Transformujte svoj podnik so službou Microsoft 365

Pripojte a podporujte každého zamestnanca, od pracovníkov prvého kontaktu až po ľudí v kancelárii, s riešením Microsoft 365, ktoré umožňuje dosahovať vyššiu produktivitu a podporuje inovácie.
Súčasti produktu
 
Microsoft 365 E5 Microsoft 365 E3 Microsoft 365 F3
 

Microsoft 365 E5

53,70 € mesačne za používateľa
(ročná viazanosť)
Cena nezahŕňa DPH.

Microsoft 365 E3

31,50 € mesačne za používateľa
(ročná viazanosť)
Cena nezahŕňa DPH.

Microsoft 365 F3

8,40 € mesačne za používateľa
(ročná viazanosť)
Cena nezahŕňa DPH.
Ikony čiastočného znaku začiarknutia označujú, že funkcia je súčasťou iba čiastočne Ikony čiastočného znaku začiarknutia označujú, že funkcia je súčasťou iba čiastočne Ikony znaku začiarknutia označujú, že funkcia je súčasťou Ikony znaku začiarknutia označujú, že funkcia je súčasťou

Získajte prístup k najnovším produktom a funkciám v rámci služby Microsoft 365 vrátane rozšírenej ochrany pred bezpečnostnými hrozbami a nástrojov na zabezpečenie a spoluprácu.1

Získajte prístup k základným produktom a funkciám v rámci služby Microsoft 365 a bezpečne zvýšte produktivitu na pracovisku a podporujte inovácie.1

Bývalý plán Microsoft 365 F1 Spojte sa so svojimi pracovníkmi prvého kontaktu prostredníctvom účelových nástrojov a prostriedkov, ktoré im umožňujú pracovať čo najlepšie.

Aplikácie Microsoft 365

Aplikácie Microsoft 365

Využívajte svoje najlepšie nápady, pracujte a nestraťte kontakt, keď ste na cestách.

 • MicrosoftPowerPoint
 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftOneNote
 • MicrosoftAccess (len pre PC)

  

Je súčasťou

Je súčasťou

Táto funkcia je súčasťou len čiastočne
MicrosoftOffice

Možnosť inštalácie počítačových aplikácií balíka Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Access) až do 5 PC alebo Macov + 5 tabletov + 5 smartfónov na používateľa so službou Aplikácie Microsoft 365 pre veľké organizácie

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia nie je súčasťou

Mobilné aplikácie balíka Office a Office pre web

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

E-mail a kalendár

E-mail a kalendár

Pripojte sa a buďte v obraze vďaka podnikovým e-mailom, kalendáru a kontaktom na jednom mieste.

 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftExchange

  

Je súčasťou

Je súčasťou

Je súčasťou

MicrosoftOutlook

Outlook

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

feature is included

Pozrite si podmienky2

MicrosoftExchange

Exchange

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

feature is included

Pozrite si podmienky3

Schôdze a hlasové služby

Schôdze a hlasové služby

Poskytujte lepšie možnosti schôdzí vďaka sofistikovanej funkcii hovorov a centrálnemu centru pre schôdze, chaty, obsah a hovory.

MicrosoftTeams

Je súčasťou

Táto funkcia je súčasťou len čiastočne
Táto funkcia je súčasťou len čiastočne
MicrosoftTeams

Microsoft Teams

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

feature is included

Pozrite si podmienky4

Hlasové hovory

funkcia je súčasťou

funkcia nie je súčasťou

funkcia nie je súčasťou

Telefónny systém

funkcia je súčasťou

funkcia nie je súčasťou

funkcia nie je súčasťou

Sociálne siete a intranet

Sociálne siete a intranet

Pripojenie a zapojenie sa v rámci celej organizácie pomocou inteligentného mobilného intranetu a podnikovej sociálnej siete.

 • MicrosoftSharePoint
 • MicrosoftYammer

  

Je súčasťou

Je súčasťou

Je súčasťou

MicrosoftSharePoint

SharePoint

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

feature is included

Pozrite si podmienky5

MicrosoftYammer

Yammer

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

Súbory a obsah

Súbory a obsah

Pristupujte k súborom z ľubovoľného zariadenia a kedykoľvek. Zapájajte sa pomocou inteligentného videa a vytvárajte vizuálne pútavý obsah v priebehu niekoľkých minút.

