Oświetlona miejska ulica nocą.

Uprość zarządzanie centrum danych — lokalnie oraz w chmurze

Zwiększ sprawność działania zasobów IT, korzystając z rozwiązań System Center ułatwiających monitorowanie, automatyzację i provisioning zdefiniowanego programowo centrum danych. Dodatkowo integracja z pakietem Operations Management Suite zapewnia widoczność i zarządzanie w chmurze.

Uzyskaj wymagane informacje dzięki monitorowaniu aplikacji i infrastruktury

Monitoruj kondycję, wydajność i użycie w celu diagnozowania i rozwiązywania problemów z aplikacjami i procesami oraz infrastrukturą — zanim spowodują kosztowne przestoje lub ograniczenie wydajności. Korzystaj z rozbudowanych analiz biznesowych i analityk dzięki natywnej integracji z pakietem Operations Management Suite.

Zwiększ wydajność za pomocą zautomatyzowanych procesów i samoobsługi

Zautomatyzuj zadania w centrum danych, aby ograniczyć liczbę błędów i zwiększyć szybkość dzięki wbudowanym funkcjom aranżacji i zarządzaniu usługami informatycznymi. Zapewnij funkcje samoobsługi poprzez intuicyjny portal internetowy i bardzo wydajne zarządzanie usługami.

Zmniejsz złożoność dzięki provisioningowi infrastruktury

Bezproblemowo implementuj i konfiguruj infrastrukturą definiowanego programowanego centrum danych oraz zarządzaj nią pod kątem przetwarzania, sieci, magazynowania i zabezpieczeń. Ponadto skorzystaj z funkcji chmurowych Windows Server — w tym Nano Server, chronionych maszyn wirtualnych oraz efektywnych, definiowanych programowo rozwiązań do obsługi sieci i pamięci masowej.

Back To Top
close-button