Microsoft Project Server 2019

Elastyczne, skalowalne rozwiązanie do zarządzania portfelem projektów oraz codziennymi projektami.

Photograph showing two people looking at a desktop monitor, one of them is typing on a keyboard and the other is pointing at the monitor.

Wysoce skalowalne, elastyczne rozwiązanie lokalne.


Elastyczne zarządzanie portfelem projektów

Program Microsoft Project Server 2019 to elastyczne, lokalne rozwiązanie do codziennego zarządzania portfelem projektów.

Project overview page with charts, graphs, and KPIs displayed on a laptop
Various device screens showing different views of tasks and resources in Microsoft Project

Uniwersalny dostęp

Program Project Server 2019 pozwala wszystkim szybko rozpocząć pracę, ustalać priorytety projektów i zasobów oraz pracować z niemal dowolnego miejsca.

Funkcje

Elastyczne, lokalne rozwiązanie

Inteligentniejsze rozwiązanie

Szybko rozpocznij pracę, korzystając z dobrze znanego środowiska, które usprawnia pracę zespołową i zwiększa jej wydajność.

Aktywne działanie

Dopasowanie wizji i nakładu pracy pozwala nadawać priorytety inicjatywom, wybierać optymalne portfele projektów i realizować strategię biznesową.

Elastyczne zarządzanie portfelem projektów

Działaj aktywnie i bądź na bieżąco, mając większą niż kiedykolwiek swobodę wyboru miejsca i urządzenia do pracy.

Skuteczne zarządzanie zasobami

Uprość zarządzanie zasobami, aby móc sprawdzać, czym zajmują się zespoły, nawet jeśli zarządzają one projektami w programie SharePoint Server (licencjonowanym osobno).

Szybka współpraca i działanie

Umocnij codzienną współpracę dzięki funkcjom społecznościowym programu SharePoint, które ułatwiają dyskusje, udostępnianie informacji i skuteczne wykonywanie zadań.

Błyskawiczna komunikacja

Udostępniaj informacje na nowe sposoby i usprawnij ogólną pracę zespołową.

Większa elastyczność i kontrola

Podejmuj decyzje na podstawie danych, zapewniając członkom zespołów oraz innym uczestnikom projektu informacje niezbędne do wydajnej pracy.

Uproszczone środowisko informatyczne

Korzystanie z programu SharePoint upraszcza środowisko informatyczne dzięki zintegrowanej obsłudze administracji.

Szybkie wprowadzanie innowacji

Elastyczna platforma do zarządzania portfelem projektów ułatwia wprowadzanie innowacji bez spowalniania pracy.


Łatwe administrowanie i zarządzanie

Wprowadzenie

Program Project umożliwia organizacji szybkie rozpoczynanie projektów, określanie priorytetów inwestycji związanych z portfelem projektów oraz uzyskiwanie wyników z wymaganym poziomem wartości biznesowej.

Integracja z usługą Active Directory

Zarządzaj poświadczeniami i uprawnieniami użytkowników.

PowerShell

Łatwa obsługa i kontrola. Możesz dodawać i usuwać użytkowników w ciągu kilku minut. Za pomocą programu PowerShell możesz tworzyć niestandardowe skrypty i automatyzować procesy.

Zarządzanie

Łatwo i bez konieczności opracowywania kodu utworzysz przepływy pracy w programach Visio i SharePoint Designer umożliwiające standaryzację sposobu realizacji i odrzucania projektów oraz poprawę zarządzania i kontroli.


Współpraca i komunikacja

Intensywniejsza praca zespołowa

Wzmocnij współpracę w zespołach i zwiększ skuteczność projektów dzięki funkcjom społecznościowym dla przedsiębiorstw, wiadomościom błyskawicznym, witrynom zespołów i innym łatwym w użyciu narzędziom.


Zarządzanie wszystkimi zadaniami

Zarządzanie pracą

Elastyczność i wgląd w informacje pomagają zarządzać projektami i wspólnie pracować nad nimi w zespole.

Zarządzanie potrzebami

Lepszy wgląd w informacje o projektach, działaniach operacyjnych i codziennej pracy. Sprawniejsza obsługa projektów dzięki odpowiednim metodom zarządzania i kontroli.

