Trace Id is missing
Laptop z uruchomioną usługą Power BI.

Pulpit nawigacyjny wpływu na emisje

Oszacuj już zapisane emisje i emisje dwutlenku węgla związane z używaniem platformy Microsoft Azure i usług w chmurze platformy Microsoft 365. Podejmuj ukierunkowane decyzje, aby pomóc w tworzeniu nowej wydajności związanej z użyciem chmury.

Kontrola emisji dwutlenku węgla związanej z korzystaniem z chmury jako sposób na osiągnięcie neutralności emisyjnej

Oblicz ślad w chmurze przy użyciu aplikacji szablonów usługi Power BI i zweryfikowanych danych dotyczących emisji dwutlenku węgla, korzystając z pulpitu nawigacyjnego wpływu emisji dla platformy Azure i pulpitu nawigacyjnego wpływu emisji dla platformy Microsoft 365.

Dane emisji na platformie Azure wyświetlane na pulpicie nawigacyjnym wykresów, wykresów i mapy

Monitorowanie wpływu emisji dwutlenku węgla na użycie chmury

Kontroluj bezpośrednią i pośrednią emisję gazów cieplarnianych związaną z korzystaniem przez Twoją firmę z chmury. Łatwo udostępniaj wyniki za pośrednictwem eksportu danych w chmurze.

Ograniczenia emisji w aplikacji Pulpit nawigacyjny wpływu na emisje dla platformy Microsoft 365

Oszacuj emisje, których uniknięto

Oblicz emisje, których Twoja organizacja już uniknęła dzięki przeniesieniu obciążeń lokalnych do usługi Microsoft Cloud.

Wnętrze fabryki z pracownikiem obsługującym maszynę.

Uzyskaj przezroczystość emisji w zakresie 3

Dowiedz się więcej o naszej metodologii obliczania emisji z zakresu Microsoft 3 innej firmy i udostępnij te szczegółowe informacje za pośrednictwem pulpitu nawigacyjnego wpływu emisji.

Powrót do kart

Rozpocznij śledzenie śladu chmury

Pulpit nawigacyjny wpływu na emisje dla platformy Azure

Śledź emisję związaną z korzystaniem przez Twoją firmę z usług platformy Azure.

Pulpit nawigacyjny wpływu na emisje dla platformy Microsoft 365

Kontroluj emisję związaną z korzystaniem przez Twoją firmę z podstawowych usług w chmurze dostępnych na platformie Microsoft 365: Exchange Online, SharePoint, OneDrive, Microsoft Teams i innych usług.

Uzyskiwanie dostępu do danych emisji w chmurze za pośrednictwem interfejsu Microsoft Cloud for Sustainability API (wersja zapoznawcza)

Korzystaj z tego samego śledzenia emisji w chmurze dla platformy Azure i platformy Microsoft 365 w swoich aplikacjach i pulpitach nawigacyjnych dzięki łatwemu w użyciu interfejsowi API i portalowi deweloperów. Wyświetl dane dotyczące emisji na podstawie użycia według zakresu emisji, typu, regionu i okresu.

Potrzebujesz szerszego śledzenia danych dotyczących zrównoważonego rozwoju w ramach operacji i łańcucha wartości?

Odkryj rozwiązanie Microsoft Sustainability Manager, rozszerzalne rozwiązanie Microsoft Cloud for Sustainability, które centralizuje dane, aby ułatwić rejestrowanie, zgłaszanie i zmniejszanie wpływu na emisje, wodę i odpady. To rozwiązanie obejmuje połączenia bezpośrednie z aplikacją Pulpit nawigacyjny wpływu na emisje.

Osoba trzymająca tablet rozmawiająca z pracownikami ubranymi w kamizelki ochronne

Dodatkowe zasoby

Dachy budynków na tle zachmurzonego nieba

Małe kroki na ścieżce do wielkich celów zrównoważonego rozwoju

W miarę jak firma Microsoft kontynuuje dążenie do ujemnego bilansu węglowego, możesz obniżyć swój wpływ na środowisko, przenosząc obciążenia do chmury. Odkryj małe kroki, które podejmujemy w naszych centrach danych, a które mają duże znaczenie.

Grafika informacyjna dotycząca nowoczesnych systemów chłodzących w centrach danych

Nowoczesne systemy chłodzące w centrach danych

Dowiedz się, jak zaawansowane technologie chłodzenia w połączeniu z wydajnym energetycznie przetwarzaniem w chmurze i operacjami centrów danych mogą pomóc w zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla i energii używanej do dostarczania usług IT.

Widok z góry na zakłady mechaniczne.

Przyszłość AI jest tuż za rogiem

Aby zachować konkurencyjność, potrzebujesz coraz bardziej zaawansowanej sztucznej inteligencji i funkcji uczenia maszynowego, ale nie chcesz zwiększać wpływu na środowisko. Przeniesienie obciążeń na platformę Azure może pomóc Ci w ich uzyskaniu.

Oficjalny dokument zatytułowany Rola bilansu dwutlenku węgla w emisjach chmury

Rola bilansu dwutlenku węgla w emisjach chmury

Uzyskaj szczegółowy opis skali i źródeł emisji platformy Microsoft 365 oraz tego, co organizacje mogą zrobić, aby pomóc w ich zmniejszeniu.

Bądź na bieżąco z wiadomościami i inicjatywami firmy Microsoft dotyczącymi zrównoważonego rozwoju

Zarejestruj się, by otrzymywać cykliczne wiadomości e-mail o technologii firmy Microsoft w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Obserwuj firmę Microsoft