Trace Id is missing
Overslaan naar hoofdinhoud
Microsoft Beveiliging

Wat is multicloud-beveiliging?

Leer meer over multicloud-beveiliging en hoe die je helpt beschermen in meerdere cloudservice-omgevingen.

De definitie van multicloud-beveiliging

Om te begrijpen wat multicloud-beveiliging is, moet je eerst weten wat multicloudservices en hybride cloudservices precies zijn. "Multicloud" verwijst naar het gebruik van cloudservices van meerdere cloudserviceproviders. Met multicloud kunnen bedrijven verschillende projecten in verschillende cloudomgevingen beheren via verschillende cloudserviceproviders.

Net als een multicloud gebruikt een "hybride cloud" meerdere cloudomgevingen. Maar in een hybride cloud wordt het werk verdeeld over een gedeeld werkbelastingssysteem in een openbare cloud, over on-premises resources en over een privécloud. 
Zowel hybride clouds als multiclouds hebben als voordeel dat ze flexibel en kosteneffectief zijn. Beide vormen bieden meer flexibiliteit bij het beheren van assets en gegevensmigraties tussen on-premises resources en de cloud. Daarnaast profiteren bedrijven van meer controle en beveiliging met een privécloud in een hybride cloudomgeving.

"Multicloud-beveiliging" is een oplossing die je helpt om je zakelijke assets, zoals gegevens van particuliere klanten en toepassingen, te beschermen tegen cyberaanvallen binnen je cloudomgevingen. 

Waarom is multicloud-beveiliging belangrijk?

Helaas komen cyberaanvallen veel voor en vormen ze een steeds grotere bedreiging voor de meeste bedrijven, die er reputatieschade en financiële verliezen door kunnen oplopen. Gegevenslekken en beveiligingsinbreuken zijn daarnaast schadelijk voor de continuïteit van je organisatie.

Steeds meer sectoren kiezen voor multicloud- en hybride cloud-infrastructuren. Dat vergroot het risico dat een onbeveiligde cloudomgeving met zich meebrengt. Onbeveiligde cloudomgevingen staan vaak meer bloot aan gegevensverlies, onbevoegde toegang, een gebrek aan inzicht in meerdere cloudomgevingen en meer non-conformiteit. Eén cyberaanval kan negatieve gevolgen hebben voor je bedrijf en ertoe leiden dat klanten het vertrouwen in je verliezen, dat je dure reparaties moet uitvoeren en dat je omzet misloopt.

Elke multicloud-strategie zou een multicloud-beveiligingsoplossing moeten omvatten die je helpt beschermen tegen deze schadelijke gevolgen. Hier zijn vier voordelen van het implementeren van multicloud-beveiliging:

 1. Hogere betrouwbaarheid. Multicloud-beveiliging helpt je om je bedrijfsmiddelen te beschermen, zodat je gegevens veiliger zijn en je kritieke toepassingen optimaal blijven functioneren. In een veiligere cloud hebben alleen gemachtigde gebruikers toegang tot toepassingen, waardoor wordt voorkomen dat gevoelige informatie lekt.
 2. Constante beveiliging. In een veiligere cloudomgeving is er dag en nacht sprake van controle op cyberaanvallen en exposure-risico’s. Ook krijg je herinneringen over belangrijke beveiligingsupdates.
 3. Lagere kosten. Cyberaanvallen kunnen desastreuze gevolgen hebben voor je bedrijf, met vaak dure reparaties en herstelwerkzaamheden tot gevolg. Door je multicloud-omgeving te beveiligen, weet je zeker dat je bedrijf beter is beschermd tegen de dure nasleep van cyberbedreigingen.
 4. Gecentraliseerd inzicht. Met een multicloud-beveiligingsoplossing beheert je bedrijf de beveiliging van je cloudomgevingen op één locatie. Met multicloud-beveiliging kun je de gezondheid van je toepassingen bekijken, blootstellingsrisico’s voor gegevens of toepassingen beoordelen en de toegang voor gebruikers beheren.

Belangrijke overwegingen voor multicloud-beveiliging

Cloudomgevingen kennen een aantal unieke uitdagingen. In multicloud-omgevingen kan het gebrek aan zichtbaarheid in cloudomgevingen het voor je organisatie een hele uitdaging maken om de status van de cloudinfrastructuren te monitoren. 
Overweeg daarom de volgende zaken wanneer je je cloudomgevingen wilt beveiligen:

