Hva er sikkerhetsprogram for skytilgang (cloud access security broker –CASB)?

Finn ut hvordan sikkerhetsprogram for skytilgang kan tilby innsyn, datakontroll og analyser for å identifisere og bekjempe trusler.

Sikkerhetsprogram for skytilgang (CASB) forklart

Sikkerhetsprogram for skytilgang, ofte forkortet CASB (cloud access security broker) er håndhevelsespunkt for sikkerhetspolicyer som er plassert mellom bedriftsbrukere og leverandører av skytjenester. Sikkerhetsprogram for skytilgang kan kombinere flere ulike sikkerhetspolicyer, fra tilordning av godkjenning og legitimasjon til kryptering, oppdagelse av skadelig programvare med mer. De kan også tilby fleksible løsninger for virksomheter som bidrar til å sikre skyapper på tvers av godkjente og uautoriserte programmer samt administrerte og ikke-administrerte enheter

Hovedfordelene med sikkerhetsprogram for skytilgang

Sikkerhetsprogram for skytilgang tilbyr en rekke sikkerhetsfordeler. De lar bedrifter begrense risikoer, håndheve policyer på tvers av ulike apper og enheter samt opprettholde samsvar med forskrifter.

 • Vurdering og styring av skygge-IT

  Med sikkerhetsprogram for skytilgang får du innsyn i alle skyappene, godkjente og ikke-godkjente. Bedrifter kan bruke sikkerhetsprogram for skytilgang til å få et omfattende bilde av skyaktivitetene og iverksette sikkerhetstiltak deretter.

 • Detaljert kontroll av skybruk

  Sikkerhetsprogram for skytilgang bruker solide analyser for å kunne tilby detaljert styring av skybruk. Virksomheter kan begrense eller tillate tilgang basert på ansattes status eller plassering. De kan også styre bestemte aktiviteter, tjenester eller programmer.

 • Hindring av datatap (Data loss prevention – DLP)

  DLP-funksjonene i sikkerhetsprogram for skytilgang hjelper sikkerhetsteam å beskytte sensitiv informasjon slik som økonomiske data, rettighetsbeskyttede data, kredittkortnumre, helsejournaler eller personnummer. Løsninger for sikkerhetsprogram for skytilgang kan aktivere policyer som forhindrer uautorisert deling av disse dataene.

 • Innsyn i risikoene

  Sikkerhetsprogram for skytilgang lar bedrifter vurdere risikoen for ikke-godkjente apper og ta beslutninger om tilgang deretter.

 • Trusselforebygging

  Sikkerhetsprogram for skytilgang oppdager uvanlig oppførsel på tvers av skyapper, identifiserer løsepengevirus, kompromitterte brukere og svindelapper. Sikkerhetsprogram for skytilgang kan analysere appbruk som har høy risiko, og automatisk utbedre trusler. Dette begrenser risikoen for organisasjonene.

Forstå sikkerhetsprogram for skytilgang

Hvorfor bruke sikkerhetsprogram for skytilgang?
 

I denne moderne epoken for arbeidslivet er bedriftene ansvarlige for stadig mer komplekse sikkerhetshåndhevelser blant brukere og skybaserte apper. Tradisjonelle binære sikkerhetssystemer kan bare blokkere eller gi tilgang. Dette har ikke lenger skybaserte bedrifter bruk for siden de må håndtere flere plasseringer og enheter. Sikkerhetsprogram for skytilgang gir organisasjoner anledning til å håndheve sikkerhetspolicyer raskt og fleksibelt. Slik får moderne arbeidsstyrker skreddersydde alternativer og balansert tilgang med datasikkerhet.

Fire søyler i sikkerhetsprogram for skytilgang

Hvordan fungerer sikkerhetsprogram for skytilgang?

Sikkerhetsprogram for skytilgang bruker tredjepartsprosesser for å kunne tilby synlighet på tvers av godkjente og ikke-godkjente apper samt kontroll over bedriftsdata i skyen.
 

Oppdaging
 

Sikkerhetsprogram for skytilgang identifiserer alle skyapper som er i bruk, samt tilknyttede ansatte.
 

Klassifisering
 

Sikkerhetsprogram for skytilgang vurderer alle appene, identifiserer dataene i dem og beregner risikofaktorer.
 

Utbedring
 

Sikkerhetsprogram for skytilgang oppretter en skreddersydd policy for bedriftene basert på sikkerhetsbehov. Derfra identifiserer og utbedrer sikkerhetsprogram for skytilgang eventuelle innkommende trusler eller brudd.

 

Slik implementer du sikkerhetsprogram for skytilgang

Sikkerhetsprogram for skytilgang er enkle å distribuere og bruke. De fleste sikkerhetsprogram for skytilgang distribueres i skyen, men lokale alternativer er også tilgjengelige. Sikkerhetsprogram for skytilgang opererer med tre ulike distribusjonsmodeller. De sikkerhetsprogrammene for skytilgang med flere modi som benytter alle tre, tilbyr mest fleksibilitet og mest solid beskyttelse.
 

API-skanning

API-skanning er tilgjengelig for godkjente bedriftsapper. Det er et diskré sikkerhetstiltak for inaktive data i skyen, men det tilbyr ikke forebygging i sanntid.
 

