Desentralisert identitet

Oppdag den åpne standardbaserte løsningen for bekreftet digital identitet som er mer praktisk og gir folk mer kontroll.

A person smiling at their mobile phone.

Derfor er desentralisert identitet viktig

Alle har rett til å eie sin egne digitale identitet. Desentraliserte identiteter bidrar til å ivareta personvernet og holde personopplysningene tryggere.

For privatpersoner

Du kan eie og kontrollere den digitale identiteten din. Slik får du bedre personvern og mer trygghet.

For organisasjoner

Begrens risikoen, gjør revisjonen enklere, og kontroller legitimasjon med et klikk for raskere ekstern ansettelse.

For utviklere

Lag serverløse apper med brukeren i sentrum. De lagrer data hos personer, ikke i selskap.

Hva er desentralisert identitet?

Med desentralisert identitet får mennesker, organisasjoner og ting hjelp til å samhandle på åpent og sikkert vis, i en infrastruktur med identitetsklarering. Personene kontrollerer sine egne digitale identiteter og legitimasjoner.

Oppdag fremtidens identiteter

I samarbeid med fellesskapet for åpne standarder, kundene og partnerne bidrar Microsoft til å skape et desentralisert identitetssystem. Det er utformet med tanke på sikkerhet, personvern og inkludering.

A person smiling.

Forhåndsvisning av Microsoft Entra bekreftet ID

Du kan utstede og bekrefte legitimasjon og attributter helt trygt, takket være den bransjeledende plattformen vår for desentralisert identitet.

A desktop displaying the screen to create a new credential and a mobile phone displaying a new permission request.
A desktop displaying the screen to create a new credential and a mobile phone displaying a new permission request.

Ved å la hver enkelt virkelig få eierskap til egne digitale identiteter, reduserer arkitekturer for desentralisert identitet privatpersoners bekymringer for personvern og virksomheters sikkerhetsutfordringer.

Gartner® Nye teknologier: Kritisk innsikt om desentralisert identitet, 9. november 2021¹

Tilleggsressurser

Vanlige spørsmål

|

Desentralisert identitet, også kalt selvstyrt identitet, er et rammeverk basert på åpne standarder. Det bruker digitale identifikatorer og legitimasjon som kan bekreftes. Disse er selveide, uavhengige og legger til rette for klarert datautveksling. Målet er å ivareta personvern og sikre nettbaserte interaksjoner ved hjelp av blokkjeder, teknologi for distribuert hovedbok og privat/offentlig nøkkelkryptografi.

I tilnærmingen med desentralisert identitet, er legitimasjon som kan bekreftes identitetserklæringer eller attester. Det kan være bevis på arbeidsplass eller student-ID, offisielle medlemskap eller annen informasjon fra klarerte utstedere. Folk får tilgang til og kontrollerer legitimasjonen som kan bekreftes ved hjelp av en sikker, kryptert digital lommebok. Den er lagret lokalt på smartenhet.

Alle bedrifter og organisasjoner kan utstede, tilbakekalle og endre status for legitimasjonen som kan bekreftes, når den utløper.  De som begynte tidlig med legitimasjon som kan bekreftes for økt sikkerhet, effektiviserte arbeidsflyter og redusert risiko, er organisasjoner i offentlig sektor, lisensbyråer, arbeidsplasser eller banker, på vegne av borgerne, de ansatte, studentene eller kundene sine.

Digital ID, eller digital identitet, er en digitalisert versjon av personopplysningene dine. Det kan eksempelvis være en digital versjon av førerkortdata eller vaksinekort som er lagret på telefonen. Organisasjoner, apper og tjenester må kanskje bekrefte opplysningene i de digitale identitetene dine. Dette gjelder i sammenhenger som pålasting av ansatte, sikker tilgang til ressurser eller transaksjoner som krever identitets- eller aldersbevis.

Kom i gang

Få fart på tilnærmingen til desentralisert identitet med Microsoft Entra bekreftet ID. Denne brukervennlige globale tjenesten er nå tilgjengelig i offentlig forhåndsversjon.

Midt i diagrammet er et eksempel på en privatperson som har fullstendig desentralisert identitet. La oss kalle henne Meena. Hun er omgitt av et økosystem av sammenkoblede hvite sirkler. Disse representerer hennes personlige erfaringer, legitimasjon og medlemskap. Flere av dem gir Meena desentraliserte identifikatorer. Disse er vist som små blå sirkler.

 

Eksempelvis er Meena ansatt. Jobben har derfor utstedt en desentralisert identifikator til henne, med attest på at Meena jobber for selskapet. Kanskje bekreftes også stillingstittel og ansettelsesdato.

 

Identitetsinformasjonen om at Meena er ansatt i dette selskapet kan verifiseres – bare med Meenas tillatelse – av økonomiske tjenester, bedrifter som tilbyr ansatte fordeler slik som overnatting eller detaljhandel samt selskapets samarbeidspartnere.

 

Meena har også sine unike identitetslegitimasjoner fra høyskole eller universitet der hun studerte, fra offentlige organisasjoner, opplæringsprogrammer og gruppemedlemskap.

 

Disse organisasjonene kan bekrefte individuelle identitetslegitimasjoner og legger slik til rette for raskere transaksjoner, enklere bevis på legitimasjon og bekreftelse av personopplysninger. Dette skjer uten eksponering eller overføring av personlig identifiserbar informasjon. Slik dannes en infrastruktur av tillit mellom utstedere, verifikatorer og brukere, til fordel for alle.

1. GARTNER er et registrert vare- og servicemerke fra Gartner Inc. og/eller dets tilknyttede selskaper i USA og internasjonalt. Det og er brukt med tillatelse i denne teksten. Med enerett.