Inovácia z Excelu 2010 na Microsoft 365

Stále používate Excel 2010? Urobte viac so svojimi údajmi s Excelom v službe Microsoft 365.

Two device screens showing a file open in Excel

Excel 2010 sa v roku 2020 prestal používať

Získajte najnovšiu verziu Excelu, vďaka ktorej zvládnete spracovanie svojich údajov. Inovujte na Microsoft 365 ešte dnes.

Čo je nové v Exceli v službe Microsoft 365?

Lepší prehľad o údajoch

Usporiadajte, vizualizujte a získajte podrobné údaje úplne jednoducho pomocou nových výkonných funkcií.

Jednoduchá spolupráca

Vďaka 1 TB cloudového úložiska vo OneDrive môžete zálohovať, zdieľať a spolutvoriť zošity z ľubovoľného zariadenia.

S Excelom na cestách

Revidujte a upravujte súbory v práci, doma alebo kdekoľvek inde pomocou mobilných aplikácií pre iOS®, Android™ a Windows.3

Vždy aktuálna verzia

Získajte nové exkluzívne funkcie a aktualizácie zabezpečenia, ktoré sú k dispozícii iba pre Excel v službe Microsoft 365.

A device showing an Excel spreadsheet with data and graphs

Získanie prehľadu z údajov

Šetrite čas vďaka tomu, že Excel sa dokáže naučiť trendy a usporiadať údaje. Jednoducho vytvorte nové tabuľkové hárky alebo začnite so šablónami. Vykonávajte výpočty pomocou moderných vzorcov.

Lepší prehľad o údajoch

Prezentujte údaje pútavými spôsobmi pomocou nových grafov a grafických objektov. Použite tabuľky, krivky a formátovanie, vďaka ktorým údajom lepšie porozumiete. Jednoducho predpovedajte trendy vytvorením prognóz len pomocou jedného kroku.1

Forecast worksheet close-up
Excel workbook with insights window to the right

Lepšia spolupráca

Zdieľajte zošit a spoločne pracujte rýchlejšie na najnovšej verzii v reálnom čase. Pracujte s excelovým súborom z mobilného zariadenia, počítača a webu so službou Microsoft 365.2


Porovnanie Excelu 2010 a Excelu so službou Microsoft 365

Excel v službe Microsoft 365

 

*súčasť služby Microsoft 365
 

Excel 2010

Compare Microsoft Office Product features
Feature name

Excel v službe Microsoft 365

 

*súčasť služby Microsoft 365
 

Excel 2010

Efektívne súbory

Vďaka formátu súborov, ktorý je založený na jazyku XML, sú dokumenty menšie, odolnejšie a integrujú sa s informačnými systémami a externými zdrojmi údajov.

Je súčasťou

Je súčasťou

Vylepšený panel s nástrojmi

Panel s nástrojmi Rýchly prístup umožňuje prístup k najčastejšie používaným príkazom v Exceli bez ohľadu na to, ktorá karta pása s nástrojmi je aktívna.

Je súčasťou

Je súčasťou

Dynamické dopĺňanie

Jednoduchým spôsobom môžete meniť formátovanie aj usporiadanie a extrahovať informácie z importovaných údajov.

Je súčasťou

Je súčasťou

Vytvorenie prognózy jedným kliknutím

Vytvárajte grafy prognóz na základe existujúcich údajov a predpovedajte budúce trendy jediným kliknutím.

Je súčasťou

Nie je súčasťou

Mobilné aplikácie pre vaše zariadenia

Kontrolujte a upravujte dokumenty z ľubovoľného miesta vďaka mobilným aplikáciám balíka Office. Využívajte známe používateľské prostredie v mobilných zariadeniach so systémami iOS®, Android™ a Windows.3

Je súčasťou

Nie je súčasťou

Nové funkcie mapovania

Zmeňte geografické údaje na profesionálne pôsobiace vizualizácie iba v niekoľkých krokoch.

Je súčasťou

Nie je súčasťou

Odporúčané grafy

Excel odporúča najlepšie spôsoby prezentovania údajov na základe kontextu a naposledy použitých pracovných schém. Nové panely, farby a ikony pomáhajú zvýrazniť trendy.

Je súčasťou

Nie je súčasťou

Vždy aktuálna verzia

Využívajte vždy najnovšie aplikácie, funkcie a služby balíka Office.

Je súčasťou

Nie je súčasťou

|

Balíky Office 2010 obsahujú aplikácie ako Word, Excel, PowerPoint a Outlook. Sú k dispozícii ako jednorazový nákup na použitie v jednom PC.
 
Plány služby Microsoft 365 obsahujú tieto aplikácie v prémiovej verzii, ako aj ďalšie služby dostupné cez internet určené na domáce použitie vrátane online ukladacieho priestoru vo OneDrive a minút na volanie cez Skype.4 So službou Microsoft 365 získate všetky výhody nainštalovaného balíka Office v PC, Macoch, tabletoch (vrátane zariadení iPad® a tabletov so systémom Android™) a telefónoch.3 Plány služby Microsoft 365 sú k dispozícii vo forme mesačného alebo ročného predplatného. Ďalšie informácie.

Pozrite si systémové požiadavky a získajte informácie o kompatibilných verziách systémov Windows a macOS a ďalších požiadavkách na funkcie.

Na používanie aplikácií balíka Office, napríklad Wordu, Excelu a PowerPointu, nemusíte byť pripojení na internet, pretože aplikácie máte úplne nainštalované v počítači.
 
