Two people smiling.

Microsoft Viva Prehľady

Zvýšte produktivitu a kvalitu odpočinku zamestnancov pomocou prehľadov a odporúčaní založených na údajoch, v ktorých sú osobné údaje chránené.

Zistite viac o skúsenostiach so službami Microsoft Teams, Outlook a Office.com, aby ste pomohli jednotlivcom a tímom v spoločnosti dosiahnuť najlepšie výsledky.

Získajte osobný prehľad o priebehu práce

Preskúmajte spôsoby vytvárania si lepších pracovných návykov. Sledujte a zvýšte efektivitu svojich schôdzí. Uprednostňujte možnosti odpočinku vykonateľnými odporúčaniami, napríklad vyhradením času na sústredenú prácu.

Pomôžte tímom pri hľadaní rovnováhy medzi produktivitou a odpočinkom

Zlepšite produktivitu a pohodu pre veľké alebo malé tímy pomocou prehľadov manažéra a vedúceho. Pomôžte manažérom preskúmať a budovať osobné návyky vplývajúce na tímovú kultúru, napríklad naplánovaním dní bez schôdzí.

Riešte jedinečné obchodné výzvy

Generujte hodnotné prehľady a flexibilné zostavy pre vedúcich podnikov. Riešte zložité výzvy s využitím pokročilých nástrojov a knižnice vopred vytvorených urýchľovačov analýzy, vizualizácií a interaktívnych zostáv.

A smiling person looking at their mobile phone.

Navrhnuté s ohľadom na zachovanie bezpečnosti a ochrany súkromia údajov

Len vy môžete zobrazovať svoje osobné údaje a prehľady založené na svojich pracovných trendoch. Dôveryhodné cloudové zabezpečenie a opatrenia pomáhajú chrániť osobné údaje a umožňujú organizáciám zachovávať dodržiavanie súladu s požiadavkami odvetvia a miestnymi požiadavkami.

Plány a ceny modulu Viva Prehľady

Microsoft 365

Funkcie so znakmi začiarknutia v tomto stĺpci sú súčasťou plánov Microsoft 365 a Office 365 pre podniky.

Microsoft Viva Prehľady

Získajte prémiové osobné prehľady pre manažérov a vedúcich zamestnancov, ako aj pokročilé prehľady s využitím vlastných analytických nástrojov a urýchľovačov.

Microsoft Viva Prehľady 3,40 €
mesačne za používateľa
Cena nezahŕňa DPH.

(ročné predplatné – obnovuje sa automaticky)2

Ušetrite 25 %*

Balík produktov Microsoft Viva

Vďaka kompletnému balíku pre zamestnancov, ktorý zahŕňa moduly Viva Prehľady, Viva Vzdelávanie, Viva Ciele a Viva Témy, môžu ľudia aj tímy naplno využívať svoj potenciál, nech už pracujú odkiaľkoľvek.

Balík produktov Microsoft Viva Pôvodná úplná cena 10,13 € Teraz 7,60 €
mesačne za používateľa
Cena nezahŕňa DPH.

(ročné predplatné – obnovuje sa automaticky)2

Porovnať funkcie produktov Microsoft Office
Názov funkcie
Microsoft 365
Microsoft Viva Prehľady Balík produktov Microsoft Viva

Microsoft Viva Prehľady

Táto funkcia je súčasťou len čiastočne

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Osobné prehľady v službe Teams

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Doplnok Viva Prehľady a návrhy vnorené v Outlooku

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Denný e-mail s prehľadom

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou

E-mail s mesačným prehľadom a tabuľa osobných prehľadov

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Prémiové osobné prehľady: karta Efektívne schôdze v službe Teams s prehľadmi a odporúčaniami

Nie je súčasťou
Feature is included

Pripravujeme

Feature is included

Pripravujeme

Prémiové osobné prehľady: iniciovanie zdieľaného plánu efektívnych schôdzí

Funkcia nie je súčasťou

Feature is included

Pripravujeme

Feature is included

Pripravujeme

Prehľady pre manažérov na riadenie silných tímov

Funkcia nie je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Prehľady pre vedúcich zamestnancov na zobrazenie trendov v rámci podniku

