Microsoft 365 pre pracovníkov prvého kontaktu

Pracovníci prvého kontaktu sú pre podnik nevyhnutní. Investujte do nich prostredníctvom jednoduchých, intuitívnych a zabezpečených riešení služby Microsoft 365.

Photographs of four different types of frontline workers in four different industries: manufacturing, aviation, healthcare, and retail

Pracovníci prvého kontaktu sú hybnou silou organizácie

Ako prví so zákazníkmi

Určujú, ako zákazníci vnímajú vašu spoločnosť.

Ako prví s produktmi

Sú v samom srdci vašej organizácie.

Ako prví zastupujú značku

Sú tvárou vašej spoločnosti.

Thumbnail_EmployersRise

Podpora organizácií v bezprecedentných časoch

Pretože COVID-19 naďalej mení svet, naši zákazníci sa rýchlo prispôsobujú práci na diaľku, minimalizujú prerušenia a udržiavajú motiváciu zamestnancov.

Optimalizácia vplyvu prvého kontaktu pomocou služby Microsoft 365

Prepojenie zamestnancov

Zlepšite produktivitu a angažovanosť prepojením zamestnancov s nástrojmi, ktoré potrebujú na najlepší výkon v práci.

Digitalizácia manuálnych procesov

Znížte náklady a ušetrite čas pomocou automatizácie procesov úloh a služieb s vlastnými aplikáciami.

Urýchlenie zaradenia

Rýchlo zaraďte zamestnancov a umožnite im rýchlo získať odborné znalosti.

Podpora so zariadeniami

Vybavte svojich zamestnancov špecifickými zariadeniami, ktoré sú prispôsobené ich potrebám.

Ochrana organizácie

Chráňte svoj podnik pomocou špičkových funkcií zabezpečenia a dodržiavania súladu.

Microsoft 365 F1

Vytvorte základy bezpečnej komunikácie.

Microsoft 365 F1, 1,90 € mesačne za používateľa

(ročná viazanosť)
Cena nezahŕňa DPH.

Microsoft 365 F3

Zvýšte úroveň produktivity a spolupráce.

Microsoft 365 F3, 6,70 € mesačne za používateľa

(ročná viazanosť)
Cena nezahŕňa DPH.

Office 365 F3

Zapojte svojich zamestnancov.

Office 365 F3, 3,40 € mesačne za používateľa

(ročné predplatné – automatické obnovenia)
Cena nezahŕňa DPH.
Compare Microsoft Office Product features
Feature name Microsoft 365 F1 Microsoft 365 F3 Office 365 F3

Aplikácie balíka Office

Pracujte a nestraťte kontakt s organizáciou.

 • MicrosoftPowerPoint
 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftOneNote

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Office na webe a pre mobilné zariadenia1

Feature is Included

Prečítajte si podmienky2

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou

E-mail a kalendár

Pripojte sa a buďte v obraze vďaka podnikovým e-mailom, kalendáru a kontaktom na jednom mieste.

 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftExchange
 • MicrosoftBookings
Táto funkcia je súčasťou len čiastočne

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Outlook

MicrosoftOutlook

Funkcia nie je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Exchange

MicrosoftExchange

Funkcia je súčasťou

Feature is Included

Prečítajte si podmienky3

Feature is Included

Prečítajte si podmienky3

Microsoft Bookings

MicrosoftBookings

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Schôdze a hlasové služby

Poskytnite svojim pracovníkom prvého kontaktu cielene vytvorené funkcie prostredníctvom jedného integrovaného centra určeného na podporu produktivity, spoluprácu a komunikáciu vrátane funkcií Vysielačka, Spravovanie úloh a Riadenie zmien.

MicrosoftTeams

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Microsoft Teams4

MicrosoftTeams

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Sociálne siete a intranet

Pripojenie a zapojenie sa v rámci celej organizácie pomocou inteligentného mobilného intranetu a podnikovej sociálnej siete.

 • MicrosoftSharePoint
 • MicrosoftYammer

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou

SharePoint
(Používatelia nemôžu byť správcami. Žiadna osobná lokalita.)

