Trace Id is missing
Prejsť na hlavný obsah
Microsoft Viva
Usmievajúca sa osoba.

Vytvorenie zapojenej a produktívnej pracovnej sily

Zlepšujte priebežne zapájanie zamestnancov a zvyšujte výkon podniku pomocou prehľadov a umelej inteligencie novej generácie. Microsoft Viva spája nástroje a aplikácie, ktoré váš podnik potrebuje na komunikáciu a pripomienky, analýzy, ciele a vzdelávanie, a to všetko v jednom zjednotenom riešení.

Prehľad

 • Zvýraznený príspevok na platforme Microsoft Viva, v ktorom sa zdieľajú novinky spoločnosti o AMA.

  Modernizujte svoj spôsob komunikácie so zamestnancami a ich zapájania

  Podporujte svojich zamestnancov vytváraním priestoru na konverzácie, firemné novinky a spoločné záujmy.

  Dva komentáre zamestnancov k novému príspevku na platforme Viva, v ktorých sa tešia zo svojej spoločnosti.

  Prepojte zamestnancov so svojou organizáciou, nech sú kdekoľvek

  Podporujte aktivitu, produktivitu a pozitívnu zamestnaneckú skúsenosť a pomáhajte každému dosahovať dobrý výkon na hybridnom pracovisku.

  Anketa s otázkou, aký je váš obľúbený spôsob stretávania sa so zákazníkmi.

  Budovanie zmysluplných vzťahov v práci

  Poskytnite zamestnancom a vedúcim pracovníkom miesto, kde sa môžu spojiť, vyjadriť a nájsť pocit spolupatričnosti.

  Okno Viva Amplify pre kampaň a jej časti zobrazujúce možnosť Vytvoriť nové so sekciou Najnovšie publikácie

  Dajte svojmu posolstvu silu

  Oslovujte všetkých zamestnancov a zmysluplne ich zapájajte do diania pomocou centralizovanej správy kampaní, publikovania a tvorby zostáv pre autorov podnikovej komunikácie.

  Späť na karty
 • Prekrytie modulu Viva Insights zobrazujúce proces, ako si používateľ môže rezervovať čas na sústredenú prácu.

  Transformácia pripomienok a poznatkov zamestnancov na vplyv v praxi

  Merajte zapojenie zamestnancov a podnieťte ľudí k akcii s využitím bohatej analýzy na pracovisku založenej na údajoch.

  Graf zobrazujúci priemerný počet hodín strávených na schôdzach počas štyroch mesiacov a ďalšie prehľady o produktivite organizácie

  Využite silu analýzy pracoviska

  Umožnite svojej organizácii využívať užitočné prehľady založené na údajoch, ktoré zvýšia produktivitu a výkon.

  Správa v module Viva Glint s názvom Employee Signals April 2023 Results (Výsledky zamestnaneckých signálov z apríla 2023) vrátane miery odpovedí, silných stránok, príležitostí a ďalších faktorov

  Porozumejte zapájaniu zamestnancov a vylepšujte ho

  Viva Glint poskytuje okamžitý prehľad o zapájaní zamestnancov do prieskumov v rámci celej organizácie a odporúčaných akcií, ktoré vplývajú na obchodné výsledky.

   Šablóna rovnováhy pracovného a osobného života, ktorá sa dá prispôsobiť v module Viva Pulse

  Vyhľadávajte pripomienky tímu a reagujte na ne

  Získajte prehľad o skúsenostiach svojho tímu prostredníctvom pripomienok zamestnancov a dostávajte praktické návrhy na zlepšenia.

  Späť na karty
 • Prekrytie modulu Viva Goals zobrazujúce sledovaný priebeh pre nastavený kľúčový ukazovateľ výkonu.

  Zosúladenie práce ľudí s cieľmi tímu a organizácie

  Umožnite ľuďom prepojiť každodennú prácu so strategickými prioritami.

  V module Viva Goals sa vytvára nová kontrola s podrobnými informáciami o aktuálnej hodnote a stave s poznámkou o kľúčovom ukazovateli výkonu.

  Nastavovanie cieľov vás posunie k porozumeniu, zameraniu a zladeniu

  Vytvárajte tímy pracujúce s ohľadom na konkrétny účel prostredníctvom cieľov, ktoré môžu byť ambiciózne a zamerané na konkrétny výstup.