 • MicrosoftOneDrive
 • MicrosoftStream
 • MicrosoftSway

  

Je súčasťou

Je súčasťou

Je súčasťou

MicrosoftOneDrive

OneDrive for Business6

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

MicrosoftStream

Microsoft Stream

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

feature is included

Pozrite si podmienky7

MicrosoftSway

Sway pre Microsoft 3658

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

Spravovanie úloh

Spravovanie úloh

Efektívne spravujte prácu určenú pre jednotlivcov, tímy či organizácie. Vytvárajte a automatizujte svoje podnikové procesy.

 • MicrosoftPlanner
 • MicrosoftPower Apps
 • MicrosoftPower Automate
 • MicrosoftTo Do

Je súčasťou

Je súčasťou

Je súčasťou

MicrosoftPower Apps

Power Apps

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

feature is included

Pozrite si podmienky9

MicrosoftPower Automate

Power Automate

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

feature is included

Pozrite si podmienky9

MicrosoftPlanner

Planner

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

MicrosoftTo Do

To-Do

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

Rozšírená analýza

Rozšírená analýza

Pracujte inteligentnejšie s prehľadmi osobnej produktivity a produktivity organizácie. Prijímajte rýchle a informované rozhodnutia s pokročilými analytickými možnosťami.

 • MicrosoftMyAnalytics
 • MicrosoftPower BI Pro

    

Je súčasťou

Táto funkcia je súčasťou len čiastočne

Nie je súčasťou

MicrosoftMyAnalytics

MyAnalytics

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia nie je súčasťou

MicrosoftPower BI Pro

Power BI Pro

funkcia je súčasťou

funkcia nie je súčasťou

funkcia nie je súčasťou

Správa zariadení a aplikácií

Správa zariadení a aplikácií

Pomáhajte používateľom byť produktívnymi, kdekoľvek sa nachádzajú, a zároveň zachovajte zabezpečenie podnikových informácií. Flexibilné spravovanie a výkonné riešenia zabezpečenia vám umožňujú poskytovať chránené mobilné prostredie v ľubovoľnom zariadení.

Je súčasťou

Je súčasťou

Je súčasťou

Windows Enterprise

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

feature is included

Pozrite si podmienky10

Centrum spravovania služby Microsoft 365

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

Windows Autopilot s vyladenými možnosťami pre používateľov a stav zariadenia v rámci Windows Analytics

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

Microsoft Endpoint Configuration Manager

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

Správa identít a prístupu

Správa identít a prístupu

Zabezpečte pripojenie medzi ľuďmi, zariadeniami, aplikáciami a údajmi. Zvýšte svoje zabezpečenie a produktivitu jediným holistickým riešením identity, ktoré vám poskytne flexibilitu a kontrolu.

Je súčasťou

Táto funkcia je súčasťou len čiastočne
Táto funkcia je súčasťou len čiastočne

Windows Hello, Credential Guard a priamy prístup11

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

Azure Active Directory Premium plan 2

funkcia je súčasťou

funkcia nie je súčasťou

funkcia nie je súčasťou

Ochrana pred bezpečnostnými hrozbami

Ochrana pred bezpečnostnými hrozbami

Zistite a preskúmajte pokročilé hrozby, zneužité identity a škodlivé činnosti vo vašich lokálnych aj cloudových prostrediach. Chráňte svoju organizáciu s adaptívnymi vstavanými analytickými nástrojmi.

Je súčasťou

Táto funkcia je súčasťou len čiastočne
Táto funkcia je súčasťou len čiastočne

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

Windows Defender Antivirus a Device Guard11

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia nie je súčasťou

funkcia nie je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia nie je súčasťou

funkcia nie je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia nie je súčasťou

funkcia nie je súčasťou

Ochrana informácií

Ochrana informácií

Chráňte svoje citlivé údaje všade, dokonca aj v pohybe a pri zdieľaní. Získajte prehľad a kontrolu nad používaním ktoréhokoľvek súboru s komplexným a integrovaným riešením ochrany informácií.

Je súčasťou

Táto funkcia je súčasťou len čiastočne
Táto funkcia je súčasťou len čiastočne

Ochrana pred únikom údajov v službe Microsoft 365

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia nie je súčasťou

Windows Information Protection a šifrovanie BitLocker

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

Azure Information Protection P2

funkcia je súčasťou

funkcia nie je súčasťou

funkcia nie je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia nie je súčasťou

funkcia nie je súčasťou

Spravovanie zabezpečenia

Spravovanie zabezpečenia

Získajte prehľad o svojich cloudových aplikáciách a službách, vytvorte prehľady vďaka sofistikovaným analytickým nástrojom a riaďte spôsob, akým sa vaše údaje prenášajú, aby ste mohli reagovať na kybernetické hrozby a bojovať proti nim.

