A tablet displaying a dashboard in the Endpoint Manager admin center and a mobile phone showing apps to download.

Microsoft Endpoint Manager

Få enhetsbehandling og sikkerhet for endepunkter i en enhetlig administrasjonsløsning med Microsoft Intune og Konfigurasjonsbehandling.

Vær fleksibel på veien mot skyadministrasjon

Endpoint Manager møter organisasjonene akkurat der de er på skyreisen. Sikre, distribuer og administrer alle brukere, apper og endepunktenheter, uten avbrudd i eksisterende prosesser.

Skysikkerhet på tvers av endepunkter

Beskytt brukerenheter mot trusler ved hjelp av Ingen klarering-teknologi fra Microsoft med unike egenskaper.

Omfattende administrasjon av Windows 11

Gjør automatisert klargjøring, konfigurasjonsbehandling og programvareoppdatering enklere for alle endepunkter.

Maksimal avkastning på investert kapital

Dra nytte av eksisterende investeringer for å modernisere brukeropplevelsen med Microsoft 365-skytelemetri.

  • Markedsføringsstrukturen for Microsoft Endpoint Manager viser de tre administrasjonsnivåene for overføring til skyen ved hjelp av Konfigurasjonsbehandling og Intune i én enhetlig løsning for endepunktadministrasjon.
    • Det første trinnet bruker egenskaper for tenant-vedlegg som gir kunder av Konfigurasjonsbehandling den mest fleksible metoden for å dra nytte av skyen, uten at de behøver registrere Windows-klientene sine med Intune. Bare koble området for konfigurasjonsbehandling til skyen, og få umiddelbar tilgang til en rekke fjernhandlinger og -analyser.
    • Organisasjoner som er klare til neste trinn, kan bruke medadministrasjon på Windows ved hjelp av både Konfigurasjonsbehandling og Intune. Windows 10-enheten administreres av både Konfigurasjonsbehandling og systemer for administrasjon av mobilenheter (mobile device management – MDM) i den andre fasen.
  • Vi anbefaler nye kunder eller nye endepunkter å gå direkte til skyen med Intune. I det tredje trinnet kan eksisterende kunder gradvis gå over til flere arbeidsbelastninger i skyen.

Finn ut mer om Microsoft Endpoint Manager

Microsoft Intune

Felles Skybasert administrasjon.

Microsoft Endpoint Configuration Manager

Lokal og skybasert styring.

Windows Autopilot

Forenklet distribusjon av enheter.

Endepunktanalyse

Datadrevne anbefalinger.

Microsoft Defender for endepunkt

Endepunktbeskyttelse mot datatrusler.

Azure AD

Universell plattform for å behandle og sikre identiteter.

Se hva kundene sier

Amedisys logo

 

«Oppgaven vår er å ta vare på mennesker som er på sitt mest sårbare. Vi ønsker å sikre at vi respekterer og behandler opplysningene deres på en god måte», sier han. «Det var viktig for oss å finne en leverandør som Microsoft, som verdsetter og respekterer pasientopplysningene like mye som oss.»

Tower Insurance logo

 

«Pilotlanseringen vår med Microsoft Endpoint Manager og Windows Autopilot ga oss et lyst øyeblikk – plutselig kunne vi klargjøre enheter fra konsollen på bare noen minutter, og sende dem umiddelbart ... Nå kan vi automatisk rulle ut nye verktøy for å hjelpe de ansatte i Tower med å bli enda mer produktive.»

Yamaguchi Prefecture logo

 

«Vi følte at Microsoft Endpoint Manager ga oss en svært fleksibel og hensiktsmessig metode for å distribuere et stort antall enheter og administrere dem sentralt fra skyen – den perfekte løsningen for prosjektet vårt.»

Bancolombia logo

 

«Vi ønsker å gi kundene våre visshet om at dette er en seriøs bank, at vi gjør det som er best for dem, og at vi oppnår den datasikkerheten de forventer fra oss.»

Tilleggsressurser

Interaktiv produktdemonstrasjon

Microsoft Endpoint Manager-blogger

Følg Microsoft Endpoint Manager på Twitter

1. Gartner gir ikke sin tilslutning til noen av leverandørene, produktene eller tjenestene som de beskriver i forskningspublikasjonene. De anbefaler heller ikke teknologibrukere å bare velge leverandører med de beste vurderingene eller andre skussmål. Gartners forskningspublikasjoner består av meningene til Gartners forskningsorganisasjon. De må ikke oppfattes som erklæringer eller fakta. Gartner vedkjenner seg ingen garantier, uttrykt eller underforstått, for denne forskningen. Dette omfatter enhver garanti om salg eller egnethet for bestemte formål.
GARTNER og Magic Quadrant er registrerte vare- og tjenestemerker fra Gartner Inc. og/eller dets tilknyttede selskaper i USA og internasjonalt. Navnene er brukt med tillatelse i denne teksten. Med enerett.

2. Gartner, Magic Quadrant for Unified Endpoint Management Tools, 16. august 2021, Dan Wilson | Chris Silva | Tom Cipolla.
3. The Forrester Wave™: Enhetlig endepunktsadministrasjon, 4. kvartal 2021, Andrew Hewitt, Will McKeon-White, november 2021.
4. Omdia: Løsninger for endepunktsadministrasjon, 2021–22™: Adam Holtby, ledende analytiker, november 2021.
5. Kuppingercole: Leadership Compass: Enhetlig endepunktsadministrasjon 2021, Richard Hill.