Drukowanie uniwersalne

To oparte na chmurze rozwiązanie do drukowania zapewnia proste i bezpieczne środowisko drukowania, które jednocześnie udostępnia szerokie możliwości, a także odciąża informatyków w zakresie wymaganego czasu i pracy.

Usprawnione zarządzanie drukowaniem

Usuń bariery stojące na drodze do przejścia do chmury i zapewnij obsługę drukowania dla użytkowników usługi Azure AD bez złożonej konfiguracji drukowania hybrydowego. Drukowanie uniwersalne eliminuje potrzebę stosowania infrastruktury lokalnej i umożliwia informatykom zarządzanie drukarkami bezpośrednio przez scentralizowany portal.

Three people working in a meeting room all with Surface laptops. One person is holding up their laptop and presenting the screen to the other two people.
 • Wdróż środowisko drukowania, które jest skalowalne i łatwe w konfiguracji.

 • Wyeliminuj potrzebę zarządzania serwerami druku.

 • Korzystaj z niezawodnych możliwości zarządzania za pośrednictwem scentralizowanej witryn Azure Portal.

 • Steruj środowiskiem drukowania i raportowaniem.

 • Korzystaj z wglądu w swoje środowisko drukowania i szczegółowych informacji na jego temat.

Bezproblemowe drukowanie za każdym razem

Użytkownicy korzystają z intuicyjnego, niewymagającego żadnej nauki drukowania i mogą drukować w dowolnym miejscu po połączeniu się z Internetem i uwierzytelnieniu w usłudze Azure AD. Nie trzeba instalować sterowników drukarek, a dostępne w usłudze drukowania uniwersalnego funkcje drukowania opartego na lokalizacji ułatwiają odszukanie najbliższej drukarki i natychmiastowe rozpoczęcie drukowania.

Two people having a conversation and looking at a laptop.
 • Drukowanie oparte na lokalizacji ułatwia użytkownikom odszukanie najbliższej drukarki i natychmiastowe rozpoczęcie drukowania.

 • Umożliwiaj użytkownikom wyświetlanie, dodawanie i używanie tylko tych drukarek, do których mają dostęp.

 • Wybieraj spośród dużego katalogu drukarek — zarówno tych w pobliżu, jak i tych poza bieżącą lokalizacją.

 • Wyeliminuj potrzebę instalowania sterowników drukarek.

 • Drukuj w dowolnym miejscu po połączeniu się z Internetem i uwierzytelnieniu w usłudze Azure AD.

Ochrona danych i dokumentów

Nowoczesne wdrażanie drukarek i kontrola dostępu za pośrednictwem usługi Azure AD i sieci opartej na modelu Zero Trust. Drukowanie uniwersalne chroni dane organizacji i osobiste za pośrednictwem zabezpieczonych połączeń oraz obsługuje dane zgodnie z wytycznymi firmy Microsoft dotyczącymi zarządzania danymi.

A person sitting on a couch using a tablet and pen.
 • Pomóż swojej organizacji chronić drukarki i dokumenty przy użyciu kont użytkowników i grup zabezpieczeń usługi Azure AD.

 • Dane drukowania są przechowywane w ten sam sposób co inne dane pakietu Office — zgodnie z wytycznymi firmy Microsoft dotyczącymi zarządzania danymi.

 • Cała komunikacja jest chroniona za pośrednictwem zabezpieczonych połączeń HTTPs.

 • Drukarki są reprezentowane przez obiekty urządzeń usługi Azure AD chronione certyfikatem X.509.

 • Drukarki gotowe do obsługi drukowania uniwersalnego obsługują nowoczesne uwierzytelnianie, co umożliwia wdrażanie w infrastrukturze sieci opartej na modelu Zero Trust.

Drukarki gotowe do obsługi drukowania uniwersalnego

Inne rozwiązania

Zasoby

Poznaj drukowanie uniwersalne

Zobacz przewodnik krok po kroku przedstawiający obsługę drukowania uniwersalnego dla specjalistów IT i innych pracowników.

Sprawdź, jak klienci korzystają z drukowania uniwersalnego

Sprawdź, jak organizacje usprawniają zarządzanie drukowaniem i środowisko drukowania.

Zobacz, jak firma Microsoft korzysta z drukowania uniwersalnego

Dowiedz się, w jaki sposób firma Microsoft opracowała i wdrożyła funkcję Drukowanie uniwersalne.

Dowiedz się więcej o drukowaniu uniwersalnym

W pełni wykorzystaj możliwości drukowania uniwersalnego, zapoznając się z przydatnymi filmami, linkami i innymi materiałami.

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami o drukowaniu uniwersalnym

Bądź na bieżąco z innowacjami i aktualizacjami dotyczącymi drukowania uniwersalnego.

Korzystaj z drukowania uniwersalnego jako elementu kompleksowego rozwiązania w zakresie produktywności, mobilności i bezpieczeństwa.