Proxy for viderekobling
 

Viderekoblingsproxy gir deg DLP i sanntid for både godkjente og ikke-godkjente apper, men det gjelder bare for administrerte enheter, og inaktive data kan ikke skannes.
 

Omvendt proxy
 

Omvendt proxy omadresserer all brukertrafikk. Derfor fungerer det for både administrerte og ikke-administrerte enheter. Det gir DLP i sanntid, men bare for godkjente apper.

De beste brukerhistoriene om sikkerhetsprogram for skytilgang

Oppdag alle skyappene og tjenestene som er i bruk
 

Skygge-IT kan utgjøre opptil 60 prosent av bedrifters skytjenester. Sikkerhetsprogram for skytilgang gir fullstendig oversikt over alle skybaserte programmer som er i bruk.

 

Vurder risiko og overholdelse av regler og standarder i skybaserte apper
 

Vurder sikkerhet generelt, samsvar med forskrifter og juridiske faktorer for alle de skybaserte appene som bedriften din bruker.

 

Aktiver overvåking, og oppdag nye og risikable skyapper
 

Sikkerhetsprogram for skytilgang har kontinuerlige overvåkingspolicyer. Disse er med på å sørge for at virksomheter blir varslet om nye skybaserte tjenester og økning i bruk.

 

Håndhev DLP- og samsvarspolicyer for sensitive data som er lagret i skyappene
 

Sikkerhetsprogram for skytilgang håndhever DLP-policyer så snart data er overført til skyen. Bedriftene får hjelp til å finne sensitive filer i skyen og tilbys ulike alternativer for utbedring.

 

Beskytt data på ikke-administrerte enheter
 

Konfigurer detaljert tilgang. Slik forhindrer du nedlastinger. Eventuelt kan du bruke beskyttelsesetiketter på ikke-administrerte enheter.

 

Du kan oppdage og utbedre skadelig programvare i skyapper
 

Sikkerhetsprogram for skytilgang overvåker og identifiserer filer i skybaserte apper. De tilbyr flere alternativer for utbedring slik at virksomhetene kan reagere raskt.


Oppdag flere kundehistorier om sikkerhetsprogram for skytilgang

 

Rollen til sikkerhetsprogram for skytilgang i virksomheter

Skybaserte arbeidsplasser er stadig under utvikling. Sikkerhetsprogram for skytilgang vil fortsette å spille en viktig rolle for virksomheters sikkerhet. Mange leverandører tilbyr tjenester med sikkerhetsprogram for skytilgang som har flere funksjoner. Når du vurderer de ulike alternativene, bør du ta endringene i sikkerhetslandskapet i betraktning. Finn ut om et gitt sikkerhetsprogram for skytilgang vil videreutvikles i takt med bedriftens behov. Sikkerhetsprogram for skytilgang bør fungere sammen med andre elementer av bedriftens sikkerhetsstrategi. Det er slik det kan beskytte brukerne og dataene. Sørg derfor for at sikkerhetsprogrammet for skytilgang integreres med bedriftens sikkerhetsarkitektur.


Dette bør du ta i betraktning når du vurderer ulike sikkerhetsprogram for skytilgang:

• Eksisterende sikkerhetsarkitektur for virksomheter
• Egenskapene og funksjonene som virksomheten krever 
• Implementeringstid
• Brukervennlighet
• Sertifiseringsbehov for overholdelse av regler og standarder


Produktene og tjenestene som er tilgjengelige sammen med sikkerhetsprogram for skytilgang:

• Hindring av datatap
• Oppdaging av skadelig programvare
• Adaptiv tilgangskontroll
• Atferdsanalyse
• Brannmurer for nettapper
• Godkjenning
• Samarbeidskontroll
• Kryptering​​​

Finn ut mer om skysikkerhet med Microsoft

Vanlige spørsmål

|

Løsninger for sikkerhetsprogram for skytilgang er en rekke produkter og tjenester. De fungerer som en trygg gateway mellom ansatte i bedrifter og skyprogrammer og -tjenester.

Sikkerhetsprogram for skytilgang kan integreres med et bredt spekter av skybaserte og lokale applikasjoner og tjenester, deriblant SaaS, PaaS og IaaS. Plattformer for innholdssamarbeid, CRM-er, HR-systemer, leverandører av skytjenester med mer fungerer sammen med sikkerhetsprogram for skytilgang.

Sikkerhetsprogram for skytilgang brukes til å sikre databeskyttelse og samsvar med forskrifter, til å styre skybruken på tvers av enheter og skypapper samt til å beskytte mot trusler. Etter hvert som flere organisasjoner overfører til skyen, vil sikkerhetsprogram for skytilgang bli et stadig viktigere element i sikkerhetsprofilene deres.

Undersøk sikkerhetsprogram for skytilgang i virksomheter som din, og vurder hvordan leverandørenes egenskaper kan dekke sikkerhetsbehovene dine og utvikle seg i takt med virksomheten din. Mange sikkerhetsprogram for skytilgang tilbyr kostnadsfrie prøveversjoner. Slik kan du vurdere funksjonene og integrasjonene.