Porównanie rozwiązań do zarządzania projektami i kosztów

Rozwiązania oparte na chmurze Rozwiązania lokalne

Szukasz dodatkowych informacji?

 

Project Online Essentials1


Wypróbuj teraz u partnera

Project (plan 1)

Project (plan 1) €8.40
za użytkownika/miesiąc
Cena nie uwzględnia podatku VAT.

Szybko rozpocznij pracę i łatwo zarządzaj projektami za pomocą przeglądarki internetowej.

Project (plan 3)

Project (plan 3) €25.30
za użytkownika/miesiąc
Cena nie uwzględnia podatku VAT.

Łatwo realizuj projekty za pomocą dobrze znanych narzędzi do planowania, używając dowolnej przeglądarki internetowej lub dowolnego klienta klasycznego.

Project (plan 5)

Project (plan 5) €46.40
za użytkownika/miesiąc
Cena nie uwzględnia podatku VAT.

Zoptymalizuj swój portfel projektów w celu określenia priorytetu inicjatyw i uzyskania zamierzonych wyników za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej lub dowolnego klienta klasycznego.

Porównaj funkcje produktów pakietu Microsoft Office
Nazwa funkcji Project (plan 1) Project (plan 3) Project (plan 5)
Funkcja produktu      

Strona główna programu Project

Zaczynając w scentralizowanym widoku, łatwo twórz nowe projekty, szybko uzyskuj dostęp do ważnych, najistotniejszych projektów lub otwieraj ostatnio używane projekty.

Dostępne
Dostępne
Dostępne

Widok siatki

Planuj projekty i zarządzaj nimi za pomocą uporządkowanej listy zadań.

Dostępne
Dostępne
Dostępne

Widok tablicy

Wizualnie śledź zadania projektów na potrzeby lepszego przepływu pracy i stanu za pomocą gotowych do użycia i niestandardowych tablic zadań.

Dostępne
Dostępne
Dostępne

Widok osi czasu (Gantta)

Śledź i poznawaj daty, przypisania i relacje zadań projektów w wizualnym widoku osi czasu.

Dostępne
Dostępne
Dostępne

Współpraca i komunikacja

Pracuj wspólnie nad projektami przy użyciu usługi Microsoft Teams.

Dostępne
Dostępne
Dostępne

Współtworzenie

Pracuj wspólnie z uczestnikami projektu i członkami zespołu, aby równocześnie aktualizować listy zadań i harmonogramy projektów.

Dostępne
Dostępne
Dostępne

Planowanie projektów i ustalanie ich harmonogramów

Zawiera znane narzędzia planowania do przypisywania zadań projektowych członkom zespołu i używania różnych widoków, takich jak Siatka, Tablica i Oś czasu (wykres Gantta) do nadzorowania harmonogramu.

Dostępne
Dostępne
Dostępne

Raportowanie

Wstępnie utworzone raporty umożliwiają śledzenie postępu projektów, zasobów, programów i portfeli.

Dostępne
Dostępne
Dostępne

Plan rozwoju

Twórz wizualne interakcyjne plany przez agregowanie w organizacji różnych typów projektów na potrzeby wglądu w dane.

Dostęp tylko do odczytu

Dostępne
Dostępne

Przesyłanie grafików3

Rejestruj informacje dotyczące czasu projektowego i innego niż projektowy poświęconego na przetwarzanie płac, fakturowanie i inne zadania biznesowe.

  Dostępne

Dostępne
Dostępne

Zarządzanie zasobami

Zdefiniuj zespół projektu, zwróć się o zasoby dla projektu i przypisz do tych zasobów zadania projektowe.

Niedostępne

Dostępne
Dostępne

Klient klasyczny

Używaj w pełni zainstalowanej najnowszej aplikacji klasycznej Project. Jedna licencja obejmuje do 5 komputerów PC na osobę.

niedostępne

Included

Na maksymalnie 5 komputerach PC

Included

Na maksymalnie 5 komputerach PC

Wybór i optymalizacja portfela

Modeluj różne scenariusze dotyczące portfeli, aby określić optymalną ścieżkę działania przez ocenę propozycji projektów pod względem strategicznych czynników biznesowych.

niedostępne

niedostępne

Dostępne

Zarządzanie potrzebami

Rejestruj i oceniaj pomysły dotyczące projektów pochodzące z dowolnego miejsca w organizacji przy użyciu standardowego procesu.

niedostępne

niedostępne

Dostępne

Zarządzanie i planowanie w zakresie zasobów przedsiębiorstwa

Przeglądaj i porównuj sposoby wykorzystania zasobów w różnych projektach, aby zoptymalizować przydziały.

niedostępne

niedostępne

Dostępne

Dostępne aplikacje*4

Wybierz plan najlepiej odpowiadający potrzebom Twojej organizacji w zakresie zarządzania projektami.

Program Project dla sieci Web

Project Online Essentials3

Included

Program Project dla sieci Web

Usługa Project Online

Klient klasyczny usługi Project Online

Included

Program Project dla sieci Web

Usługa Project Online

Klient klasyczny usługi Project Online

Szukasz dodatkowych informacji?

 

Project Online Essentials1


Wypróbuj teraz u partnera

* Pokazane ceny są cenami za miesiąc. Jeśli jesteś administratorem globalnym lub administratorem rozliczeń, zakup w trybie online wymaga zobowiązania rocznego. Możesz wybrać płatności miesięczne lub roczne. W centrum administracyjnym platformy Microsoft 365 administratorzy globalni i administratorzy rozliczeń mogą wybrać plany zobowiązania rocznego lub miesięcznego. Wszystkie inne osoby mogą kupić subskrypcję miesięczną w trybie online.
1. Aby uzyskać odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące programu Project, w tym usługi Project Online Essentials, odwiedź stronę często zadawanych pytań.
2. Do rozpoczęcia korzystania z miesięcznej wersji próbnej jest wymagana karta kredytowa. Czas trwania wersji próbnej różni się w zależności od miesiąca zarejestrowania. Data wygaśnięcia będzie widoczna na stronie szczegółów subskrypcji w wersji próbnej w centrum administracyjnym platformy Microsoft 365. Po wygaśnięciu miesięcznej wersji próbnej zostanie naliczona odpowiednia opłata za subskrypcję. W celu uniknięcia kolejnych opłat można w dowolnym momencie dokonać anulowania.
3. Plan 1, oprócz programu Project dla sieci Web, obejmuje funkcje usługi Project Online Essentials. Zobacz sekcję dotyczącą usługi Project Online na stronie Opis usługi Project.
4. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat subskrypcji, zobacz stronę Opis usługi Project.