Trace Id is missing

Osiągaj więcej mniejszym nakładem — zmaksymalizuj korzyści z inwestycji w zasoby informatyczne, wybierając platformę Microsoft 365.

Dowiedz się więcej

Porównanie rozwiązań do zarządzania projektami i kosztów

  • Ikony znaczników wyboru częściowej dostępności wskazują, że funkcja jest częściowo uwzględniona Ikony częściowo zaznaczonych znaczników wyboru wskazują, że funkcja jest częściowo uwzględniona
  • Ikony znaczników wyboru wskazują, że funkcja jest uwzględniona Ikony znaczników wyboru wskazują, że funkcja jest uwzględniona

Project (plan 1)

Originally starting from €9.40 now starting from €9.40

€9.40 €9.40

za użytkownika/miesiąc

Project (plan 3)

Originally starting from €28.10 now starting from €28.10

€28.10 €28.10

za użytkownika/miesiąc

Project (plan 5)

Originally starting from €51.50 now starting from €51.50

€51.50 €51.50

za użytkownika/miesiąc

Strona główna programu Project

Zaczynając w scentralizowanym widoku, łatwo twórz nowe projekty, szybko uzyskuj dostęp do ważnych, najistotniejszych projektów lub otwieraj ostatnio używane projekty.

This feature is included
This feature is included
This feature is included

Widok siatki

Planuj projekty i zarządzaj nimi za pomocą uporządkowanej listy zadań.

This feature is included
This feature is included
This feature is included

Widok tablicy

Wizualnie śledź zadania projektów na potrzeby lepszego przepływu pracy i stanu za pomocą gotowych do użycia i niestandardowych tablic zadań.

This feature is included
This feature is included
This feature is included

Widok osi czasu (Gantta)

Śledź i poznawaj daty, przypisania i relacje zadań projektów w wizualnym widoku osi czasu.

This feature is included
This feature is included
This feature is included

Współpraca i komunikacja

Pracuj wspólnie nad projektami przy użyciu usługi Microsoft Teams.

This feature is included
This feature is included
This feature is included

Współtworzenie

Pracuj wspólnie z uczestnikami projektu i członkami zespołu, aby równocześnie aktualizować listy zadań i harmonogramy projektów.

This feature is included
This feature is included
This feature is included

Planowanie projektów i ustalanie ich harmonogramów

Zawiera znane narzędzia planowania do przypisywania zadań projektowych członkom zespołu i używania różnych widoków, takich jak Siatka, Tablica i Oś czasu (wykres Gantta) do nadzorowania harmonogramu.

This feature is included
This feature is included
This feature is included

Raportowanie

Wstępnie utworzone raporty umożliwiają śledzenie postępu projektów, zasobów, programów i portfeli.

This feature is included
This feature is included
This feature is included

Plan rozwoju

Twórz wizualne interakcyjne plany przez agregowanie w organizacji różnych typów projektów na potrzeby wglądu w dane.

Dostęp tylko do odczytu

This feature is included
This feature is included

Przesyłanie grafików3

Rejestruj informacje dotyczące czasu projektowego i innego niż projektowy poświęconego na przetwarzanie płac, fakturowanie i inne zadania biznesowe.

This feature is included
This feature is included
This feature is included

Zarządzanie zasobami

Zdefiniuj zespół projektu, zwróć się o zasoby dla projektu i przypisz do tych zasobów zadania projektowe.

This feature is included
This feature is included

Klient klasyczny

Używaj w pełni zainstalowanej najnowszej aplikacji klasycznej Project. Jedna licencja obejmuje do pięciu komputerów PC na osobę.

This feature is included

Na maksymalnie 5 komputerach PC

This feature is included

Na maksymalnie 5 komputerach PC

Wybór i optymalizacja portfela

Modeluj różne scenariusze dotyczące portfeli, aby określić optymalną ścieżkę działania przez ocenę propozycji projektów pod względem strategicznych czynników biznesowych.

niedostępne

This feature is included

Zarządzanie potrzebami

Rejestruj i oceniaj pomysły dotyczące projektów pochodzące z dowolnego miejsca w organizacji przy użyciu standardowego procesu.

niedostępne

niedostępne

This feature is included

Zarządzanie i planowanie w zakresie zasobów przedsiębiorstwa

Przeglądaj i porównuj sposoby wykorzystania zasobów w różnych projektach, aby zoptymalizować przydziały.

niedostępne

This feature is included

Dostępne aplikacje*4

Wybierz plan najlepiej odpowiadający potrzebom Twojej organizacji w zakresie zarządzania projektami.

Program Project dla sieci Web
Project Online Essentials3

This feature is included

Program Project dla sieci Web
Usługa Project Online
Klient klasyczny usługi Project Online

This feature is included

Program Project dla sieci Web
Usługa Project Online
Klient klasyczny usługi Project Online

Project (plan 1)

Originally starting from €9.40 now starting from €9.40

€9.40 €9.40

za użytkownika/miesiąc

Project (plan 3)

Originally starting from €28.10 now starting from €28.10

€28.10 €28.10

za użytkownika/miesiąc

Project (plan 5)

Originally starting from €51.50 now starting from €51.50

€51.50 €51.50

za użytkownika/miesiąc

  • [*] Pokazane ceny są cenami za miesiąc. Jeśli jesteś administratorem globalnym lub administratorem rozliczeń, zakup w trybie online wymaga zobowiązania rocznego. Możesz wybrać płacenie miesięcznie lub rocznie. W centrum administracyjnym platformy Microsoft 365 administratorzy globalni i administratorzy rozliczeń mogą wybrać plany zobowiązania rocznego lub miesięcznego. Wszystkie inne osoby mogą kupić subskrypcję miesięczną w trybie online.
  • [1] Aby uzyskać odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące programu Project, a w tym usługi Project Online Essentials, odwiedź stronę z często zadawanymi pytaniami.
  • [2] Do rozpoczęcia korzystania z miesięcznej wersji próbnej jest wymagana karta kredytowa. Czas trwania wersji próbnej różni się w zależności od miesiąca utworzenia konta. Data wygaśnięcia będzie widoczna na stronie szczegółów subskrypcji w wersji próbnej w centrum administracyjnym platformy Microsoft 365. Po wygaśnięciu miesięcznej wersji próbnej zostanie naliczona odpowiednia opłata za subskrypcję. W celu uniknięcia kolejnych opłat można w dowolnym momencie dokonać anulowania.
  • [3] Plan 1, oprócz programu Project dla sieci Web, obejmuje funkcje usługi Project Online Essentials. Zobacz sekcję Project Online opisu usługi Project.
  • [4] Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat subskrypcji, zobacz Opis usługi Project.
Powrót do kart

Obserwuj platformę Microsoft 365