MicrosoftSharePoint

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Yammer

MicrosoftYammer

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Súbory a obsah

Pristupujte k súborom z ľubovoľného zariadenia a kedykoľvek. Zapájajte sa pomocou inteligentného videa a vytvárajte profesionálny obsah v priebehu niekoľkých minút.

 • MicrosoftOneDrive
 • MicrosoftStream
 • MicrosoftSway
Táto funkcia je súčasťou len čiastočne

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Microsoft OneDrive na prácu5

MicrosoftOneDrive

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Microsoft Stream6

MicrosoftStream

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Sway pre Microsoft 3657

MicrosoftSway

Funkcia nie je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Spravovanie pracovných úloh

Efektívne spravujte prácu určenú pre jednotlivcov, tímy či organizácie. Vytvárajte a automatizujte svoje podnikové procesy.

 • MicrosoftPower Apps
 • MicrosoftPower Automate
 • MicrosoftPower Virtual Agents
 • MicrosoftForms
 • MicrosoftPlanner
 • MicrosoftTo Do
Táto funkcia je súčasťou len čiastočne

Funkcia je súčasťou

Táto funkcia je súčasťou len čiastočne

Power Apps pre Microsoft 3658

MicrosoftPower Apps

Funkcia nie je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Power Automate pre Microsoft 3658

MicrosoftPower Automate

Funkcia nie je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Power Virtual Agents pre Microsoft Teams

MicrosoftPower Virtual Agents

Funkcia nie je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Funkcia nie je súčasťou

Dataverse for Teams

Funkcia nie je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Microsoft Forms9

MicrosoftForms

Funkcia nie je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Microsoft Planner

MicrosoftPlanner

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Microsoft To Do

MicrosoftTo Do

Funkcia nie je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Správa zariadení a aplikácií

Pomáhajte používateľom byť produktívnymi, kdekoľvek sa nachádzajú, a zároveň zachovajte zabezpečenie podnikových informácií. Flexibilné spravovanie a výkonné riešenia zabezpečenia vám umožňujú poskytovať chránené mobilné prostredie v ľubovoľnom zariadení.

Táto funkcia je súčasťou len čiastočne

Funkcia je súčasťou

Funkcia nie je súčasťou

Windows 10 Enterprise10

Funkcia nie je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Funkcia nie je súčasťou

Centrum spravovania služby Microsoft 365

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Funkcia nie je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Funkcia nie je súčasťou

Windows Autopilot s vyladenými možnosťami pre používateľov a stav zariadenia v rámci Windows Analytics

Funkcia nie je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Funkcia nie je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Funkcia nie je súčasťou

Správa identít a prístupu

Zabezpečte prepojenia medzi ľuďmi, zariadeniami, aplikáciami a údajmi. Zvýšte svoje zabezpečenie a produktivitu jediným holistickým riešením identity, ktoré vám poskytne flexibilitu a kontrolu.

Táto funkcia je súčasťou len čiastočne

Funkcia je súčasťou

Funkcia nie je súčasťou

Windows Hello, Credential Guard a priamy prístup

Funkcia nie je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Funkcia nie je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Funkcia nie je súčasťou

Ochrana pred hrozbami

Zistite a preskúmajte pokročilé hrozby, zneužité identity a škodlivé činnosti vo svojich lokálnych aj cloudových prostrediach. Chráňte svoju organizáciu s adaptívnymi vstavanými analytickými nástrojmi.

Táto funkcia je súčasťou len čiastočne

Funkcia je súčasťou

Funkcia nie je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Funkcia nie je súčasťou

Microsoft Defender Antivirus a Device Guard

Funkcia nie je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Funkcia nie je súčasťou

Information Protection

Chráňte svoje citlivé údaje všade, dokonca aj v pohybe a pri zdieľaní. Získajte prehľad a kontrolu nad používaním ktoréhokoľvek súboru s komplexným a integrovaným riešením ochrany informácií.

