Porównanie rozwiązań do zarządzania projektami

Rozwiązania oparte na chmurze Rozwiązania lokalne
Tablica porównawcza
  Project (plan 1) Project (plan 3) Project (plan 5)

Szukasz dodatkowych informacji?

€8.40 za użytkownika/miesiąc
(zobowiązanie roczne)
Cena nie uwzględnia podatku VAT.
€25.30 za użytkownika/miesiąc
(zobowiązanie roczne)
Cena nie uwzględnia podatku VAT.
€46.40 za użytkownika/miesiąc
(zobowiązanie roczne)
Cena nie uwzględnia podatku VAT.

Szybko rozpocznij pracę i łatwo zarządzaj projektami za pomocą przeglądarki internetowej.

Łatwo realizuj projekty za pomocą dobrze znanych narzędzi do planowania, używając dowolnej przeglądarki internetowej lub dowolnego klienta klasycznego.

Zoptymalizuj swój portfel projektów w celu określenia priorytetu inicjatyw i uzyskania zamierzonych wyników za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej lub dowolnego klienta klasycznego.

Funkcja produktu      

Strona główna programu Project

Zaczynając w scentralizowanym widoku, łatwo twórz nowe projekty, szybko uzyskuj dostęp do ważnych, najistotniejszych projektów lub otwieraj ostatnio używane projekty.

Dostępne
Dostępne

Dostępne

Widok siatki

Planuj projekty i zarządzaj nimi za pomocą uporządkowanej listy zadań.

Dostępne
Dostępne
Dostępne

Widok tablicy

Wizualnie śledź zadania projektów na potrzeby lepszego przepływu pracy i stanu za pomocą gotowych do użycia i niestandardowych tablic zadań.

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Widok osi czasu (Gantta)

Śledź i poznawaj daty, przypisania i relacje zadań projektów w wizualnym widoku osi czasu.

Dostępne

Dostępne
Dostępne

Współpraca i komunikacja

Pracuj wspólnie nad projektami przy użyciu usługi Microsoft Teams.

Dostępne

Dostępne
Dostępne

Współtworzenie

Pracuj wspólnie z uczestnikami projektu i członkami zespołu, aby równocześnie aktualizować listy zadań i harmonogramy projektów.

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Planowanie projektów i ustalanie ich harmonogramów

Zawiera znane narzędzia planowania do przypisywania zadań projektowych członkom zespołu i używania różnych widoków, takich jak Siatka, Tablica i Oś czasu (wykres Gantta) do nadzorowania harmonogramu.

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Raportowanie

Wstępnie utworzone raporty umożliwiają śledzenie postępu projektów, zasobów, programów i portfeli.

Niedostępne

Dostępne

Dostępne

Plan rozwoju

Twórz wizualne interakcyjne plany przez agregowanie w organizacji różnych typów projektów na potrzeby wglądu w dane.

Dostęp tylko do odczytu

Dostępne

Dostępne

Przesyłanie grafików

Rejestruj informacje dotyczące czasu projektowego i innego niż projektowy poświęconego na przetwarzanie płac, fakturowanie i inne zadania biznesowe.

Niedostępne

Dostępne

Dostępne

Zarządzanie zasobami

Zdefiniuj zespół projektu, zwróć się o zasoby dla projektu i przypisz do tych zasobów zadania projektowe.

Niedostępne

Dostępne

Dostępne

Klient klasyczny

Używaj pełnej najnowszej aplikacji klasycznej Project do zainstalowania. Jedna licencja obejmuje do 5 komputerów PC na osobę.

Niedostępne

Included

Na maksymalnie 5 komputerach PC

Included

Na maksymalnie 5 komputerach PC

Wybór portfela i optymalizacja

Opracuj różne scenariusze dotyczące portfeli w celu określenia optymalnej ścieżki działania przez rozpatrzenie propozycji projektów względem strategicznych czynników biznesowych.

Niedostępne

Niedostępne

Dostępne

Zarządzanie potrzebami

Rejestruj i oceniaj pomysły dotyczące projektów pochodzące z dowolnego miejsca w organizacji przy użyciu standardowego procesu.

Niedostępne

Niedostępne

Dostępne

Zarządzanie i planowanie w zakresie zasobów przedsiębiorstwa

Przeglądaj i porównuj sposoby wykorzystania zasobów w różnych projektach, aby zoptymalizować przydziały.

Niedostępne

Niedostępne

Dostępne

Dostępne aplikacje*

Wybierz plan najlepiej dopasowany do potrzeb Twojej organizacji, aby zarządzać projektami.

Not included

Program Project dla sieci Web

Included

Program Project dla sieci Web

Usługa Project Online

Klient klasyczny usługi Project Online

Included

Program Project dla sieci Web

Usługa Project Online

Klient klasyczny usługi Project Online

€8.40 za użytkownika/miesiąc
(zobowiązanie roczne)
Cena nie uwzględnia podatku VAT.
€25.30 za użytkownika/miesiąc
(zobowiązanie roczne)
Cena nie uwzględnia podatku VAT.
€46.40 za użytkownika/miesiąc
(zobowiązanie roczne)
Cena nie uwzględnia podatku VAT.

  

  

  

Szukasz dodatkowych informacji?

Obserwuj program Project

Obserwuj blog dotyczący programu Project

Obserwuj program Project w serwisie Twitter

Obserwuj program Project w serwisie Facebook

Obserwuj program Project w serwisie LinkedIn

Tu znajdą informacje

Informatycy

Deweloperzy