 • Het beveiligingsbeleid voor je cloudbronnen. Het is belangrijk om de meest veilige locaties voor je gegevens te kiezen, of dat nu on-premises of in de cloud is. Daarnaast is het heel belangrijk voor de beveiliging van je cloud om een plan voor bedrijfscontinuïteit en noodherstel te ontwikkelen en hulpprogramma’s te gebruiken die gegevensverlies kunnen voorkomen.
 • Zo bescherm je je cloud-werkbelastingen en hybride werkbelastingen het beste tegen bedreigingen. Om te waarborgen dat je bedrijf optimaal inzicht heeft in wat er in je cloudomgevingen gebeurt, moet je cloudbeveiligingsoplossingen gebruiken die onderzoek, rapportage en bedreigingsdetectie bieden, én die helpen om bedreigingen op het gebied van cloudbeveiliging te voorkomen.
 • Verificatie. Ontwikkel een strategie waarmee je bedrijf beleid voor verificatie en autorisatie kan centraliseren. Daardoor heeft geen enkele cloudserviceprovider totaal verschillende protocollen voor verificatie en autorisatie.
 • Updates. Zorg ervoor dat software-updates zijn geautomatiseerd voor individuele cloudserviceproviders, zodat er geen zwakke plekken zijn die cybercriminelen kunnen uitbuiten.
 • Systeemeigen beveiligingsondersteuning. Beveiligingsplatformen moeten de weerstand tegen toepassing verminderen en je niet vragen om je uitentreuren voor te bereiden op beveiliging.
 • Gecentraliseerd inzicht. Vermijd een configuratie waarin je tussen platformen heen-en-weer moet schakelen om een volledig beeld te krijgen van wat zich in je multicloud afspeelt. Zo bespaar je tijd en voorkom je frustratie.

Multicloud-beveiliging beheren

Organisaties staan voor de uitdaging van nalevingshindernissen en een gebrek aan inzicht in hun cloudomgeivngen. Daarom is een gecentraliseerd hulpprogramma voor cloudbeveiliging heel belangrijk om multicloud- en hybride cloudomgevingen te beheren.

Met een beheerplatform voor multiclouds kan je organisatie multicloud-omgevingen beheren zoals je ook afzonderlijke cloudomgevingen beheert. Dit kan transparantie en betere controle bieden tussen cloudresources. Daarnaast ontvangt je bedrijf nuttige analyses en AI-functies van multicloud-beheeroplossingen. 

Volg deze stappen wanneer je een multicloud-beheerplatform gebruikt:

 1. Beveilig je ontwikkeling van multicloud-producten vanaf het eerste stukje code.
 2. Help de beschikbaarheid van de cloudservices te beveiligen door middel van cloudbeveiliging.
 3. Beheer machtigingen en toegang voor cloudinfrastructuur voor gebruikers.
 4. Gebruik beheer van cloudbeveiligingspostuur om het beveiligingsbeleid van je cloud te bewaken en risico’s proactief op te lossen.
 5. Gebruik tijdens de runtime cloudworkloadbeveiliging.

Soorten bedreigingen voor multicloud-beveiliging

In de huidige complexe wereld van cyberbedreigingen bestaan er veel soorten bedreigingen van multicloud-beveiliging. We zetten een paar veelvoorkomende situaties en hindernissen op een rijtje die je moet overwegen tijdens het opstellen van een plan voor multicloud-beveiliging:

 • Gebrek aan eenduidig beheer en eenduidige governance
 • Zuilen, beperkingen in je personeelsbezetting en een kenniskloof
 • Beveiliging van werkbelastingen, ongeacht waar ze zich bevinden
 • Gebrek aan interoperabiliteit
 • Configuratiefouten of -verschuivingen
 • Gebrek aan inzicht in verschillende omgevingen
 • Handhaven van consistente toegangscontroles
 • Schaduw-IT
 • Beveiligde apps ontwikkelen en beheren

Beproefde methoden voor multicloud-beveiliging

Gelukkig kunnen organisaties veel beveiligingsbedreigingen voor multicloud-omgevingen voorkomen door een beveiligingsplan op te stellen en zich aan een aantal beproefde methoden te houden:

