Prejsť na hlavný obsah
Usmievajúca sa osoba.

Keď sa darí ľuďom, darí sa aj spoločnostiam

Rozvíjajte sa spolu so službou Microsoft Viva – platformou zamestnaneckých skúseností v rámci služieb Microsoft 365 a Microsoft Teams. Viva vďaka prepojeniam, prehľadom, cieľom a rastu podporuje ľudí a tímy, aby dosahovali najlepšie výsledky.

Prehľad

Usmievajúca sa osoba s hlavou opretou o ruku.

Ochrana osobných údajov od samotného začiatku

Len vy môžete zobrazovať svoje osobné údaje a prehľady založené na pracovných trendoch. Dôveryhodné cloudové zabezpečenie a opatrenia na ochranu osobných údajov umožňujú organizáciám zachovávať dodržiavanie súladu s požiadavkami odvetvia a miestnymi požiadavkami.

Začíname s platformou Microsoft Viva

Príbehy zákazníkov

Budova spoločnosti PayPal.

Zlepšovanie duševnej rovnováhy zamestnancov

„Potrebujeme poskytovať výnimočné zamestnanecké prostredie, a to v rámci celého pracoviska. Vďaka modulu Viva Prehľady dávame viac možností aktuálnym pracovníkom a zároveň priťahujeme nové talenty.“

Dan Torunian, viceprezident pre technológie a prostredie zamestnancov, PayPal

Dvaja rodičia a dieťa spolu trávia čas v kuchyni pri príprave raňajok.

Poskytovanie podpory pracovníkom prvého kontaktu

„Vďaka modulu Viva Pripojenia lepšie zapájame zamestnancov a ukazujeme im, že pracujú spoločne ako súčasť niečoho veľkého.“

Sarah Blumová, odborníčka na nábory a budovanie značky zamestnávateľa, spoločnosť Blum

Koláž obrázkov ľudí, ktorí nahrávajú hudbu v domácom štúdiu, a živých hudobných vystúpení.

Pripojte sa ku kultúre vzdelávania

„Poskytovanie špičkových nástrojov, ako je napríklad Microsoft Viva, svedčí o záujme spoločnosti prilákať a rozvíjať talenty zvnútra.“

Lorna Stubbsová, hlavná pracovníčka v oblasti ľudských zdrojov, spoločnosť Music Tribe

Hráči kriketu odchádzajúci z ihriska.

Prispievanie k rovnováhe pracovného a súkromného života zamestnancov

"Keď v súčasnosti zamestnáme nového človeka, sme si istí, že prostredníctvom služieb Microsoft 365 a Microsoft Viva poskytujeme danému pracovníkovi najlepšie nástroje a prehľady, ktoré mu môžu pomôcť dosahovať efektívnosť v jeho role aj dosahovať duševnú rovnováhu."

Allison Robisonová, výkonná manažérka pre ľudí a kultúru, spoločnosť Cricket Australia

Pohľad zhora na klávesnicu prenosného počítača a ruku položenú na myši.

Upriamovanie pozornosti na zamestnancov

„Sila platformy Viva spočíva v tom, že zamestnanci majú informácie na dosah ruky vždy, keď ich potrebujú.“

Marci Jenkinsová, riaditeľka pre IT, IT skúsenosti na pracovisku, spoločnosť Avanade

Späť na karty

Ďalšie zdroje informácií

Urýchlite rast pomocou integrovaných nástrojov zamestnaneckej skúsenosti

Zdatní vedúci pracovníci v oblasti ľudských zdrojov vedia, že ľudia dnes chcú viac než len výplatu – chcú flexibilitu a pocit spolupatričnosti. Našťastie je prínos zlepšenia spokojnosti zamestnancov obojstranný.

Správa s názvom HR Technology Trends for Improving the Employee Experience (Trendy v technológiách ľudských zdrojov, ktoré zlepšujú zamestnaneckú skúsenosť).

Vytvorte holistickú zamestnaneckú skúsenosť

Výskumy ukazujú, že ľudia od svojich pracovísk očakávajú viac, a prispôsobenie sa ich potrebám si vyžaduje, aby vedúci pracovníci spoločností našli riešenia, ktoré zamestnancom poskytnú lepšiu, inkluzívnu a holistickú skúsenosť.

Správa s názvom Create a Holistic Employee Experience (Vytváranie holistickej zamestnaneckej skúsenosti).

Trendy v technológiách ľudských zdrojov – zlepšovanie zamestnaneckej skúsenosti

Vedúci pracovníci v oblasti ľudských zdrojov prehodnocujú zamestnaneckú skúsenosť s cieľom podporiť hybridnú prácu a udržať si konkurencieschopnosť. Spoločnosti však musia nielen reagovať na zmeny, ale aj pripraviť sa na to, čo bude nasledovať.

Dvaja ľudia pracujú spolu pri stole.

Viva pre IT profesionálov

Dokumentácia

Preskúmajte pokyny a zdroje vzdelávania pre vývojárov a technologických profesionálov.

Microsoft Learn

Naučte sa nové zručnosti a zistite, ako môže platforma Microsoft Viva zlepšiť zamestnaneckú skúsenosť pomocou podrobných pokynov pre správcov.

Komunita Tech Community

Spolupracujte, zdieľajte a učte sa od odborníkov.

Pre vývojárov

Vytvárajte aplikácie a riešenia na platforme Microsoft Viva, ktorá poskytuje každej organizácii možnosti v novom digitálnom veku.

Začíname s platformou Microsoft Viva

Osoba, ktorá sa usmieva a opiera sa o pult, aby mohla používať svoj prenosný počítač.

Získajte ďalšie informácie o platforme Microsoft Viva

Začíname s užitočnými tipmi a trikmi pre platformu Microsoft Viva v práci.
Pripomenutie, aby ste si rezervovali čas na sústredenú prácu pomocou modulu Viva Prehľady.

Strážte si svoj čas

Zistite, ako si naplánovať čas na sústredenú prácu, nakonfigurovať čas, v ktorom nechcete byť rušení, alebo ako začať s virtuálnou dochádzkou.

Pripomenutie, aby ste sa skontaktovali so spolupracovníkom a pridali úlohu do zoznamu úloh.

Zameriavajte sa na konkrétne úlohy daného dňa

Zistite, ako získať úvodný náskok v práci, na schôdzach i vo vzdelávaní pomocou prispôsobených odporúčaní v denných e-mailoch s prehľadom.

Uvítacia správa a výzva na pozretie si kurzov pomocou modulu Viva Vzdelávanie.

Prispôsobte si vzdelávanie

Objavte vzdelávací obsah zodpovedajúci vašim záujmom pomocou služby Microsoft Viva Vzdelávanie v službe Microsoft Teams.

Začnite ešte dnes

Pomôžte ľuďom a tímom pracovať čo najlepšie pomocou aplikácií a možností, na ktoré sa každodenne spoliehajú, aby sa mohli spojiť, spolupracovať a plniť si pracovné povinnosti odkiaľkoľvek.

Sledujte Microsoft 365