Pomôžte svojim zamestnancom prosperovať vďaka platforme Microsoft Viva

Microsoft Viva je platforma zamestnaneckej skúsenosti, ktorá počas práce ponúka prístup k možnostiam komunikácie, informáciám, vzdelávaniu, zdrojom a prehľadom. Platforma Viva používa Microsoft 365, a predovšetkým Microsoft Teams. Umožňuje rozvíjať kultúru, ktorá pomáha zamestnancom a tímom dostať zo seba to najlepšie bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú.

Viva hub
Prehľad
Guided Tour

DOMOVSKÁ STRÁNKA KRÁTKEJ PREHLIADKY

Viva Prehľady

Rovnováha medzi produktivitou a odpočinkom

Niektoré funkcie sa líšia podľa trhu

Rovnováha medzi produktivitou a odpočinkom

Odporúčania na zvýšenie produktivity a pohody pomôžu vašim zamestnancom a tímom v celej organizácii rozvíjať sa.

Vytváranie lepších pracovných návykov pomocou osobných prehľadov

Zlepšite svoje možnosti spolupráce, sústredenia a všeobecnej pohody. Urobte si prestávky medzi schôdzami, chráňte svoj čas potrebný na sústredenú prácu a vedome sa odpojte po pracovnom čase.

Podpora zdravej pracovnej kultúry

Poskytnite manažérom a vedúcim pracovníkom prehľady, ktoré im pomôžu identifikovať príležitosti na zlepšenie pohody, zapojenia a efektivity v rámci organizácie.

Preskúmajte, ako správanie ovplyvňuje výsledky

Riešte zložité obchodné otázky a vyhľadávajte korelácie medzi zdrojmi údajov prostredníctvom pokročilej analýzy.

Vzdelávanie počas práce

Pomocou aplikácie Microsoft Teams a služby Microsoft 365 môžete začleniť vzdelávanie do nástrojov, ktoré už ľudia používajú.

Podpora spoločného vzdelávania

Podporte sociálne vzdelávanie pomocou chatu, kariet a odporúčaní pre spolupracovníkov, ktoré sú dostupné v službe Teams.

Podpora zamestnancov pri riadení vlastnej cesty vzdelávania

Podporujte ciele vzdelávania jednotlivých zamestnancov pomocou záložiek, priradených úloh, prispôsobených návrhov a výziev v kalendári.

Prepojenie vzdelávania z celej organizácie

Pomôžte zamestnancom nájsť relevantný obsah od pripojených poskytovateľov vzdelávania, systémov na správu vzdelávania a informačných zdrojov vo vašej spoločnosti.

Objavovanie vedomostí a odborných znalostí

Automaticky sa usporiada obsah a odborné znalosti v rámci celej organizácie a zjednoduší ich vyhľadávanie.

Identifikácia a automatizácia obsahu

Pomocou umelej inteligencie sa automaticky identifikuje, spracuje a usporiada obsah ukrytý v údajoch vašej organizácie.

Vytvárajte vedomosti a usporiadajte ich

Pomôžte odborníkom v organizácii’ spresniť a rozvíjať témy a súvisiace zdroje pomocou stránok a kariet s témami.

Zjednodušte objavovanie poznatkov

Automaticky sa zobrazia tematické karty naprieč aplikáciami služby Microsoft 365, ktoré zamestnancom pomôžu objavovať poznatky v kontexte ich práce.

Modernizujte zamestnanecké skúsenosti

Podporujte zapojenie, posilňujte prepojenia a pomôžte každému v jeho rozvoji v hybridnom prostredí.

Posilnenie kultúry a komunikácie

Propagujte komunikáciu na pracovisku prepojením správ, konverzácií a zdrojov, ktoré informujú, inšpirujú a podporujú angažovanosť.

Presvedčenie a motivovanie zamestnancov

Podporte kultúru inklúzie, spravujte prehľadne organizačné zmeny a posilnite zmysluplné prepojenia na pracovisku.