Funkcia nie je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Vlastné analytické nástroje a urýchľovače

Funkcia nie je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Microsoft Viva Pripojenia

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou
Funkcia je súčasťou
Prispôsobenie modulu Viva Pripojenia použitím značky vašej spoločnosti

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou
Funkcia je súčasťou
Vytvorenie centralizovaného cieľa prispôsobeného pre zamestnancov

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou
Funkcia je súčasťou
Poskytovanie zjednoteného komunikačného kanála umožňujúceho zhrnutie a zdieľanie podstatných informácií

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou
Funkcia je súčasťou
Zacielenie komunikácie a položiek na tabuli na jednotlivcov a skupiny

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou
Funkcia je súčasťou
Uprednostnenie zobrazenia kritických položiek s cieľom maximálnej viditeľnosti

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou
Funkcia je súčasťou
Vytvorenie moderného prostredia pre zamestnancov v existujúcej infraštruktúre

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou
Funkcia je súčasťou
Integrácia s partnerskými poskytovateľmi a systémami ľudských zdrojov

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou
Funkcia je súčasťou
Vytvorenie vlastných adaptívnych kariet na pripojenie k existujúcim aplikáciám

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou
Funkcia je súčasťou

Microsoft Viva Engage

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Vytváranie zamestnaneckých komunít a pripájanie sa k nim

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Uverejňovanie a pripínanie oznámení

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Začatie rôznych typov konverzácií

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Vyhľadanie prehľadov o zapojení do komunity alebo konverzácie

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Uverejňovanie otázok, spoločné hľadanie riešení a označovanie najlepších odpovedí

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Vytváranie, hľadanie a sledovanie príspevkov

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou

Vytváranie, hľadanie a sledovanie príbehov

Feature is included

Pripravujeme

Feature is included

Pripravujeme

Feature is included

Pripravujeme

Microsoft Viva Vzdelávanie

Táto funkcia je súčasťou len čiastočne
Táto funkcia je súčasťou len čiastočne
Funkcia je súčasťou
Viva Vzdelávanie v službe Teams

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou
Funkcia je súčasťou
Získajte úplný prístup ku knižniciam školení na platforme Microsoft Learn a v službe Microsoft 365 a k najpopulárnejším 125 kurzom na platforme LinkedIn Learning

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou
Funkcia je súčasťou
Vyhľadávanie, zdieľanie a chatovanie o vzdelávacom obsahu

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou
Funkcia je súčasťou
Vytvorenie študijných kariet v kanáloch služby Teams

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou
Funkcia je súčasťou
Vzdelávací obsah generovaný organizáciou so službami SharePoint a Viva Vzdelávanie

Funkcia je súčasťou

Funkcia je súčasťou
Funkcia je súčasťou

Využívajte vzdelávací obsah vo funkcii Microsoft Search v službách Bing.com, Office.com a SharePoint.com1

Nie je súčasťou

Nie je súčasťou

Je súčasťou

Odporúčania kurzov a sledovanie priebehu

Funkcia nie je súčasťou

Funkcia nie je súčasťou
Funkcia je súčasťou
Integrácia s partnerskými poskytovateľmi obsahu

Funkcia nie je súčasťou

Funkcia nie je súčasťou
Funkcia je súčasťou
Integrácia so systémami spravovania vzdelávania

Funkcia nie je súčasťou

Funkcia nie je súčasťou
Funkcia je súčasťou

Pridanie vzdelávacieho obsahu do kalendára s navrhovanými časovými úsekmi

Nie je súčasťou

Nie je súčasťou

Je súčasťou

Microsoft Viva Témy

Funkcia nie je súčasťou

Funkcia nie je súčasťou
Funkcia je súčasťou
Vyhľadanie konektorov (položky indexu)

Funkcia nie je súčasťou

Funkcia nie je súčasťou
Funkcia je súčasťou
Vyhľadávanie odborných znalostí

Funkcia nie je súčasťou

Funkcia nie je súčasťou
Funkcia je súčasťou
Karty, stránky a centrá s témami

Funkcia nie je súčasťou

Funkcia nie je súčasťou
Funkcia je súčasťou
Najdôležitejšie témy týkajúce sa SharePointu, balíka Office a služby Microsoft Search

