Two people smiling.

Microsoft Viva Vzdelávanie

Umožnite zamestnancom uprednostniť rast a rozvoj. 1

Objaviť, zdieľať a uprednostňovať vzdelávanie

Vďaka modulu Viva Vzdelávanie, ktorý je vytvorený pre službu Microsoft Teams a Microsoft 365, sa môžete plynulo vzdelávať počas práce.

Prehľad
Guided Tour

DOMOVSKÁ STRÁNKA KRÁTKEJ PREHLIADKY

Spoločné vzdelávanie

Vzdelávanie s podporou spolupráce

Vzdelávanie s podporou spolupráce

Umožnite spoločné vzdelávanie pomocou možností spolupráce v službe Teams.

Vytvoriť priestor na spoločné vzdelávanie tímu

Pridajte kartu vzdelávania do kanála služby Teams a vyhľadávajte, vyberajte a pripínajte školenia v kanáloch, v ktorých spolupracujete s ostatnými.

Podpora rozhovorov o vzdelávaní

Zdieľajte vzdelávací obsah prostredníctvom správy v službe Teams, chatov počas schôdze alebo e-mailov. Podporte vzdelávanie kolegov a mentorské rozhovory.

Zdieľanie odporúčaní týkajúcich sa vzdelávania s kolegami

Odporučte relevantný vzdelávací obsah kolegom, sledujte ich nahlásený priebeh dokončenia a zobrazujte odporúčané kurzy.

Podpora zamestnancov pri riadení vlastnej cesty vzdelávania

Vďaka intuitívnym zobrazeniam a včasným výzvam môžete dosiahnuť pokrok pri dosahovaní študijných úloh a cieľov.

Zobrazenie povinného vzdelávania

Pripojte systémy správy vzdelávania, zobrazujte priradený vzdelávací obsah a získajte k nemu prístup.

Udržanie si prehľadu o študijných úlohách

Prijímajte oznámenia v službe Teams o nových alebo oneskorených študijných úlohách.

Ochrana času na vzdelávanie

Pridajte si do kalendára vzdelávacie kurzy a dajte prioritu osobnému rastu a rozvoju. Získajte týždenné návrhy prostredníctvom e-mailu s prehľadom a rezervujte si čas na vzdelávanie.

Usporiadanie vzdelávacieho obsahu a úloh

V zobrazení Moje vzdelávanie môžete rýchlo získať prístup ku kurzom so záložkou, ako aj naposledy zobrazeným, odporúčaným, priradeným a nedávno dokončeným kurzom.

Agregovať vzdelávania z celej organizácie

Pomôžte zamestnancom vyhľadať relevantný obsah zo vzdelávacích zdrojov v celej organizácii.

Agregácia všetkého vzdelávacieho obsahu na jednom mieste

Pripojte vzdelávací obsah od spoločnosti Microsoft, vašej vlastnej organizácie a poskytovateľov vzdelávania a systémov na správu vzdelávania, ktoré vaša organizácia používa.

Získanie prispôsobených návrhov na vzdelávanie

Prijímajte návrhy generované systémom na základe osobných záujmov a najpopulárnejšieho obsahu vo vašej organizácii.

Objavte vzdelávanie v rámci Microsoft 365

Zobrazujte relevantné výsledky súvisiace so vzdelávaním vždy, keď používate službu Microsoft Search – v Bingu na prácu, lokalite Office.com a SharePointe.