  Späť na karty
 • Prekrytie modulu Viva Learning, ktoré víta používateľa a informuje o jeho pokroku.

  Pomôžte pracovníkom učiť sa, rásť a uspieť

  Poskytujte prostredníctvom vedomostných a vzdelávacích nástrojov zamestnancom informácie, ktoré potrebujú na to, aby sa im v práci darilo.

  Domovská stránka modulu Viva Learning v aplikácii Teams

  Vzdelávanie počas práce

  Uprednostňujte rast a rozvoj integrovaním vzdelávacieho obsahu do služieb Microsoft Teams a Microsoft 365.

  Späť na karty

Realizácia obchodnej hodnoty s platformou Microsoft Viva

Získajte informácie o trojročnej 327 % úplnej návratnosti investícií za menej ako šesť mesiacov.1

75 % zníženie úsilia vynaloženého na hľadanie obsahu a odborníkov

„Ročne stratíme mnoho hodín hľadaním informácií. Veľkou výhodou platformy Viva je možnosť integrovanejšieho prostredia pre koncových používateľov, ktoré umožňuje zamestnancom získať oveľa rýchlejšie prístup k tomu, čo potrebujú, a osvojiť si to.“

Vlastník produktu, CPG1

Dvaja ľudia, ktorí sa pozerajú na prenosný počítač
Späť na karty
Usmievajúca sa osoba s hlavou opretou o ruku.

Ochrana osobných údajov od samotného začiatku

Len vy si môžete zobrazovať svoje osobné údaje a prehľady založené na pracovných trendoch. Dôveryhodné cloudové zabezpečenie a opatrenia na ochranu osobných údajov umožňujú organizáciám zachovávať dodržiavanie súladu s požiadavkami odvetvia a miestnymi požiadavkami.

Príbehy zákazníkov

Logo Dell na budove

Podpora inovácií

„Spustenie modulu Viva Connections a jeho sprístupnenie v aplikácii Teams znamená, že teraz môžeme poskytovať lepší prístup k vedomostiam.“

– Bruce Sánchez, globálny vedúci, technológie pre vzdelávanie a rozvoj v predaji, Dell Technologies

PayPal

Zlepšovanie duševnej rovnováhy zamestnancov

„Potrebujeme poskytovať výnimočné zamestnanecké prostredie, a to v rámci celého pracoviska. Vďaka modulu Viva Insights dávame viac možností aktuálnym pracovníkom a zároveň priťahujeme nové talenty.“

Dan Torunian, viceprezident pre technológie a prostredie zamestnancov, PayPal

Rodina tráviaca čas spolu v kuchyni

Poskytovanie podpory pracovníkom prvého kontaktu

„Vďaka modulu Viva Connections lepšie zapájame zamestnancov a ukazujeme im, že pracujú spoločne ako súčasť niečoho veľkého.“

Sarah Blumová, odborníčka na nábory a budovanie značky zamestnávateľa, spoločnosť Blum

Koláž obrázkov ľudí nahrávajúcich hudbu v domácom štúdiu a hudobných vystúpení naživo.

Pripojte sa ku kultúre vzdelávania

„Poskytovanie špičkových nástrojov, ako je napríklad Microsoft Viva, svedčí o záujme spoločnosti prilákať a rozvíjať talenty zvnútra.“

Lorna Stubbsová, hlavná pracovníčka v oblasti ľudských zdrojov, spoločnosť Music Tribe

Hráči kriketu kráčajúci na ihrisku

Zlepšenie rovnováhy medzi pracovným a osobným životom zamestnancov

"Keď v súčasnosti zamestnáme nového človeka, sme si istí, že prostredníctvom služieb Microsoft 365 a Microsoft Viva poskytujeme danému pracovníkovi najlepšie nástroje a prehľady, ktoré mu môžu pomôcť dosahovať efektívnosť v jeho role aj dosahovať duševnú rovnováhu."