Niektoré funkcie sa líšia podľa trhu

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Osobné prehľady","id":"personal-insights","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4X1JJ?ver=3b2c","imageAlt":"The homepage in Viva Insights.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":2,"name":"Osobné prehľady","videoHref":"","content":"<p>Zlepšite svoje možnosti spolupráce, sústredenia a všeobecnej pohody. Urobte si prestávky medzi schôdzami, chráňte svoj čas potrebný na sústredenú prácu a vedome sa odpojte po pracovnom čase.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Preskúmať modul Viva Prehľady","href":"https://www.microsoft.com/sk-sk/microsoft-viva/insights","openInNewTab":false,"title":"Preskúmať modul Viva Prehľady","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Vytváranie lepších pracovných návykov pomocou osobných prehľadov"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Prehľady pre manažérov a vedúcich","id":"leader-insights","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4X1JM?ver=0992","imageAlt":"The My Team tab in Viva Insights showing recommended plans, action items and more.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":3,"name":"Prehľady pre manažérov a vedúcich","videoHref":"","content":"<p>Poskytnite manažérom a vedúcim pracovníkom prehľady, ktoré im pomôžu identifikovať príležitosti na zlepšenie pohody, zapojenia a efektivity v rámci organizácie.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Preskúmať modul Viva Prehľady","href":"https://www.microsoft.com/sk-sk/microsoft-viva/insights","openInNewTab":false,"title":"Preskúmať modul Viva Prehľady","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Podpora zdravej pracovnej kultúry"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Rozšírené prehľady","id":"advanced-insights","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4X1K7?ver=6c5c","imageAlt":"Advanced insights about employees and descriptions of why they matter in Viva Insights.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":4,"name":"Rozšírené prehľady","videoHref":"","content":"<p>Riešte zložité obchodné otázky a vyhľadávajte korelácie medzi zdrojmi údajov prostredníctvom pokročilej analýzy.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Preskúmať modul Viva Prehľady","href":"https://www.microsoft.com/sk-sk/microsoft-viva/insights","openInNewTab":false,"title":"Preskúmať modul Viva Prehľady","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Preskúmajte, ako správanie ovplyvňuje výsledky"}],"arialabel":"Viva Prehľady","id":"viva-insights","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":1,"name":"Viva Prehľady","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4WRDR","content":"<p>Odporúčania na zvýšenie produktivity a pohody pomôžu vašim zamestnancom a tímom v celej organizácii rozvíjať sa.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Preskúmať modul Viva Prehľady","href":"https://www.microsoft.com/sk-sk/microsoft-viva/insights","openInNewTab":false,"title":"Preskúmať modul Viva Prehľady","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Rovnováha medzi produktivitou a odpočinkom"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Spoločné vzdelávanie","id":"social-learning","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4X1Ka?ver=3a7d","imageAlt":"A desktop display of Viva Learning courses available in a team on Teams and a mobile display of someone sharing a Viva Learning course over a text chat in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":6,"name":"Spoločné vzdelávanie","videoHref":"","content":"<p>Podporte sociálne vzdelávanie pomocou chatu, kariet a odporúčaní pre spolupracovníkov, ktoré sú dostupné v službe Teams.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Preskúmať modul Viva Vzdelávanie","href":"https://www.microsoft.com/sk-sk/microsoft-viva/learning","openInNewTab":false,"title":"Preskúmať modul Viva Vzdelávanie","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Podpora spoločného vzdelávania"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Prispôsobený rozvoj","id":"personalized-development","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":7,"name":"Prispôsobený rozvoj","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4X1Kc","content":"<p>Podporujte ciele vzdelávania jednotlivých zamestnancov pomocou záložiek, priradených úloh, prispôsobených návrhov a výziev v kalendári.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Preskúmať modul Viva Vzdelávanie","href":"https://www.microsoft.com/sk-sk/microsoft-viva/learning","openInNewTab":false,"title":"Preskúmať modul Viva Vzdelávanie","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Podpora zamestnancov pri riadení vlastnej cesty vzdelávania"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Zisťovanie obsahu","id":"content-discovery","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4X1Wi?ver=2ccd","imageAlt":"The Browse Courses screen in Teams showing different course providers.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":8,"name":"Zisťovanie obsahu","videoHref":"","content":"<p>Pomôžte zamestnancom nájsť relevantný obsah od pripojených poskytovateľov vzdelávania, systémov na správu vzdelávania a informačných zdrojov vo vašej spoločnosti.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Preskúmať modul Viva Vzdelávanie","href":"https://www.microsoft.com/sk-sk/microsoft-viva/learning","openInNewTab":false,"title":"Preskúmať modul Viva Vzdelávanie","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Prepojenie vzdelávania z celej organizácie"}],"arialabel":"Viva Vzdelávanie","id":"viva-learning","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":5,"name":"Viva Vzdelávanie","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4Xa2l","content":"<p>Pomocou aplikácie Microsoft Teams a služby Microsoft 365 môžete začleniť vzdelávanie do nástrojov, ktoré už ľudia používajú.