Táto funkcia je súčasťou len čiastočne

Funkcia je súčasťou

Funkcia nie je súčasťou

Windows Information Protection a šifrovanie BitLocker

Funkcia nie je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Funkcia nie je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Funkcia nie je súčasťou

Spravovanie zabezpečenia

Získajte prehľad o svojich cloudových aplikáciách a službách, vytvorte prehľady vďaka sofistikovaným analytickým nástrojom a riaďte spôsob, akým sa vaše údaje prenášajú, aby ste mohli reagovať na kybernetické hrozby a bojovať proti nim.

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Funkcia nie je súčasťou

Microsoft Secure Score

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Funkcia nie je súčasťou

Centrum zabezpečenia a dodržiavania súladu spoločnosti Microsoft

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Funkcia nie je súčasťou

Ďalšie informácie o pracovníkoch prvého kontaktu

65 % vedúcich IT pracovníkov označuje zabezpečenie a dodržiavanie súladu za najväčšie výzvy pri zavádzaní technológií pre pracovníkov prvého kontaktu. V tejto elektronickej knihe sa dozviete, ako vám vie Microsoft pomôcť.

Spojte pracovníkov prvého kontaktu na spoločné dosahovanie lepších výsledkov

Výsledky nedávneho prieskumu Harvard Business Review zvýrazňujú dôležitosť digitálnej transformácie pracovníkov prvého kontaktu.

Microsoft Teams pre pracovníkov prvého kontaktu

Pracovníci prvého kontaktu sú hybnou silou podniku. Služba Teams je centrom, ktoré ich spája.

|

Pracovníci prvého kontaktu sú zamestnanci, ktorých hlavnou úlohou je priamy kontakt so širokou verejnosťou alebo zákazníkmi, pričom im poskytujú služby, podporu a predávajú produkty. Prípadne ide o zamestnancov, ktorí sú priamo zapojení do výroby a distribúcie produktov alebo služieb.

S radosťou vám predstavujeme nový plán, ktorý je navrhnutý tak, aby spĺňal základné požiadavky pracovníkov prvého kontaktu.

S predstavením nášho prvého plánu pre pracovníkov prvého kontaktu oznamujeme, že názov Microsoft 365 F1 meníme na Microsoft 365 F3. Žiadna iná zmena služby sa neudiala a zákazníci majú aj naďalej prístup k svojim licenciám podľa aktuálnych zmlúv.

Nové funkcie a možnosti zahŕňajú: Úplné práva na audiokonferencie, videokonferencie a schôdze v službe Microsoft Teams a v rámci oprávnených plánov (Office 365 F3 a Microsoft 365 F3) budú môcť používatelia vytvárať aplikácie Power Apps a dokončiť 2 000 krokov denne.

1. Mobilné aplikácie balíka Office sú obmedzené na zariadenia s integrovanou obrazovkou s uhlopriečkou maximálne 10,1". Dostupnosť mobilných aplikácií sa líši podľa krajiny/oblasti.
2. Aplikácie sú určené iba na čítanie.
3. Bez integrácie počítačovej verzie Outlooku. Bez hlasovej schránky.
4. Zahŕňa schôdze, chat a volania.
5. Plány obsahujú 2 GB ukladacieho priestoru vo OneDrive na používateľa a neobsahujú funkciu synchronizácie medzi počítačmi.
6. Obsahuje len spotrebu, nie publikovanie/zdieľanie.
7. Sway nie je v súčasnosti k dispozícii pre zákazníkov Government Community Cloud (GCC) a zákazníkov v určitých geografických oblastiach. Niektoré staršie plány služieb Office 365, ktoré neboli na trhu k augustu 2015, tiež nemusia mať prístup k Swayu.
8. Zahŕňa možnosť vytvárania a využívania. Služba Power Automate je obmedzená na 2000 krokov denne.
9. Nezahŕňa funkcie služby Forms Pro.
10. Windows 10 Enterprise zahrnutý v pláne F3 je na používateľa a obsahuje cloudovú správu a virtualizáciu.
11. Bežná podpora pre Microsoft Advanced Threat Analytics (ATA) sa prestala poskytovať 12. januára 2021. Rozšírená podpora sa bude poskytovať do januára 2026. Ďalšie informácie nájdete tu.