Two people smiling.

Microsoft Viva Prehľady

Zvýšte produktivitu a kvalitu odpočinku zamestnancov pomocou prehľadov a odporúčaní založených na údajoch, v ktorých sú osobné údaje chránené.

Image_PromoBand

Vytvorte podnikovú kultúru, v ktorej sa bude dariť ľuďom aj podnikaniu

Možnosti služieb MyAnalytics a Workplace Analytics vám pomôžu popri práci dosiahnuť novú úroveň produktivity a možností odpočinku.

Zistite viac o skúsenostiach so službami Microsoft Teams, Outlook a Office.com, aby ste pomohli jednotlivcom a tímom v spoločnosti dosiahnuť najlepšie výsledky.

Získajte osobný prehľad o priebehu práce

Identifikujte príležitosti na vytvorenie lepších pracovných návykov. Uprednostňujte možnosti odpočinku vykonateľnými odporúčaniami, napríklad vyhradením času na sústredenú prácu, pravidelné prestávky a vzdelávanie.

Pomôžte tímom pri hľadaní rovnováhy medzi produktivitou a odpočinkom

Získajte prehľad o vplyve pracovných trendov na odpočinok zamestnancov a obchodné výsledky pomocou prehľadov pre manažérov a vedúcich. Vstavané ochranné prvky chránia osobné údaje.

Riešte jedinečné obchodné výzvy

Generujte hodnotné prehľady a flexibilné zostavy pre vedúcich podnikov. Riešte zložité výzvy s využitím pokročilých nástrojov a knižnice vopred vytvorených urýchľovačov analýzy, vizualizácií a interaktívnych zostáv.

A smiling person looking at their mobile phone.

Navrhnuté s ohľadom na zachovanie bezpečnosti a ochrany súkromia údajov

Len vy môžete zobrazovať svoje osobné údaje a prehľady založené na svojich pracovných trendoch. Dôveryhodné cloudové zabezpečenie a opatrenia pomáhajú chrániť osobné údaje a umožňujú organizáciám zachovávať dodržiavanie súladu s požiadavkami odvetvia a miestnymi požiadavkami.

Prehľadnosť údajov o zapájaní sa

Rozvoj odpočinku zamestnancov

Výkonné prehľady umožnili vedúcim pracovníkom spoločnosti LinkedIn zlepšiť odpočinok zamestnancov počas rozsiahlej zmeny týkajúcej sa používania práce na diaľku.

Výkonné prehľady umožnili vedúcim pracovníkom spoločnosti LinkedIn zlepšiť odpočinok zamestnancov počas rozsiahlej zmeny týkajúcej sa používania práce na diaľku.

Plány a ceny modulu Viva Prehľady

Microsoft 365

Funkcie so značkami začiarknutia v tomto stĺpci sú súčasťou plánov Microsoft 365 a Office 365 pre podniky.

Microsoft Workplace Analytics

Získajte prehľady pre manažérov a vedúcich zamestnancov, ako aj pokročilé prehľady s využitím vlastných analytických nástrojov a urýchľovačov.

Microsoft Workplace Analytics 3,40 €
mesačne za používateľa
Cena nezahŕňa DPH.

(Ročné predplatné – automatické obnovenia)
Zahŕňa 1 jednotku kapacity mesačne na používateľa.

 

 

Ak chcete pridať Viva Prehľady do svojho predplatného služby Viva, obráťte sa na obchodného zástupcu spoločnosti Microsoft.

Microsoft Viva Insights Capacity

Získajte k dispozícii 5 000 jednotiek kapacity mesačne pre funkcie modulu Viva Prehľady založené na kapacite.

Microsoft Viva Insights Capacity 4 216,50 €
mesačne za používateľa
Cena nezahŕňa DPH.

(ročné predplatné – obnovuje sa automaticky)
Vyžaduje samostatnú licenciu na Viva Prehľady. Predáva sa v prírastkoch po 5 000 jednotiek kapacity.

Ak chcete do svojho predplatného platformy Viva pridať doplnok Viva Insights Capacity, obráťte sa na obchodného zástupcu spoločnosti Microsoft.

Compare Microsoft Office Product features
Feature name

Microsoft 365

Microsoft Workplace Analytics Microsoft Viva Insights Capacity

Osobné prehľady v službe Microsoft Teams

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Funkcia nie je súčasťou

Doplnok Viva Prehľady a vnorené návrhy v Outlooku

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Funkcia nie je súčasťou

Denný e-mail s prehľadom

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Funkcia nie je súčasťou

E-mail s mesačným prehľadom a tabuľa osobných prehľadov

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Funkcia nie je súčasťou

Prehľady pre manažérov na riadenie silných tímov

Funkcia nie je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Funkcia nie je súčasťou

Prehľady pre vedúcich zamestnancov na zobrazenie trendov v rámci podniku

Funkcia nie je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Funkcia nie je súčasťou

Vlastné analytické nástroje a urýchľovače

Funkcia nie je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Funkcia nie je súčasťou

Jednotky kapacity vlastnej analýzy

Feature is not Included
Feature is Included

1 jednotka kapacity mesačne na používateľa

Feature is Included

Predáva sa v prírastkoch po 5 000 jednotiek kapacity

Pozrieť si modul Microsoft Viva Prehľady priamo v akcii

Pozrite sa, ako modul Viva Prehľady poskytuje na údajoch založené prehľady a odporúčania, ktoré pomáhajú jednotlivcom aj tímom zvýšiť produktivitu a odpočinok, a zároveň dokáže ochrániť osobné údaje.

Práca sa zmenila

Zistite, ako modul Viva Prehľady pomáha zlepšiť kvalitu odpočinku a produktivitu zamestnancov v čoraz zložitejšom, hyperprepojenom a niekedy aj izolujúcom prostredí.

[noalt]

[noalt]

A person looking down at a tablet and a mobile device.

Podporte ľudí a tímy, aby boli čo najlepší

Modul Viva Prehľady je súčasťou platformy zamestnaneckej skúsenosti Microsoft Viva, ktorá pomáha ľuďom spojiť sa, sústrediť a učiť, aby sa im v práci darilo.