Wat is een eindpunt?

Eindpunten zijn fysieke apparaten die zich verbinden aan een netwerksysteem zoals mobiele apparaten, desktopcomputers, virtuele machines, geïntegreerde apparaten en servers.

Eindpunten gedefinieerd

Eindpunten zijn fysieke apparaten die verbinding maken en informatie uitwisselen met een computernetwerk. Voorbeelden van eindpunten zijn mobiele apparaten, desktopcomputers, virtuele machines, geïntegreerde apparaten en servers. Internet-of-Things-apparaten, zoals camera's, belichting, koelkasten, beveiligingssystemen, smartspeakers en thermostaten, zijn ook eindpunten. Wanneer een apparaat verbinding maakt met een netwerk is de informatiestroom tussen bijvoorbeeld een laptop en een netwerk vergelijkbaar met een telefonisch gesprek tussen twee mensen.

Belang van eindpuntbeveiliging

Eindpuntbeveiliging helpt eindpunten te beschermen tegen kwaadwillige actoren en uitbuiting.

 

Cybercriminelen vallen eindpunten aan omdat ze een ingang bieden tot bedrijfsgegevens en van nature kwetsbaar zijn. Ze staan buiten netwerkbeveiliging en zijn afhankelijk van gebruikers om veiligheidsmaatregelen te plaatsen, waardoor er ruimte blijft voor menselijke fouten. Het is moeilijker geworden om eindpunten te beschermen nu het personeel verdeelder wordt met mensen die op kantoor, vanuit huis en hybride werken en steeds meer apparaten gebruiken vanuit de hele wereld.

 

Bedrijven van alle grootte zijn kwetsbaar. Drieënveertig procent van alle cyberaanvallen is gericht op kleine bedrijven, blijkt uit een Verizon Datalek Onderzoeksrapport.1 Kleine bedrijven zijn belangrijke doelwitten omdat ze voor cybercriminelen toegang kunnen bieden tot nog grotere bedrijven en vaak geen cyberbeveiligingsmaatregelen hebben.

 

Eindpuntbeveiliging is essentieel omdat datalekken dure, slopende situaties zijn voor ondernemingen. De gemiddelde kosten van een datalek zijn globaal $4,24 miljoen en $9,05 miljoen in de Verenigde Staten, aldus het "Cost of a Data Breach Report 2021" van het Ponemon-instituut (in opdracht van IBM). Inbreuken m.b.t. telewerken kosten gemiddeld nog $1,05 miljoen meer. De meeste inbreukkosten, 38%, zijn vanwege verloren zaken, zoals klantomzet, verloren winst vanwege systeemdowntime en de kosten van het verwerven van nieuwe zaken door een aangetaste reputatie.

Hoe eindpuntbeveiliging werkt

Eindpuntbeveiliging maakt gebruik van allerlei processen, diensten en oplossingen om eindpunten te beschermen van cyberdreiging. De eerste eindpuntbeveiligingstools waren antivirus- en antimalwaresoftware, ontworpen om criminelen ervan te weerhouden schade toe te brengen aan apparaten, netwerken en diensten. Eindpuntbeveiliging is sindsdien geëvolueerd met meer geavanceerde, cloudpowered, uitgebreide oplossingen die helpen met het detecteren van dreiging en het onderzoeken en het reageren hierop, en ook met het beheren van apps, apparaten en gebruikers.

Veelvoorkomende eindpunt beveiligingsrisico's

Organisaties zijn steeds kwetsbaarder voor eindpunt beveiligingsbedreigingen omdat meer personeel mobieler wordt. Sommige van de meer voorkomende eindpunt veiligheidsrisico's zijn:

 1. Phishing, een soort social engineering-aanval die het doelwit manipuleert om gevoelige informatie te delen.
 2. Ransomware, malware die de informatie van het slachtoffer behoudt tot een bepaald bedrag is betaald.
 3. Verlies van apparaten, een van de meest voorkomende oorzaken van datalekken voor organisaties. Verloren en gestolen apparaten kunnen ook zorgen voor dure wettelijke boetes.
 4. Verouderde patches, die kwetsbaarheden in systemen aantonen, creëren kansen waarmee slechte actoren systemen kunnen aanvallen en gegevens kunnen stelen.
 5. Malware reclames, of malvertising, gebruikt online reclame om malware te verspreiden en systemen te compromitteren.
 6. Drive-by downloads, de automatische download van software op een apparaat zonder dat de gebruiker dit weet.

Aanbevolen procedures van eindpuntbeveiliging

Het beschermen van eindpunten kan organisatiegegevens veilig houden. Volg deze best practices om te beschermen tegen cyberbedreigingen.