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Preskúmať modul Viva Vzdelávanie","href":"https://www.microsoft.com/sk-sk/microsoft-viva/learning","openInNewTab":false,"title":"Preskúmať modul Viva Vzdelávanie","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Vzdelávanie počas práce"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Zmeňte obsah na poznatky","id":"turn-content","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4X1WA?ver=e9a8","imageAlt":"A search for content related to Mark 8 in an organization’s data.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":10,"name":"Zmeňte obsah na poznatky","videoHref":"","content":"<p>Pomocou umelej inteligencie sa automaticky identifikuje, spracuje a usporiada obsah ukrytý v údajoch vašej organizácie.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Preskúmať modul Viva Témy","href":"https://www.microsoft.com/sk-sk/microsoft-viva/topics","openInNewTab":false,"title":"Preskúmať modul Viva Témy","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Identifikácia a automatizácia obsahu"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Vytvárajte témy","id":"curate-topics","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":11,"name":"Vytvárajte témy","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4X1WC","content":"<p>Pomôžte odborníkom v organizácii’ spresniť a rozvíjať témy a súvisiace zdroje pomocou stránok a kariet s témami.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Preskúmať modul Viva Témy","href":"https://www.microsoft.com/sk-sk/microsoft-viva/topics","openInNewTab":false,"title":"Preskúmať modul Viva Témy","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Vytvárajte vedomosti a usporiadajte ich"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Zlepšite objavovanie","id":"improve-discovery","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4WREa?ver=5ccd","imageAlt":"A topic card being displayed for Mark 8 in an email in Outlook.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":12,"name":"Zlepšite objavovanie","videoHref":"","content":"<p>Automaticky sa zobrazia tematické karty naprieč aplikáciami služby Microsoft 365, ktoré zamestnancom pomôžu objavovať poznatky v kontexte ich práce.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Preskúmať modul Viva Témy","href":"https://www.microsoft.com/sk-sk/microsoft-viva/topics","openInNewTab":false,"title":"Preskúmať modul Viva Témy","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zjednodušte objavovanie poznatkov"}],"arialabel":"Viva Témy","id":"viva-topics","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4XcyW?ver=c57d","imageAlt":"[noalt]","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":9,"name":"Viva Témy","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4X1Ww","content":"<p>Automaticky sa usporiada obsah a odborné znalosti v rámci celej organizácie a zjednoduší ich vyhľadávanie.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Preskúmať modul Viva Témy","href":"https://www.microsoft.com/sk-sk/microsoft-viva/topics","openInNewTab":false,"title":"Preskúmať modul Viva Témy","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Objavovanie vedomostí a odborných znalostí"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Spájanie ľudí","id":"connect-people","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4X1Jz?ver=ac89","imageAlt":"Desktop and mobile views of a team’s homepage dashboard in Viva Connections.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":14,"name":"Spájanie ľudí","videoHref":"","content":"<p>Propagujte komunikáciu na pracovisku prepojením správ, konverzácií a zdrojov, ktoré informujú, inšpirujú a podporujú angažovanosť.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Preskúmať modul Viva Pripojenia","href":"https://www.microsoft.com/sk-sk/microsoft-viva/connections","openInNewTab":false,"title":"Preskúmať modul Viva Pripojenia","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Posilnenie kultúry a komunikácie"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Podpora zamestnancov","id":"empower-employees","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4X1JC?ver=7ff7","imageAlt":"Three mobile displays showing a dashboard, a feed and an article with comments in Viva Connections.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":15,"name":"Podpora zamestnancov","videoHref":"","content":"<p>Podporte kultúru inklúzie, spravujte prehľadne organizačné zmeny a posilnite zmysluplné prepojenia na pracovisku.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Preskúmať modul Viva Pripojenia","href":"https://www.microsoft.com/sk-sk/microsoft-viva/connections","openInNewTab":false,"title":"Preskúmať modul Viva Pripojenia","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Presvedčenie a motivovanie zamestnancov"}],"arialabel":"Viva Pripojenia","id":"viva-connections","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4WWJx?ver=f185","imageAlt":"Fifteen employee headshots and profile pictures.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":13,"name":"Viva Pripojenia","videoHref":"","content":"<p>Podporujte zapojenie, posilňujte prepojenia a pomôžte každému v jeho rozvoji v hybridnom prostredí.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Preskúmať modul Viva Pripojenia","href":"https://www.microsoft.com/sk-sk/microsoft-viva/connections","openInNewTab":false,"title":"Preskúmať modul Viva Pripojenia","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Modernizujte zamestnanecké skúsenosti"}],"itemsCount":15}

Zapojenie do spoločných cieľov a spoločné dosahovanie výsledkov

Zosúlaďte prácu svojho tímu so strategickými cieľmi vašej organizácie pomocou Viva Cieľov, ktoré budú k dispozícii v službe Microsoft Viva v 3. štvrťroku 2022.

Ochrana osobných údajov od samotného začiatku

Len vy môžete zobrazovať svoje osobné údaje a prehľady založené na pracovných trendoch. Dôveryhodné cloudové zabezpečenie a opatrenia na ochranu osobných údajov umožňujú organizáciám zachovávať dodržiavanie súladu s požiadavkami odvetvia a miestnymi požiadavkami.

Začíname s platformou Viva

Viva používa technológiu Microsoft 365 a Microsoft Teams

Pomôžte ľuďom a tímom pracovať čo najlepšie pomocou aplikácií a možností, na ktoré sa každodenne spoliehajú, aby sa mohli spojiť, spolupracovať a plniť si pracovné povinnosti odkiaľkoľvek.