Špičková spoločnosť na správu cieľov Ally.io sa stane členom rodiny platformy Microsoft Viva.

Plány a ceny pre Microsoft Viva

Prepojte poznatky, vzdelávanie a prehľady s úplným balíkom zamestnaneckých skúseností. Ďalšie informácie o cenách zamestnaneckých skúseností.

Microsoft 365

Funkcie so značkami začiarknutia v tomto stĺpci sú súčasťou plánov Microsoft 365 a Office 365 pre podniky.

Ušetrite 25 %*

Microsoft Viva Promo

Microsoft Viva Promo Pôvodná úplná cena 10,13 € Teraz 7,60 €
mesačne za používateľa
(ročné predplatné – obnovuje sa automaticky)
Cena nezahŕňa DPH.

Dajte ľuďom a tímom nástroje, ktoré im pomôžu dostať zo seba to najlepšie bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. Dodajte im komplexný balík zamestnaneckej skúsenosti vrátane modulov Viva Vzdelávanie, Viva Prehľady a Viva Témy.

Compare Microsoft Office Product features
Feature name

Microsoft 365

Microsoft Viva Promo

Microsoft Viva Pripojenia

Je súčasťou

Je súčasťou

Prispôsobenie modulu Viva Pripojenia použitím značky vašej spoločnosti

Vytvorenie centralizovaného cieľa prispôsobeného pre zamestnancov

Je súčasťou

Je súčasťou

Poskytovanie zjednoteného komunikačného kanála umožňujúceho zhrnutie a zdieľanie podstatných informácií

Je súčasťou

Je súčasťou

Zacielenie komunikácie a položiek na tabuli na jednotlivcov a skupiny

Je súčasťou

Je súčasťou

Uprednostnenie zobrazenia kritických položiek s cieľom maximálnej viditeľnosti

Je súčasťou

Je súčasťou

Vytvorenie moderného prostredia pre zamestnancov v existujúcej infraštruktúre

Je súčasťou

Je súčasťou

Integrácia s partnerskými poskytovateľmi a systémami ľudských zdrojov

Je súčasťou

Je súčasťou

Vytvorenie vlastných adaptívnych kariet na pripojenie k existujúcim aplikáciám

Je súčasťou

Je súčasťou

Microsoft Viva Vzdelávanie

Táto funkcia je súčasťou len čiastočne

Je súčasťou

Viva Vzdelávanie v Microsoft Teams

Získajte úplný prístup ku knižniciam školení na platforme Microsoft Learn a v službe Microsoft 365 a k najpopulárnejším 125 kurzom na platforme LinkedIn Learning

Je súčasťou

Je súčasťou

Vyhľadávanie, zdieľanie a chatovanie o vzdelávacom obsahu

Je súčasťou

Je súčasťou

Vytvorenie študijných kariet v kanáloch služby Teams

Je súčasťou

Je súčasťou

Vzdelávací obsah generovaný organizáciou so službami SharePoint a Viva Vzdelávanie

Je súčasťou

Je súčasťou

Odporúčania kurzov a sledovanie priebehu

K dispozícii ako doplnok

Integrácia s partnerskými poskytovateľmi obsahu

K dispozícii ako doplnok

Je súčasťou

Integrácia so systémami spravovania vzdelávania

K dispozícii ako doplnok

Je súčasťou

Vzdelávací obsah pre Surface v rámci balíka Microsoft 365

Not Included
Included

K dispozícii v roku 2022

Viva Vzdelávanie a Viva Prehľady – vyhradenie si času na vzdelávanie

Nie je súčasťou

Included

K dispozícii v roku 2022

Viva Vzdelávanie a Viva Témy – tematické vzdelávanie

Nie je súčasťou

Included

K dispozícii v roku 2022

Viva Vzdelávanie a Viva Pripojenia – vzdelávací obsah v službe Viva Pripojenia

Nie je súčasťou

Included

K dispozícii v roku 2022

Microsoft Viva Prehľady

Táto funkcia je súčasťou len čiastočne

Je súčasťou

Osobné prehľady v Teams

Je súčasťou

Je súčasťou

Doplnok Viva Prehľady a návrhy vnorené v Outlooku

Je súčasťou

Je súčasťou

Denný e-mail s prehľadom

Je súčasťou

Je súčasťou

E-mail s mesačným prehľadom a tabuľa osobných prehľadov

Je súčasťou

Je súčasťou

Osobné prehľady: karta Efektívne schôdze v službe Teams s prehľadmi a odporúčaniami

Included

Pripravujeme

Included

Pripravujeme

Prémiové osobné prehľady: iniciovanie zdieľaného plánu efektívnych schôdzí

Nie je súčasťou

Included

Pripravujeme

Prémiové osobné prehľady: prehľady kategórií schôdzí

Nie je súčasťou

Included

Pripravujeme

Prehľady pre manažérov na riadenie silných tímov

K dispozícii ako doplnok

Je súčasťou

Prehľady pre vedúcich zamestnancov na zobrazenie trendov v rámci podniku

K dispozícii ako doplnok

Je súčasťou

Vlastné analytické nástroje a urýchľovače

K dispozícii ako doplnok

Je súčasťou

Microsoft Viva Témy

Nie je súčasťou

Je súčasťou

Vyhľadanie konektorov (položky indexu)

