Transformujte svoj podnik so službou Microsoft 365

Pripojte a každému zamestnancovi, od pracovníkov prvého kontaktu až po ľudí v kancelárii, poskytnite možnosť použitia funkcií v riešení Microsoft 365, ktoré umožňuje dosahovať vyššiu produktivitu a podporuje inovačné prístupy.

Microsoft 365 E3

Získajte pre svoj podnik tie najlepšie aplikácie na zvýšenie produktivity v kombinácii so základnými funkciami zabezpečenia a dodržiavania súladu.

Microsoft 365 E3 31,50 €
mesačne za používateľa
(ročná viazanosť)
Cena nezahŕňa DPH.

Microsoft 365 E5

Získajte pre svoj podnik tie najlepšie aplikácie na podporu produktivity s rozšírenými možnosťami zabezpečenia, dodržiavania súladu, hlasovými a analytickými funkciami.

Microsoft 365 E5 53,70 €
mesačne za používateľa
(ročná viazanosť)
Cena nezahŕňa DPH.

Microsoft 365 F3

Predtým Microsoft 365 F1 Podporte svojich pracovníkov prvého kontaktu a poskytnite im aplikácie a cloudové služby na zvýšenie produktivity, ktoré im umožnia vykonávať prácu naplno.

Microsoft 365 F3 6,70 €
mesačne za používateľa
(ročná viazanosť)
Cena nezahŕňa DPH.
Compare Microsoft Office Product features
Feature name Microsoft 365 E3 Microsoft 365 E5 Microsoft 365 F3

Aplikácie Microsoft 365

Využívajte svoje najlepšie nápady, pracujte a zostaňte v kontakte aj na cestách.

 • MicrosoftPowerPoint
 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftOneNote
 • MicrosoftPublisher (len pre PC)
 • MicrosoftAccess (len pre PC)

Je súčasťou

Je súčasťou

Je súčasťou

Nainštalujte si klientske aplikácie Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Publisher (len pre PC) a Access (len pre PC)) až do 5 PC/Macov, 5 tabletov a 5 mobilných zariadení11 na osobu.

MicrosoftOffice

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

feature is included

Pozri podmienky1

Office na webe a pre mobilné zariadenia

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

feature is included

Pozri podmienky1

E-mail a kalendár

Pripojte sa, buďte v obraze a riaďte svoj čas vďaka podnikovému e-mailu, kalendáru a kontaktom na jednom mieste.

 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftExchange
 • MicrosoftBookings

Je súčasťou

Je súčasťou

Je súčasťou

Outlook

MicrosoftOutlook

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

feature is included

Pozri podmienky1

Exchange

MicrosoftExchange

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

feature is included

Pozri podmienky2

Microsoft Bookings

MicrosoftBookings

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia nie je súčasťou

Schôdze a hlasové služby

Poskytuje lepšie možnosti schôdzí vďaka sofistikovanej funkcii hovorov a centrálnemu centru pre schôdze, chaty, obsah a hovory.

MicrosoftTeams
Táto funkcia je súčasťou len čiastočne

Je súčasťou

Táto funkcia je súčasťou len čiastočne

Microsoft Teams

MicrosoftTeams

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

feature is included

Pozri podmienky3

Telefónny systém, audiokonferencie12

funkcia nie je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia nie je súčasťou

Správa zariadení a aplikácií
Pomáhajte používateľom udržať si produktivitu, kdekoľvek sa nachádzajú, a zároveň zachovávať zabezpečenie podnikových informácií. Flexibilné spravovanie a výkonné riešenia zabezpečenia vám umožňujú poskytovať chránené mobilné prostredie v ľubovoľnom zariadení. 
MicrosoftWindows
funkcia je súčasťou
funkcia je súčasťou
funkcia je súčasťou
funkcia je súčasťou
funkcia je súčasťou
funkcia je súčasťou
Windows Autopilot s vyladenými možnosťami pre používateľov a Univerzálna tlač 
funkcia je súčasťou
funkcia je súčasťou
funkcia je súčasťou
Centrum spravovania služby Microsoft 365
funkcia je súčasťou
funkcia je súčasťou
funkcia je súčasťou
funkcia je súčasťou
funkcia je súčasťou
funkcia je súčasťou
Microsoft Endpoint Configuration Manager
funkcia je súčasťou
funkcia je súčasťou
funkcia je súčasťou

Sociálne siete a intranet

Pripojte sa a zapájajte sa v rámci celej organizácie pomocou inteligentného mobilného intranetu a podnikovej sociálnej siete.