Funkcia nie je súčasťou

Funkcia nie je súčasťou
Funkcia je súčasťou
Najdôležitejšie témy týkajúce sa Teams, Outlooku a Yammera

Funkcia nie je súčasťou

Funkcia nie je súčasťou
Feature is included

K dispozícii v roku 2022

Spravovanie odpovedí a kontextové vyhľadávanie

Funkcia nie je súčasťou

Funkcia nie je súčasťou
Feature is included

K dispozícii v roku 2022

Microsoft Viva Ciele

Funkcia nie je súčasťou

Funkcia nie je súčasťou

Je súčasťou

Vytváranie, správa, zosúladenie a prispôsobovanie pracovných postupov pre ciele a kľúčové výsledky (OKR) pomocou šablón OKR a automatizovaných kontrol

Funkcia nie je súčasťou

Funkcia nie je súčasťou

Je súčasťou

Zvýšenie podnikového rytmu pomocou ukazovateľov OKR a použitím zdieľaných tabúľ a pokročilých prehľadov

Funkcia nie je súčasťou

Funkcia nie je súčasťou

Je súčasťou

Prepojenie práce s výsledkami pomocou hĺbkovej integrácie s úlohami a projektmi

Funkcia nie je súčasťou

Funkcia nie je súčasťou

Je súčasťou

Integrácia do dôležitých nástrojov a zdrojov údajov

Funkcia nie je súčasťou

Funkcia nie je súčasťou

Je súčasťou

Získanie škálovania a zabezpečenia na podnikovej úrovni vďaka možnostiam jediného prihlásenia, šifrovaniu údajov, dodržiavaniu súladu so zostavou SOC 2 typu II, ochrane osobných údajov na podnikovej úrovni a rozšíreným povoleniam

Funkcia nie je súčasťou

Funkcia nie je súčasťou

Je súčasťou

Používanie rozšírenej konfigurácie OKR s prispôsobiteľnými závažiami a pokynmi na hodnotenie

Funkcia nie je súčasťou

Funkcia nie je súčasťou

Je súčasťou

Pozrieť si modul Microsoft Viva Prehľady priamo v akcii

Pozrite sa, ako modul Viva Prehľady poskytuje na údajoch založené prehľady a odporúčania, ktoré pomáhajú jednotlivcom aj tímom zvýšiť produktivitu a odpočinok, a zároveň dokáže ochrániť osobné údaje.

Spôsob práce sa zmenil

Zistite, ako modul Viva Prehľady pomáha zlepšiť kvalitu odpočinku a produktivitu zamestnancov v čoraz zložitejšom, hyperprepojenom a niekedy aj izolujúcom prostredí.

[noalt]

[noalt]

Ďalšie zdroje informácií

Dokumentácia

Zistite, ako začať používať Viva Prehľady vo svojej organizácii.

Podpora

Nájdite Pomocníka a vzdelávací obsah pre zamestnancov o module Viva Prehľady.

Príručka ochrany osobných údajov

Zistite, ako modul Viva Prehľady používa osobné údaje, a spoznajte, ako bol navrhnutý, aby boli tieto údaje v bezpečí.

A person looking down at a tablet and a mobile device.

Podporte ľudí a tímy, aby boli čo najlepší

Modul Viva Prehľady je súčasťou platformy zamestnaneckej skúsenosti Microsoft Viva, ktorá pomáha ľuďom spojiť sa, sústrediť a učiť, aby sa im v práci darilo.

*Ušetrite 25 % pri kúpe do 1. januára 2023.
1. Na povolenie funkcie pre celého nájomníka sa vyžaduje minimálne 1 zakúpená licencia pre správcu.
2. Po spustení plateného predplatného sa budú politiky zrušenia líšiť v závislosti od vášho stavu ako nového zákazníka a od produktu či výberov domény od Microsoftu. Ďalšie informácie. Predplatné služby Microsoft 365 môžete kedykoľvek zrušiť tak, že prejdete do Centra spravovania služby Microsoft 365. Po zrušení predplatného sa odstránia všetky súvisiace údaje. Získajte ďalšie informácie o uchovávaní, odstraňovaní a deštrukcii údajov v službe Microsoft 365.