Zarządzanie czasem i zadaniami

Stosuj wspólne, scentralizowane metody raportowania czasu i zarządzania zadaniami.

Zarządzanie zasobami

Już dziś popraw wyniki pracowników i zaplanuj zarządzanie nadwyżkami oraz niedoborami w przyszłości.

Zarządzanie harmonogramem

Zrealizujesz projekty terminowo dzięki mapie realizacji i strukturze wykonania umożliwiającej śledzenie postępów projektu i zarządzanie zmianami.

Zarządzanie programami

Realizuj prognozowane korzyści z całego programu. Zastosuj techniki tworzenia struktury rozpoczynania i wyboru programów.


Zaawansowane zarządzanie portfelem

Zarządzanie finansami

Wprowadź procesy zarządzania finansami i skutecznie śledź wydajność kosztów, aby zapewnić realizację budżetu i osiągnięcie prognozowanych korzyści.

Analiza i wybór portfela

Możesz skutecznie określać, wybierać i realizować portfele, które najlepiej odpowiadają strategii biznesowej Twojej organizacji i zapewniają maksymalny zwrot z inwestycji.


Decyzje na podstawie danych

Zarządzanie problemami i ryzykiem

Rozpoznawaj potencjalne problemy i czynniki ryzyka związane z firmą lub projektem, zapobiegaj im oraz ograniczaj ich skutki.

Raporty i analiza biznesowa

Zbieraj, kategoryzuj i analizuj dane projektu oraz podejmuj decyzje na ich podstawie. Funkcje analizy biznesowej zapewniają wgląd w informacje oraz wspomagają podejmowanie decyzji w celu aktywnego zarządzania projektami, programami i portfelami.


Microsoft 365

Rozszerzalność

Możesz instalować aplikacje ze Sklepu SharePoint odpowiadające potrzebom Twojej firmy, a także łatwo tworzyć aplikacje niestandardowe i integrować je z innymi systemami biznesowymi.

Pomoc techniczna

Członkowie społeczności Microsoft odpowiadają na pytania online, udostępniają zasoby ułatwiające wykonywanie określonych zadań, a także tworzą fora, na których klienci korzystający z programu Project komunikują się między sobą. Całodobowa pomoc techniczna do rozwiązywania skomplikowanych problemów informatycznych zostanie uruchomiona wkrótce.


Ekosystem partnerów rozwiązania Microsoft Project and Portfolio Management

Rozwiązanie Microsoft Project and Portfolio Management wspierają setki partnerów firmy Microsoft na całym świecie. Gdy potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z partnerem ds. zarządzania portfelem projektów.

Device screen displaying Project Center view in Microsoft Project

|

Project (plan 5) jest naszą nową usługą do zarządzania portfelem projektów w trybie online, dostarczaną za pomocą platformy Microsoft 365. Project Server 2019 jest lokalnym produktem do zarządzania portfelem projektów.

Są to przeglądarki Internet Explorer 10, Internet Explorer 9, Internet Explorer 8, Firefox 10, Safari 5 i Google Chrome 17. Więcej informacji dotyczących wymagań systemowych znajdziesz tutaj.

Program Project Server działa jako aplikacja usługi w programie SharePoint Server. Wchodzi w skład instalacji programu SharePoint Server 2019, chociaż jest licencjonowany osobno.

Program Project Server 2019 nie może być zainstalowany jednocześnie z poprzednimi wersjami programu Project Server. Więcej informacji na temat planowania uaktualnień i migracji jest dostępnych w witrynie TechNet.

Możesz skontaktować się z nami na forach programu Project.

Do aplikacji PWA można uzyskać dostęp za pośrednictwem usługi Project (plan 5) z usługą Project (plan 3). W przypadku programu Project Server 2019 dostęp do aplikacji PWA można uzyskać za pomocą programu Project Professional 2019 lub za pośrednictwem licencji dostępu klienta (CAL).


Obserwuj program Project

Obserwuj program Project w serwisie LinkedIn

Obserwuj program Project w serwisie Twitter

Obserwuj program Project w serwisie Facebook

Blog programu Project