Zvýraznenie najpopulárnejšieho obsahu

Poskytnite zamestnancom prístup k najpopulárnejšiemu obsahu z každého pripojeného zdroja vzdelávania prostredníctvom karuselového pruhu s oznámeniami.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Karty služby Teams.","id":"Teams tabs","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":2,"name":"Karty služby Teams","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4TUFu","content":"<p>Pridajte kartu vzdelávania do kanála služby Teams a vyhľadávajte, vyberajte a pripínajte školenia v kanáloch, v ktorých spolupracujete s ostatnými.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Vytvoriť priestor na spoločné vzdelávanie tímu"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Chat.","id":"Chat","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":3,"name":"Chat","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4TUFv","content":"<p>Zdieľajte vzdelávací obsah prostredníctvom správy v službe Teams, chatov počas schôdze alebo e-mailov. Podporte vzdelávanie kolegov a mentorské rozhovory.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Podpora rozhovorov o vzdelávaní"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Odporučiť.","id":"Recommend","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":4,"name":"Odporučiť","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4TUFw","content":"<p>Odporučte relevantný vzdelávací obsah kolegom, sledujte ich nahlásený priebeh dokončenia a zobrazujte odporúčané kurzy.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zdieľanie odporúčaní týkajúcich sa vzdelávania s kolegami"}],"arialabel":"Spoločné vzdelávanie.","id":"features","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4Vr2P?ver=4754","imageAlt":"A desktop display of learning tools in Teams and a mobile display of a conversation in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":1,"name":"Spoločné vzdelávanie","videoHref":"","content":"<p>Umožnite spoločné vzdelávanie pomocou možností spolupráce v službe Teams.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Vzdelávanie s podporou spolupráce"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Priradenia.","id":"Assignments","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4TUFA?ver=2d78","imageAlt":"Screenshot of My Learning view in Viva Learning showing learning assignments in the Assigned to you tab.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":6,"name":"Priradenia","videoHref":"","content":"<p>Pripojte systémy správy vzdelávania, zobrazujte priradený vzdelávací obsah a získajte k nemu prístup.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zobrazenie povinného vzdelávania"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Oznámenia.","id":"Notifications","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4Vr2X?ver=c708","imageAlt":"A mobile display of text chats in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":7,"name":"Oznámenia","videoHref":"","content":"<p>Prijímajte oznámenia v službe Teams o nových alebo oneskorených študijných úlohách.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Udržanie si prehľadu o študijných úlohách"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Výzvy na vzdelávanie.","id":"Learning prompts","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4TUFE?ver=0e68","imageAlt":"Screenshot of Viva email showing actions to book focused learning time.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":8,"name":"Výzvy na vzdelávanie","videoHref":"","content":"<p>Pridajte si do kalendára vzdelávacie kurzy a dajte prioritu osobnému rastu a rozvoju. Získajte týždenné návrhy prostredníctvom e-mailu s prehľadom a rezervujte si čas na vzdelávanie.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ochrana času na vzdelávanie"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Moje vzdelávanie.","id":"My Learning","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":9,"name":"Moje vzdelávanie","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4TUFy","content":"<p>V zobrazení Moje vzdelávanie môžete rýchlo získať prístup ku kurzom so záložkou, ako aj naposledy zobrazeným, odporúčaným, priradeným a nedávno dokončeným kurzom.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Usporiadanie vzdelávacieho obsahu a úloh"}],"arialabel":"Prispôsobený rozvoj.","id":"benefits","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4U5d7?ver=3000","imageAlt":"A desktop display of recommended courses in Viva Learning and a mobile display of someone sharing a Viva Learning course over a Teams chat.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":5,"name":"Prispôsobený rozvoj","videoHref":"","content":"<p>Vďaka intuitívnym zobrazeniam a včasným výzvam môžete dosiahnuť pokrok pri dosahovaní študijných úloh a cieľov.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Podpora zamestnancov pri riadení vlastnej cesty vzdelávania"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Zdroje obsahu.","id":"Content sources","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":11,"name":"Zdroje obsahu","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4U030","content":"<p>Pripojte vzdelávací obsah od spoločnosti Microsoft, vašej vlastnej organizácie a poskytovateľov vzdelávania a systémov na správu vzdelávania, ktoré vaša organizácia používa.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Agregácia všetkého vzdelávacieho obsahu na jednom mieste"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Návrhy.","id":"Suggestions","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":12,"name":"Návrhy","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4TUFG","content":"<p>Prijímajte návrhy generované systémom na základe osobných záujmov a najpopulárnejšieho obsahu vo vašej organizácii.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Získanie prispôsobených návrhov na vzdelávanie"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Hľadať.","id":"Search","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4U032?ver=f488","imageAlt":"Screenshot of search in SharePoint for “Lead” showing related content results from Viva Learning.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":13,"name":"Hľadať","videoHref":"","content":"<p>Zobrazujte relevantné výsledky súvisiace so vzdelávaním vždy, keď používate službu Microsoft Search – v Bingu na prácu, lokalite Office.com a SharePointe.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Objavte vzdelávanie v rámci Microsoft 365"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Odporúčaný obsah.","id":"Featured content","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":14,"name":"Odporúčaný obsah","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4U034","content":"<p>Poskytnite zamestnancom prístup k najpopulárnejšiemu obsahu z každého pripojeného zdroja vzdelávania prostredníctvom karuselového pruhu s oznámeniami.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zvýraznenie najpopulárnejšieho obsahu"}],"arialabel":"Zisťovanie obsahu.","id":"more","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":10,"name":"Zisťovanie obsahu","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4U5d9","content":"<p>Pomôžte zamestnancom vyhľadať relevantný obsah zo vzdelávacích zdrojov v celej organizácii.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Agregovať vzdelávania z celej organizácie"}],"itemsCount":14}