 • MicrosoftSharePoint
 • MicrosoftYammer
 • MicrosoftViva Pripojenia

Je súčasťou

Je súčasťou

Je súčasťou

SharePoint

MicrosoftSharePoint

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

feature is included

Pozri podmienky4

Yammer

MicrosoftYammer

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

Microsoft Viva Pripojenia

MicrosoftViva Pripojenia

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

Súbory a obsah

Pristupujte k súborom z ľubovoľného zariadenia a kedykoľvek. Zapájajte sa pomocou inteligentného videa a vytvárajte vizuálne pútavý obsah v priebehu niekoľkých minút.

 • MicrosoftOneDrive
 • MicrosoftStream
 • MicrosoftSway
 • MicrosoftLists
 • MicrosoftForms

Je súčasťou

Je súčasťou

Je súčasťou

Microsoft OneDrive na prácu5

MicrosoftOneDrive

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

Microsoft Zoznamy

MicrosoftLists

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

Microsoft Forms

MicrosoftForms

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

Microsoft Stream

MicrosoftStream

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

feature is included

Pozri podmienky6

Sway pre Microsoft 3657

MicrosoftSway

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

Spravovanie pracovných úloh

Efektívne spravujte prácu určenú pre jednotlivcov, tímy či organizácie. Vytvárajte a automatizujte svoje podnikové procesy.

 • MicrosoftPlanner
 • MicrosoftPower Apps
 • MicrosoftPower Automate
 • MicrosoftPower Virtual Agents
 • MicrosoftTo Do

Je súčasťou

Je súčasťou

Je súčasťou

Power Apps pre Microsoft 365

MicrosoftPower Apps

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

feature is included

Pozri podmienky8

Power Automate pre Microsoft 365

MicrosoftPower Automate

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

feature is included

Pozri podmienky8

Power Virtual Agents pre Teams

MicrosoftPower Virtual Agents

Je súčasťou

Je súčasťou

Je súčasťou

Dataverse for Teams

Je súčasťou

Je súčasťou

Je súčasťou

Planner

MicrosoftPlanner

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

To Do

MicrosoftTo Do

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

Rozšírená analýza

Pracujte inteligentnejšie s prehľadmi osobnej produktivity a produktivity organizácie. Prijímajte rýchle a informované rozhodnutia vďaka pokročilým analytickým funkciám.

 • MicrosoftPower BI Pro
 • MicrosoftViva Prehľady
Táto funkcia je súčasťou len čiastočne

Je súčasťou

Nie je súčasťou

Viva Prehľady

MicrosoftViva Prehľady
feature is included

Osobné prehľady

feature is included

Osobné prehľady

funkcia nie je súčasťou

Power BI Pro

MicrosoftPower BI Pro

funkcia nie je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia nie je súčasťou

Správa identít a prístupu

Zabezpečte prepojenia medzi ľuďmi, zariadeniami, aplikáciami a údajmi. Zvýšte svoje zabezpečenie a produktivitu jediným komplexným riešením identity, ktoré vám poskytne flexibilitu a kontrolu.

Táto funkcia je súčasťou len čiastočne

Je súčasťou

Táto funkcia je súčasťou len čiastočne

Windows Hello, Credential Guard a priamy prístup9

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

Azure Active Directory Premium plan 2

funkcia nie je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia nie je súčasťou

Ochrana pred bezpečnostnými hrozbami

Zistite a preskúmajte pokročilé hrozby, zneužité identity a škodlivé činnosti vo vašich lokálnych aj cloudových prostrediach. Chráňte svoju organizáciu s adaptívnymi vstavanými analytickými nástrojmi.

Táto funkcia je súčasťou len čiastočne
Táto funkcia je súčasťou len čiastočne
Táto funkcia je súčasťou len čiastočne

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

Microsoft Defender Antivirus a Device Guard9

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

Nie je súčasťou

Je súčasťou

Nie je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia nie je súčasťou

funkcia nie je súčasťou

funkcia nie je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia nie je súčasťou

funkcia nie je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia nie je súčasťou

funkcia nie je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia nie je súčasťou

Ochrana informácií

Chráňte svoje citlivé údaje všade, dokonca aj v pohybe a pri zdieľaní. Získajte prehľad a kontrolu nad používaním ktoréhokoľvek súboru s komplexným a integrovaným riešením ochrany informácií.

Táto funkcia je súčasťou len čiastočne

Je súčasťou

Táto funkcia je súčasťou len čiastočne

Ochrana pred únikom údajov pre e-maily a súbory

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia nie je súčasťou

Windows Information Protection a šifrovanie BitLocker

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

Azure Information Protection P2

funkcia nie je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia nie je súčasťou

funkcia nie je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia nie je súčasťou

Spravovanie zabezpečenia

Získajte prehľad o svojich cloudových aplikáciách a službách, vytvorte prehľady vďaka sofistikovaným analytickým nástrojom a riaďte spôsob, akým sa vaše údaje prenášajú, aby ste mohli reagovať na kybernetické hrozby a bojovať proti nim.

