Przejdź do głównej zawartości
Translator
Ta strona została automatycznie przetłumaczona przez usługę tłumaczenia maszynowego Microsoft Translator. Dowiedz się więcej

Translator dla pakietu Microsoft Office

Produkty pakietu Microsoft Office oferują tłumaczenie za pomocą usługi Translator opartej na sztucznej inteligencji.

Dowiedz się więcej o translatora Tekst I Mowy Tłumacz.

Integracja z klientem Microsoft Office

Programu Microsoft Excel

Programu Microsoft Outlook

Programu Microsoft PowerPoint

Programu Microsoft Word

Programu Microsoft OneNote

Programu Microsoft Publisher

Programu Microsoft Visio

Integracja na poziomie serwera

Microsoft Flow

Aplikacje microsoft power

Programu Microsoft SharePoint

Yammer

Zespoły Microsoft

Zabezpieczenia i prywatność w produktach pakietu Microsoft Office

Translator ceni twoje bezpieczeństwo i prywatność podczas korzystania z funkcji translatora w pakiecie Microsoft Office. W związku z tym cała komunikacja między aplikacjami pakietu Microsoft Office a usługą Translator używa bezpiecznego szyfrowania SSL do wysyłania i odbierania tłumaczeń.

Produkty pakietu Microsoft Office są domyślnie skonfigurowane jako No-Trace. Z Brak śladu, żadna część przetłumaczonej zawartości nie będzie zalogowana w usłudze Translator, przesłany tekst nie będzie używany do poprawy jakości usługi Translator i nie będzie żadnego zapisu żadnej części zawartości klienta w centrach danych firmy Microsoft.

Następujące produkty Microsoft Office są nie Trace:

Programu excel Programu onenote Programu outlook Powerpoint Wydawca
Programu sharepoint Zespołów Word Visio Yammer

Dział IT ma również możliwość częściowego lub całkowitego kontrolowania funkcji tłumaczeniowych. Na przykład kontrolki mogą włączać lub wyłączać funkcję, sterować dopuszczalnym językiem itp.

Aby spełnić surowe wymogi regulacyjne, na terenie Usługa tłumaczeniowa jest dostępna dla lokalnej wersji programu SharePoint i programu Word.

Dowiedz się więcej o Prywatność tłumaczy.

Dowiedz się więcej


Usługa ta jest częścią Azure AI Services