Hjem Sorter Undersøkelse Jakt Hendelseshåndtering Automatisering

Egenvurderingsverktøy for sikkerhetsoperasjoner

Egenvurderingen av sikkerhetsoperasjoners modenhet vil hjelpe deg med å finne ut hvor forberedt teamet ditt i sikkerhetsoperasjoner er på å oppdage, svare og gjenopprette når motstandere angriper. Finn ut hvilket stadium i modningsmodellen for sikkerhet sikkerhetsoperasjoner har nådd, og få anbefalinger til å forbedre prosesser og verktøy for å øke beredskapen.

Sorter

Vurder varsler, angi prioriteter og rute hendelser til teammedlemmene i sikkerhetsoperasjonssenteret for løsning.

Undersøkelse

Avgjør raskt om et varsel indikerer et faktisk angrep eller en falsk alarm.

Jakt

Øk fokuset på å søke etter motstandere som har unngått ditt primære og automatiserte forsvar.

Hendelseshåndtering

Koordiner respons fra tekniske, operative, kommunikasjons-, juridiske og styringsfunksjoner.

Automatisering

Sparer tid for analytikerne, øker svarhastigheten og reduserer arbeidsmengden.