Je súčasťou

Je súčasťou

Je súčasťou

Microsoft Secure Score

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

Centrum zabezpečenia a dodržiavania súladu spoločnosti Microsoft

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

Spravovanie dodržiavania súladu

Vyhodnocujte riziká v oblasti dodržiavania súladu, riaďte a chráňte citlivé údaje a reagujte na regulačné požiadavky.

Táto funkcia je súčasťou len čiastočne

Je súčasťou

Táto funkcia je súčasťou len čiastočne

Manuálne označenia uchovávania, vyhľadávanie obsahu, základný audit

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

Základné politiky uchovávania údajov v rámci celej organizácie alebo celého umiestnenia, politiky uchovávania údajov v službe Teams, základné eDiscovery, blokovanie vymazania na súdne účely

funkcia je súčasťou

funkcia je súčasťou

Nie je súčasťou

Automatické politiky uchovávania údajov na základe pravidiel, uchovávanie na základe strojového učenia, spravovanie záznamov

Nie je súčasťou

funkcia je súčasťou

Nie je súčasťou

Advanced eDiscovery, rozšírený audit

Nie je súčasťou

funkcia je súčasťou

Nie je súčasťou

Spravovanie rizík zvnútra, dodržiavanie súladu pri komunikácii, informačné bariéry, Customer Lockbox, Privileged Access Management

Nie je súčasťou

funkcia je súčasťou

Nie je súčasťou

Vstavané možnosti pripojenia tretích strán

Nie je súčasťou

funkcia je súčasťou

Nie je súčasťou

Získajte pomoc pri nasadzovaní bez dodatočných poplatkov

FastTrack pre Microsoft 365 pomáha organizáciám urýchliť nasadenia, prijatie a migrácie bez dodatočných poplatkov počas celého trvania predplatného.

Porovnajte Office 365 a Microsoft 365

Zistite, ktoré riešenie bude spĺňať potreby vašej organizácie.

Technická dokumentácia a zdroje

Vyhľadajte informácie o školeniach, nasadení a ďalších aspektoch služby Microsoft 365.


1. Plán F3 zahŕňa len Office pre web a mobilné aplikácie. Mobilné aplikácie balíka Office sú obmedzené na zariadenia s integrovanou obrazovkou s uhlopriečkou maximálne 10,1".
2. Plán F3 zahŕňa len doručenú poštu s kapacitou 2 GB, bez integrácie s Outlookom, bez hlasovej schránky.
3. Súčasťou je Vysielačka, Správa úloh a Riadenie zmien.
4. Bez poštovej schránky lokality. Bez osobnej lokality. Nie je možné vytvárať formuláre, 2 GB ukladacieho priestoru na používateľa/10 GB zdieľaného ukladacieho priestoru.
5. Neobmedzený ukladací priestor vo OneDrive pre predplatné na plány E3 alebo E5 s piatimi alebo viacerými používateľmi. Spoločnosť Microsoft poskytne počiatočných 5 TB ukladacieho priestoru vo OneDrive na používateľa. Zákazníci, ktorí chcú získať dodatočný ukladací priestor vo OneDrive, môžu oň podľa potreby požiadať oddelenie podpory spoločnosti Microsoft. S predplatnými, ktoré sú určené pre menej než päť používateľov, získate 1 TB úložiska vo OneDrive na používateľa. Súčasťou plánov F3 sú 2 GB úložiska vo OneDrive na používateľa.
6. Plán F3 obsahuje len spotrebu, nie publikovanie/zdieľanie.
7. Sway v súčasnosti nie je k dispozícii pre zákazníkov Government Community Cloud (GCC) a zákazníkov v určitých geografických oblastiach. Niektoré staršie plány služieb Office 365, ktoré neboli na trhu k augustu 2015, tiež nemusia mať prístup k Swayu.
8. Zahŕňa možnosť vytvárania a využívania. Služba Power Automate je obmedzená na 2000 krokov denne.

9. Nie je k dispozícii pre Windows 10 Enterprise E3 v režime S.
10. Bežná podpora pre Microsoft Advanced Threat Analytics (ATA) sa prestala poskytovať 12. januára 2021. Rozšírená podpora sa bude poskytovať do januára 2026. Ďalšie informácie nájdete  tu.
11. Dostupnosť mobilných aplikácií sa líši podľa krajiny/oblasti.
12. Dostupnosť audiokonferencií a volacích plánov sa líši podľa krajiny/oblasti. Ďalšie informácie nájdete v zozname podporovaných krajín a oblastí.