Viva Vzdelávanie v akcii

Pozrite si ukážky produktov a zistite, ako ekosystém partnerov v oblasti vzdelávania bezproblémovo funguje s modulom Viva Vzdelávanie.

Prístup k obsahu v celom vzdelávacom ekosystéme

Microsoft Learn
Microsoft 365 Training
LinkedIn Learning
Skillsoft
Coursera
Pluralsight
edX
Cornerstone
SAP SuccessFactors
Josh Bersin Academy
Edcast
Udacity
Udemy
Harvard Business Publishing
Infosec
Go1
OpenSesame

Microsoft 365

Funkcie so znakmi začiarknutia v tomto stĺpci sú súčasťou plánov Microsoft 365 a Office 365 pre podniky.

Microsoft Viva Vzdelávanie

Kompletné riešenie vzdelávania zamestnancov.

Microsoft Viva Vzdelávanie 3,40 €
mesačne za používateľa
Cena nezahŕňa DPH.

(ročné predplatné – obnovuje sa automaticky)6

Uložiť 25 %*

Balík produktov Microsoft Viva

Dajte ľuďom a tímom nástroje, ktoré im pomôžu dosahovať tie najlepšie výsledky bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. Poskytnite im komplexný balík zamestnaneckej skúsenosti vrátane modulov Viva Vzdelávanie, Viva Prehľady a Viva Témy.

Balík produktov Microsoft Viva Pôvodná úplná cena 10,13 € Teraz 7,60 €
mesačne za používateľa
Cena nezahŕňa DPH.

(ročné predplatné – obnovuje sa automaticky)6

Porovnať funkcie produktov Microsoft Office
Názov funkcie

Microsoft 365

Microsoft Viva Vzdelávanie Balík produktov Microsoft Viva
Microsoft Viva Vzdelávanie
Táto funkcia je súčasťou len čiastočne
Je súčasťou
Je súčasťou
Viva Vzdelávanie v aplikácii Teams
Je súčasťou
Je súčasťou
Je súčasťou
Získajte úplný prístup ku knižniciam školení na platforme Microsoft Learn a v službe Microsoft 365 a k najpopulárnejším 125 kurzom na platforme LinkedIn Learning
Je súčasťou
Je súčasťou
Je súčasťou
Vyhľadávanie, zdieľanie a chatovanie o vzdelávacom obsahu
Je súčasťou
Je súčasťou
Je súčasťou
Vytvorenie študijných kariet v kanáloch služby Teams
Je súčasťou
Je súčasťou
Je súčasťou
Vzdelávací obsah generovaný organizáciou so službami SharePoint a Viva Vzdelávanie
Je súčasťou
Je súčasťou
Je súčasťou
Odporúčania kurzov a sledovanie priebehu
Nie je súčasťou
Je súčasťou
Je súčasťou
Integrácia s partnerskými poskytovateľmi obsahu
Nie je súčasťou
Je súčasťou
Je súčasťou
Integrácia so systémami spravovania vzdelávania
Nie je súčasťou
Je súčasťou
Je súčasťou

