Porównanie rozwiązań do zarządzania projektami i kosztów

Rozwiązania oparte na chmurze Rozwiązania lokalne

Szukasz dodatkowych informacji?

Wypróbuj teraz u partnera

Project (plan 1)

Project (plan 1), €8.40 za użytkownika/miesiąc

Cena nie uwzględnia podatku VAT.

Szybko rozpocznij pracę i łatwo zarządzaj projektami za pomocą przeglądarki internetowej.

Project (plan 3)

Project (plan 3), €25.30 za użytkownika/miesiąc

Cena nie uwzględnia podatku VAT.

Łatwo realizuj projekty za pomocą dobrze znanych narzędzi do planowania, używając dowolnej przeglądarki internetowej lub dowolnego klienta klasycznego.

Project (plan 5)

Project (plan 5), €46.40 za użytkownika/miesiąc

Cena nie uwzględnia podatku VAT.

Zoptymalizuj swój portfel projektów w celu określenia priorytetu inicjatyw i uzyskania zamierzonych wyników za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej lub dowolnego klienta klasycznego.

Compare Microsoft Office Product features
Feature name Project (plan 1) Project (plan 3) Project (plan 5)
Funkcja produktu      

Strona główna programu Project

Zaczynając w scentralizowanym widoku, łatwo twórz nowe projekty, szybko uzyskuj dostęp do ważnych, najistotniejszych projektów lub otwieraj ostatnio używane projekty.

Widok siatki

Planuj projekty i zarządzaj nimi za pomocą uporządkowanej listy zadań.

Widok tablicy

Wizualnie śledź zadania projektów na potrzeby lepszego przepływu pracy i stanu za pomocą gotowych do użycia i niestandardowych tablic zadań.

Widok osi czasu (Gantta)

Śledź i poznawaj daty, przypisania i relacje zadań projektów w wizualnym widoku osi czasu.

Współpraca i komunikacja

Pracuj wspólnie nad projektami przy użyciu usługi Microsoft Teams.

Współtworzenie

Pracuj wspólnie z uczestnikami projektu i członkami zespołu, aby równocześnie aktualizować listy zadań i harmonogramy projektów.

Planowanie projektów i ustalanie ich harmonogramów

Zawiera znane narzędzia planowania do przypisywania zadań projektowych członkom zespołu i używania różnych widoków, takich jak Siatka, Tablica i Oś czasu (wykres Gantta) do nadzorowania harmonogramu.

Raportowanie

Wstępnie utworzone raporty umożliwiają śledzenie postępu projektów, zasobów, programów i portfeli.

Plan rozwoju

Twórz wizualne interakcyjne plany przez agregowanie w organizacji różnych typów projektów na potrzeby wglądu w dane.

Dostęp tylko do odczytu

Przesyłanie grafików

Rejestruj informacje dotyczące czasu projektowego i innego niż projektowy poświęconego na przetwarzanie płac, fakturowanie i inne zadania biznesowe.

Zarządzanie zasobami

Zdefiniuj zespół projektu, zwróć się o zasoby dla projektu i przypisz do tych zasobów zadania projektowe.

Klient klasyczny

Używaj w pełni zainstalowanej najnowszej aplikacji klasycznej Project. Jedna licencja obejmuje do pięciu komputerów PC na osobę.

  

Included

Na maksymalnie 5 komputerach PC

Included

Na maksymalnie 5 komputerach PC

Wybór i optymalizacja portfela

Modeluj różne scenariusze dotyczące portfeli, aby określić optymalną ścieżkę działania przez ocenę propozycji projektów pod względem strategicznych czynników biznesowych.

   

    

Zarządzanie potrzebami

Rejestruj i oceniaj pomysły dotyczące projektów pochodzące z dowolnego miejsca w organizacji przy użyciu standardowego procesu.

   

   

Zarządzanie i planowanie w zakresie zasobów przedsiębiorstwa

Przeglądaj i porównuj sposoby wykorzystania zasobów w różnych projektach, aby zoptymalizować przydziały.

   

  

Dostępne aplikacje*

Wybierz plan najlepiej odpowiadający potrzebom Twojej organizacji w zakresie zarządzania projektami.

Program Project dla sieci Web

Program Project dla sieci Web

Usługa Project Online

Klient klasyczny usługi Project Online

Program Project dla sieci Web

Usługa Project Online

Klient klasyczny usługi Project Online

Szukasz dodatkowych informacji?

Wypróbuj teraz u partnera

* ​​ Odwiedź stronę często zadawanych pytań, aby uzyskać więcej informacji o programie Project, w tym o usłudze Project Online Essentials.

Pokazane ceny są cenami za miesiąc. Jeśli jesteś administratorem globalnym lub administratorem rozliczeń, zakup w trybie online wymaga zobowiązania rocznego. Możesz wybrać płatności miesięczne lub roczne. W centrum administracyjnym platformy Microsoft 365 administratorzy globalni i administratorzy rozliczeń mogą wybrać plany zobowiązania rocznego lub miesięcznego.

Wszystkie inne osoby mogą kupić subskrypcję miesięczną w trybie online.