Opplæring med simulering av angrep

Menneskene er de viktigste ressursene. Gi de ansatte redskap til å forsvare seg mot phishing-angrep. Bruk intelligente simuleringer og målrettet opplæring.

A person showing data on a laptop to two coworkers.

Et verktøy for forebygging av phishing-risiko

Distribuer automatisk et opplæringsprogram for sikkerhetsbevissthet, og kartlegg atferdsendringer.

Vurder risiko

Kartlegg brukernes grunnleggende bevissthet rundt phishing-angrep.

Forbedre brukeratferden

Utbedre risikoer med opplæring i sikkerhetsbevissthet fra Terranova Security. Den er utviklet for å endre folks atferd.

Vurder fremdrift

Vurder reduksjonen av phishing-risikoer på tvers av sosialtekniske vektorer.

En omfattende tilnærming til sikkerhet

At folk blir mer bevisste og får opplæring, er nøkkelen til den helhetlige sikkerhetsstrategien deres i Office 365.

de viktigste funksjonalitetene

A list of simulations under attack simulation training in Microsoft 365 Defender.

Intelligent simulering

Oppdag phishing-risikoer presist takket være ekte e-postmeldinger som angripere kan komme til å sende til ansatte i organisasjonen. Automatiser oppretting av simulering, nyttelastvedlegg, brukermålretting, tidsplan og opprydding.

 

Finn ut hvordan du lager og automatiserer simuleringer

A dashboard overview of attack simulation training in Microsoft 365 Defender.

Rapportering – analyser og innsikter

Finn ut hva status er for gjennomføring av opplæring og simulering i organisasjonen. Spor organisasjonens fremdrift opp mot en grunnleggende forventet bruddrate.

 

Finn ut hvordan du bruker rapportering

A list of completed trainings in Microsoft 365 Defender.

Opplæring i bevissthet rundt sikkerhet

Utforsk et stort bibliotek med kurs og informasjon tilgjengelig på over 30 språk. Tilby personlig og målrettet phishing-opplæring basert på prestasjoner under simulering.

A list of simulations under attack simulation training in Microsoft 365 Defender.

Intelligent simulering

Oppdag phishing-risikoer presist takket være ekte e-postmeldinger som angripere kan komme til å sende til ansatte i organisasjonen. Automatiser oppretting av simulering, nyttelastvedlegg, brukermålretting, tidsplan og opprydding.

 

Finn ut hvordan du lager og automatiserer simuleringer

A dashboard overview of attack simulation training in Microsoft 365 Defender.

Rapportering – analyser og innsikter

Finn ut hva status er for gjennomføring av opplæring og simulering i organisasjonen. Spor organisasjonens fremdrift opp mot en grunnleggende forventet bruddrate.

 

Finn ut hvordan du bruker rapportering

A list of completed trainings in Microsoft 365 Defender.

Opplæring i bevissthet rundt sikkerhet

Utforsk et stort bibliotek med kurs og informasjon tilgjengelig på over 30 språk. Tilby personlig og målrettet phishing-opplæring basert på prestasjoner under simulering.

Tilleggsressurser

Microsoft Tech Community

Les om de nyeste produktlanseringene og oppdateringene innen opplæring med angrepssimulering. De er utviklet av eksperter på Microsofts produkter.

Microsoft Sikkerhet-blogg

Finn ut hva Microsoft gjør for å beskytte Office 365-appene mot phishing.

Trinnvise veiledninger

Få veiledning om hvordan du oppretter nyttelaster, utformer og distribuerer simuleringer og får tilgang til rapporter.

Løsningssammendrag

Finn ut mer om funksjonalitetene og fordelene med opplæring med angrepssimulering i organisasjonen deres.

Dette bildet viser den helhetlige sikkerhetsstrategien i Office 365 med følgende søyler med ikoner: sikkerhetsstatus, forebygging, oppdaging, undersøkelse og jakt, respons og utbedring samt fremhevet bevissthet og opplæring.