Allison Robisonová, výkonná manažérka pre ľudí a kultúru, spoločnosť Cricket Australia

Pohľad zhora na klávesnicu prenosného počítača a ruku položenú na myši

Upriamovanie pozornosti na zamestnancov

„Sila platformy Viva spočíva v tom, že zamestnanci majú informácie na dosah ruky vždy, keď ich potrebujú.“

Marci Jenkinsová, riaditeľka pre IT, IT skúsenosti na pracovisku, spoločnosť Avanade

Späť na karty

Ďalšie zdroje

Urýchlite rast pomocou integrovaných nástrojov zamestnaneckej skúsenosti

Zdatní vedúci pracovníci v oblasti ľudských zdrojov vedia, že ľudia dnes chcú viac než len výplatu – chcú flexibilitu a pocit spolupatričnosti. Našťastie je prínos zlepšenia spokojnosti zamestnancov obojstranný.

Dvaja ľudia spolupracujúci pri stole.

Vytvorenie holistickej zamestnaneckej skúsenosti

Výskumy ukazujú, že ľudia od svojich pracovísk očakávajú viac. Prispôsobovanie sa ich potrebám si vyžaduje, aby vedúci pracovníci podnikov nachádzali riešenia, ktoré zamestnancom poskytnú lepšiu, inkluzívnu a holistickú skúsenosť.

Správa s názvom Create a Holistic Employee Experience (Vytváranie holistickej zamestnaneckej skúsenosti).

Pracovisko zamerané na ľudí

Zistite, ako platformy zamestnaneckej skúsenosti, ako napríklad Microsoft Viva, pomáhajú modernizovať oblasť personalistiky a podporovať podniky, ľudí a tímy, aby mohli naplno využívať svoj potenciál.

Elektronická kniha s názvom The People-Powered Workplace

Viva pre IT profesionálov

Dokumentácia

Preskúmajte pokyny a zdroje vzdelávania pre vývojárov a technologických profesionálov.

Microsoft Learn

Získajte nové zručnosti a zistite, ako môže Viva pomocou podrobných pokynov pre správcov zlepšiť zamestnaneckú skúsenosť.

Komunita Tech Community

Spolupracujte, zdieľajte a učte sa od odborníkov.

Pre vývojárov

Vytvárajte aplikácie a riešenia na platforme Viva a poskytujte každej organizácii možnosti v novom digitálnom veku.

Začíname s platformou Viva

Usmiata osoba opierajúca sa o pult a používajúca svoj prenosný počítač.

Ďalšie informácie o platforme Viva

Začíname s užitočnými tipmi pre platformu Viva v práci.

Pripomenutie, aby ste si rezervovali čas na sústredenú prácu pomocou modulu Viva Insights.

Strážte si svoj čas

Naplánujte si čas na sústredenú prácu, nakonfigurujte čas pokoja alebo začnite s virtuálnou dochádzkou.

Pripomenutie, aby ste sa dozvedeli viac o tom, ktoré témy sú v organizácii používateľa populárne

Všetko nájdete na jednom mieste

Objavujte relevantné novinky, konverzácie a nástroje, ktoré potrebujete, aby ste uspeli – na prispôsobenom mieste.

Uvítacia správa a výzva na pozretie si kurzov pomocou modulu Viva Learning.

Prispôsobte si vzdelávanie

Vyhľadajte vzdelávací obsah zodpovedajúci vašim záujmom pomocou modulu Microsoft Viva Learning v službe Microsoft Teams.

Platforma Viva je integrovaná do služieb Microsoft 365 a Teams

Poskytnite svojim pracovníkom prostredie a aplikácie, ktoré im umožnia každý deň ostať v spojení, spolupracovať a plniť úlohy, nech už pracujú odkiaľkoľvek.

[1] The Total Economic Impact™ of Microsoft Viva (Celkový ekonomický vplyv platformy Microsoft Viva), štúdia realizovaná spoločnosťou Forrester Consulting v mene spoločnosti Microsoft, september 2022. Na základe ôsmich rozhovorov so zákazníkmi a agregácie údajov spoločnosť Forrester dospela k tomu, že Microsoft Viva má predpokladaný trojročný finančný vplyv uvedený vyššie v prípade zloženej organizácie so 7 000 zamestnancami a ročným obratom vo výške 2 miliardy USD. Od októbra 2023 už niektoré z balíkov služieb Microsoft 365 a Office 365 nezahŕňajú Microsoft Teams.

Sledujte Microsoft 365