නිදහස්

ස්ථාපනය සඳහා පරිපාලක අනුමැතිය අවශ්‍ය වේ. අවම බලැති මෙහෙයුම් පද්ධතිය අවශ්‍ය වේ: Windows 10 මැයි 2019 යාවත්කාල.පද්ධති අවශ්‍යතා බලන්න

නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

Hello Neighbor 2 is a Stealth Horror Game where you’re being stalked by a mysterious creature as you try to track down Mr. Peterson (The Neighbor) who has disappeared after the events of the first game. Play against an advanced, self-learning AI that tracks and adapts to your every move. Join the Neighborhood: http://bit.ly/HN2discord Be in the Know: http://bit.ly/HN2newsletter Hello Neighbor 2 Alpha 1.5 is OUT NOW!

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

Hello Neighbor 2 Alpha 1.5 is OUT NOW! This newest Halloween update improves virtually every gameplay aspect! - The Guest is now smarter and his routine is more complex. - There are more puzzles and interesting interactions both inside the house and in the open world. - Level design has been reworked to make life a bit easier for the new players while remaining challenging. And, of course, there’s a huge Halloween puzzle. - We’ve also added more lore. New content expands on the lore of the Hello Neighbor universe, and possibly introduces new characters! - And we have a special gift for you: Inside the game you will find a very special invitation - an invite to our Discord server. Follow the link and receive a unique tool which will help you explore Raven Brooks - the Grappling Hook!

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

tinyBuild

හිමිකම

Developed by Eerie Guest and Published by tinyBuild Ⓒ 2020. All rights reserved.

වැඩිදියුණුකරු

Eerie Guest

නිකුතු දිනය

2020-07-23

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 7 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ ගොනු, පර්යන්ත උපාංග, යෙදුම්, වැඩසටහන් සහ ලේඛනගත කිරීම් සියල්ලට පිවිසෙන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe
S-ප්රකාරයේ Windows 10 උපාංගයක ස්ථාපනය කළ නොහැක

ස්ථාපනය

ඔබගේ Windows 10 PC එකක මුල්පිටුව මත ස්ථාපනය කර ඔබගේ Microsoft ගිණුම කරා සම්බන්ධ වී ඇති විට ප්‍රවේශය ලබා ගන්න. ස්ථාපනය සඳහා පරිපාලක අනුමැතිය අවශ්‍ය වේ

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට