Transformujte svoj podnik so službou Microsoft 365

Pripojte a podporujte každého zamestnanca, od ľudí v kancelárii až po pracovníkov prvého kontaktu, s riešením Microsoft 365, ktoré umožňuje dosahovať vyššiu produktivitu a podporuje inovácie.

Hľadáte ďalšie informácie? Zobraziť možnosti pre:

 

Štátna správa

 

Office 365 pre veľké podniky

Microsoft 365 E3

Získajte pre svoj podnik tie najlepšie aplikácie na zvýšenie produktivity v kombinácii so základnými funkciami zabezpečenia a dodržiavania súladu.

Microsoft 365 E3, 31,50 € mesačne za používateľa (ročná viazanosť)

Cena nezahŕňa DPH.

Microsoft 365 E5

Získajte pre svoj podnik tie najlepšie špičkové aplikácie na podporu produktivity s rozšírenými možnosťami zabezpečenia, dodržiavania súladu, hlasovými a analytickými funkciami.

Microsoft 365 E5, 53,70 € mesačne za používateľa (ročná viazanosť)

Cena nezahŕňa DPH.

Microsoft 365 F3

Predtým Microsoft 365 F1 Podporte svojich pracovníkov prvého kontaktu pomocou aplikácií a cloudových služieb na zvýšenie produktivity, ktoré im umožnia vykonávať prácu naplno.

Microsoft 365 F3, 8,40 € mesačne za používateľa (ročná viazanosť)

Cena nezahŕňa DPH.
Compare Microsoft Office Product features
Feature name Microsoft 365 E3 Microsoft 365 E5 Microsoft 365 F3

Aplikácie Microsoft 365

Využívajte svoje najlepšie nápady, pracujte a nestraťte kontakt, keď ste na cestách.

 • MicrosoftPowerPoint
 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftOneNote
 • MicrosoftPublisher (len pre PC)
 • MicrosoftAccess (len pre PC)

Je súčasťou

Je súčasťou

Táto funkcia je súčasťou len čiastočne

Možnosť inštalácie klientskych aplikácií Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Publisher (len PC), Access (len PC)) až do 5 PC alebo Macov, 5 tabletov a 5 mobilných zariadení na osobu.

MicrosoftOffice

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

feature is not included

Pozrite si podmienky1

Mobilné aplikácie balíka Office a Office pre web

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

E-mail a kalendár

Pripojte sa, buďte v obraze a riaďte svoj čas vďaka podnikovému e-mailu, kalendáru a kontaktom na jednom mieste.

 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftExchange
 • MicrosoftBookings

Je súčasťou

Je súčasťou

Táto funkcia je súčasťou len čiastočne

Outlook

MicrosoftOutlook

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

feature is included

Pozrite si podmienky1

Exchange

MicrosoftExchange

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

feature is included

Pozrite si podmienky2

Bookings

MicrosoftBookings

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia nie je súčasťou

Schôdze a hlasové služby

Poskytujte lepšie možnosti schôdzí vďaka sofistikovanej funkcii hovorov a centrálnemu centru pre schôdze, chaty, obsah a hovory.

MicrosoftTeams
Táto funkcia je súčasťou len čiastočne

Je súčasťou

Táto funkcia je súčasťou len čiastočne

Microsoft Teams

MicrosoftTeams

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

feature is included

Pozrite si podmienky3

Hlasové hovory

funkcia nie je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia nie je súčasťou

Telefónny systém

funkcia nie je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia nie je súčasťou

Sociálne siete a intranet

Pripojenie a zapojenie sa v rámci celej organizácie pomocou inteligentného mobilného intranetu a podnikovej sociálnej siete.

 • MicrosoftSharePoint
 • MicrosoftYammer

Je súčasťou

Je súčasťou

Je súčasťou

SharePoint

MicrosoftSharePoint

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

feature is included

Pozrite si podmienky4

Yammer

MicrosoftYammer

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

Súbory a obsah

Pristupujte k súborom z ľubovoľného zariadenia a kedykoľvek. Zapájajte sa pomocou inteligentného videa a vytvárajte vizuálne pútavý obsah v priebehu niekoľkých minút.

 • MicrosoftOneDrive
 • MicrosoftStream
 • MicrosoftSway
 • MicrosoftLists
 • MicrosoftForms

Je súčasťou

Je súčasťou

Je súčasťou

OneDrive for Business5

MicrosoftOneDrive

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

Microsoft Lists

MicrosoftLists

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

Microsoft Forms

MicrosoftForms

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

Microsoft Stream

MicrosoftStream

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

feature is included

Pozrite si podmienky6

Sway pre Microsoft 3657

MicrosoftSway

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

Spravovanie pracovných úloh

Efektívne spravujte prácu určenú pre jednotlivcov, tímy či organizácie. Vytvárajte a automatizujte svoje podnikové procesy.

 • MicrosoftPlanner
 • MicrosoftPower Apps
 • MicrosoftPower Automate
 • MicrosoftPower Virtual Agents
 • MicrosoftTo Do

Je súčasťou

Je súčasťou

Je súčasťou

Power Apps pre Office 365

MicrosoftPower Apps

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

feature is included

Pozrite si podmienky8

Power Automate pre Office 365

MicrosoftPower Automate

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

feature is included

Pozrite si podmienky8

Power Virtual Agents pre Teams

MicrosoftPower Virtual Agents

Je súčasťou

Je súčasťou

Je súčasťou

CDS Project Oakdale

Je súčasťou

Je súčasťou

Je súčasťou

Planner

MicrosoftPlanner

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

To Do

MicrosoftTo Do

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

Rozšírená analýza

Pracujte inteligentnejšie s prehľadmi osobnej produktivity a produktivity organizácie. Prijímajte rýchle a informované rozhodnutia s pokročilými analytickými možnosťami.

 • MicrosoftMyAnalytics
 • MicrosoftPower BI Pro
Táto funkcia je súčasťou len čiastočne

Je súčasťou

Nie je súčasťou

MyAnalytics

MicrosoftMyAnalytics

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia nie je súčasťou

Power BI Pro

MicrosoftPower BI Pro

funkcia nie je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia nie je súčasťou

Správa zariadení a aplikácií

Pomáhajte používateľom byť produktívnymi, kdekoľvek sa nachádzajú, a zároveň zachovajte zabezpečenie podnikových informácií. Flexibilné spravovanie a výkonné riešenia zabezpečenia vám umožňujú poskytovať chránené mobilné prostredie v ľubovoľnom zariadení.

Je súčasťou

Je súčasťou

Je súčasťou

Windows Enterprise

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

Centrum spravovania služby Microsoft 365

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

Windows Autopilot s vyladenými možnosťami pre používateľov a stav zariadenia v rámci Windows Analytics

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

Microsoft Endpoint Configuration Manager

Správa identít a prístupu

Zabezpečte pripojenie medzi ľuďmi, zariadeniami, aplikáciami a údajmi. Zvýšte svoje zabezpečenie a produktivitu jediným komplexným riešením identity, ktoré vám poskytne flexibilitu a kontrolu.

Táto funkcia je súčasťou len čiastočne

Je súčasťou

Táto funkcia je súčasťou len čiastočne

Windows Hello, Credential Guard a priamy prístup9

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

Azure Active Directory Premium plan 2

funkcia nie je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia nie je súčasťou

Ochrana pred bezpečnostnými hrozbami

Zistite a preskúmajte pokročilé hrozby, zneužité identity a škodlivé činnosti vo vašich lokálnych aj cloudových prostrediach. Chráňte svoju organizáciu s adaptívnymi vstavanými analytickými nástrojmi.

Táto funkcia je súčasťou len čiastočne

Je súčasťou

Táto funkcia je súčasťou len čiastočne

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

Microsoft Defender Antivirus a Device Guard9

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

Nie je súčasťou

Je súčasťou

Nie je súčasťou

funkcia nie je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia nie je súčasťou

funkcia nie je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia nie je súčasťou

funkcia nie je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia nie je súčasťou

Ochrana informácií

Chráňte svoje citlivé údaje všade, dokonca aj v pohybe a pri zdieľaní. Získajte prehľad a kontrolu nad používaním ktoréhokoľvek súboru s komplexným a integrovaným riešením ochrany informácií.