Prístup na internet je však potrebný na inštaláciu a aktiváciu všetkých najnovších vydaní balíka Office a všetkých plánov predplatného na Microsoft 365. V prípade plánov služieb Microsoft 365 je prístup na internet potrebný aj na spravovanie konta predplatného, napríklad na inštaláciu balíka Office do ďalších PC alebo na zmenu možností fakturácie. Prístup na internet sa vyžaduje aj na prístup k dokumentom uloženým vo OneDrive, pokiaľ nenainštalujete počítačovú aplikáciu OneDrive.
 
Na internet by ste sa mali pripájať pravidelne, aby ste mali aktuálnu verziu balíka Office a mohli využívať automatické inovácie. Ak sa na internet nepripojíte minimálne každých 31 dní, aplikácie prejdú do režimu s obmedzenou funkčnosťou, v ktorom môžete dokumenty zobrazovať a tlačiť, nemôžete ich však upravovať ani vytvárať nové. Aplikácie balíka Office znova aktivujete opätovným pripojením na internet.

Áno. Dokumenty, ktoré ste vytvorili, patria len vám. Môžete ich uložiť online vo OneDrive alebo lokálne v PC alebo Macu.

 

Ak predplatné zrušíte alebo jeho platnosť uplynie, k všetkým svojim súborom budete mať aj naďalej prístup a budete si ich môcť stiahnuť. Stačí sa prihlásiť priamo do OneDrivu pomocou konta Microsoft, ktoré ste použili na nastavenie služby Microsoft 365. Prídete však o dodatočný ukladací priestor, ktorý bol súčasťou vášho predplatného, takže ak vaše konto OneDrive presahuje kvótu bezplatného ukladacieho priestoru, musíte si súbory uložiť inde, prípadne si kúpiť viac ukladacieho priestoru vo OneDrive.

Ak si kúpite predplatné s automatickou obnovou, predplatné začne platiť po dokončení nákupu. Predplatné s automatickou obnovou možno kúpiť na lokalitách Microsoft365.com, MicrosoftStore.com, iTunes® a od niektorých ďalších predajcov. Ak si kúpite predplatné, ktoré sa platí vopred, predplatné začne platiť, keď ho aktivujete a prejdete na stránku Moje konto. Predplatné, ktoré sa platia vopred, možno kúpiť od predajcu alebo agenta podpory spoločnosti Microsoft.

Ak máte aktívne predplatné na Microsoft 365 Family, môžete ho zdieľať až s piatimi členmi domácnosti (spolu šesť ľudí). Každý člen domácnosti, s ktorým predplatné zdieľate, môže používať ľubovoľnú zo svojich dostupných inštalácií vo svojich PC, Macoch, iPadoch, tabletoch s Androidom, tabletoch s Windowsom, zariadeniach iPhone® alebo telefónoch s Androidom3, získať ďalší 1 TB ukladacieho priestoru vo OneDrive a spravovať svoje vlastné inštalácie na stránke www.office.com/myaccount.

 
Ak chcete do svojho predplatného niekoho pridať, prejdite na stránku www.office.com/myaccount a podľa pokynov na obrazovke pridajte používateľa. Každá pridaná osoba dostane e-mail s krokmi, podľa ktorých treba postupovať. Po prijatí a vykonaní krokov sa ich informácie vrátane inštalácií, ktoré používajú, zobrazia na vašej stránke Moje konto. Na stránke www.office.com/myaccount môžete prestať zdieľať svoje predplatné s konkrétnym používateľom, prípadne môžete odstrániť zariadenie, ktoré používa.

Cloud je neformálne označenie webových počítačových služieb hosťovaných mimo vášho domova alebo organizácie. Ak používate cloudové služby, vaša IT infraštruktúra sa nachádza mimo vašich priestorov a spravuje ju tretia strana (hostiteľ). Nenachádza sa teda na serveri vo vašej domácnosti alebo podniku (lokálne), ktorý by ste museli udržiavať. V prípade služby Microsoft 365 sú napríklad ukladanie informácií, výpočty a softvér umiestnené a spravované na diaľku na serveroch spoločnosti Microsoft. Mnohé služby, ktoré denne používate, sú súčasťou cloudu – všetko od webového e-mailu po mobilné bankovníctvo a ukladanie fotografií online. Keďže sa táto infraštruktúra nachádza online alebo v cloude, môžete k nej mať prístup prakticky kdekoľvek z PC, tabletu, smartfónu alebo iného zariadenia s pripojením na internet.

Zdroje informácií o Exceli 2010

Témy Pomocníka pre Office 2010

Vyhľadajte používateľské príručky, školenia a ďalšiu podporu pre Office 2010.

Ďalšie verzie balíka Office

Oboznámte sa s ďalšími verziami balíka Office a možnosťou inovácie na novú službu Microsoft 365.

Stiahnutie balíka Office 2010

Stiahnite a nainštalujte si Office 2010 pomocou existujúceho kódu Product Key.
Microsoft Excel s predplatným na Microsoft 365 je najnovšou verziou Excelu. Predchádzajúce verzie zahŕňajú Excel 2013, Excel 2010 a Excel 2007.
 
iTunes, iPhone a iPad sú registrované ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a ďalších krajinách. Android je ochranná známka spoločnosti Google Inc.

1 Niektoré excelové grafy a grafické objekty vyžadujú predplatné na Microsoft 365.

2 Stránka Zdieľať v Exceli s vybratou možnosťou Pozvať ľudí.

3 Dostupnosť mobilných aplikácií sa líši podľa krajiny alebo oblasti.

4 Dostupnosť minút na volanie cez Skype sa líši podľa krajiny alebo oblasti. Ďalšie informácie.