 • Ken je vijand. Door de meest voorkomende manieren te leren waarop cybercriminelen toegang tot je cloud proberen te krijgen, kun je proactief de beveiligingsoplossingen selecteren die je organisatie het beste beschermen tegen inbraken. 
 • Automatiseer taken waar mogelijk. Wanneer je opties voor automatische updates inschakelt, hoef je aan één ding minder te denken en krijg je de gemoedsrust dat je over de nieuwste patches beschikt. 
 • Combineer SIEM met XDR om de bescherming van werkbelastingen te automatiseren. Krijg geïntegreerde bedreigingsbeveiliging voor al je apparaten, identiteiten, apps, e-mail, gegevens en cloudworkloads.
 • Geef prioriteit aan consistentie. Neem zoveel mogelijk uniforme beslissingen over de beveiliging en configureer dito instellingen in de cloud. Vermijd daarnaast eenmalige beveiligingsbeslissingen voor specifieke situaties die je vervolgens apart moet bijhouden en beheren. Zo fungeert je multicloud als een samenhangend ecosysteem in plaats van als een omgeving met veel verschillende regels en instellingen die je moet onthouden en volgen, waardoor het risico op menselijke fouten toeneemt.
 • Gebruik beheer met één controlepunt. In deze managementstijl profiteren je cloudengineers van één beheeromgeving waarin ze gemakkelijker de beveiligingsinstellingen voor je multicloud kunnen overzien.
 • Schakel toegang met minimale machtigingen in. Automatiseer afdwinging van beleid met minimale machtigingen consistent in je hele multicloud-infrastructuur, zodat je een multidimensionaal overzicht van je risico’s krijgt op basis van identiteiten, machtigingen en resources.
 • Implementeer aanbevelingen voor beheer van cloudbeveiligingspostuur (CPSM). Gebruik een CSPM-oplossing om de beveiligingsconfiguratie van je cloudresources te beoordelen en te versterken.
 • Verminder netwerkredundantie. Hoe meer plaatsen je hebt met terugkerende informatie en bronnen, hoe meer plaatsen cybercriminelen hebben om in te breken.
 • Integreer de beveiliging in DevOps. Gebruik een hulpprogramma, zoals GitHub Advanced Security, om veilige apps te maken door rechtstreeks in de werkstroom voor ontwikkelaars te integreren. Je kunt beveiligingsrisico’s eerder aanpakken, oplossingen voor kwetsbaarheden automatiseren en beleidsregels afdwingen als code.

Een oplossing voor multicloud-beveiliging kiezen

In het ideale geval gebruikt een oplossing voor multicloud-beveiliging een combinatie van maatregelen om de kans dat je cloudomgeving wordt aangetast aanzienlijk te verminderen. Voorbeelden daarvan zijn: 

 • Het vinden van zwakke plekken in je cloudconfiguratie.
 • Het implementeren van uitgebreide multicloud-ondersteuning voor al je cloudomgevingen.
 • Het gebruiken van grondige workloadbeveiliging die je helpt om al je verschillende werkbelastingen te beveiligen.
 • Beveiligingsintelligentie implementeren waarbij beheer van externe kwetsbaarheden wordt gebruikt.
 • Kiezen voor systeemeigen beveiligingsondersteuning.
 • Zorgen voor gecentraliseerd inzicht in al je verschillende omgevingen.
 • Zorgen voor een plan om tijdig te reageren op bedreigingen.
 • Vaststellen hoe goed je reageert op fout-positieven.
 • Zorgen voor ondersteuning van nalevingsstandaarden.

Microsoft Defender voor Cloud is bijvoorbeeld een multicloud-beveiligingsoplossing met de volgende functies:

 • Beoordeling en versterking van de beveiligingsconfiguratie van je cloudresources.
 • Beheer van de naleving van belangrijke branchenormen en regelgeving.
 • Bedreigingsbeveiliging voor werkbelastingen in Azure, AWS en Google Cloud Platform en voor werkbelastingen die on-premises worden uitgevoerd.
 • Detectie van kwetsbaarheden om je te helpen je multicloud- en hybride werkbelastingen te beveiligen tegen schadelijke aanvallen.

Het beheren van een veiliger multicloud kan in eerste instantie overweldigend lijken door alle verschillende onderdelen, maar we hebben goed nieuws: er worden steeds weer krachtige oplossingen ontwikkeld tegenover nieuwe schadelijke producten.

Meer informatie over Microsoft Beveiliging

Cloudbeveiliging

Ontvang uitgebreide beveiliging voor je multicloudapps en -informatiebronnen.

Microsoft Defender voor Cloud

Help je multicloud- en hybride workloads beveiligen.

Microsoft Defender for Cloud Apps

Herken en bestrijd cyberbedreigingen in je verschillende cloudservices.

Beveiligingsbroker voor cloudtoegang

Krijg het inzicht, de gegevenscontrole en de analyses die nodig zijn om cyberbedreigingen te bestrijden.

Veelgestelde vragen

 • Multicloud-beveiliging helpt je organisatie beschermen tegen cybercriminelen die proberen in te breken in je cloud. Een sterke oplossing voor multicloud-beveiliging kan gegevensinbreuken, financiële verliezen en vertrouwensverlies onder klanten voorkomen.

 • Zonder goede beveiligingsoplossing is de multicloud kwetsbaarder dan een enkele cloudomgeving, simpelweg omdat multicloud meer toegangen biedt voor schadelijke inhoud.

 • Een strategie voor multicloud-beveiliging is een uitgebreid plan waarin rekening is gehouden met alle cloudcomponenten van je organisatie met als doel deze maximaal te beveiligen.

 • Hulpprogramma’s voor multicloud-beveiliging zijn de specifieke oplossingen die in een multicloud-beveiligingsstrategie worden gebruikt om onbevoegde toegang tot de cloudomgeving van je organisatie te voorkomen. Microsoft Defender voor Cloud is bijvoorbeeld een specifiek hulpprogramma voor multicloud-beveiliging.

Microsoft volgen