 • Onderwijs gebruikers

  Gebruikers zijn de frontlinie van eindpuntbeveiliging. Hou ze geïnformeerd met regelmatige veiligheids- en compliancetraining en meldingen.

 • Track apparaten

  Houd alle apparaten die verbonden zijn aan je netwerk bij. Werk je inventaris regelmatig bij. Zorg dat eindpunten de laatste softwareupdates en patches hebben.

 • Implementeer Zero Trust

  Ondersteun een Zero Trust-beveiligingsmodel. Beheer en geef toegang met continue verificatie van identiteiten, apparaten en services.

 • Versleutel eindpunten

  Versterk beveiliging met versleuteling, waarmee een extra laag bescherming wordt gegeven aan apparaten en gegevens.

 • Zorg voor sterke wachtwoorden

  Vereis complexe wachtwoorden, regelmatige wachtwoordverandering en verbied het gebruik van oude wachtwoorden.

 • Houd systemen, software en patches up-to-date

  Voer frequent updates uit op systeem-, applicatie- en beveiligingssoftware.

Eindpunt beveiligingsoplossingen

De bescherming van eindpunten is kritiek omdat het extern personeel blijft toenemen. Organisaties kunnen hun eindpunten beschermen met uitgebreide eindpunt beveiligingsoplossingen die een divers bring-your-own-devices (BYOD)-ecosysteem ondersteunen, een Zero Trust-beveiligingsaanpak volgen en apparaten beheren zonder de gang van zaken te verstoren.

Meer informatie over Microsoft Beveiliging

Veelgestelde vragen

|

Eindpunten zijn fysieke apparaten die verbinding maken en informatie uitwisselen met een computernetwerk. Hieronder staan enkele voorbeelden van cyberaanvallen:

 • Smartphones
 • Tablets
 • Desktops
 • Laptops
 • Werkstations
 • Servers
 • Internet-of-Things-apparaten, zoals camera's, belichting, koelkasten, beveiligingssystemen, smartspeakers en thermostaten

Apparaten waarop een netwerk draait zijn géén eindpunten - dit is customer premise equipment (CPE). Hier zijn voorbeelden van CPE die geen eindpunten zijn:

 • firewalls
 • load balancers
 • netwerkgateways
 • routers
 • knoppen

Eindpuntbeveiliging dekt een aantal services, strategieën en oplossingen waaronder:

 • Analyse
 • Antivirus en antimalware
 • Apparaatbesturing
 • Eindpuntdetectie en -reactie (EDR)
 • Eindpuntbeveiligingsplatforms
 • Bescherming tegen bedreigingen
 • Uitgebreide detectie en reactie (XDR)
 • Netwerkbeveiligingstools
 • Netwerkverkeersanalyse
 • SIEM
 • Webfiltering

Eindpuntbeveiliging helpt eindpunten, apparaten zoals laptops en smartphones die zich verbinden aan een netwerk, te beschermen tegen slechte actoren en aanvallen.

 

Cybercriminelen richten zich op eindpunten omdat deze toegang kunnen bieden tot bedrijfsnetwerken. Organisaties van elke omvang zijn kwetsbaar omdat aanvallers voortdurend nieuwe manieren ontwikkelen om hun waardevolle gegevens te stelen.

 

Eindpuntbeveiliging helpt om klantgegevens, werknemers, kritieke systemen en intellectueel eigendom te beschermen tegen cybercriminelen.

Een Application Programming Interface, of API, is een verbinding die het mogelijk maakt dat computers of computerprogramma's met elkaar kunnen communiceren. APIs laten ons belangrijke gegevens delen tussen toepassingen, apparaten en individuen. Een handige manier om je APIs voor te stellen is als een ober in een restaurant. Een ober neemt de bestelling van een klant op, geeft die aan de kok, en brengt de maaltijd naar de klant. Op dezelfde manier krijgt een API een verzoek van een toepassing, verbindt met een server of gegevensbron om een antwoord te verwerken, en levert dat antwoord vervolgens aan de toepassing.

 

Hier volgen een paar voorbeelden van veelgebruikte API's in het dagelijks leven:

 • Weer-apps gebruiken API's om meteorologische informatie van een derde partij te krijgen
 • Betalen met PayPal maakt gebruik van API's, zodat online shoppers hun aankopen kunnen doen zonder rechtstreeks bij hun financiële instellingen in te loggen of gevoelige informatie vrij te geven
 • Reissites gebruiken API's om informatie over vluchten te verzamelen en de opties met de laagste prijs te delen

Een eindpunt is een apparaat zoals een smartphone of laptop dat verbinding maakt met een netwerk.

 

Een API-eindpunt is de URL van een server of dienst.