Vyhľadávajte vzdelávací obsah použitím funkcie Microsoft Search v službách Bing.com, Office.com a SharePoint.com5

Nie je súčasťou
Included
Included

Pridanie vzdelávacieho obsahu do kalendára s navrhovanými časovými úsekmi

Nie je súčasťou

Je súčasťou

Je súčasťou

Microsoft Viva Pripojenia
Je súčasťou
Je súčasťou
Je súčasťou
Prispôsobenie modulu Viva Pripojenia použitím značky vašej spoločnosti
Je súčasťou
Je súčasťou
Je súčasťou
Vytvorenie centralizovaného cieľa prispôsobeného pre zamestnancov
Je súčasťou
Je súčasťou
Je súčasťou
Poskytovanie zjednoteného komunikačného kanála umožňujúceho zhrnutie a zdieľanie podstatných informácií
Je súčasťou
Je súčasťou
Je súčasťou
Zacielenie komunikácie a položiek na tabuli na jednotlivcov a skupiny
Je súčasťou
Je súčasťou
Je súčasťou
Uprednostnenie zobrazenia kritických položiek s cieľom maximálnej viditeľnosti
Je súčasťou
Je súčasťou
Je súčasťou
Vytvorenie moderného prostredia pre zamestnancov v existujúcej infraštruktúre
Je súčasťou
Je súčasťou
Je súčasťou
Integrácia s partnerskými poskytovateľmi a systémami ľudských zdrojov
Je súčasťou
Je súčasťou
Je súčasťou
Vytvorenie vlastných adaptívnych kariet na pripojenie k existujúcim aplikáciám
Je súčasťou
Je súčasťou
Je súčasťou
Microsoft Viva Prehľady
Táto funkcia je súčasťou len čiastočne
Táto funkcia je súčasťou len čiastočne
Je súčasťou
Osobné prehľady v aplikácii Teams
Je súčasťou
Je súčasťou
Je súčasťou
Doplnok Viva Prehľady a návrhy vnorené v Outlooku
Je súčasťou
Je súčasťou
Je súčasťou
Denný e-mail s prehľadom
Je súčasťou
Je súčasťou
Je súčasťou
E-mail s mesačným prehľadom a tabuľa osobných prehľadov
Je súčasťou
Je súčasťou
Je súčasťou

Prémiové osobné prehľady: karta Efektívne schôdze v službe Teams s prehľadmi a odporúčaniami

Nie je súčasťou
Nie je súčasťou
Included

Pripravujeme

Prémiové osobné prehľady: iniciovanie zdieľaného plánu efektívnych schôdzí
Nie je súčasťou
Nie je súčasťou
Included

Pripravujeme

Prehľady pre manažérov na riadenie silných tímov
Nie je súčasťou
Nie je súčasťou
Je súčasťou
Prehľady pre vedúcich zamestnancov na zobrazenie trendov v rámci podniku
Nie je súčasťou
Nie je súčasťou
Je súčasťou
Vlastné analytické nástroje a urýchľovače
Nie je súčasťou
Nie je súčasťou
Je súčasťou
Microsoft Viva Témy
Nie je súčasťou
Nie je súčasťou
Je súčasťou
Vyhľadanie konektorov (položky indexu)
Nie je súčasťou
Nie je súčasťou
Je súčasťou
Vyhľadávanie odborných znalostí
Nie je súčasťou
Nie je súčasťou
Je súčasťou
Karty, stránky a centrá s témami
Nie je súčasťou
Nie je súčasťou
Je súčasťou
Najdôležitejšie témy týkajúce sa SharePointu, balíka Office a služby Microsoft Search
Nie je súčasťou
Nie je súčasťou
Je súčasťou
Najdôležitejšie témy týkajúce sa Teams, Outlooku a Yammera
Nie je súčasťou
Nie je súčasťou
Included

K dispozícii v roku 2022

Spravovanie odpovedí a kontextové vyhľadávanie
Nie je súčasťou
Nie je súčasťou
Included

