A tablet displaying a dashboard in the Endpoint Manager admin center and a mobile phone showing apps to download.

Microsoft Endpoint Manager

Få endepunktsikkerhet, enhetsadministrasjon, og intelligente skyhandlinger i en enhetlig administrasjonsløsning med Microsoft Intune og Konfigurasjonsbehandling.

Microsoft utnevnt som ledende aktør av Gartner®

Gartner har anerkjent Microsoft som en ledende aktør i 2021-utgaven av Magic Quadrant™ for Unified Endpoint Management, for vår handling og visjon.1, 2

Vær fleksibel på veien mot skyadministrasjon

Endpoint Manager møter organisasjonene akkurat der de er på veien mot skyen. Sikre, distribuer og administrer alle brukere, apper og enheter, uten avbrudd i eksisterende prosesser.

Skysikkerhet på tvers av endepunkter

Beskytt brukerenheter mot trusler ved hjelp av Ingen klarering-teknologi fra Microsoft med unike egenskaper.

Omfattende administrasjon av Windows 11

Gjør automatisert klargjøring, konfigurasjonsbehandling og programvareoppdatering enklere for alle endepunkter.

Maksimal avkastning på investert kapital

Dra nytte av eksisterende investeringer for å modernisere brukeropplevelsen med Microsoft 365-skytelemetri.

  • Markedsføringsstrukturen for Microsoft Endpoint Manager viser de tre administrasjonsnivåene for overføring til skyen ved hjelp av Konfigurasjonsbehandling og Intune i én enhetlig løsning for endepunktadministrasjon.
    • Det første trinnet bruker egenskaper for tenant-vedlegg som gir kunder av Konfigurasjonsbehandling den mest fleksible metoden for å dra nytte av skyen, uten at de behøver registrere Windows-klientene sine med Intune. Bare koble området for konfigurasjonsbehandling til skyen, og få umiddelbar tilgang til en rekke fjernhandlinger og -analyser.
    • Organisasjoner som er klare til neste trinn, kan bruke medadministrasjon på Windows ved hjelp av både Konfigurasjonsbehandling og Intune. Windows 10-enheten administreres av både Konfigurasjonsbehandling og systemer for administrasjon av mobilenheter (mobile device management – MDM) i den andre fasen.
  • Vi anbefaler nye kunder eller nye endepunkter å gå direkte til skyen med Intune. I det tredje trinnet kan eksisterende kunder gradvis gå over til flere arbeidsbelastninger i skyen.

Finn ut mer om Microsoft Endpoint Manager

Microsoft Intune

Felles Skybasert administrasjon.

Microsoft Endpoint Configuration Manager

Lokal og skybasert styring.

Windows Autopilot

Forenklet distribusjon av enheter.

Endepunktanalyse

Datadrevne anbefalinger.

Microsoft Defender for endepunkt

Endepunktbeskyttelse mot datatrusler.

Azure AD

Universell plattform for å behandle og sikre identiteter.

Se hva kundene sier

Atos Logo

Mange av de ansatte ved Atos jobber hjemmefra. Tidligere måtte de komme til kontoret for å konfigurere enhetene sine. Prosessen tok hele dagen. Med Autopilot og Intune, tar konfigurasjonen nå mindre enn to timer og kan gjøres hjemmefra.

Premera Blue Cross logo

Premera distribuerte Microsoft Intune med policyer for betinget tilgang på Azure Active Directory for å kontrollere tilgang og sikre arbeidsfiler på personlige mobilenhetene til ansatte. Når bruker de sine egne enheter for arbeid, samtidig som de reduserer risikoen for datalekkasje.

KPMG Logo

KPMG bruker egenskaper for godkjenning med flere faktorer i Outlook-mobilappen for oppnå maksimal produktivitet og opprette et sikkert mobilt miljø som beskytter sensitiv informasjon på de ansattes mobile enheter.

Save the children Logo

Redd Barna bruker Microsoft Enterprise Mobility + Security for å holde kritiske data trygge og påse at alle personlige enheter som de ansatte bruker for arbeid møter organisasjonens standarder for sikkerhet.

Tilleggsressurser

Interaktiv produktdemonstrasjon

Microsoft Endpoint Manager-blogger

Følg Microsoft Endpoint Manager på Twitter

1 Gartner gir ikke sin tilslutning til noen av leverandørene, produktene eller tjenestene som de beskriver i forskningspublikasjonene sine. De anbefaler heller ikke teknologibrukere å bare velge leverandører med best vurdering eller andre skussmål. Gartners forskningspublikasjoner består av meningene til Gartners forskningsorganisasjon. De må ikke oppfattes som erklæringer eller fakta. Gartner vedkjenner seg ingen garantier, uttrykt eller underforstått, for denne forskningen. Dette omfatter enhver garanti om salg eller egnethet for bestemte formål.
GARTNER og Magic Quadrant er registrerte vare- og tjenestemerker fra Gartner Inc. og/eller dets tilknyttede selskaper i USA og internasjonalt. Navnene er brukt med tillatelse i denne teksten. Med enerett.

2. Gartner, Magic Quadrant for Unified Endpoint Management Tools, 16. august 2021, Dan Wilson | Chris Silva | Tom Cipolla.
3. The Forrester Wave™: Unified Endpoint Management, 4. kvartal 2019, Andrew Hewitt, november 2019.