Zgłoszenie dotyczące fałszywego oprogramowania

Firma Microsoft dokłada wszelkich starań, aby pomóc klientom, którym bez ich wiedzy sprzedano fałszywe oprogramowanie jako oprogramowanie firmy Microsoft oraz którzy podejrzewają, że mają do czynienia z takim oprogramowaniem. 
Podziel się z nami swoimi doświadczeniami.

Pokrewne linki: Często zadawane pytania

Jakie informacje są zbierane?
W ramach tego zgłoszenia pojawią się pytania dotyczące podejrzanego fałszywego oprogramowania, które zgłaszasz, w tym tego, gdzie zostało kupione lub gdzie było oferowane, oraz prośby o opcjonalne podanie pewnych informacji osobistych.

Co firma Microsoft robi z zebranymi informacjami?
Podane informacje zostaną użyte podczas badania zgłoszenia i podejmowania odpowiednich działań wobec firm sprzedających fałszywe oprogramowanie. Być może skontaktujemy się z Tobą w związku z Twoim zgłoszeniem, aby uzupełnić konkretne informacje. Nie będziemy jednak kontaktować się z Tobą w ogólnych celach marketingowych.
Firma Microsoft poświęca wiele uwagi pomaganiu klientom i zachowaniu poufności informacji. Aby uzyskać więcej informacji o ochronie informacji klientów, zapoznaj się z Zasadami zachowania poufności informacji firmy Microsoft .

Review your report status
Krok 1 z 6

Kategoria i tytuł produktu

* Wskazuje pole wymagane.

  Keep this section for your records
  Microsoft will not be able to return any of the documentation submitted.
  PaperCut
  Mail this section with your documentation
  ">Please be sure to include:
  This form

  Zakupiony lub otrzymany z komputerem dysk CD lub DVD sfałszowanego produktu CD or DVD shipped with your PC along with any additional software packaging

  Klucz produktu (5 sekcji po 5 znaków), jeśli żądanie podania go pojawiło się podczas wypełniania zgłoszenia fałszerstwa

  The purchase receipt of the software or computer, including the date of purchase, name and address of the seller