K dispozícii v roku 2022

Podpora tímov a jednotlivcov

94 % zamestnancov hovorí, že by zostali v spoločnosti pracovať dlhšie, ak by sa investovalo do ich vzdelávania a rozvoja (LinkedIn).2

84 % lídrov oddelení L&D tvrdí, že je dôležité integrovať digitálne vzdelávanie do platforiem podnikovej spolupráce (Fosway Group).3

79 % generálnych riaditeľov tvrdí, že talent a zručnosti pracovnej sily sú ich prioritou číslo jeden (PwC).4

Ďalšie zdroje informácií

Webinár pre Viva Vzdelávanie

Zistite, ako vo svojej organizácii vytvoriť kultúru vzdelávania tým, že zamestnancom počas práce umožníte učiť sa cielené zručnosti.

Informačná grafika modulu Viva Vzdelávanie

Prečítajte si o tom, ako učenie počas práce ovplyvňuje produktivitu, rast a udržanie zamestnancov.

Sprievodca scenárom

Pozrite si, ako funguje modul Viva Vzdelávanie v praxi prostredníctvom rôznych rolí a scenárov.

Podpora pre modul Viva Vzdelávanie

Zistite, ako pridať modul Viva Vzdelávanie do služby Microsoft Teams a spravovať vzdelávací obsah.

Začíname s modulom Viva Vzdelávanie

An employee sitting at their desk and smiling.

Podpora ľudí a tímov, aby dosahovali najlepšie výsledky

Modul Viva Vzdelávanie je súčasťou platformy Microsoft Viva, ktorá je zameraná na zlepšenie zamestnaneckej skúsenosti a pomáha ľuďom spojiť sa, sústrediť sa, učiť sa a nájsť potešenie v práci.

*Ušetrite 25 % pri kúpe do 1. septembra 2022.
1. Modul Viva Vzdelávanie nie je určený na používanie deťmi alebo študentmi. Licencie na modul Viva Vzdelávanie by sa mali priraďovať len jednotlivcom, ktorí majú minimálne 18 rokov. Týka sa to aj licencií na Microsoft Viva pre vyučujúcich, Viva Vzdelávanie pre vyučujúcich, Microsoft Viva s doplnkom Glint pre vyučujúcich, Microsoft 365 A3 – automatická licencia pre vyučujúcich, Microsoft 365 A3 pre vyučujúcich, Microsoft 365 A5 pre vyučujúcich, Microsoft 365 A5 s minútami na volania pre vyučujúcich, Microsoft 365 A5 bez audiokonferencií pre vyučujúcich, Office 365 A1 pre vyučujúcich, Office 365 A1 pre vyučujúcich (na zariadenie), Office 365 A1 Plus pre vyučujúcich, Office 365 A3 pre vyučujúcich, Office 365 A5 pre vyučujúcich, Office 365 A5 s minútami na volania pre vyučujúcich, Office 365 A5 bez audiokonferencií pre vyučujúcich, Office 365 Education E1 pre vyučujúcich, Office 365 Education E3 pre vyučujúcich a Office 365 Education na domáce vzdelávanie pre vyučujúcich, ktoré by sa mali priraďovať len dospelým vyučujúcim a zamestnancom danej inštitúcie, nie študentom.

2 Správa LinkedIn Learning o vzdelávaní na pracovisku z roku 2019.
3 Ako COVID-19 mení vzdelávanie? Spoločnosť Fosway Group, jún 2020.
4 Talent Trends 2019: Zvyšovanie kvalifikácie pre digitálny svet, spoločnosť PwC.
5 Na povolenie funkcie pre celého nájomníka sa vyžaduje minimálne 1 zakúpená licencia pre správcu.
6 Po spustení plateného predplatného sa politiky zrušenia líšia v závislosti od vášho stavu ako nového zákazníka, produktu a výberov domény v spoločnosti Microsoft. Ďalšie informácie Predplatné služby Microsoft 365 môžete kedykoľvek zrušiť tak, že prejdete do Centra spravovania služby Microsoft 365. Po zrušení predplatného sa odstránia všetky súvisiace údaje. Ďalšie informácie o uchovávaní, odstraňovaní a deštrukcii údajov v službe Microsoft 365