active Protections Program (MAPP) gir leverandører av sikkerhetsprogramvare tidlig tilgang til sårbarhetsinformasjon. Slik kan de raskere levere oppdatert beskyttelse til kundene sine.

Microsoft Virus Initiative

Microsoft Virus Initiative (MVI) bistår organisasjoner som utvikler teknologi for beskyttelse mot skadelig programvare, med å få produktene sine til å fungere og integrere dem med Windows.

Virus Information Alliance

Virus Information Alliance (VIA) er et offentlig samarbeidsprogram for beskyttelse mot skadelig programvare. Teknisk informasjon om skadelig programvare utveksles med Microsoft.

Coordinated Malware Eradication

Coordinated Malware Eradication (CME) samler organisasjoner for å dele verktøy, informasjon og handlinger. Slik kan de sammen drive koordinerte kampanjer mot skadelig programvare.

Forum of Incident Responders & Security Teams

Forum of Incident Responders & Security Teams (FIRST) gjør det mulig for team som jobber med hendelsesrespons å reagere mer effektivt på sikkerhetshendelser, både reaktivt og proaktivt. Microsoft er aktiv i SIG-er for leverandører, CVSS, tilgjengeliggjøring av sikkerhetsproblemer mellom flere parter, PSIRT-rammeverk, etikk og sårbarhetskoordinering.

Industry Consortium for the Advancement of the Internet

Industry Consortium for the Advancement of the Internet (ICASI) gjør det mulig for respondentene av en hendelse å analysere, redusere og løse globale sikkerhetsutfordringer sammen med flere interessenter. Som grunnlegger opprettet Microsoft CSRF (the cross-site request forgery). Dette for å hjelpe kunder med å automatisere inntak av sikkerhetsdata fra leverandører.

Open Source Security Foundation Synopsis

Open Source Security Foundation (OpenSSF) kombinerer Linux Foundation-initierte Core Infrastructure Initiative (CII), GitHub-initierte Open Source Security Coalition (OSSC) og andre sikkerhetstiltak med åpen kildekode. Dette for å forbedre sikkerheten for programvare med åpen kilde ved å utvikle større fellesskap, målrettede initiativer og anbefalte fremgangsmåter.

MITRE Engenuity’s Center for Threat-Informed Defense

Microsoft er en av medlemmene som grunnla MITRE Engenuity’s Center for Threat-Informed Defense. Dette bygger videre på MITRE ATT&CK® for å forvalte anvendt forskning og avansert utvikling. Cyber Defense styrkes i stor skala for det verdensomspennende fellesskapet.

Siste nytt

Står opp for cybersikkerhet

Ved å danne Cybersecurity Tech Accord etterspurte Microsoft tiltak for å beskytte mennesker over hele verden.

Ledende teknologiselskaper blir med i Accord

Microsoft, Facebook og 32 andre selskaper, signerte en samarbeidspakt for å løse problemer knyttet til datasikkerhet.

Windows Hello FIDO2-sertifisering

Personer med Windows 10 kan nå slippe vanlige passord og bruke nye tilgangsmetoder med FIDO-sertifisert sikkerhet.

Bedrifter inngår et løfte om å øke datasikkerheten

Bedrifter lover å beskytte mot misbruk av deres teknologi og å verne folk mot angrep.

Følg Microsoft