Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Microsoft 365

Licencjonowanie programu Project

Program Microsoft Project oferuje elastyczne opcje licencjonowania lokalnych i działających w trybie online rozwiązań do zarządzania portfelami projektów i wykonywania codziennych zadań, co umożliwia skuteczne działanie i realizację priorytetowych celów strategicznych.

Oparte na chmurze rozwiązania projektowe są licencjonowane dla poszczególnych użytkowników. Możesz je kupić w formie planów autonomicznych lub jako usługę dodatkową do planów platformy Microsoft 365. Poznaj szczegółowe informacje dotyczące licencjonowania chmurowych rozwiązań programu Project.

  • Usługa Project (plan 5) pozwala organizacjom rozpoczynać pracę, określać priorytety inwestycji związanych z portfelami projektów oraz uzyskiwać wyniki z wymaganym poziomem wartości biznesowej — praktycznie z każdego miejsca. Plan 5 zawiera program Project dla sieci Web, usługę Project Online oraz klienta klasycznego usługi Project Online. Usługa Project (plan 5) zawiera wszystkie funkcje usług Project (plan 3) i Project (plan 1).
  • Program Project (plan 3) umożliwia organizowanie projektów, zasobów i zespołów oraz zapewnianie terminowego wykonywania zadań. Łatwo i sprawnie planuj projekty, śledź ich stan i współpracuj z innymi osobami z niemal dowolnego miejsca. Plan 3 zawiera program Project dla sieci Web, usługę Project Online oraz klienta klasycznego usługi Project Online. Usługa Project (plan 3) zawiera wszystkie funkcje usługi Project (plan 1) i nie tylko.
  • Usługa Project (plan 1) zawiera program Project dla sieci Web, który udostępnia podstawowe funkcje zarządzania projektami w trybie online. Możesz pracować elastycznie w widoku siatki (listy), tablicy lub osi czasu (wykresu Gantta).

Rozwiązania lokalne programu Project są dostępne w ramach licencjonowania zbiorowego firmy Microsoft. Program Project Server 2019 jest licencjonowany w modelu licencji serwera/licencji dostępu klienta (CAL). Rozwiązania Microsoft Project & Portfolio Management wymagają licencji na program Project Server 2019 dla każdego uruchomionego wystąpienia oprogramowania, a każda osoba lub każde urządzenie uzyskujące dostęp do programu Project Server potrzebują licencji CAL. Dowiedz się więcej o licencjonowaniu programu Project Server i wymaganiach dotyczących oprogramowania.

  • Program Project Server 2019 pomaga organizacjom rozpoczynać pracę, określać priorytety inwestycji związanych z portfelami projektów oraz uzyskiwać wyniki z wymaganym poziomem wartości biznesowej.
  • Licencja CAL programu Project Server 2019 jest wymagana dla każdego użytkownika lub urządzenia uzyskującego dostęp do programu Project Server 2019.
  • Program Project Professional 2019 umożliwia współpracę z innymi osobami, ułatwiając rozpoczynanie i realizację udanych projektów. Zawiera licencję CAL programu Project Server 2019.
  • Program Project Standard 2019 pozwala zapewnić dobrą organizację i właściwy przebieg projektów.

Jeśli kupujesz mniej niż pięć kopii programu Project Professional 2019 lub Project Standard 2019, możesz dokonać zakupu u odsprzedawców i sprzedawców detalicznych, takich jak sklep Microsoft Store.

Ogólne warunki i postanowienia: korzystanie z programu Project podlega licencji firmy Microsoft. Natomiast w przypadku licencji nabytych w ramach programu licencjonowania zbiorowego postanowienia dotyczące sposobu użycia oprogramowania są zdefiniowane w dokumentach Warunki licencjonowania komercyjnego i Lista produktów. W przypadku kopii programu Project zakupionych u sprzedawców detalicznych konieczne jest zaakceptowanie Umowy Licencyjnej Użytkownika Oprogramowania.

Zasoby

Obserwuj platformę Microsoft 365