Táto funkcia je súčasťou len čiastočne

Je súčasťou

Táto funkcia je súčasťou len čiastočne

Ochrana pred únikom údajov v službe Microsoft 365

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia nie je súčasťou

Windows Information Protection a šifrovanie BitLocker

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

Azure Information Protection P2

funkcia nie je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia nie je súčasťou

Cloud App Security

funkcia nie je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia nie je súčasťou

Spravovanie zabezpečenia

Získajte prehľad o svojich cloudových aplikáciách a službách, vytvorte prehľady vďaka sofistikovaným analytickým nástrojom a riaďte spôsob, akým sa vaše údaje prenášajú, aby ste mohli reagovať na kybernetické hrozby a bojovať proti nim.

Je súčasťou

Je súčasťou

Je súčasťou

Microsoft Secure Score

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

Centrum zabezpečenia a dodržiavania súladu spoločnosti Microsoft

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

Pokročilé dodržiavanie súladu

Vyhodnocujte riziká vyplývajúce z dodržiavania súladu pomocou zjednodušených nástrojov na hodnotenie. Inteligentne reagujte na požiadavky a chráňte údaje v rámci zariadení, aplikácií a cloudových služieb.

Nie je súčasťou

Je súčasťou

Nie je súčasťou

Nie je súčasťou

funkcia je súčasťou

Nie je súčasťou

Hľadáte ďalšie informácie? Zobraziť možnosti pre:

 

Štátna správa

 

Office 365 pre veľké podniky

Získajte pomoc pri nasadzovaní bez dodatočných poplatkov

FastTrack pre Microsoft 365 pomáha organizáciám urýchliť nasadenia, prijatie a migrácie bez dodatočných poplatkov počas celého trvania predplatného.

Porovnajte Office 365 a Microsoft 365

Zistite, ktoré riešenie bude spĺňať potreby vašej organizácie.

1. Plán F3 zahŕňa len Office pre web a mobilné aplikácie. Mobilné aplikácie balíka Office sú obmedzené na zariadenia s integrovanou obrazovkou s uhlopriečkou maximálne 10,1".
2. Plán F3 zahŕňa len doručenú poštu s kapacitou 2 GB, bez integrácie s Outlookom, bez hlasovej schránky.
3. Súčasťou je Vysielačka, Správa úloh a Riadenie zmien.
4. Používatelia nemôžu byť správcami. Bez poštovej schránky lokality. Bez osobnej lokality. Nie je možné vytvárať formuláre, 2 GB ukladacieho priestoru na používateľa/10 GB zdieľaného ukladacieho priestoru.
5. Neobmedzený ukladací priestor vo OneDrive pre predplatné na plány E3 alebo E5 s piatimi alebo viacerými používateľmi. Spoločnosť Microsoft poskytne počiatočných 5 TB ukladacieho priestoru vo OneDrive na používateľa. Zákazníci, ktorí chcú získať dodatočný ukladací priestor vo OneDrive, môžu oň podľa potreby požiadať oddelenie podpory spoločnosti Microsoft. V predplatných, ktoré sú určené pre menej než päť používateľov, získate 1 TB ukladacieho priestoru vo OneDrive na používateľa. Plány F3 obsahujú 2 GB ukladacieho priestoru vo OneDrive na používateľa a neobsahujú funkciu synchronizácie medzi počítačmi.
6. Plán F3 obsahuje len spotrebu, nie publikovanie/zdieľanie.
7. Sway v súčasnosti nie je k dispozícii pre zákazníkov Government Community Cloud (GCC) a zákazníkov v určitých geografických oblastiach. Niektoré staršie plány služieb Office 365, ktoré neboli na trhu k augustu 2015, tiež nemusia mať prístup k Swayu.
8. Zahŕňa možnosť vytvárania a využívania. Služba Power Automate je obmedzená na 2000 krokov denne.

9. Nie je k dispozícii pre Windows 10 Enterprise E3 v režime S.
10. Bežná podpora pre Microsoft Advanced Threat Analytics (ATA) sa prestane poskytovať 12. januára 2021. Rozšírená podpora sa bude poskytovať do januára 2026. Ďalšie informácie nájdete tu.