K dispozícii ako doplnok

Je súčasťou

Vyhľadávanie odborných znalostí

K dispozícii ako doplnok

Je súčasťou

Karty, stránky a centrá s témami

K dispozícii ako doplnok

Je súčasťou

Najdôležitejšie témy týkajúce sa SharePointu, balíka Office a služby Microsoft Search

K dispozícii ako doplnok

Je súčasťou

Najdôležitejšie témy týkajúce sa Teams, Outlooku a Yammera

Nie je súčasťou

Included

K dispozícii v roku 2022

Spravovanie odpovedí a kontextové vyhľadávanie

Nie je súčasťou

Included

K dispozícii v roku 2022

Nové možnosti, ktoré budú k dispozícii vo vašom predplatnom služby Viva

Poskytnite všetkým v organizácii prehľad o celom pracovnom procese a prepojte každodennú prácu so strategickými cieľmi spoločnosti. Náš najnovší modul Ally.io sa stane súčasťou balíka platformy Microsoft Viva v roku 2022.

Jednotlivé moduly platformy Viva a ďalšie služby

Microsoft Viva Vzdelávanie

Bezproblémovo integruje prístup k vzdelávaciemu obsahu do miest, kde zamestnanci zvyknú tráviť svoj čas.

 

3,40 € mesačne za používateľa

Microsoft Viva Prehľady

Zvýšte produktivitu a kvalitu odpočinku zamestnancov pomocou prehľadov a odporúčaní založených na údajoch, v ktorých sú osobné údaje chránené.

 

3,40 € mesačne za používateľa

Microsoft Viva Témy

Využite umelú inteligenciu na prepojenie, riadenie a ochranu informácií a odbornosti v rámci celej organizácie.

 

3,40 € mesačne za používateľa

Microsoft Viva s doplnkom Glint

Získajte úplný balík platformy Viva a doplnok Glint na zaznamenávanie cenných pripomienok zamestnancov a využitie prehľadov pri následných akciách. Ušetrite 20 %**.

 

10,10 € mesačne za používateľa

(zvyčajne 12,62 € mesačne za používateľa)

|

Platforma Viva vyžaduje licenciu na službu Microsoft 365 F1, F3, E3, A3, E5, A5, Office 365 F3, E1, A1, E3, A3, E5, A5, Microsoft 365 Business Basic, Business Standard, Business Premium alebo SharePoint K, plán 1 alebo plán 2.

Viva Vzdelávanie

Používateľské rozhranie modulu Viva Vzdelávanie bude lokalizované podľa preferovaného nastavenia jazyka používateľa v službe Microsoft 365. Modul Viva Vzdelávanie podporuje tie isté jazyky ako Microsoft Teams. Ak preklad v danom jazyku nie je k dispozícii, nastaví sa angličtina. Jazyková dostupnosť obsahu vzdelávacieho školenia sa líši v závislosti od poskytovateľa obsahu.

 

Viva Prehľady

Používateľské rozhranie modulu Viva Prehľady je momentálne k dispozícii v čínštine (zjednodušenej a tradičnej), francúzštine (Francúzsko), nemčine (Nemecko), taliančine (Taliansko), japončine (Japonsko), kórejčine (Kórea), portugalčine (Brazília), ruštine (Rusko), španielčine (Španielsko) a angličtine (USA). Používateľské rozhranie modulu Viva Prehľady automaticky používa vaše miestne nastavenia (jazyk a oblasť), ako je určené v niektorom z nasledujúcich zdrojov: systém Windows, váš webový prehliadač alebo miestne nastavenia poštovej schránky služby Exchange Online.

 

Viva Témy

Modul Viva Témy je k dispozícii pre zákazníkov na celom svete a v súčasnosti ponúka podporu pre anglický jazyk. Podporu ďalších jazykov pridáme do plánu služby Microsoft 365.

 

Viva Pripojenia

Modul Viva Pripojenia je k dispozícii pre zákazníkov na celom svete a v súčasnosti ponúka podporu pre anglický jazyk. Platforma a používateľské rozhranie modulu Viva Pripojenia automaticky používa vaše miestne nastavenia (jazyk a oblasť), ako je určené v niektorom z nasledujúcich zdrojov: systém Windows, váš webový prehliadač alebo miestne nastavenia poštovej schránky služby Exchange Online. Už čoskoro bude k dispozícii viacjazyčná podpora, ktorá umožní organizáciám spojiť sa so zamestnancami v mnohých jazykoch.

Viva Vzdelávanie

Licenciu potrebuje každý, kto chce získať prístup k partnerskému obsahu a systémom riadenia vzdelávania, alebo odporučiť obsah a sledovať priebeh dokončenia.

 

Viva Prehľady

Osobné prehľady majú používatelia služby Microsoft 365 k dispozícii aj bez samostatnej licencie na modul Viva Prehľady. Prémiové osobné prehľady, prehľady manažérov a prehľady lídrov, ako aj pokročilé prehľady majú k dispozícii používatelia s licenciou na modul Viva Prehľady.

 

Viva Témy

Licenciu potrebuje každý, kto si zobrazuje karty tém, stránky tém alebo centrá tém, pristupuje k nim alebo ich vytvára alebo inak využíva možnosti modulu Viva Témy.

 

Viva Pripojenia

Modul Viva Pripojenia je momentálne k dispozícii všetkým používateľom plánu služieb Microsoft 365 alebo Office 365 Enterprise aj bez samostatnej licencie.

*Ušetrite 25 % pri kúpe do 1. septembra 2022.
**Ušetrite 20 % pri kúpe do 1. septembra 2022.