Je súčasťou

Je súčasťou

Je súčasťou

Microsoft Secure Score

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

Centrum zabezpečenia a dodržiavania súladu spoločnosti Microsoft

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

Pokročilé dodržiavanie súladu

Pokročilé dodržiavanie súladu

Vyhodnocujte riziká vyplývajúce z dodržiavania súladu pomocou zjednodušených nástrojov na hodnotenie. Inteligentne reagujte na požiadavky a chráňte údaje v rámci zariadení, aplikácií a cloudových služieb.

Je súčasťou

  

  

funkcia je súčasťou

  

  

 
Microsoft 365 E5
53,70 € mesačne za používateľa
(ročná viazanosť)
Cena nezahŕňa DPH.
Microsoft 365 E3
31,50 € mesačne za používateľa
(ročná viazanosť)
Cena nezahŕňa DPH.
Microsoft 365 F3
8,40 € mesačne za používateľa
(ročná viazanosť)
Cena nezahŕňa DPH.
 

Získajte pomoc pri nasadzovaní bez dodatočných poplatkov

FastTrack pre Microsoft 365 pomáha organizáciám urýchliť nasadenia, prijatie a migrácie bez dodatočných poplatkov počas celého trvania predplatného.

Porovnajte Office 365 a Microsoft 365

Zistite, ktoré riešenie bude spĺňať potreby vašej organizácie.

1. Práva Productivity Server Rights – Productivity Server Rights pre SharePoint a Exchange pre zákazníkov s plánmi Microsoft 365 E3 a E5 (možnosť Hybrid Rights nie je v kanáli CSP k dispozícii). 
Aplikácie Microsoft 365 pre veľké organizácie – zákazníci s plánmi Microsoft 365 E3 a E5 dostanú jednu kópiu služby Aplikácie Microsoft 365 pre veľké organizácie pre všetky úplné používateľské predplatné na Microsoft 365 zakúpené prostredníctvom SA aktívnu počas trvania predplatného, súčasťou sú aj práva na prechod na staršiu verziu.
2. Plán F3 zahŕňa len Office pre web a mobilné aplikácie. Mobilné aplikácie balíka Office sú obmedzené na zariadenia s integrovanou obrazovkou s uhlopriečkou maximálne 10,1".
3. Plán F3 zahŕňa len schránku s kapacitou 2 GB, bez integrácie s Outlookom, bez hlasovej schránky.
4. Súčasťou je Vysielačka, Správa úloh a Riadenie zmien.
5. Používatelia nemôžu byť správcami. Bez poštovej schránky lokality. Bez osobnej lokality. Nie je možné vytvárať formuláre, 2 GB ukladacieho priestoru na používateľa/10 GB zdieľaného ukladacieho priestoru.
6. Neobmedzený ukladací priestor vo OneDrive pre predplatné na plány E3 alebo E5 s piatimi alebo viacerými používateľmi. Spoločnosť Microsoft poskytne počiatočných 5 TB ukladacieho priestoru vo OneDrive na používateľa. Zákazníci, ktorí chcú získať dodatočný ukladací priestor vo OneDrive, môžu oň podľa potreby požiadať oddelenie podpory spoločnosti Microsoft. V predplatných, ktoré sú určené pre menej než päť používateľov, získate 1 TB ukladacieho priestoru vo OneDrive na používateľa. Plány F3 obsahujú 2 GB ukladacieho priestoru vo OneDrive na používateľa a neobsahujú funkciu synchronizácie medzi počítačmi.
7. Plán F3 obsahuje len spotrebu, nie publikovanie/zdieľanie.
8. Sway v súčasnosti nie je k dispozícii pre zákazníkov Government Community Cloud (GCC) a zákazníkov v určitých geografických oblastiach. Niektoré staršie plány služieb Office 365, ktoré neboli na trhu k augustu 2015, tiež nemusia mať prístup k Swayu.
9. Zahŕňa možnosť vytvárania a využívania. Služba Power Automate je obmedzená na 2000 krokov denne.

10. Windows 10 Enterprise zahrnutý v pláne F3 je na používateľa a obsahuje cloudovú správu a virtualizáciu.
11. Nie je k dispozícii pre Windows 10 Enterprise E3 v režime S.